Be HOLY !

  

Wees Heilig ..want IK ben Heilig 
 zegt JEZUS  Lev.11:44,45 Lev.20:7 Deut.28:9 Joz.24;19

Nadat je bekeerd bent, gedoopt en in je fundament wordt opgebouwd wil GOD je verder toerusten . Natuurlijk ben je vergeven maar  Hij helpt je in te zien dat ieder mens , ook jij, een ,,beerput'', rugzak, vuilnis, ballast en/of prullenbak hebben meegedragen die verder totaal geleegd kan worden. Bij je bekering is er al wat opgeruimd maar je heiliging is echt nodig om de hemel in te komen !  Leg alles bij het kruis van JEZUS aan Zijn voeten wat je ook tegenkomt. Ook al ben je bekeerd, vergeven en heb je een Bijbel school gevolgd. Meestal is er eerst een  tijd van opbouw en genezing nodig voordat GOD je verder kan heiligen maar het kan ook samen gaan. Mag Hij kamertje voor kamertje voorzichtig onder handen nemen ? en van je hart een paleisje maken? Een grote schoonmaak is niet leuk maar wel nodig. Wie wil nou niet spic en span zijn voor Zijn geliefde in een mooi sprankelend huis ? JEZUS wil een vlekkeloze prachtige bruid ! 

 Ef.6:10-18, Ef.2:6, Kol.2:10,  2Cor.5:21, Mark.5:38-42,1Cor.3:17, Hebr.10:26-27, Num.28:1-3, Op:1:12-18

 


klik hier om het bestand 08_I_Am_Yours__Jason_Upton.mp3 te beluisteren!

 

GOD is als een verterend vuur 

GOD spreekt in het vuur, de brandende braamstruik tot Mozes. ..
Je staat op heilige grond, zegt GOD. Daarna is Mozes niet meer dezelfde. GOD zelf heeft tot  hem gesproken. Als wij GOD ontmoet hebben of een ervaring  hebben gehad  verandert dat ons. Ons lichaam is nu een tempel van de Heilige GEEST geworden. Hij woont in en wandelt met ons. GOD wil dat wij vurig in de GEEST zijn. Niet lauw. Hij maakt zijn dienaren tot vuurvlammen staat er. Schitterende sterren. Hij wil onze levenswandel  heilig en onberispelijk  maken. Oh hemeltje, willen we dat wel ? Blijven we dicht bij het kruis ? Willen we een vuuroffer voor de HEER zijn  en op Zijn  altaar liggen? Dat is nogal wat. Onze generaal JEZUS, de Allerhoogste, Koning der Koningen, de glansrijke glorieuze Overwinnaar, wil een succes van ons maken. HIJ is het Lam voor ons geslacht, en heeft Zijn leven daarvoor gegeven.

  

JEZUS kan ons alleen heiligen door Zijn Geest
op een boven natuurlijke manier ...en dat gaat diep !

Staan wij de Heilige Geest toe  dingen aan te wijzen ?

 Wij kunnen zwak zijn en/of ons vaak mislukt voelen maar GOD kijkt wat  Hij in ons mag doen, veranderen en vernieuwen ! Kijk en luister en leer van wat Corrie ten Boom zegt. Ze heeft in een concentratiekamp gezeten omdat ze met haar familie joodse mensen thuis opving. Haar leven is verfilmd. ( De schuilplaats) Door een wonder is ze uit het kamp gekomen en zelfs in Amerika is ze beroemd want ze heeft heel veel mensen bemoedigd. Inmiddels is Corrie bij de HEER. Je kunt wel het Corrie ten BOOM huis in Haarlem nog bezichtigen. Voor mij blijft Corrie een heel groot voorbeeld .

  

                                         Een soldaat worden .. 

In de Efeze 6:10-20 brief staat hoe JEZUS je als een soldaat toerust met een weliswaar onzichtbare blinkende wapenuitrusting. Het woord van GOD is je zwaard. Een gladiator is er eigenlijk niks bij, zo wil GOD dat wij 100 procent leren overwinnen en a.h.w. soldaten worden. HIJ leert je een overwinnaar te zijn over je gedachten leven, 2 Cor.10:5. Hij disciplineert je, als je HEM dat toestaat, om de hindernissen die je op je pad krijgt te doorzien. Om de giftige pijlen af te wenden. Overwinning in verzoekingen en beproevingen en testen krijg je maar van je fouten leer je het meest ! Sta op en weer op en doe het de volgende keer anders ! De vijand blijft je verleiden maar in de HEERE der Heerscharen, in de naam boven alle namen, in de naam van Koning JEZUS Woord, in die  kracht en macht kun je totale overwinning boeken. Reken af met je eigen zonde anders rekent het met jou af ! Zoek hulp als dat nodig is. Blijf op Zijn weg. Zijn ogen zijn als vuurvlammen. Stapeldol op jou.

1 ) Heb geen andere goden voor Mijn aangezicht Aanbid MIJ

2) Maak geen beelden en afgodsbeelden.

3) Misbruik Mijn Naam niet

4) Houdt de sabbath in ere.

5) Heb eerbied voor je vader en moeder

6) Je mag niemand doodslaan of vermoorden

7) Je mag niet echtbreken of scheiden

8) Je mag niet stelen

9) Je mag geen leugens vertellen

10) Je mag niet begeren of jaloers zijn op je naaste

 

(Lees zelf in EXODUS 20 wat de zegeningen zijn als je deze opvolgt)

  

Wat leert JEZUS  zijn leerlingen in het volgende filmpje ? 

 

H e i l i g    o n t z a g

Wie de GOD van Israël serieus neemt en zich heiligt, zal ook door Hem serieus genomen worden. Wie JEZUS volgt, zal worden beschermd door de HEERE der HEERSCHAREN, ADONAI en EL SHADDAI. Zijn geboden zijn gegeven om ons leven te beschermen net als hekken die om een stuk land staan. Ken je de tien geboden nog ? Mozes zag hoe GOD de Vader ze met Zijn vinger in de stenen platen grifte. Een laserstraal uit de hemel...

In Ex.34 kun je even je geheugen opfrissen. Wie ontzag houdt voor het woord van GOD, zal de zachte stem van de Heilige GEEST gaan verstaan en gunst ontvangen van Zijn Hemelse Vader. De engelen zullen rondom je zijn en je altijd beschermen.  GOD is een machtige krijgsheld die het voor ons opneemt en de strijd strijdt en overwint ! HIJ vecht voor jou en je wint het als je houding volgens de regels van het kamp zijn. Volgens de Bijbelse koninklijke  manieren. Kies heden vloek of zegen vraagt je liefdevolle Vader.

Blijf dicht bij MIJ,Ik heb je lief.

  
 
 

GOD kennen is daarom een noodzaak 

 Mijn volk komt om (sterft) door gebrek aan kennis zegt GOD zelf door Hosea. Wij bidden dat je een heilig en diep ontzag krijgt voor GOD dat heetde vreze des HEEREN en dat je begrijpt dat HIJ wil, dat jij weet, wat in je eigen hart is en tegelijkertijd HEM goed leert kennen. De vijand gebruikt maar wat graag onze onvolkomenheden en  zwakheden. Het is dus ook heel belangrijk dat jij jezelf goed kent ! GOD wil Alles van het goede en wat volkomen is voor jou. Heiliging en herstel is een innerlijk schoonmaak proces wat voortduurt tot we de aarde verlaten. GOD maakt van jou een zoon of een dochter GODS ! Dat betekent dat je verantwoordelijkheid neemt en Zijn autoriteit op de juiste manier weet te gebruiken. Wie rein van hart is zal GOD zien, ook wie eraan gaat werken.

 
                                                                        De leeuw van Juda

De Vreze des HEEREN is dus geen vrees of angst. Nee, het is een heilig ontzag en diep respect voor GODs woord en GOD zelf waardoor jij gehoorzaam en daardoor overvloedig gezegend wordt/bent. JEZUS kwam en werd als een Lam ter slachting gebracht ( Jes.53) maar HIJ  komt terug als de Leeuw van Juda. Heel anders dus ! HIJ is de sterkste, de Machtigste Generaal, de Onoverwinnelijke Krijgsheld, een Majesteit en Koning. Laten we ons nederig opstellen voor Onze geweldige Koning, die ook Onze Bruidegom is ! HIJ komt voor een reine en schone bruid terug ! Daarom is het zo belangrijk dat je het woord van GOD als een spiegel gebruikt om in te kijken, je te laten veranderen om steeds sterker en mooier gebouwd te worden van binnen om net als HIJ een ander en elkaar te kunnen dienen....en HEM straks te mogen ontmoeten in de lucht !

  

Groei en bestemming

Wie zich NIET spiegelt, heiligt en wast in het waterbad van Zijn woorden en zich NIET laat leiden door de Heilige GEEST kan ook NIET groeien en op zijn of haar bestemming komen. Dat is gewoon een logisch gevolg.  Je verdwaalt in feite en mist je doel. Je blijft rondjes draaien in de woestijn. Zonde! roep je dan. Jammer, maar toch was het volk van Israël vaker ongehoorzaam dan gehoorzaam. Ze misten hun doel daardoor en velen kwamen destijds om. Het waren dwalende en dolende sterren geworden. Uiteindelijk gaat je lichtje dan uit. GOD had er zo'n groot verdriet van. Het was niet Zijn oorspronkelijke plan.  In de Bijbel staan ook nederlagen  door hardnekkige onbekeerlijkheid . Jammer want met je Bijbel in je hand ben je snel in het Beloofde land !  Gehoorzaamheid geldt dus zowel voor een mens als voor een hele kerk of natie. GOD wil de kandelaar in elk mens, elk gezin, elke kerk en  elke natie  laten branden !

  

 

                                                                       

Avontuurlijk

Als je op reis gaat heb je  een wegenkaart nodig. Via de verbinding met een satelliet weet je tegenwoordig meteen waar je je bevindt. Super handig. Als de bijbel je kaart is,  is de Heilige GEEST je tom tom die weer in verbinding staat met GOD (,,de satelliet'' de Provider)  De Bijbel, je schatkaart en wegenkaart zijn alleen  te volgen met je geest daarom heb je de Heilige Geest nodig om de woorden van God te begrijpen. ( Je bent zelf Geest, Ziel en LIchaam) Jouw geest zal eerst tot leven gewekt moeten worden (de verbinding met je hemelse Provider door je wedergeboorte) want de woorden in de Bijbel zijn geestelijk en kun je niet met je verstand uitleggen. Zijn zachte stem spreekt dan tot je hart. Dat is echt heel avontuurlijk. De leiding van de Heilige GEEST is dus (misschien wat oneerbiedig gezegd) als je tom-tom naar je bestemming. Die wegwijzer heb je dus wel nodig. Hoeveel temeer heb je dan de Heilige GEEST nodig in je leven ! De lamp voor je voet. Het is enerzijds heel eenvoudig maar vraagt ook oefening,  overgave en volharding om de Heilige GEEST telkens goed te blijven verstaan. Op den duur gaat het soepeler. Het heeft alles te maken met een eerlijk en puur hart en je karakter. GOD spreekt tot en in  je geweten wat goed of fout is. Hij snoeit je en knipt takken van verkeerde gewoonten weg. HIJ is dus ook je tuinman. De levende GOD slijpt je tevens vakkundig van een ruwe diamant tot een schitterende edelsteen terwijl je op je levensweg op reis bent naar je bestemming. Dat proces is soms moeilijk en pijnlijk. Het schuren en schaven om nog mooier te gaan glinsteren doet wel eens zeer maar je vergeet het snel door het resultaat. GOD gebruikt  de mensen en gebeurtenissen om je heen. Prijs de HEER ! HIJ is ook de beste diamantslijper.

Wat gebeurde hier? Het gordijn scheurde toen JEZUS stierf aan het kruis....In welk boek staat dit?  
Wat is nu mogelijk wat niet mogelijk was in het Oude Verbond? Lees boek Hebr.

 

Leeg je beerput

Dienen van afgoden ? GOD vindt het een gruwel. Sex is prachtig maar wel binnen het huwelijk voor twee mensen die echt van elkaar houden en gekozen hebben om bij elkaar te blijven. Ben je in het verleden toch in de fout gegaan omdat je door de wereld bent opgevoed ? Breng het dan bij JEZUS, vraag vergeving en stop ermee. Je kunt geen twee Heeren dienen. Toverij, hekserij, sexueel onrein leven, porno, verslavingen etc. Praten met overledenen, hypnose, tarotkaarten, glaasje draaien e.a. paranormale handelingen.

Je begeeft/begaf  je (zonder dat je het weet) in de duistere wereld, de wereld van Satan. Je zet de deur open voor gruwelijke boze machten. Misschien ben je onwetend? Weet dan nu dat GOD het haat !  Waarom haat HIJ het ? Omdat HIJ je dan niet meer kan beschermen. Je bent als het ware zelf het hek over geklommen waar het super gevaarlijk is. Het kan een claim van ongelukken en ziektes voortbrengen. Mijn echtgenoot, is compleet van exceem verlost, omdat er een vloek op hem was en bezweringen uit het verleden moesten verbroken worden in JEZUS naam. Hij had er zelf nota bene niets mee te maken gehad en geen schuld aan. Soms kan je als kind  een slachtoffer zijn doordat je familie zich daar niet van bekeerde.  Zo worden veel mensen door verleiding en misleiding erin geluisd door de vijand van GOD. Stop met  duistere wegen bewandelen  die zeer slecht eindigen. Stop met horror, sex en geweldfilms te bekijken, bekeer je ervan want je zet een levensgevaarlijke deur open. Leeg je beerput ! Veel christenen en gelovigen denken dat als ze bekeerd  en gedoopt zijn  dat ze ,,klaar" zijn, maar zo is het niet. Het heiligingsproces moet nog beginnen en daar komt meestal nog een hoop bevrijding bij.  
Bekeer je dus grondig, breng het bij het kruis en vraag JEZUS om je te vergeven en volhard in een heilige wandel in het Licht van JEZUS, YESHUA..

  

 

 Spr.13:9  Het  licht  van  de  rechtvaardige  brandt  blij   !

 

De kleine vossen in de wijngaard

Je bent als kind van GOD, die zich bekeert heeft TOTAAL vergeven maar de gevolgen van de ongerechtigheden  bemerk je vaak pas in je wandel. Het vereist moed en eerlijkheid om in de spiegel te kijken . De Heilige GEEST blijft overtuigen van zonden, juist ,,de kleine.'' De tom tom geeft ook gelijk aan als je verkeerd rijdt net als je geweten. Wilt u hier omdraaien? Jacobus 4 en 5:16 Zonde is zonde, reken er mee af want je mist alles als je er mee door gaat. De ,,kleine'' zonden ? De kleine zij -weggetjes ? Ze maken het zo verwarrend.  Je ontdekt ze vaak niet meteen. Ze zitten wat verscholen. De kleine vossen zijn het moeilijkst te vangen, staat er in het Hooglied. Die kunnen de wijngaard plunderen. Jouw wijngaard maar ook een andere wijngaard beroven. Jouw mooie tuin, je ziel. Laat de vossen dus niet toe ! Dit zegt Je Geliefde GOD, jouw Vader,als je tuinman. Pak ze aan. De grote en de kleine. Laat JEZUS je bewustzijn reinigen. Blijf geestelijk wakker en gezond en breng het bij het kruis om je ervan te bekeren. Doe het grondig en vernieuw je patronen zodat je blij en vrij door het leven kan !

  

 
Een stinkende beerput
Er zijn helaas tussen de prachtige uitzonderingen teveel soorten stinkende beerputten en baggerschuiten. Zinkende schepen zijn triest om te zien. Een algemene,een persoonlijke,  een familie beerput, een dorpscultuur beerput, een persoonlijke beerput, kerkelijke baggerschuiten, bedrijfs beerput maar ook een landelijke nationale koninklijke beerput. Alles zal aan het licht komen dus waarom zouden we niet  eerlijk zijn en grote schoonmaak houden en  het voortouw en het voorbeeld gaan nemen in Nederland in de opruiming en grote schoonmaak van ons hart ? Moge de  kerk ( wat mij betreft elke kerk, elk gezin, elk bedrijf, elk land ) een enorme Revival gaan meemaken !
  

                                                            GOD zegt BIJ MIJ zij alle dingen mogelijk!

  

 

Hoe houdt ik een grote schoonmaak ? 1 Joh.1:6-10

Door allereerst heel eerlijk te zijn tegenover jezelf en;

(1) te  beseffen dat we er allemaal last van hebben/hadden, je ECHT helemaal te bekeren van verkeerde gewoontepatronen, verkeerde houding en gedrag enz. die je nog tegenkomt  en dit is in het begin een voortdurend maar zeer heerlijk en verfrissend proces !

(2) Telkens alles bij het kruis van JEZUS te brengen, aan Zijn voeten vergeving vragen en ermee afrekenen. Hier heb je vaak pastorale hulp bij nodig.  In Jacobus staat:

                  

Belijdt elkander je/uw zonden

Dit zegt Jacobus tegen christenen, die zich bekeerd hebben. Er is geen veroordeling meer als we in Christus JEZUS zijn maar het betekent niet dat we geen zonden meer hebben of doen ! Niets meer hoeven te belijden of dat alles waar we fouten mee maken, nu toch wel vergeven is. Dat is een verkeerde leer en gaat tegen het Woord van GOD in en wat Jacobus schrijft. In JEZUS kracht en door het geloof in Hem kun je je ook nog echt bekeren van kleinere dingen en blijvend veranderen ! Het is Bijbels om het samen te doen. Je hebt dus iemand nodig die zeer betrouwbaar en gelovig is, die je vertrouwd en die integer is. Het kan je pastor van je kerk zijn maar ook een ,,broer of zus'', goede vriend of vriendin of iemand die nazorg doet.  

(3) Ben je eenmaal grondig bekeerd en heb je goed afgerekend met bep. zaken dan blijft het een kwestie van alert en waakzaam blijven,,, Je houdt je Heiliging bij'', a.h.w. net als na een grondige schoonmaak, je je huis netjes bijhoudt ! 

 Het ene schoonmaakproces heeft lange begeleiding nodig, het andere kort. Je kunt het ook met een hele familie of kerk regelmatig doen.  In Brazilië heb ik het meegemaakt dat een kerk geheel op de knieën ging en GOD om vergeving vroeg.  Dit heb ik in Nederland nog nooit meegemaakt. GOD kan soms pas na jaren wortels aangeven die eruit moeten. Grondige ,,ontworteling'', bekering en verandering.  Laat je daarna heerlijk vullen met de olie van de Heilige Geest en blijf je leven leven in Het Licht van JEZUS !

Fil.3:14 Maar een ding doe ik, ik vergeet wat achter mij ligt en strek me uit naar wat voor me ligt !

Ik ga recht op mijn doel af om de hemelse prijs te behalen waar GOD mij toe geroepen heeft.

  

Wat zit er in die beerput ?

De Bijbel leert dat zonden en ongerechtigheden ons in de weg staan. Het zijn de rotsblok(ken) of hindernissen op je weg.  Bijv. het kan trots zijn maar ook arrogantie, zelfzucht, jaloezie, afgunst, agressie, schuld , allerlei soorten angst, angst voor mensen, bitterheid, wrok, haat, boosheid, hebzucht ,roddel, vijandigheid, fobieën, kwaadspreken  of anders... Typische nederlandse zonden : zoals REBELLIE, weerspannigheid, zonde der toverij , huichelarij, gemakzucht, lafhartigheid, laksheid, nonchalance, nalatigheid, twist en strijd, kritiek, AFWIJZING, zelf-afwijzing, Verwerping, verraad plegen, schuldig voelen, eigenzinnigheid, eigenwijsheid, je veel beter voor doen dan je bent, oplichterij, VRIJMETSELARIJ, schijnheiligheid, religieus doen, dubbel-dutch, dubbelhartigheid, lust en sexuele onreinheid etc .

Occulte belastingen; HEKSERIJ, New Age, Reiki, Yoga, tarotkaarten, Waarzeggerij, Transcendente Meditatie, Paranormale activiteiten, Mormonen, Jehovagetuigen e.a. sekten enz.

  De lijst lijkt oneindig maar je hoeft heus niet alles in een keer te doen...als je je maar  ,,heiligt'' zoals dat heet, als je het proces maar laat beginnen en toelaat.  Laat GOD de boel lekker opruimen en aanvegen door Zijn Heilige GEEST  en dat proces diep in je,  liefdevol begeleiden. Dat is Zijn genade (waar je niet goedkoop mee mag omgaan) Sommigen mensen hebben braaf, schoon en fatsoenlijk geleefd en helemaal geen enorme rugzak of waslijst. Dat kan ook. Dan ben je gezegend ! Toch heeft iedereen wel een lijstje en een grondige wasbeurt en vergeving nodig. Boekjes helpen bijv. van Neil T. Anderson e.a. ( Zie bij Bevrijding en Genezing) Durf anderen te raadplegen als je het nodig hebt. Je wordt zo licht als een veertje en je wordt opgetild door de Allerhoogste van het hele universum !

Ook blijf je in Zijn overvloedige  blijdschap van dag tot dag  vervuld en die blijdschap is je kracht !

 

  

CHECK  je motieven 

Je houding en je gedrag. Voordat je gaat slapen of als je gaat bidden. Hoe ben je voor je naaste geweest ? Hoe waren je reacties? Neem er de tijd voor. Je bent niet de enige die weleens de fout ingaat. Sommige beginnende gelovigen laten zich niets gezeggen en niet opvoeden. Ongezeglijkheid  en rebellie noemt GOD dat. Wees wijs en sta GOD toe, in Zijn grote genade en Liefde voor jou om  je te laten onderwijzen, veranderen , te helpen en te heiligen. Psalm 91

De Bijbel is een boek voor gelovigen met de levende woorden van de Allerhoogste  om ons op koninklijke wijze op te voeden in het Koninkrijk van JEZUS. Laat je dus corrigeren en terchtwijzen op een liefdevolle manier. Van nature zijn wij  opstandig en die oude natuur dient letterlijk gekruisigd te worden.(Gal.16 t/m26) De leerlingen van JEZUS gingen net als wij ook door dit proces.

   

Koninklijk, blij en vrij !

Het is misschien lastig maar een enorm winstgevend proces ! Het is jammer dat de meeste christenen  het niet toe staan of afhaken terwijl GOD zo genadig is en je er aleen maar op vooruit doet gaan.  Gelukkig zijn er ook wijze mensen die wel een koninklijke natuur willen. Wil je helemaal tot je recht komen ?  Wil je bloeien en groeien zoals GOD je bedoeld heeft en op je Eeuwige bestemming komen in Zijn plan ? Bekeer je dan van je ballast want wat heb je eraan? Geef je vuilnis dan aan JEZUS. Laat JEZUS je beerputje legen zodat HIj je volledig kan herstellen en je tot je doel kan brengen. JEZUS heeft de hoogste prijs betaald voor jouw leven met Zijn eigen leven . Dit is het wonder van het kruis. De totale omwisseling . Jij geeft alles aan Hem en HIJ verlost je van alle ballast. Daarna kun je zelf a.h.w. je ,,prullenbak'' blijven legen. Het is je eigen geestelijke huishouding op orde brengen en eigenlijk  de gewoonste zaak van de wereld. Zo wordt en blijf je VRIJ en BLIJ!

  

    Heilig, Heilig, Heilig,is de Here GOD,

          de Almachtige, die was en die is,

       en die komen zal Op.4:8 , 2Cor.7:1

 


klik hier om het bestand 05_Ark.avi te bekijken!
 

 

De Vreze des Heren (heilig ontzag)

is het begin van alle wijsheid...

Onze tong dienen we te gebruiken om te zegenen, lief te hebben, te getuigen, te bidden en te profeteren..te bemoedigen, te jubelen,te zingen, te aanbidden en te juichen ! zodat de Morgenster GOD en Koning der Koningen Jezus Christus Onze Messias stralend en vol van vreugde in ons hart opgaat en we nieuwe kracht mogen ontvangen om een zegen te zijn waar we ook zijn. Ons lichaam is een tempel van de Heilige GEEST.Voor andere geesten is er geen plaats!  De vijand zal er alles aan doen om christenen/gelovigen gebonden te houden en voor de gek te houden. JEZUS heeft mij eerst als jonge gelovige bevrijdt van angst daarna van de geest van depressie. Akelige boze geesten die gedeeltes van mijn leven vroeger goed verpestte, ben ik nu vrij van ! In plaats van een geest van depressie  kwam de blijdschap van de Heilige GEEST ! Ik ben zo blij en dankbaar dat GOD me  de openbaring en lef gaf om met deze dingen af te rekenen. ( Mijn allereerste chr. boek wat ik las, naast de Bijbel was demonie en bevrijding ) Als je namelijk niet goed hebt afgerekend met bepaalde zonden blijft de wortel in takt. Kom je er dan niet zelf uit ? Zoek dan hulp dat is niet gek. Tegenwoordig kun je veel makkelijker  hulp vinden. (Bijv.pastorale hulp voor bevrijding/ genezing zie vorig item) Mozes hield zijn staf omhoog. Zijn staf was zijn autoriteit. Weersta de duivel en hij zal van je vlieden. Oefen jij je geloof en je  autoriteit in JEZUS naam ? door de vijand te weerstaan ? Alleen de naam van JEZUS doet een horde demonen al vluchten. Ook geeft GOD je in feite allemaal oefeningen om je karakter te vormen. Als je er middenin zit is het soms echt vreselijk maar alleen je door talloze moeilijke situaties worstelen maakt je sterker en mooier als mens.

  

 

 

Wie heilig is, hij wordt nog

meer geheiligd !  Op.22:11

 

Speel geen spelletjes, roddel niet, stop met je truccen doos, belazer jezelf niet, wie willens en wetens blijft zondigen moet ook voor de gevolgen instaan.  Die zijn niet prettig. Die kunnen fataal zijn en je leven ruïneren...je hebt namelijk te maken met een geduchte tegenstander, een gruwelijke moordenaar van de beginne. Lucifer is een leugenaar, een top verleider en een verslinder van mensenzielen. De mensen in de wereld die GOD niet kennen, herkennen zijn streken niet. De brand in Volendam was een streek van Satan en niet een straf van GOD. Gewoonten, patronen en tradities kunnen verkeerd zijn en de vijand gebruikt ze.  Hoe vaak moet GOD de mens waarschuwen? Hoe kan GOD de mens beschermen als ze zich niet toewijden aan Hem en zo vaak met HEM spotten en al zijn regels overtreden ?

  

Vakkundige diamantslijper

Ga je binnenkamer in en buig je knieën voor de Almachtige GOD van Israël, JESHUA de Messias, buig voor Zijn voeten neer, bij het kruis...en SURRENDER geef je over, onderwerp je aan het Woord van GOD, weet  wij allen schieten tekort, wij allen hebben Zijn genade telkens weer nodig...GOD test ons, beproeft en  toetst zijn volgelingen. Hij snoeit je en plet je . Als je verantwoordelijkheid wil dragen en een leider wil zijn zal GOD je van alle kanten vormen voordat HIj je volledig op je plaats zet. Blijf in Zijn Liefde want het kan even duren. Het is de echte karakter training van een zoon of dochter van GOD. Lees het verhaal van Jozef of David. Wat moest hij niet verduren ? Hoelang werkte GOD aan Zijn karakter ? Paulus zegt dat het sterven zijn gewin is. Het maakt dus rijk ! het siert je van binnen. GOD wil dat je onberispelijk bent als je verantwoordelijkheid draagt. HIJ vormt je en werkt aan je karakter, als een vakkundige diamantslijper.  Mag Hij blijven slijpen?

  

Luxe jasjes en wolven

Er zijn altijd in de geschiedenis  leiders geweest, christenen, valse leraren en profeten  die de naam van de HEER ontheiligen, onteren, manipuleren, misleiden, GODS woord misbruiken om te controleren en de schapen van JEZUS te beschadigen en te ontmoedigen. GOD haat dat. Leer te onderscheiden door het Woord van GOD te lezen en te bestuderen ! Misleiding is nu overal om je heen.

  

 

Help ! Wees niet naïef want dit is nog steeds zo.                

  Het zijn wolven in schaapklederen en je kunt het onderscheiden aan de vruchten van de GEEST (liefde , vriendelijkheid, zelfbeheersing enz.) en door de onderscheiding van Geesten.(Gave van de Heilige Geest)  Aan de vruchten van de boom ken je de boom/de mens en natuurlijk Gods Woord. Dwalingen zullen helaas  toenemen in de eindtijd waarin wij leven. De weg die wij gaan is smal en niet breed. Het is een hoge weg . Let op je portemonnee, zaai nooit in grond die niet vruchtbaar is. Pas op en wees waakzaam want we leven in woelige tijden. Zij die een grotere verantwoordelijkheid dragen zullen hiervoor strenger worden geoordeeld voor de troon van GOD. Het jasje wat je aan hebt is niet belangrijk. Katholiek,protestant, evangelisch of pinkster jasje...je hebt zoveel keus in ,,luxe jasjes''. GOD is heel modern maar het is geen modeshow straks in de hemel. HIJ kijkt er dwars doorheen.

GOD ziet ( of ruikt) het stinkende beerputje onder het luxe jasje ! Hij ziet of het geleegd en geheiligd is.  HIJ is Liefdevol maar tevens een serieuze , rechtvaardige ernstige Rechter. Het gaat HEM om je hart en niet bij welke kerk (welk jasje ) en of mode je was aangesloten. 

Joh.14:2 In MIJN Vaders huis zijn vele woningen zegt JEZUS.

 Er zijn zoveel verschillende soorten huizen, mensen dus die bij GOD horen. Zoveel soorten belevingen, variaties, smaken en stijlen.  Zo'n kleurrijk feest wordt het ook in de hemel en straks op de nieuwe aarde.

Joh.17:11 Opdat zij allen een zijn ZOALS WIJ zegt JEZUS over de liefdesrelatie tussen HEM en de Vader als voorbeeld voor alle christenen. Ben je ooit beschadigd door of in een kerk? Dat is vreselijk. Vergeef diegene die je wat heeft aangedaan en ga hiermee naar het kruis want JEZUS wil zo graag dat je Zijn genezing ontvangt. Aan GOD zelf is de wrake, HIJ zal oordelen over slechte daden van de mensen die jou wat aandeden. Zoek alsjeblieft liefdevolle ontferming  bij serieuze, betrouwbare gelovigen en leer geen aanstoot meer te nemen.

  

 .  

JEZUS komt terug voor een reine en heilige bruid !

Hij heeft nog een prachtige bruidsschat voor Zijn bruid. Zelf heeft HIJ eerst de hoogste prijs betaald voor jou met Zijn eigen bloed om je te redden. Ik ben van mijn geliefde en mijn geliefde is van MIJ'', zegt JEZUS in het Hooglied. Hij bereidt onze plaats in de hemel en op de nieuwe aarde. Hij komt ons halen en in een oogwenk worden we weggevoerd  1Kor.15;52 !    We worden weggerukt , zodat we samen  naar het allergrootste Bruilofts- feest  der eeuwen kunnen gaan. Verheug je ! ,want HIJ, Jouw Machtige Majesteit, komt gauw terug als Jouw bruidegom om je stralend tegemoet te komen ! Als een dief in de nacht ...komt HIJ, voor degene die niet geloven, staat er geschreven. Zomaar zullen we vlak voor de toorn van GOD losbarst op aarde opgenomen worden. De Opname noemen ze het.  Het wordt een gigantisch kleurrijk multicultureel Bruiloftsfeest met heiligen van alle volken ! Zijn wij  al puur en schoon  verlangend naar HEM ? Zijn onze beerputjes geleegd?  De hartkamertjes spic en span ? Brandt onze lamp en ben je  tot de nok toe gevuld met olie ? Ben je vervuld met de Heilige GEEST ? Mag ik verblijven in de schaduw van de Almachtige ? Zijn we al wijze maagden ? Kunnen we deze tijd aan die steeds duisterder wordt ?  Blijven we in HEM vrucht dragen ? Zit je straks in een feestelijke witte jurk aan tafel tijdens het bruiloftsfeest?

       The joy of the Lord is your strength!

ieve Vader in de Hemel help en zegen ons land hiermee, ontferm U over onze families, en ons persoonlijk, wees een ieder genadig HEER, amen.

  

                                  Laten we wijs zijn .. ons blijven vernederen, heiligen en verootmoedigen..

                                                 

LIEVE VADER...LIEVE HEER..ADONAI..JEZUS  

ik verneder me,  ik verootmoedig me......ik kom voor Uw troon van genade.....vergeef mij HEER , reinig mij geheel  HEER ,  met Uw bloed ... U hebt mij verlost, U stierf voor mij, ik wil terugkeren naar U HEER,U gaf alles voor mij, U leed ondraaglijk ..aan het kruis voor mij... ik geef me totaal over aan U, wilt U mijn leven totaal veranderen en vernieuwen  en me helpen U naar Uw wil te leven, te wandelen en  te gehoorzamen....

ik bekeer me van.......van.........van....Vergeef me HEER, vergeef me  Vader

vergeef me Heilige GEEST, ik heb U verdriet gedaan..

ik bekeer me van.......ik heb dingen op eigen kracht gedaan.....ik heb.....

verlos me van mijn trots / arrogantie, hoogmoed en of anders ....etc....

ik wil er niets meer mee te maken hebben en puur en rein van hart zijn..

zuiver en louter mij HEER.. Leer me de dingen te doen op Uw manier

door de leiding van Uw Geest... Maak me vrij !

Verander mij Oh HEER, in JEZUS naam.

Amen.

  

Geliefde..

Je bent onbetaalbaar en kostbaarder dan goud

Ik betaalde je met Mijn eigen bloed

Een hele hoge prijs...maar IK vindt je goed !

Ik vindt jou geweldig ! IK hou van jou !

IK zie hoe jij wordt !

al heb jij het zo vaak verprutst..

je bent in de reconstructie, zie je,

je wordt hervormd, herschapen,

geschud en gesnoeid en dat doet soms zeer..

Ik weet het... maar jij weet het ook :

Ik richt je op , Ik sta op in je !

Ik kan je heiligen en helpen

en bekwamen...geef je over ..

Hoor en Gehoorzaam Mij !

Leg Mij als een zegel aan je hart

Ik ben jouw  JEZUS ...

Jouw Machtige Koning !

Leun op MIJ ! en op Mijn Woord.

Je bent mijn geliefde ! Ik spreek tot je!

Jij bent mijn plan ! Mijn project !

Vele wateren kunnen Mijn liefde

voor jou niet blussen...

Vele rivieren spoelen haar niet weg...

Ik zal Altijd zoveel van je houden...

en Ik verlang zo naar jou...

Bereid je voor bruid

Heilig je . ..Wees vurig !

Ik ben je Bruidegom .

Bereid je voor ... Ik heb je lief !

Maak je klaar ... Mijn bruid..

Mijn geliefde !!!  Hoor naar Mij !

  

Dit zei JEZUS tegen mij lang geleden . Ik heb er een lied van gemaakt, voor jou..

  

Schitterend wit , zie je die bergen ?

Ik maak je tranen wit

Je hoeft niets te verbergen

als IK voor je bidt

Schitterend wit , zie je die bergen ?

Ik maak je tranen wit

Ik maak je tranen witte sneeuw..

  

Ik maak alle dingen n i e u w

Ik maak alle dingen nieuw

Ik maak alle dingen  n i e u w

Ik m a a k  a l l e  dingen NIEUW !

 

''he Lord bless thee and keep thee; The Lord make His face shine upon thee; and be gracious unto thee; The Lord lift up His countenance upon thee and give thee peace'' Num. 6; 24-26

  

  

Niets van deze website mag worden overgenomen  zonder toestemming

van de beheerder.

268717 bezoekers (378242 hits) sinds 13-10-2008