Hulp / GENEZING


Er is Hulp / Er is GENEZING / Er is Bevrijding voor jou !


JEZUS is vandaag dezelfde als gisteren....Wij hebben een levende, krachtige en machtige GOD die van jou houdt en bovennatuurlijk kan handelen. Wie een nood heeft ? Wie genezing en of bevrijding nodig heeft ? Wie gebroken en wanhopig is en wel graag JEZUS in zijn of haar leven wil ? Wie ,,geestelijke problemen"  heeft kan ons altijd  bereiken via ; info@devingervangod.nl .  Wij dienen de HEER in de bediening van bevrijding en genezing, wel in combinatie met een stukje onderwijs o.a. gehoorzaamheid en discipelschap. Neem contact op, juist als je vragen hebt ! Vermeld je naam en je telefoonnummer. Dan kunnen we je terugbellen. Via Facebook kun je bereiken ; Nico Runderkamp en of Ingrid van Leeuwen.

                                                  De Vinger GODs ... raakt je aan ! 
Exodus 31:18: De tafelen van steen werden beschreven door de Vinger GODs.                                                                          Dan.5:5 : Terzelfder tijd verschenen vingers van een mensenhand....waarop een belangrijke boodschap stond MEENE,  MEENE , TEKEL UFARSIM ( Gij zijt te licht bevonden) Spr.7:3  : Bewaar mijn geboden, bind ze aan uw vingers  Luc.11:20 : Indien IK, zegt JEZUS door de vinger GODs de boze geesten uitdrijf, is het Koninkrijk over u gekomen.

Luc.9:2 JEZUS  zond ZIJN DISCIPELEN uit om het Koninkrijk GODS te verkondigen
 
Luc.10:9: Genees de zieken die er zijn en zegt tot hen; Het Koninkrijk GODs is bij u gekomen !
 
1Cor.4:20: Want het Koninkrijk GODs bestaat niet in woorden maar in kracht.
 
Zach.4:6: Niet door kracht of geweld maar door Mijn Geest !

Wij bidden graag voor jou !
Wij zien de zieken en jou heel graag gezond, gelukkig en genezen ! 
We hebben al vele wonderen mogen meemaken .


GODS Rijke zegen en shalom ,

Team Zendingsgemeente Volendam


Zijn Koninkrijk

In het Koninkrijk van JEZUS, is HIJ onze Koning, de hoop der Heerlijkheidvol Majesteit en Glorie, in de persoon van de Heilige Geest, de Heelmeester, onder ons en IN ons ! Col.1:27  Het evangelie van het Koninkrijk van JEZUS, is een kracht GODs en wonderen en tekenen zullen de gelovigen volgen zegt GOD in het N.T.

HIJ bevrijdt en geneest doordat wij geloven en staan op het Woord GODs en het Volbrachte werk van JEZUS aan het kruis. Het is een recht van een kind van GOD om genezing te mogen ontvangen. Je kunt  ook zelf bidden in GELOOF en GODS Woorden uitspreken als gelovige.

Hoe jong je ook bent in geloof, als JEZUS door de Heilige GEEST in je hart woont, is Zijn Koninkrijk in jou en kun jij in geloof bidden voor een zieke. Het gaat volkomen bovennatuurlijk.  EVANGELIST JAN ZIJLSTRA te VOLENDAM Vr. AV. 12-04- 2019

Misschien heb je voor de eerste keer een genezingsdienst bijgewoond ?  Wat je achtergrond ook is, GOD houdt meer van je dan je beseft , is blij met je en wil je aanraken. Je bent Geest, ziel en Lichaam en HIJ wil je geheel en al gezond hebben.  HIJ wil voorzien in je nood. Dat kan van alles zijn. Je moet niks, je mag. Waar de GEEST van GOD is, daar is vrijheid. Niet door kracht of geweld maar door Mijn GEEST zegt GOD, kan en wil HIJ mensen aanraken. GOD jouw Vader wil;

1) Je Ziel redden
2) Jouw bekering en wedergeboorte
3) Je gezond hebben en....nog veel meer geven !

Meer zegen voor jou is meer glorie voor GOD !
Zo kan HIJ  laten zien wie HIJ is ! De Enige Levende GOD van ISRAËL !
Heb je genezing nodig ? Wil je de GENEZER leren kennen?
Kom dan naar onze Bijbelstudie avonden .
Ben je ernstig ziek ? 
Ga en bezoek dan ook een genezingsdienst .  

EVANGELIST JAN ZIJLSTRA in WARDER 8 MAART 2019

Bekend van de Genezingsdiensten die hij elke 1e en 2e Zondagavond van de maand hield in WARMOND, organiseerde Evangelist Jan Zijlstra ook genezingsdiensten in het hele land. Nu kwam hij in WARDER in de Sportkerk, WARDER 128 A op vrijdagavond 8 maart. We hadden er erg naar uit gekeken met ons team. We hebben hard gewerkt om alles voor elkaar te krijgen.  Dennis Drum heeft het geluid verzorgd en die kunnen we alleen maar een hele dikke 10 geven voor zijn geweldige inzet want het was fantastisch ! De Oude School verzorgde de catering en deze was niet te versmaden .Niet veel mensen uit Warder zelf, maar uit het hele land en de omgeving kwamen mensen en is er voor het eerst vooraf en achteraf in de Noord Hollandse pers, een lokale krant heel prettig verslag gedaan. Voor de mensen die een grote nood hebben en door de genade van GOD een wonder mogen ontvangen begint het leven pas echt ! Er was ook familie van Jan Zijlstra in de zaal en dat maakte de avond voor hem natuurlijk zeer bijzonder.De afgelopen jaren zijn er tijdens de Genezingsdiensten vele wonderbaarlijke genezingen gebeurd, waaronder het wonder van Janneke Vlot uit Bleskensgraaf, die 18 jaar ernstig ziek was en waar ook radio en TV aandacht aan hebben besteed.


Vanaf 1992 doorkruist evangelist Jan Zijlstra Nederland met zijn Genezingsdiensten. In deze diensten wordt altijd op bijzondere wijze kracht van GOD geopenbaard, waardoor mensen aangeraakt en vernieuwd worden. In elke dienst komen er dan ook mensen met hun nood. Evangelist Jan Zijlstra predikt al jaren; ,,Mensen ga met uw nood richting JEZUS. Ga richting het wonder". De boodschap is dat Jezus Christus Dezelfde is, gisteren heden en tot in eeuwigheid. IN iedere dienst zien wij dat de kracht van GOD levens vernieuwt, verslaafden verlost en de zieken geneest. En nu komt hij in WARDER, de woonplaats waar zijn grootouders woonden.


Deze actie is nu voorbij. Twee dames waren medisch gezien
opgegeven maar  zijn genezen van kanker !
Meer nieuws hierover volgt nog ! Prijs GOD !
Het is dus de moeite waard geweest ! .
 Iedereen is nu van HARTE uitgenodigd bij onze Zendingsgemeente
voor de onderwijs diensten in de AMVO aan de Julianaweg 106
die we op Za.av. hebben van Frank Ouweneel.
 De toegang is VRIJ. Kom en neem anderen mee !
Voor verdere vragen; info@devingervangod.nl of 0299-362613Sportkerk in Warder .
Adres WARDER 128 A. PARKEREN kon in de straat .
De Oude School , Restaurant- voor lunch-lounge-diner staat naast de Sportkerk .

De mensen in Oosthuizen, Warder en Middelie kregen het blad van Wings of Healing en de uitnodiging in hun brievenbus. Oosthuizen en overige dorpen krijgen een flyer en uitnodiging in de bus . Ook stond dit bericht aangekondigd in verschillende regionale kranten. 
.

                              
               

.

                                                             . 
 
288356 bezoekers (412406 hits) sinds 13-10-2008