Hulp / GENEZING


Er is Hulp / Er is GENEZING / Er is Bevrijding voor jou !


JEZUS is vandaag dezelfde als gisteren....Wij hebben een levende, krachtige en machtige GOD die van jou houdt en bovennatuurlijk kan handelen. Wie een nood heeft ? Wie genezing en of bevrijding nodig heeft ? Wie gebroken en wanhopig is en wel graag JEZUS in zijn of haar leven wil ? Wie vaccinatie schade heeft ?  Wie ,,geestelijke of psychische problematiek"  heeft kan ons altijd  bereiken via ; info@devingervangod.nl 


JEZUS kwam om de werken van de duisternis te ontmaskeren en te vernietigen ! JEZUS nam autoriteit over elke duivel en ziektemacht. JEZUS geeft ook innerlijke genezing en vreugde in plaats van verdriet. Beauty for Ashes. (Dat is mijn verhaal.)
Wij dienen de HEER in de bediening van bevrijding en genezing, wel in combinatie met een stuk gericht Bijbels onderwijs o.a. gehoorzaamheid en discipel schap. Neem contact op, juist als je vragen hebt ! Vermeld je naam en je telefoonnummer. Dan kunnen we je terugbellen. Via Facebook kun je bereiken ; Joey plat en of Ingrid van Leeuwen.

                                                  De Vinger GODs ... raakt je aan ! 
Exodus 31:18: De tafelen van steen werden beschreven door de Vinger GODs.  (met de TIEN geboden )   Elk mens moet zich bekeren van afgoderij wil hij of zij vrij worden.  Lees de tien geboden.  Dan.5:5 : Terzelfder tijd verschenen vingers van een mensenhand....waarop een belangrijke boodschap stond MEENE,  MEENE , TEKEL UFARSIM ( Gij zijt te licht bevonden) Spr.7:3  : Bewaar mijn geboden, bind ze aan uw vingers  Luc.11:20 : Indien IK, zegt JEZUS door de vinger GODs de boze geesten uitdrijf, is het Koninkrijk over u gekomen.
Vele mensen zijn ziek en gebonden door boze geesten. In onze moderne maatschappij stikt het van de afgoderij . Het occultisme viert al jaren hoogtij en zo vallen velen in de strik van satan.  Ze hebben de deur wagenwijd opgezet voor demonen vaak onwetend en vaak onbewust. Soms zelfs generaties lang ! Dan kan er een vloek zijn gekomen op je familie.
Zielsbanden op meerdere gebieden moeten verbroken worden. Soms moet je geestelijk losgesneden worden van kettingen
zware lasten en bevrijdt worden van een juk . Mijn juk is licht zegt JEZUS ! Volg MIJ !
Daarom is het belangrijk dat je je eerst bewust bent en wordt, WIE je aanbidt ! Het is belangrijk dat je stopt met andere goden aanbidden en de deur voor altijd sluit zodat je gezond en gelukkig kan blijven ! DAT IS GODS WIL VOOR IEDER MENS !

Luc.9:2 JEZUS  zond ZIJN DISCIPELEN uit om het Koninkrijk GODS te verkondigen
 
Luc.10:9: Genees de zieken die er zijn en zegt tot hen; Het Koninkrijk GODs is bij u gekomen !
 
1Cor.4:20: Want het Koninkrijk GODs bestaat niet in woorden maar in kracht.
 
Zach.4:6: Niet door kracht of geweld maar door Mijn Geest !

Wij bidden graag voor jou !
Wij zien de zieken en jou heel graag gezond, gelukkig en genezen ! 
We hebben al vele wonderen mogen meemaken .


GODS Rijke zegen en shalom ,

Team Zendingsgemeente Volendam


Zijn Koninkrijk

In het Koninkrijk van JEZUS, is HIJ onze Koning, de hoop der Heerlijkheidvol Majesteit en Glorie, in de persoon van de Heilige Geest, de Heelmeester, onder ons en IN ons ! Col.1:27  Het evangelie van het Koninkrijk van JEZUS, is een kracht GODs en wonderen en tekenen zullen de gelovigen volgen zegt GOD in het N.T.

HIJ bevrijdt en geneest doordat wij geloven en staan op het Woord GODs en het Volbrachte werk van JEZUS aan het kruis. Het is een recht van een kind van GOD om genezing te mogen ontvangen. Je kunt  ook zelf bidden in GELOOF en GODS Woorden uitspreken als gelovige.

Hoe jong je ook bent in geloof, als JEZUS door de Heilige GEEST in je hart woont, is Zijn Koninkrijk in jou en kun jij in geloof bidden voor een zieke. Het gaat volkomen bovennatuurlijk. 
Naar het glorieuze Vaderhuis 
Onze geliefde Evangelist en Bijbelleraar Jan Zijlstra is ontslapen en naar het Vaderhuis gereisd op 9 september 2021 rond 15.00 uur in de middag (net na het joodse nieuwjaar,  Rosh Hasjana,  trompettenfeest)  Met diep respect en eerbied hebben wij de diensten bij Jan Zijlstra jarenlang gevolgd vanaf de Touwbaan, de Levensstroomgemeente en later bij Wings of Healing. We hebben heel veel geleerd van deze grote man GODS. Wij danken je Jan, voor het geweldige voorbeeld dat je was voor ons en  vele anderen, je inzichtelijke onderwijs vanuit het Woord GODS en de gebedsgenezingsdiensten. Hoe genezing en bevrijding tot ons komen in samenwerking met het Woord en de Heilige GEEST. De vele boeken die je hebt geschreven en je altijd bemoedigende woorden. Je was een toonbeeld van moed, een generaal in het lichaam van Christus en een voorbeeld in het dienen van de HEER. Dank je, dat je vele mensen in Nederland en internationaal  tot grote zegen bent geweest. Wij wensen Herma en de gehele familie, ook de kerkelijke familie veel sterkte, kracht en zegen toe bij dit enorme verlies.


 EVANGELIST JAN ZIJLSTRA te VOLENDAM Vr. AV. 12-04- 2019

Misschien heb je voor de eerste keer een genezingsdienst bijgewoond ?  Wat je achtergrond ook is, GOD houdt meer van je dan je beseft , is blij met je en wil je aanraken. Je bent Geest, ziel en Lichaam en HIJ wil je geheel en al gezond hebben.  HIJ wil voorzien in je nood. Dat kan van alles zijn. Je moet niks, je mag. Waar de GEEST van GOD is, daar is vrijheid. Niet door kracht of geweld maar door Mijn GEEST zegt GOD, kan en wil HIJ mensen aanraken. GOD jouw Vader wil;

1) Je Ziel redden
2) Jouw bekering en wedergeboorte
3) Je gezond hebben en....nog veel meer geven !

Meer zegen voor jou is meer glorie voor GOD !
Zo kan HIJ  laten zien wie HIJ is ! De Enige Levende GOD van ISRAËL !
Heb je genezing nodig ? Wil je de GENEZER leren kennen?
Kom dan naar onze Bijbelstudie avonden .
Ben je ernstig ziek ? 
Ga en bezoek dan ook een genezingsdienst .  

EVANGELIST JAN ZIJLSTRA in WARDER 8 MAART 2019

Bekend van de Genezingsdiensten die hij elke 1e en 2e Zondagavond van de maand hield in WARMOND, organiseerde Evangelist Jan Zijlstra ook genezingsdiensten in het hele land. Nu kwam hij in WARDER in de Sportkerk, WARDER 128 A op vrijdagavond 8 maart. We hadden er erg naar uit gekeken met ons team. We hebben hard gewerkt om alles voor elkaar te krijgen.  Dennis Drum heeft het geluid verzorgd en die kunnen we alleen maar een hele dikke 10 geven voor zijn geweldige inzet want het was fantastisch ! De Oude School verzorgde de catering en deze was niet te versmaden .Niet veel mensen uit Warder zelf, maar uit het hele land en de omgeving kwamen mensen en is er voor het eerst vooraf en achteraf in de Noord Hollandse pers, een lokale krant heel prettig verslag gedaan. Voor de mensen die een grote nood hebben en door de genade van GOD een wonder mogen ontvangen begint het leven pas echt ! Er was ook familie van Jan Zijlstra in de zaal en dat maakte de avond voor hem natuurlijk zeer bijzonder.De afgelopen jaren zijn er tijdens de Genezingsdiensten vele wonderbaarlijke genezingen gebeurd, waaronder het wonder van Janneke Vlot uit Bleskensgraaf, die 18 jaar ernstig ziek was en waar ook radio en TV aandacht aan hebben besteed.


Vanaf 1992 doorkruist evangelist Jan Zijlstra Nederland met zijn Genezingsdiensten. In deze diensten wordt altijd op bijzondere wijze kracht van GOD geopenbaard, waardoor mensen aangeraakt en vernieuwd worden. In elke dienst komen er dan ook mensen met hun nood. Evangelist Jan Zijlstra predikt al jaren; ,,Mensen ga met uw nood richting JEZUS. Ga richting het wonder". De boodschap is dat Jezus Christus Dezelfde is, gisteren heden en tot in eeuwigheid. IN iedere dienst zien wij dat de kracht van GOD levens vernieuwt, verslaafden verlost en de zieken geneest. En nu komt hij in WARDER, de woonplaats waar zijn grootouders woonden.


Deze actie is nu voorbij. Twee dames waren medisch gezien
opgegeven maar  zijn genezen van kanker !
Meer nieuws hierover volgt nog ! Prijs GOD !
Het is dus de moeite waard geweest ! .
 Iedereen is nu van HARTE uitgenodigd bij onze Zendingsgemeente
voor de onderwijs diensten in de AMVO aan de Julianaweg 106
die we op Za.av. hebben van Frank Ouweneel.
 De toegang is VRIJ. Kom en neem anderen mee !
Voor verdere vragen; info@devingervangod.nl of 0299-362613Sportkerk in Warder .
Adres WARDER 128 A. PARKEREN kon in de straat .
De Oude School , Restaurant- voor lunch-lounge-diner staat naast de Sportkerk .

De mensen in Oosthuizen, Warder en Middelie kregen het blad van Wings of Healing en de uitnodiging in hun brievenbus. Oosthuizen en overige dorpen krijgen een flyer en uitnodiging in de bus . Ook stond dit bericht aangekondigd in verschillende regionale kranten. 
.

                              
               

.

                                                             . 
 
307938 bezoekers (442882 hits) sinds 13-10-2008