De Waarheid COVID19


De waarheid over Covid 19 & Corona
Een verenigde groepen artsen , doctoren , specialisten , wetenschappers uit allerlei landen verklaren op de bovenstaande video de waarheid over Covid19. Deze  is inmiddels verwijderd ! De waarheid wordt helaas systematisch verwijderd door YT. Wees niet meer angstig of bang . Het is niet nodig . Het virus is NIET dodelijk. Het is een naar en misschien wat agressief griep virus. ( voornaamste symptomen; geen reuk, keelpijn, hoesten, benauwend, hoofdpijn ) Mondkapjes zijn helemaal niet nodig en anderhalve meter is belachelijk ! Wie gezond is, overleeft dit gewoon ( net als een griep) en wie niet gezond is zou even verder kunnen zoeken naar alternatieve geneesmiddelen en aanvullende vit. D en zink e.a. zaken die je immuunsysteem versterken. (Natuurlijk houden we rekening met anderen en houden we ons aan de voorschriften)

Eindtijd, Europa en Corona
Op StopWorldControl.com kun je ook waarheidsgetrouwe info vinden. Zorg dat je hiervan op de hoogte bent en waarschuw zoveel mogelijk anderen ! Hieronder vind je ook genoeg Bijbelse info, over de eindtijd, Europa en Corona en wat GOD spreekt in Zijn woord enz.
Een Update van Jaap Dieleman !

Geestelijke leiders kunnen verschillend denken over de toestand in ons land. De geest van verdeeldheid waait sinds deze tijd door het ultieme bedrog. Toch horen de inzichten van het Woord en de GEEST samen te komen. Jaap is een van de weinige leiders van Nederland die zich helder, duidelijk en eerlijk durven uitspreken over de huidige situatie in ons land. Wie de plannen van de vijand wegzet als een Complottheorie is ook niet realistisch ! Je kunt hem beluisteren op zijn eigen You Tube kanaal.  In december 2020 zal hij bij ons komen spreken in Volendam.

Waar gaat dit heen ?
Kom op Za.av.  7 Nov.  naar de AMVO en stel je vragen  ! Frank Ouweneel is een geweldige Bijbel leraar en het zal je verbazen hoe hij uitleg geeft,  met de Beamer als hij de Bijbel naast de huidige ontwikkelingen  en de tekenen der tijden uitlegt. Juist voor je persoonlijke relatie met JEZUS zeer verrijkend.  Julianaweg 106 te VOLENDAM / Pauze met koffie en thee . PARKEREN kan voor de deur !

De  regelrechte economische ramp , een misdaad tegen de mensheid  is nog steeds gaande... Een plotseling opgelegde controle gevangenis met vrijheidsberoving voor gezonde mensen en het afnemen van onze burgerrechten is begonnen.  Wat staat ons te wachten ? Onze vrienden uit België hebben er al vrij vroeg een goed filmpje over gemaakt !De nepkroon
Corona betekent kroon- met een krans van stralen. Deze nep kroon  geeft de wereldwijde ultieme zwendel  en oplichterij aan.  Alle soort griepvirussen COVID 15 t/m 18) nu nr.19  zijn zeer waarschijnlijk  in China of in een ander lab gefabriceerd . Is dit gepaard gaande  met 5G straling weinig zuurstof en veel luchtverontreiniging ?  Is dit symbolisch niet de kroon op het hoofd van de Antichrist gezeten op een wit paard ? Die zichzelf introduceert op het toneel voor de grote finale Op.6:1,2 ?  Zo verdacht als deze top leugenaar  is, samenspannend met de allerrijksten en corrupte omgekochte regeringen op onze planeet, die de hele mensheid wil (reduceren) en eerst vaccineren . Een vaccin waarvan de inhoud zich laat raden . Je hoort de grove leugens in de MSM  de waarheid herhaaldelijk verdraaien ( propaganda ) en wegzetten als een complottheorie. GOD liet me zien dat deze kroon, de corona, de kroon van de Antichrist, een nep kroon van wereldwijd bedrog is. Het is de Agenda van GODS vijand die in werking gezet wordt, Een wereldwijde misdaad tegen de mensheid die lijkt op wat er in de WOII gebeurde vlak voordat de joden op transport gezet werden. Is dit een wereldwijde wake-up call ? MENSEN WORDT WAKKER EN BEKEER JE TOT DE LEVENDE GOD ? Bedriegen en moorden deed de vijand  altijd al maar nu breekt de tijd van het ultieme bedrog aan. Lijkt het op eerste zegel die JEZUS opent van de boekrol?  Ja, misschien, het lijkt wel een zeer slechte Science fiction film waar we in terecht zijn gekomen, geregisseerd en geproduceerd door de (ziekteverwekkende ) WHO . Onze regeringen die hier gewoon volkomen  (bewust of blind?) aan mee werken hebben dit met 178 andere landen in het verleden al afgesproken. Dit bedenk je niet even ! Wat gebeurt er al jaren achter de schermen ?  Zet deze  plandemie  ,, de geplande" recessie in van de NWO ? ( Nieuwe Wereld Orde) Welke kant gaat dit op ? Laat GOD deze vijandige agenda al toe ? Hoe ziet de economische toekomst van Nederland en Europa eruit ? Is het EU schip  (nu nog drijvend) een zinkende Titanic ? Komt er een grote wereldwijde financiële catastrofe ? Wie hebben hier belang bij ? Zitten we midden in een flinke eerste wee ...? Is dit het begin van de eindtijd ? Een stille WO3 ? Hoe erg wordt het ? Wat zegt GOD hierover ? Waarom gebeurt dit ? Wat kunnen we vinden in GODS Woord ?

Een stinkende religiesoep

In Theo 's laatste boodschap zit een belangrijke waarschuwing voor het hele lichaam van Christus in Nederland. Als je niet was voorbereid is het de hoogste tijd om dat te doen nu het nog kan !

        

 In Math.24:3 vragen de discipelen Heer JEZUS; Wat is het teken van Uw komst en de voleinding van de wereld? Lees zelf Zijn antwoord in de Math.24.  Het boek Daniël ( Oude Testament) beschrijft dat er dingen in de eindtijd pas ontrafelt worden. Wie zijn Bijbel vaak en GOED leest, is wetende en weet veel meer over de toekomst en wat eraan zit te komen  ... dan de doorsnee onwetende Nederlander. NEDERLAND laat je niet bang maken ....Zorg dat je bij JEZUS hoort en het in orde maakt met GOD zodat HIJ je samen met onze Hemelse VADER kan beschermen en zegenen ! Zorg dat je de HG, de Heilige Geest hebt en vervuld blijft .  Het ,,HG-serum" tegen al het corrupte vergif want zware tijden zullen  komen.  Frank Ouweneel  heeft meerdere filmpjes en bijbel studies staan op www.frankouweneel.nl  Zijn boek;,, De waarheid over de eindtijd ", is een aanrader. Luister wat hij zegt .
 

Lieve burger, wordt een hemelburger !
Vrij van angst .... vrij van gekte en hysterische paniek  ( eerst de klimaat, nieuwe groene religie, nu de wereldwijde Corona-crisis, CO2 ,e.a. ) We weten nu dat dit virus niet dodelijker is dan SARS-griep die nog iets gevaarlijker was.  De meeste info hierover in de MSM vind ik (e.a. wetenschappers ) totaal  onbetrouwbaar en ongeloofwaardig. We worden massaal opgelicht !  95% VAN DE BEVOLKING HEEFT HELEMAAL NIETS ! Er zijn te weinig feiten en medische bewijzen zeggen doktoren uit Amerika en Duitsland. De Corona afdelingen zijn al totaal opgeheven in bekende ziekenhuizen vlakbij ! De IC's lopen niet vol. De bevolking is  stelselmatig elke dag bewust met angst overspoelt en elke dag werden er ,,dodencijfers" bekend gemaakt die absoluut niet betrouwbaar zijn. Bijna elk sterfgeval krijgt het embleem corona. Onthoud het ; een kroon van bedrog. Misdadig vond ik het beleid tegenover oudere en zwakkere mensen die opgesloten werden  zonder sociaal contact. Ze stierven soms moeder ziel alleen...Mens onwaardig ! Goede ventilatie is een sleutelwoord, dat leerde ik al op de opleiding. Nu zijn ze er pas achter na maanden dat aerosolen via de lucht ons kunnen besmetten ! DAT WETEN WE TOCH ALLANG ! Dat is met elke groep zo !  Mijn advies voor gezonde Nederlanders  ; Zorg goed voor jezelf, geestelijk en lichamelijk , neem de juiste vitamines, (C,D en zink ) per week een beetje zuiveringszout met water, en ziek het thuis goed uit ! HCQ werkt ook met zink. Haal vaak buiten een frisse neus, bid tot GOD, help elkaar en vier vaak (PASEN !) avondmaal ! JEZUS is voor jou gestorven EN OPGESTAAN ! Bekijk het onderstaande filmpje met een totale uiteenzetting van  Covid19 en wat er gebeurd is . De oplichting en  leugens ontmaskerd en geef het door !


Vrees niet  ! zegt GOD  
Zorg dat je leven volkomen van HEM is . Deze dingen moeten gebeuren. De weeën zijn begonnen en de Antichrist wil op alle vlakken  de NWO+ de nieuwe wereldorde in gang zetten en de totale controle over de wereld hebben richting het merkteken. Op.13:17  Waarin staat dat niemand mag kopen of verkopen zonder dat merkteken 666 ( WWW) op zijn rechterhand of voorhoofd of het getal van het Beest.( De Antichrist) Je merkt dat we in de jaren steeds meer afhankelijk zijn van digitale zaken . Sommige mensen en dieren hebben al een chip omdat dat voor hun situatie ,,handiger" is. Ook ons identiteitsbewijs / inentingspaspoort wil men op deze manier in of gaan aanbrengen in ons lichaam en koppelen aan andere info. ( ID2020) Agenda 21 is in gang gezet en onderdeel van satans plan. Wat dacht je van A I ? Artificial Intelligence ? Als een soort robot-slaaf die digitaal vastzit aan het systeem van het Beest? Duizenden satellieten worden al de lucht in geschoten om 5G te gaan reguleren wereldwijd. Alles wordt zo met elkaar verbonden.  Langzaam gaat het de kant op van totale controle over alles wat we doen. Hey, dit merk jij toch ook ?

Wij zijn echter allemaal schepselen van GOD die ...kinderen van GOD kunnen worden ! Ons lichaam is een tempel van de Heilige GEEST. We zijn gered en VRIJ gekocht met JEZUS bloed als we hebben gekozen voor JEZUS en ons hebben bekeerd .  Daarom  is het de bedoeling van JEZUS dat jij gered wordt en VRIJ blijft en je ziel niet verkoopt aan de duivel ! Je hebt niets te vrezen als je met JEZUS /YESHUA bent. Al is het een strijd ....en ben je nog niet gered ? Je kunt nu nog terug ! 

    6 6 6

Robot van de Antichrist of VRIJ mens ?
We volgen de richtlijnen van de overheid, houden rekening met elkaar maar gebruiken toch wel ons gezond verstand? Wij hebben de Heilige GEEST om te  bidden voor gerechtigheid en dat de zieken zullen herstellen in JEZUS Almachtige naam. Dat deze (COVID-19) ANGST hysterie mensen dichter bij JEZUS brengt, de ogen en oren opent,  liefst zo snel mogelijk. Doordat onze GOD laat zien dat HIJ de ALMACHTIGE is ! HIJ REGEERT en niet,, het kwaad" ! ! Heeft GOD dit toegelaten ? Ja ! GOD heeft dit toegelaten. Gaat HIJ nog meer toelaten ? Ja, Luc.21:10 besmettelijke ziekten, plagen , aardbevingen enz. Komt dit van Hem ? NEE ,  NATUURLIJK NIET ! GEEN ENKELE ZIEKTE KOMT VAN HEM !  Er woeden meerdere oorlogen ! Er is oorlog in de hemel. Er lijkt een vreemdsoortige economische WW3 te zijn begonnen. Of is het een oorlog om het bestaan van de mensheid  op militair, politiek en geestelijk gebied?  De meest belangrijke oorlog is; De oorlog om uw/jouw ziel . Wil jij een robot van de Antichrist worden of een vrij mens met een vrije wil zijn ?  Het gaat onze Goede  GOD om jou en HIJ vindt het nodig dat de mensen door elkaar geschud worden omdat HIJ zielsveel van ze houdt...jij  bent heel erg belangrijk en zeer kostbaar voor hem ! GOD vindt het nodig dat alles geschud wordt ! HIJ klopt aan de deur van je hart ! Op.3:20 Laat je HEM binnen ?
     

Met PESACH, met PASEN ging de dood aan hun voorbij ! Duidelijker dan nu kan het paasverhaal niet worden.
Duidelijker dan nu in deze tijd kan het niet doordringen. Als je het nu niet snapt wanneer dan wel ?

HIJ is opgestaan en heeft de dood overwonnen ! Met PASEN ging de verderfengel  ( engel van de dood) langs de deur waar HET BLOED van een lam aan de deur gesmeerd was. Dit is waarom het Joodse volk Pesach viert.  NU in het nieuwe verbond is dit het bloed van JEZUS. HIJ is HET LAM wat voor onze zonden aan het kruis stierf op de exacte tijd destijds dat het lam geslacht werd in de tempel . Zo kan de verderfengel ook aan jou voorbijgaan.  Zo kan  de dood en elke ziekte, kwaal of plaag aan jou voorbij gaan ! Alleen GOD door JEZUS Christus biedt ons totale bescherming. Zo zal het BLOED van JEZUS jou en ons beschermen als wij ons heil bij HEM zoeken, wat er ook gebeurt. Kijk het filmpje en bid met me mee ...


Wakker worden !
 Blijf op de bres staan en vergeving voor onze landgenoten en VOORAL voor onze blinde leiders vragen want de geestelijke staat van Nederland is zo verziekt, zo uit balans, zo vestoord en ons volk, is er zeer slecht aan toe ! Verstrikt in leugens. We zijn jarenlang geïndoctrineerd en vals voorgelicht door de media. Zelfs christenen lijken lauw, ingedut en ingeslapen. Op.3:15-18 Willen er nog Nederlanders WAKKER worden?  Zich oprecht bekeren en terugkeren ( met ALLE volken in Nederland, Europa en op aarde Op. 15;4) en dat zij gezegend zullen worden;  als een kind tot hun Hemelse VADER , tot de levende GOD komen,  tot JEZUS en Zijn machtige Woord.
Wie zou U niet vrezen, HEERE, en Uw Naam niet verheerlijken ? Want GIJ  alleen zijt heilig ; want ALLE volken zullen komen, en Voor U neerknielen om U te aanbidden; want Uw oordelen zijn openbaar geworden.


De Eindtijd
Daar leven we in. Bereid je voor op wat komen gaat. De Corona maatregelen zijn dus slechts het begin van negatieve veranderingen voor onze vrijheid. De vijand ( De Antichrist met al zijn trawanten) wil totale controle en heeft een vreselijk, wrede en weerzinwekkende moordagenda. Miljoenen mensen zijn eerder gestorven in WO1 en WO2 meer dan 72 miljoen ! Misschien is dit het begin van WO3 ? Wil China misschien de baas zijn economisch ? Het kwaad is de wereld niet uitgegaan ! Dit is opgezet en gepland. Dit is een plandemie. Volg het geld en je komt er achter wie de oorlogen hebben bekostigd en in gang gezet. Wat betreft het virus (gif). Om de zoveel tijd hebben we een vervelend griepvirus . Is dit virus weer in een lab gemaakt met een bedoeling ?  Er gebeuren dingen achter de schermen die we niet precies weten. Na 9/11 kregen we een war on terror ? Wat we wel weten is dat de Antichrist  totale controle wil over de hele wereld  en dat hij zijn stappen geleidelijk en vernuftig richting Op.13 zal uitvoeren. Via controle over onze gezondheid, daarna via ons voedsel. Een controle app? Een tattoo ? Een chip met nano technologie ? Een vaccin .. ? Dodelijk zeggen sommigen ?! Willen wij een open dictatoriale maatschappij zoals China ? Een politiestaat waar je via gezichtsherkenning ( vandaar de 1,5 meter afstand oefening) wordt beboet als je door rood loopt op het zebrapad ?? Daar is toch  5G voor nodig ?!
Deze straling is beslist niet ongevaarlijk!  eerlijkoverstraling.nl
Jonge mensen  worden beboet omdat ze niet precies anderhalve meter uit elkaar zitten of lopen...  Lieve mensen wordt wakker ! Er bestaan nu verraderlijke kliklijnen ! Je gaat toch niet iemand verraden die  niet precies de anderhalve meter aanhoudt ? Dit is een krom en misdadig beleid.  
Het is de vraag of er een spoedwet door het parlement aangenomen  wordt zodat ze legaal onze huizen mogen inbreken als we met teveel mensen zijn.? Dit mensen.... is onze regering... ons parlement... Hoe diep zijn ze al gezonken?  Dit zijn al blinde robots die hun ziel verkocht hebben aan de duivel ! Dit lijkt toch op een slechte Science fiction wat naar een HORROR film toegaat ??  In TEXAS zijn ze wakker en weten ze dat dit naar Op.13:17 verwijst.
De TOORN VAN GOD
1Joh.2:28 Blijf IN HEM ! zodat wij niet beschaamd staan bij Zijn komst zegt het Woord van GOD. Jac.5:7-9 Heb geduld. Uw/Jouw Rechter staat voor de deur. Moeilijke tijden komen, we gaan nog een stuk door de duisternis. Luc.21:10 Wie een wijze maagd is zal meegaan ! Math.25 Lees het verhaal van de domme, dwaze en wijze maagden op weg naar het bruiloftsfeest. JEZUS komt op de wolken ons tegemoet en zal ons in een ondeelbaar ogenblik wegrukken vlak voordat de toorn van GOD losbarst. Als een dief in de nacht komt JEZUS. Dit heet de Opname en is een mysterieuze ontsnapping voor de Zijnen in een ondeelbaar ogenblik ( een oogwenk ) !  1Thess.1:10 , 4:16 ,5;2-4 , 5 :9 , 1Cor.15:51-52 Joel.1:15,2 Jes.13:9 Een grote verdrukking met een verschrikkelijke dag op het laatst, de dag des HEEREN genoemd zal volgen meedogenloos met verbolgenheid en brandende toorn. GOD is dan zo boos en de maat is vol. Hij rekent af met alle ongerechtigheid.  HiJ heeft genoeg tijd gegeven. De tweede komst van JEZUS naar de aarde is met al zijn heiligen . Dan zullen we met Hem op de olijfberg in Jeruzalem neerdalen. Daarna zal Hij de troon bestijgen en zal HIJ als KONING van de hele wereld gaan regeren. Sta op met GOD !
We zullen in het Licht van de Bijbel de eindtijd beter begrijpen en wijzer worden wat er op het wereldtoneel aan het gebeuren is. Tijden en wetten zullen veranderen. Je kunt zaken niet meer inschatten en beoordelen zonder kennis van je Bijbel maar ook van de geschiedenis. Leer teksten uit je hoofd. Laat je niet beïnvloeden door de leugens van de wereld en bescherm je gedachten leven. 2Cor.10-5. Heb de waarheid lief ! Heb het leven lief ! Heel belangrijk is je kijk op Israël ; GODS oogappel= Israël . Dit is essentieel. Alle zegeningen voor hun zijn ook voor jou. Ik spoor je aan om elke dag je Bijbel te lezen en DVD's van Frank Ouweneel aan te schaffen die je inzicht geven en je blik zullen verruimen en  je bovendien zullen zegenen ! Deze hieronder is nog van 2015. 2016. Deze avonden waren destijds  in het Stolphoevekerkje; Inmiddels  te bestellen bij; www.frankouweneel.nl Frank Ouweneel komt een keer per maand in de AMVO onderwijzen . Kom je ook wanneer het wordt toegestaan ? Zie Bij ZG-Volendam en Agenda.
Neem contact met ons op als je vragen hebt via onze mail; info@devingervangod.nl 
Proclameer hardop voor onze landgenoten en onze regering;
Almachtige Koning !  U bent Koning van alle Koningen en HEER van alle Heerscharen. U heeft macht over het koningschap van alle mensen op aarde en U geeft dat aan wie U wilt. Wij vragen U ons huidige gezag te onderzoeken in JEZUS naam.. Nieuwe rechtvaardige leiders  aan te stellen en deze gezagsdragers te zegenen. Geef ze inzicht en wijsheid.  Leidt onze regering in Nederland naar Uw wil en sterk hen. Laat ons land en de bestuurders alstublieft terugkeren tot GOD, haal hen uit het spinnenweb van de vijand, vergeef hen hun blindheid, vergeef de grote fouten, het bedrog,  schuld en zonden, de bloedschuld, corruptie en het dienen van afgoden. Laat ons land hersteld worden met rechtvaardigheid, gerechtigheid en de kennis van Uw heerlijkheid en Uw koninkrijk baan breken
! Maak ons nederig en afhankelijk van U alleen en Israël goedgezind zijn. Laat Nederland alstublieft alsnog in haar bestemming komen. Laat ons zolang mogelijk tot U terugkomt in vrede leven  in Nederland om zoveel mogelijk mensen wereldwijd  te kunnen ZEGENEN ! In JEZUS Almachtige naam, Amen.

 
De droom van Nebukadnezar
Wie wil weten wat GOD zegt dat er gaat gebeuren met Europa? Je zou je kunnen gaan verdiepen in het Boek Daniel, een belangrijke profeet uit het Oude testament die 3000 jaar geleden al gezegd heeft wat er met het Romeinse rijk zal gaan gebeuren. Het Romeinse rijk is het laatste (Anti-Christ) rijk op aarde en daar behoort Europa toe. Het laatste rijk: de voeten van het beeld. Het beeld uit de droom van koning Nebukadnezar. Daniel kon deze droom aan hem uitleggen omdat GOD  hem liet zien wat er in de toekomende tijden zou gaan gebeuren......Gaat Europa uiteindelijk geheel ten onder ? Wat zegt GOD in Dan. 2:33-35 ? Wie of wat  is die steen ? Wat is de betekenis ? Wie is die rots ?

De voeten van het beeld zijn deels van ijzer en gedeeltelijk van leem. Terwijl je blijft kijken raakte zonder toedoen van mensenhanden, een steen los, , die het beeld trof aan de voeten van ijzer en leem en deze verbrijzelde . Toen werden gelijk het ijzer en de leem, het koper, het zilver en het goud verbrijzeld en , zij  werden gelijk kaf op een dorsvloer in de zomer. en de wind voerde ze mee, zodat er geen spoor meer van te vinden was, maar de steen die het beeld getroffen had, werd tot een grote berg, die de gehele aarde vulde.  Revelation tv maakt het duidelijk met dit filmpje..
The Rape of Europe
Letterlijk betekent dit : de verkrachting van Europa. Europa was de naam van de dochter van Zeus. Interessant is waarom hebben wij eigenlijk die naam gekregen ? Een naam zegt iets over je bestemming. Hitler wilde ook zijn derde rijk. Het joodse volk werd totaal misleid (en die niet wakkeren !) als slachtschapen  op de trein gezet naar Polen. Ze geloofden echt niet dat dat hun einde betekende. Alles was tot in de puntjes voorbereid door de vijand en pas veel later kwam dit aan het licht.  Waar worden wij naar toe misleid ? Waar worden wij ingeluisd? Er bestaat een zeer duistere agenda van de allerrijksten met een plan om o.a. de wereldbevolking te doen minderen !
Topeconomen in Nederland zeggen dat de Euro de grootste vergissing is....Wie normaal nadenkt weet ook dat een land zonder grenzen zeer grote problemen geeft. JEZUS zelf zegt hier ook belangrijke dingen over. 

 Een bekende Engelse evangelist genaamd David Hathaway heeft een zeer goede documentaire gemaakt  over de geschiedenis van Europa en de oprichting van de Europese Unie. De geestelijke betekenis en symboliek verraden de plannen achter deze eenwording. Ja, in Straatsburg staat de moderne toren van Babel. Zegt de hoer van Babylon uit het boek Openbaring je iets ?  Europa gezeten op het Beest ?  Moge dit je ogen openen... Op.18:3 Omdat van de wijn van de hartstocht van haar hoererij al de volken gedronken hebben en de koningen der aarde met haar gehoereerd hebben en de kooplieden der aarde rijk geworden zijn uit de macht van haar weelderigheid.EUROSPIRIT 

Tijdens Eurospirit 2018/2019 maar ook in 2020 konden we weer komen luisteren naar Broeder en Major Amir Tzarfati die ons helder kon uitleggen wat er achter de schermen speelt op het wereldtoneel. Zijn inzichten zijn helder en bijbels en hij is een fantastische bijbelleraar uit Israël. Hij heeft ook een eigen app. Op You tube staan verschillende preken van hem. Ga ze beslist beluisteren ! Dank aan  Bert Panhuise die deze conferentie voor Nederland organiseert.  Kijk bij www. eurospirit.nl  
Hij heeft een nieuw filmpje gemaakt over ARMAGEDDON ... Hij woont immers aan de rand van die beroemde vallei ! De media
De media wereldwijd lijken al jaren in oorlog met ,,de waarheid." Het heeft natuurlijk alles te maken met wie steeds meer de touwtjes in handen hebben. The Prince of the air, je weet wie dat is,  is de baas over de media. Als de wereld vol leugen is, is de waarheid revolutionair. Persoonlijk vind ik het ,,valse spel der mensen ", 'zoals het in GODS Woord staat, steeds zichtbaarder worden bij  o.a. vele politici en altijd dezelfde mensen op tv die dezelfde taal spreken ! Nooit verfrissende geluiden, en goede denkers of historici...Waarom wordt ons volk zo dom gehouden via de media ?  Wie scherp is, merkt welke kranten (ook int.) en nieuwsmedia online werkelijk beneden alle niveau verslag leveren en vaak telkens bepaalde personen negatief afschilderen, bewust manipuleren en of demoniseren. Dit heet propaganda. Elke dag wordt er gemanipuleerd en opgelicht. Het is een feit dat we  helaas al een aantal jaren naar ,, shownieuws" luisteren op tv en wat er werkelijk afspeelt achter de schermen krijgen we niet te horen ! 

Rom. 1;18 Want de toorn van GOD wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen , als die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden.
Rom.2 :9,10 Verdrukking en benauwdheid zal komen over ieder levend mens die het kwade bewerkt, eerst de Jood, ook de Griek; maar heerlijkheid ,eer en vrede over ieder die het goede werkt, eerst de Jood en ook de Griek. Want er is geen aanzien des persoons bij GOD.

Rom. 3: 23,24 Want zij hebben allen gezondigd en derven (missen) de heerlijkheid GODS. Zij kunnen uit genade van GOD gerechtvaardigd worden door de verlossing die in Christus JEZUS onze Messias is. 
Rom.3:25 HEM ( JEZUS Chr.) heeft GOD onze Vader, voorgesteld als zoenmiddel door het geloof, in Zijn bloed , om Zijn rechtvaardigheid te tonen, daar HIJ de zonden , die tevoren onder de verdraagzaamheid  GODS gepleegd waren , had laten ,,geworden."
GOD heeft dus Zijn Zoon JEZUS Chr. gezonden naar de aarde zodat een ieder die in Hem gelooft vergeven kan worden door zich te bekeren en vergeving  te ontvangen. Zo is GODS verlangen  elke Nederlander te vergeven en rechtvaardig te maken, in Zijn armen te sluiten door het geloof in JEZUS Christus, die was , die is en die komt.  Elke verloren zoon of dochter mag thuis komen ! Elke vluchteling , elke moslim, elke ongelovige, elke atheïst, elke culturele of traditionele gelovige, elke farizeeër, elke dief , elke leugenaar,  iedereen....! Geen Boeddha, geen Mohammed, geen filosofie, geen ideologie kan tegen de enige levende opgestane HEER JEZUS, YESHUA Christus Messias op ! Nodig Hem uit in je hart, Hij wil je ontmoeten. Kies vandaag wie je werkelijk wil dienen en bekeer je ...ga naar JEZUS/Yeshua  op deze site en ontvang het grootse wonder van binnen !!!

De tien geboden
De EU, de Europese Unie overtreedt al heel lang de De TIEN geboden en ik schaam me heel diep omdat we leiders hebben die stekeblind zijn op het belangrijkste gebied.  De geestelijke gezondheid van ons volk en de andere volken in Europa. Ze willen GOD niet en zitten in hun toren van Babel plannen te bedenken die uiteindelijk allemaal zullen mislukken. 
Er is een nieuwe klimaat religie ingesteld en alles waar Europa ooit voor stond en uit is opgebouwd is aan het vervallen. Christelijke waarden en normen, onze wortels worden geschonden, uitgegraven en kapot getrapt lijkt het ...Laten onze huidige leiders alles waar onze voorouders voor hebben geknokt afpakken ? Hebben onze leiders enig respect voor het bloed wat gevloeid is in de geschiedenis voor Nederland ?  De deur staat immers open voor de islam of een soort wereldreligie-soep door de huidige tendens...
 
Gij zult niet doden

We beginnen met : Een van deze 10 geboden in de Bijbel ( de God van de Bijbel is de Levende GOD van Israël, JHW die VOOR HET LEVEN IS ) zegt; GIJ ZULT NIET DODEN = GIJ ZULT NIET MOORDEN. Dit staat haaks op wat in de Koran ( de god van de Koran is Allah de maangod) staat en toestaat. Sura zegt; Je mag alle ongelovigen, christenen en joden DODEN, allen die niet geloven in de god vd Islam.....Dit wordt gewoon onderwezen op Nederlandse scholen en gewoon toegelaten ?!...Er staat ook in dat je mag liegen ! De gemakzucht, tolerantie en nalatigheid van onze Nederlandse volksvertegenwoordigers blijkt zeer onveilig voor Nederland .  Dit is het probleem waar we mee te maken hebben. Door de secularisatie is er geen onderscheid meer en staan we .lijnrecht tegenover elkaar op vele fronten van het leven. Het draait al jaren om waarheid of leugen. Je kunt de Bijbel en het christendom toch niet op een lijn zetten met de islam ?  Het christendom is vredelievend en predikt wereldwijd GOED NIEUWS ! Wereldwijd komen moslims tot inkeer omdat JEZUS/ISA vergeving aanbiedt en geen dood en haat predikt !


  Ik wil positief eindigen ook als we verdrukkingen tegemoet gaan. Lees voor jezelf eens Openbaring 21;1 t/m 7 over de Nieuwe hemel en de Nieuwe aarde ! GOD zelf is onze grote bemoediger ! Wat HIJ in petto heeft is fenomenaal ! Het beste komt nog ! Kijk naar dit schitterende You tube filmpje van een moslima die haar leven wilde beëindigen en dan grijpt  JEZUS-YESHUA  Messias in als de Enige Levende  HEELmeester en laat HIJ haar persoonlijk zien dat HIJ de Allerhoogste en de Allergrootste is !!! Dit moet nog met heel veel mensen gebeuren ! Zegen alle moslims in ons land ! Mogen zij en de andere Nederlanders die oorspronkelijk van andere origine zijn de KONING der KONINGEN ontmoeten en tot wedergeboorte en bekering komen in de ENIGE - EEUWIGE-LEVENDE GOD van ISRAËL !!
  

Niets van deze website mag worden overgenomen  zonder toestemming

van de beheerder.

272994 bezoekers (385422 hits) sinds 13-10-2008