Vrij en genezen

             De Vinger GODs ... raakt je aan !

De Vinger GODS in het O.T. deed grote wonderen ( Dan.5:5 hier waarschuwt GOD en heeft HIJ op de muur geschreven) Toen JEZUS zelf  op aarde was deed HIJ zulke wonderen maar nu is het de Heilige GEEST door Zijn gehoorzame dienstknechten overal op de wereld. Wil je weten  hoe dat gaat ? GOD heeft zijn principes en beloften.

Als kind van GOD heb je rechten en zelfs een erfenis. Lees je Bijbel ! Zoek eerst het Koninkrijk van GOD en Hij zal je alles schenken.

 

 

Exodus 31:18  :

De tafelen van steen werden beschreven door de Vinger GODs.

Dan.5:5 :Terzelfder tijd verschenen vingers van een mensenhand....waarop een belangrijke boodschap stond MEENE,

MEENE TEKEL UFARSIM ( gij zijt te licht bevonden)

Spr.7:3  : Bewaar mijn geboden, bind ze aan uw vingers

Luc.11:20 : Indien IK, zegt JEZUS door de vinger GODs de boze       geesten uitdrijf, is het Koninkrijk over u gekomen.

Luc.9:2 Hij zond hen uit om het Koninkrijk GODS te verkondigen

Luc.10:9: Genees de zieken die er zijn en zegt tot hen;

                 Het Koninkrijk GODs is bij u gekomen !

1Cor.4:20: Want het Koninkrijk GODs bestaat niet in woorden maar in kracht. Zach.4:6: Niet door kracht of geweld maar door Mijn Geest !

 

Zijn Koninkrijk

In het Koninkrijk van JEZUS, is HIJ onze Koning, de hoop der Heerlijkheidvol Majesteit en Glorie, in de persoon van de Heilige Geest, de Heelmeester, onder ons en IN ons ! Col.1:27

 Het evangelie van het Koninkrijk van JEZUS, is een kracht GODs en wonderen en tekenen zullen de gelovigen volgen zegt GOD in het N.T.

 HIJ bevrijdt en geneest doordat wij geloven en staan op het Woord GODs en het Volbrachte werk van JEZUS aan het kruis. Het is een recht van een kind van GOD om genezing te mogen ontvangen. Je kunt  ook zelf bidden in GELOOF en GODS Woorden uitspreken als gelovige.

Hoe jong je ook bent in geloof, als JEZUS door de Heilige GEEST in je hart woont, is Zijn Koninkrijk in jou en kun jij in geloof bidden voor een zieke. Het gaat volkomen bovennatuurlijk. 

 

 

 Wie zich aan de geboden van JEZUS houdt en zijn woorden doet, zal gezond, gezegend en voorspoedig zijn. Niet alleen lezen, nee Zijn woorden doen ! Net zoals in het bovenstaande filmpje geneest Natasja Verstegen van keelkanker. Ja echt, JEZUS geneest nog steeds !

 

Geloof in Mij en ontvang

Mijn genezing en bevrijding

Het gebeurt wel eens  dat iemand zelfs door GOD genezen wordt van

kanker (e.a. ziekten ) als  die  persoon zelf niet gelovig is of wedergeboren. GOD is zo goed, zo genadig en HIJ doet het ter eer en Glorie van ZIJN NAAM ! Toen JEZUS de melaatsen genas was er daarna slechts een enkeling die HEM ging volgen. Genezing is iets bovennatuurlijks van GOD en iets wat je mag  ontvangen als je naar JEZUS toe gaat. Richt je dan op HEM en focus niet alleen op dat wonder van genezing.  Voor BEVRIJDING van boze geesten geldt hetzelfde. Wees gehoorzaam , lees je bijbel en bidt elke dag. Eigenlijk zit het in het totaalpakket inbegrepen als je je bekeert en wordt wedergeboren. Het is grote genade van GOD als je snel bevrijdt wordt en het gebeurt vaker dan je denkt op een natuurlijke manier bijv. tijdens de aanbidding. Ziekten en kwalen worden vaker door boze geesten veroorzaakt dan men denkt en wie wil kan daar dus van vrijkomen. De mensen die ( in de Bijbel) naar JEZUS toe gingen en naar HEM luisterden werden ALLEN genezen en bevrijdt.

 

 

 

 

 
Hij heeft het al volbracht 

en gedaan 2000 jaar geleden voor jou  aan het kruis ! Mijn genezing? Hoe komt  het dan dat zelfs christenen dit moeilijk geloven? Mensen durven en kunnen gewoon niet  geloven dat GOD zoveel van hun houdt. Ze kunnen moeilijk ontvangen ! Ze denken dat het een straf is van GOD. Zo is GOD niet. Je kunt zelf met GOD een deal maken om te vragen of HIJ je leven wil verlengen. Wist je dat? Als je zegt HEER; ,, ik wil nog gezond verder leven en ik zal U gaan dienen .....van u vertellen .enz. GOD luistert naar je hart en antwoordt als je HEM zoekt en bij HEM aanklopt.

David Hathaway is een oudere evangelist en is al twee keer genezen van kanker ! Hij wil niet dood en sloot elke keer een deal met GOD. Hij gaat weer naar Rusland, waar hij massa 's mensen tot de HEER mag brengen ! Prijs onze geweldige GOD ! Jijzelf bent dus verantwoordelijk   voor je genezing. Jij kunt naar HEM toegaan. Net zolang tot je helemaal beter bent. Door de zondeval zijn sommige mensen met ernstige afwijkingen geboren en of andere zware handicaps. Altijd zal GOD in staat zijn iemands toestand zoveel mogelijk te verbeteren hier op aarde. 

Ik geloof dat GOD nog machtige wonderen gaat doen waar de wereld versteld van zal staan omdat HIJ de late regen beloofd heeft en Zijn Glorie gezien zal worden en groter zal zijn dan ooit tevoren.

 

 

 

 

Genezing is GODS wil

Alle ziekten en kwalen komen van satan. Het is altijd GODS wil dat iemand geneest en bevrijdt wordt. Waarom het niet altijd gebeurd ?

Geloofsopbouwend onderwijs is super belangrijk ! Mijn volk komt om door gebrek aan kennis zegt Hosea. Mensen laten te vaak het Woord  en de overwinning, maar ook hun GELOOF weer wegroven door de vijand. Ze vallen terug in het aardse denken en in ongeloof. ( Ze laten het goede zaad uit hun hart roven Lucas 8:7-11, Math.13:7) Als je genezen bent kun je genezen blijven. In de hemel ben je al genezen maar hier op aarde mag je het ontvangen en je toe eigenen. Op het Woord staan en je rechten kennen als zoon of dochter van GOD. Je hebt het recht om te genezen en.... te leven!  JEZUS is de opstanding en het Leven!

Door Zijn striemen ben je genezen (zie bij JEZUS en Ik stierf voor jou

 

 

To set you free !

Hindernissen voor het ontvangen van genezing kunnen doorbroken worden ! ( JEZUS zegt zelf dat die berg moet wijken, je kunt spreken tot die berg !) maar vaak  worden door een bepaalde voorgeschiedenis bijv.  in de familie en/of pijn, scheiding, groot gebrek aan liefde, verdriet, afgoderij, vloeken,  nare gevolgen van zonde, blinde vlekken, verkeerd onderwijs enz. dit niet aangepakt. ZAKEN die NIET bij JEZUS aan Zijn voeten worden gebracht blijven dan liggen. Wat heeft JEZUS dan bewerkt aan het kruis ?  (Evangelist Jan Zijlstra heeft hier een goed boek over geschreven, 50 hindernissen). Als je er sterk genoeg voor bent en je hebt maar een beetje geloof is dat soms al genoeg.  Het is daarnaast de kunst  je eigen hart grondig te onderzoeken  tegenover het woord van GOD en  jezelf goed te kennen, moed te hebben, je eigen zonden te onderkennen en er voorgoed mee af te rekenen. Zonder vernieuwing van je denken snap je GOD niet. Dus dat zou een goede eerste stap zijn om daar mee te beginnen. GOD is zo goed, ook de zwakke ondersteunt en helpt HIJ. JEZUS kwam juist voor diegene die gebroken waren ! Hij vergeeft je en geneest je dus heel graag. Het hoeft geen lang proces te zijn, als je eerlijk bent tegenover jezelf en tegenover GOD. Lees je Bijbel er staat : en HIJ genas ALLEN .

 

Je focus

Oke, er zijn genoeg mensen die niet of niet meteen genezen . Je kunt gehandicapt of anders ernstig ziek zijn. Je kunt zo gebroken zijn van hart en geest dat er eerst een diepe innerlijke genezing plaats moet vinden. Ik vind de focus op genezing soms veel te ver gaan in onze kringen. Het is veel belangrijker dat mensen in hun bestemming komen en eerst liefdevol opgevangen worden en heel erg gelukkig worden samen met GOD. Er staat in psalm 16:11:U leert mij hoe ik leven moet,  mijn grootste vreugde is dicht bij U te zijn, Uw liefde is er tot in Eeuwigheid.

Is je focus goed en op JEZUS, zoek je het Koninkrijk, ben je in Zijn rust en vrede dan komt de rest vanzelf en daar gaat het om ! JEZUS is jouw goede Herder, HIJ leidt je naar de juiste persoon, dat kan een pastor zijn van je gemeente of iemand van je bijbelgroep of iemand die je kent. Vraag GOD om de juiste persoon op je pad te brengen. Heb je niemand ? Wij willen je graag helpen en de weg wijzen. Je kunt gerust zelf een goede dienst opzoeken, zoek JEZUS.

 

Ik   ben   jouw   HEER   en   Heelmeester

 

 Innerlijke genezing

Vaak is er eerst dus veel innerlijke genezing nodig als wij een gebroken hart of geest hebben en kapot zijn gemaakt. Blijf dan a.h.w. heel dicht, als een kwetsbaar lam op de schouders van JEZUS liggen, totdat je innerlijk en emotioneel  wat sterker bent geworden. Ik spreek uit ervaring want ik ben zo'n gebroken en kapot lammetje geweest wat jaren op de schouders van JEZUS lag. Voel je je te zwak? JEZUS is jouw Herder ! Hij houdt van je en zorgt voor je ! Laat anderen ook voor je bidden. Doe veel aan lofprijs en aanbidding, lees Zijn woorden. Sla ze op in je hart en zorg voor begeleiding , opbouw en onderwijs van gelovige, bijbelgetrouwe, goede mensen om je heen, die van je houden. Wees alsjeblieft zuinig op je lichaam, je bent waardevol en mooi en volkomen geaccepteerd . Je bent een tempel van de Heilige Geest voor JEZUS Glorie ! Ga naar een liefdevolle levende kerk. Jij bent een kostbare levende steen, die in goede balans stap voor stap  in blijdschap en vrijheid kan wandelen.  Binnen het lichaam van Christus heb je tevens goede specialisten, hieronder hebben we de meesten die we kennen  vermeld. Geef nooit op want met JEZUS gaat het je lukken HIJ maakt waarlijk VRIJ !

 

 

 

 

JEZUS GENEEST !

Dit stukje is voor mensen met kwalen, psychische stoornissen en ziektes bedoeld die naast hun bezoek aan de huisarts, specialist e.a. geloofs opbouwend onderwijs willen volgen en een kind van GOD zijn geworden.

 

Ben je ziek? en wil je genezen ? JEZUS wil het ook.

Ga naar Hem toe, spreek Zijn woorden.

Spreek hardop tot je probleem. JEZUS deed dat ook.

HIJ gebood een ziekte te wijken HIJ bestrafte de ziekte of kwaal 

Zelfs de dood moest wijken  (de dood is een persoon en geen toestand ) JEZUS heeft de dood overwonnen AAN HET KRUIS  ( laat het goed tot je doordringen)

 

JEZUS zegt;  IK ben de opstanding en het leven !

Wie in MIJ gelooft zal LEVEN ! ook al is hij gestorven en een ieder, die leeft en in MIJ gelooft, zal in Eeuwigheid niet sterven. Geloof je dat?  Joh.11:25-26

 

Je belangrijkste medicijn is het Woord van GOD

Zoek  de volgende teksten op en spreek ze hardop uit (liefst elke dag);

Gal.3:13, Hand.10:37-38, Marc.11:23

Sta op het woord van GOD en proclameer teksten. 

Wil je gezond worden, gezond leven ? Hij geneest je .

Math.8:16-17/ 9:35/12:15/14:14/15:30,31/ 19:2 Marc.1:32,34 en 39/6:56

Lucas.4:40/6:17-19/7:21/9:11/17:12-17

 

Spreek niet negatief, spreek GODS Woord en beloften

  •  Laat het andere goede chr. weten zodat ze ook voor je kunnen  bidden en je kunnen steunen.
  •  Doe aan geloofs opbouwend onderwijs.
  • Je bent GEEST, Ziel en lichaam en GOD wil je geheel genezen.
  • Accepteer GODs manieren en principes en bekeer je totaal van rebellie, afwijzing, onvergevings gezindheid etc. zie heiliging.
  • GOD werkt ook door Ziekenzalving en (brood en wijn) in je kerk of groep want dat staat in Zijn Woord.
  • Wij bidden met je mee als je het ons laat weten.
  • Je leven is kostbaar en Genezing ook.
  • Waarom de een snel geneest en de ander langzaam? dat heeft met veel factoren te maken. Blijf focussen op JEZUS en Zijn Woord. GOD heeft zijn speciale moment van genezing getimed voor een ieder weer anders en persoonlijk !

Nu online healing   http://www.julietrue.com/

Let ook op je levensstijl ! Je voeding etc. kijk eens bij; uitdaging-net/gezond/6 methoden om te genezen van kanker door ontgifting enz.                                                       

 

                                                                            GENEZING & BEVRIJDING
                                                                Evangelist Jan Zijlstra handelt in de bediening van genezing & bevrijding

 

zoals JEZUS en zijn apostelen dit deden en geeft geloofs opbouwend onderwijs.

 Meer info bij; www.wingsofhealing.nl

 

 

 

BEVRIJDING & GENEZING

Evangelist Bert Bruinekreeft handelt in de bediening van bevrijding & genezing

zoals JEZUS en zijn apostelen dit deden

De Herberg Catherijnesteeg 11,   te Barneveld

elke eerste zo. van de maand

 

 

 

10 dagen bidden en vasten ; www.hermanboon.nl

 

www.bevrijdingspastoraat.nl

 

www.freedom-ministries.nl

 

www.healingrooms.nl

 

 

De Hoop gezondheidscentrum

Wat biedt De Hoop  ?

Evangelische verslavings en psych.zorg en hulpverlening.

(nu ook  psychiatrische opvang voor jongeren en sinds 22 maart 2011 een afdeling voor volwassenen !)

Centraal Bureau: Provincialeweg 70, 3329 KP Dordrecht

tel: 078-6111111

Centraal Intakeadres; Spuiweg 77, 3311GT Dordrecht

tel: 078-6111222

http://www.dehoop.org/

 

OPVANG

Chr.Vrouwencentrum Ruchama (nu ook bij De Hoop)

bij mishandeling, huiselijkgeweld sexueel misbruik psych.problematiek, overbelasting enz.

Voor als je er thuis niet meer uit komt:

http://www.ruchama.nl/

http://www.totheildesvolks.nl/

 

 

deskundige HULP bij sexverslaving

http://www.different.nl/

Amsterdam

 

 

                 Elke leuke vent, elke leuke meid gered voor de Eeuwigheid !

Vraag ons om de informatie die  je nodig hebt,

wij willen je graag verder helpen en/of laat een berichtje achter.

 

 

 

 

Niets van deze website mag worden overgenomen  zonder toestemming

van de beheerder.

215758 bezoekers (296598 hits) sinds 13-10-2008