Israël en de volken


Gen.12:3  Ik zal zegenen, wie u zegenen !

Psalm122:6  Bidt Jeruzalem vrede toe !

Psalm 83,89 en 110 Zegen Israël, Troost Mijn volk

Vraag GODs Genade voor de joden en arabieren

en bid voor allen die Yeshua de Messias
kennen en nog niet kennen !

Jerusalem stad van GOD, stad van goud en vrede...

Jer. 31:10 ,,Volken, landen, Luister, Hoor wat  IK te zeggen heb;

Ik heb Israël verjaagd maar nu haal IK haar weer terug ! '' 
 

           
              Yeshua de hoop voor Israël  
De enige veilige plek in het Midden Oosten is Israël ...Wat in Parijs, Keulen in Europa gebeurt en steeds dichterbij komt voor ons, speelt zich elke dag af in Israël. Zij is als land en volk omgeven door bizar wrede vijanden die haar van de kaart willen vegen. Openlijke doodsbedreigingen door blinde gehersenspoelde Palestijnen die met twee tongen spreken en hun kinderen heel jong al met  haat en leugens onderwijzen. Al jaren kampt Israël met terreuraanvallen van raketten, zelfmoordaanslagen, beschietingen enz. door Hamas en Hezbollah rondom hun heen. Vorig jaar was er een periode waar steeds mensen met messen gewoon op een onbewaakt moment doorstoken werden. Vele branden werden aangestoken. Dat de goddeloze monsterlijke IS moordenaars die menige christen in Syrië en Irak onthoofd hebben nu ook Europa willen verzieken met hun politieke ideologie zat al langer in de planning. Koptische christenen worden ernstig vervolgd in vele Arabische landen en kerken worden afgebrand tot er niemand meer over is ( duizenden christenen zijn al vermoord)  en wij mogen niks verkeerds zeggen over deze giftige extreme politieke ideologie ?  Raketten en bommen worden nog steeds afgevuurd en gangen worden er nog gegraven. Het leugenachtige ,,levensgevaarlijke" Iraanse regime wat vooraan staat met haar nucleaire programma. Israël staat er bijna helemaal alleen voor en is totaal afhankelijk van de GOD van Israël. Yeshua is haar enige hoop en GOD zal Israël echt niet meer in de steek laten. Luister naar deze mooie uitvoering in Jeruzalem van het Israëlische volkslied !De profetieën die in de Bijbel staan gaan letterlijk in vervulling voor onze ogen. Never be silent, zwijg nooit ! staat er in Jesaja...Nederlandse wachters op de muur proclameren GODS woorden en beloften elke dag in Jeruzalem. Ik bemoei me verder niet met politiek maar wie van de landen haalt het in zijn hoofd om tegen Israël te zijn of zich met hun problematiek zoals bijv. een zogenaamde ,, tweestatenoplossing"  te bemoeien ? Is dat... Europa ? Of de U.N ? Nee toch ..Shame on you ! 15 jan.2017 was er een vergadering van 70 landen in Parijs ....Simon Berret van Revelation tv legt het goed uit: 
    


Juist in deze moeilijke tijd komen gelukkig wel veel joden EN moslims tot Yeshua ! En dat is ondanks de wereldwijde IS-ellende wel heel erg goed nieuws. Door nood leert men bidden...Veel gematigde moslims vragen zich terecht af WELKE GOD dien ik eigenlijk ? Een GOD van geweld en moord?  Schijnbaar keren wij uit onszelf als alles goed gaat, niet zo makkelijk om tot de Enige Levende GOD van Israël.  In het volgende filmpje leggen twee evangelisten in het Hebreeuws ( met Engelse vertaling) je uit waarom we JEZUS/Yeshua nodig hebben !
 

  www.oneforisrael.com             www.standwithus.co

                             Eerst aan de jood

Je weet vast wel dat al eeuwen lang joden overal op deze aarde vervolgd of vermoord zijn of worden gewoon om wie ze zijn.Misschien weet je dat Nederland het hoogste percentage joden heeft afgevoerd naar de kampen ? Nu komt het weer steeds dichterbij huis omdat er aanslagen in Europa zijn geweest. Niet alleen Franse joden zijn in grote aantallen naar Israël teruggekeerd vanwege het toenemende anti-semitisme maar ook de andere joden komen van alle hoeken van de aarde terug naar Israël. De haat van ( gelukkig niet alle)  grote aantallen arabieren maar ook westerlingen lijkt alleen maar toe te nemen. Nu wordt er hier in het westen wel meer over gesproken.. Nu wel. Maar mensen leren meestal niks van de geschiedenis en gaan nog steeds mondjesmaat hun Bijbel lezen... Wil jij wel weten wat waarheid of leugen is ? Ik hoop jij wel !  Want ISRAËL blijft het centrum van GODS hart ! ALLES draait om ISRAËL want GOD heeft nog een eindtijd plan voor ZIJN VOLK en dat zal in vervulling gaan ! Waarom staat er in de Bijbel aan de jood eerst ? Waarom heeft GOD het Joodse volk uitgekozen ? Wat is GODS doel daarmee ?  

                       


In de brief van Paulus aan de Romeinen staat een tekst die alles zegt.: Rom.11:10 t/m12  Zijn zij ( het joodse volk) gestruikeld ? Zodat ze vallen zouden ? Door hun val ( ongehoorzaamheid) is de zaligheid voor de heidenen geworden, tot de heidenen gekomen kun je zeggen, om hen ( het joodse volk) tot jaloersheid te wekken. Indien hun val de rijkdom is van de wereld, hun vermindering de rijkdom van de heidenen, hoeveel meer is hun volheid ! GOD heeft hun ongehoorzaamheid gebruikt om de heidenen te zegenen maar dat betekent niet dat de heidenen nu de plaats innemen van de bestemming van het joodse volk of Israël (vervangingsleer). Een goede Vader straft maar zal niet eeuwig boos blijven. Zijn belofte blijft bestaan voor Zijn oudste zoon. GOD brengt Zijn volk tot volheid zodra zij ook de waarheid gaan zien en omarmen ! En dat gebeurt nu ! Zij mochten en wilden logischerwijs al jaren voorheen niets over Yeshua/Jezus weten, leren en lezen, omdat zogenaamde nep christenen (o.a. nazi's) in die naam miljoenen van hun eigen volk hebben uitgemoord. O.a Luther heeft Hitler op zeer veel verkeerde ideeën gebracht en dat is een zwarte bladzijde uit het ,,Christendom", die verschrikkelijke gevolgen heeft gehad.

Even wat anders....De voormalige inmiddels overleden president  Shimon Peres van Israël had een filmpje gemaakt over job hunting  Gelukkig gaat het economisch alleen maar beter met Israël vooral op het gebied van technologie.  

  
ROSH HASHANA ! Het nieuwe joodse kalenderjaar 5777 is begonnen...Het is een bijzonder Smittah jaar, een 7e sabbats jubel jaar wat zegen inhoudt maar ook dat er oordelen over de wereld komen,( dat zien we voor onze ogen)gevolgd door herstel. In het volgende filmpje kun je een bijbels feest herkennen...Welke is het denk je ?

 

Als ons land Israël niet blijft zegenen zal het stukken slechter gaan met het Nederlandse bedrijfsleven. Regering en ondernemers wees wijs, neem de goede beslissingen en leer de les van de geschiedenis en trap niet in leugens.

www.standwithus.com 


  

 
De dode zee rollen
Ben je al eens in Israël geweest ? Israël is al 70 jaar oud en dat is een mijlpaal.  Gesticht in 1948 is ze misschien wel het jongste moderne democratische vrije land vergeleken met alle andere landen. Het kleinst en het dapperst vergeleken met alle vijandigheid om haar heen. ( Raketten die voortdurend op haar worden afgevuurd terwijl joden uit alle hoeken van de wereld NU terugkeren ) Na de 2e W.O. in 1947 zijn de dode zeerollen  gevonden ....(wat een timing van GD) daar in staat hetzelfde als in de Bijbel, n.l.  dat de joden generaties lang altijd in het tegenwoordige land genaamd, Israël woonden...de profetieën zijn uitgekomen, de woorden van de Allerhoogste zijn waarheid !
 
 
 
Israël An Eternal Miracle
Het bestaan van het land Israël blijft een groot en eeuwig wonder. De geschiedenis van het joodse volk staat uitvoerig beschreven in de Bijbel, de Thora;  de 5 boeken vol instructie van Mozes, de geschiedenis en de profeten .Wij lezen dat in het Oude Testament. Onze Messias, JEZUS Christus/Yeshua  komt uit Israël wat toen nog anders heette. Het bestaan van het tegenwoordige land Israël is nog wonderlijker. Hieronder een filmpje..
 
    

Yeshua is een jood

Alle naties kunnen gezegend worden als zij Israël  zegenen ! Dit noemt GOD,,schaap''- naties. Het oordeel van GOD zal hard zijn voor de naties die dit niet doen. Die naties noemt HIJ; de ,,geit''-naties. Lees maar na in Joël 3:1-2 en de Romeinen brief 11.De joden hebben het Woord van GOD altijd bewaard door de eeuwen heen (voor alle volken en het heil en herstel  komt door en van  JEZUS/YESHUA die een jood is en geen Belg of Europeaan ) Zij zijn het verbondvolk en de stam van de olijfboom waarop alle andere takken (volkeren) geënt zijn. Wij behoren dus de familie van JEZUS/YESHUA altijd te zegenen en NIET in een vervangingsleer mee te gaan. Laten we leren van ,,de foute'' geschiedenis van de kerk en een nederige houding aannemen.

 

   

Chosen

 De GD van Israël heeft hun in het begin uitgekozen en een blijvend verbond met het joodse volk gesloten ook al deden en doen zij (velen zijn nog ongelovig en atheïst ) helemaal nog niet alles op een Bijbelse manier. GD belooft in Zijn Woord dat HIJ het hele overblijfsel ( hele joodse volk) tot zich zal trekken en zal redden. Van de miljoenen joden zijn er niet veel meer overgebleven dan zo'n 13 miljoen terwijl er 150 miljoen arabieren zijn. Nu keren ook de verloren stammen  terug. Daarnaast hebben Joden en Arabieren door de eeuwen heen altijd in vrede met elkaar samengeleefd in Marokko, Jemen, Iran, Turkije,  enz. Ook in Israël leven duizenden Arabieren in vrede en vrijheid... dus je kunt je inderdaad afvragen of dit niet eerder een politiek conflict is ?!! De islam is immers ook een politieke ideologie. Hoe kan het anders dat de waarheid vaak verdraaid wordt in de media en de leugen regeert ?  http://www.israëltoday.nl/ 

 In Nazareth verscheen de engel Gabriël aan Maria om haar te vertellen dat ze zwanger zou worden van JEZUS/JESHWUA/ISA, genaamd de Zoon van de Levende GOD. Waarom moesten Jozef en Maria dan naar Egypte vluchtten ? Hun leven was toen al in gevaar....GODs grote reddingsplan voor alle volkeren en naties begon en dat zagen de machthebbers niet zitten...Kijk hier naar een van de nieuwste , mooiste uitvoeringen ooit uit 2015  die niet te koop zijn....   

                           

    Jeruzalem is Zijn stad

   Israël Zijn land  

JEZUS/YESHUA Prins en Koning van de Shalom zegt;, Heb je naaste lief ''! gelijk jezelf, blessed be the peacemakers. Heb je vijand lief. Zaai Liefde en heb lief ! Doe je afgoden weg ! De Zoon van GOD predikt geen haat en dood maar liefde, leven en vergeving. Zijn Koninkrijk bestaat uit Vrede, Vreugde en Gerechtigheid. Heb lief en bewonder. JEZUS is gestorven en opgestaan voor alle volkeren. YESHUA is het licht voor alle volkeren. Wij horen het joodse volk nu te troosten en te zegenen na alle vloeken en ellende die ze hebben meegemaakt. Ook de moslims worden langzaam wakker, want wie vermoord nu zijn eigen broer ? Wat voor goeds komt er uit een valse moordzuchtige religie ? De Westbank is geen bezet gebied. Judea en Samaria zijn Israëlisch grondgebied in de oorlog veroverd ! Israël heeft alleen al een mega klus om alle leugens uit de media te houden.

Wij allemaal uit alle naties zullen naar Jeruzalem opgaan !

Kijk en luister eens naar 4000 jaar geschiedenis van Jeruzalem.

 

  

De profeet Mohammed, Bhoedda e.a. zijn misschien boeiend maar zo dood als een pier en hebben hun leven niet geofferd voor de mensheid en zijn niet opgestaan uit de dood en in hun naam is geen vergeving, geen genezing en geen bevrijding ! www.IsaRuhAllah.nl Lees in Psalm 83 hoe de vijandige landen Israël omringen en GOD zelf zal gaan ingrijpen.

 

 

 

Israël is niet het probeem

 Israël is de oplossing
voor het Midden-Oosten

Luister eens naar Mosab Hassan Yousef die wat jaren geleden sprak op een Israël conferentie in Duitsland. Hij heeft een boek geschreven; ,,Sohn of Hamas'' . Hij is geboren in een Palestijns Hamas gezin en weet er meer van dan wie dan ook. Ook heeft hij 10 jaar voor de Israelische inlichtingendienst gewerkt. Hij is een christen geworden en hij zegt heel stoutmoedig het beste wat ik ooit gehoord heb;  Israël is niet het probleem in het Midden-Oosten,  Israël is de oplossing in het Midden-Oosten ! Yes, Israël is the solution for the Middle-East. Goed gedaan Mosab ! We love You !

 

 

  

Ja, vele Arabieren schitteren als sterren voor hun Koning  !

Wij kunnen bidden dat GOD, de GD van Israël, de joden maar ook  de moslims en alle andere volkeren de ogen blijft openen voor de waarheid. Dat de GOD van de liefde het wint van de haat en de dood . Zien we dit  gebeuren ? Ja, er komen per uur op dit moment 600 moslims tot geloof in JEZUS ! In Iran en in het Midden-oosten , in Jakarta, in Indonesië, een moslimland is een grote opwekking gaande. Asia for JESUS en Jakarta for Jesus en in The Holy Stadion komen 22.000 christenen samen ! Met een mars marcheren ze met duizenden christenen door de straten. Zie hier, De Heilige GEEST zelf in actie en met 3000 tegelijk worden ze gedoopt net als in het boek Handelingen ! Laten we blijven bidden voor het Midden-Oosten, voor de moslims om ons heen in Nederland en Europa. Bid je met me mee? dat de Almachtige verzoening brengt tussen jood en arabier door ook hun Koning en broer, de Zoon van de Allerhoogste GOD, JEZUS, ISA, YESHOSWUA MESSIAS, hun Vredevorst aan hun te openbaren?

 

   

Arabic praise !

 .Je kunt nog veel meer getuigenissen vinden en schitterende aanbiddingsmuziek.  www.muslims4jesus.com Op You-tube zie je spectaculaire getuigenissen  van  Nassir Sidikki en Jerry Rassamni. www.jihadtojesus.com  Zelfs een sjeik is totaal genezen !  

Bidt je mee dat de arabieren en de moslims in Europa het joodse volk juist gaan zegenen ? Het gebeurt al want er komen dagelijks vele moslims tot JEZUS in Iran en Irak. Er zijn zoveel geheime Arabische gelovigen maar zij lijden wel enorm, worden vervolgd en zelfs gemarteld omdat ze hun geloof  vaak niet openlijk in vrijheid kunnen belijden. Goed nieuws is dat er een prachtig evangelisatie tv programma bestaat in vele Arabische landen. Arabische praise liederen zijn zo mooi, zo oprecht en zo toegewijd. Deze nieuwe gelovigen betalen een hoge prijs maar staan te schitteren als sterren voor KoningJEZUS en worden gezegend door de Allerhoogste ! Op het volgende filmpje zie je meer dan 30.000 Egyptische christenen op 11-11-11 samen JEZUS groot maken van 6 Pm tot 6 Am in de Cavechurch in Caïro. Op dit moment verlaten vele christenen Egypte omdat radicale moslims het op de Kopten ( christenen in Egypte sinds 14 eeuwen) gemunt hebben en dood en verderf zaaien.

 

 

 

Voor Iraanse en Afghaanse christenen;

www.222ministries.com   en  www.farsicrc.com

Kijk ook eens bij; www.arabvision.nl     www.awm.org/nl

    www.thewaythetruth.com  1000 verhalen van ex moslims

Voor Turkse chr.  www.incil.nl

Arabische chr.tv op Family 7 ; Barakattv info@barakat.tv

Kijk ook bij migrantenkerken.

In oktober 2012, was er in de woestijn In Egypte een grote jongerenconferentie die One thing heet.

Overal uit Egypte kwamen jongeren om JEZUS lof toe te zingen !


 
 

De NEM (Near East Ministry)

is een stichting die  zich inzet voor verzoening tussen jood en arabier.    Wil je meer weten over de achtergronden van dit langdurige  conflict ? Over de palestijnen? Wim Hoogendijk is docent geschiedenis aan een middelbare school en kan je vragen uitleggen. Lees meer ;  www.nemnieuws.nl

 

Bekijk video's online bij http://www.israëlvision.tv/

Actuele bijbelse kijk op recente gebeurtenissen

in Israel ; http://www.israelvision.com/

www.visionforisrael.com

 

 

 

 

  UP TO DATE websites Israël  :

             www.janvanbarneveld.nl

                       www.jewishvoice.com

www.roots4you.tv  www.visionforisrael.com

                          www.israëltoday.nl

Reizen naar Israël; http://www.oppenheim.nl/

 

 

Worden er nog steeds christenen gemarteld ?

Helaas wel, een groot aantal, in Anti-christelijke vooral Islamitische landen. Het bewijs dat deze landen niet de Ware levende God dienen is daarom overduidelijk. Moslims die hun eigen broeders martelen, opblazen en vermoorden in de Naam van wie ? In Nigeria zijn tijdens 9/11 meer christenen vermoord door radicale moslims dan in New York zijn omgekomen toen de twintowers vielen...( bron Brink-tv) maar dit is geen nieuws op de gewone tv.... Het KONINKRIJK van GOD bestaat niet uit haat, maar uit liefde, vergeving en verzoening. Joy, Peace and Righteousness is the KINGDOM of GOD. Alsjeblieft bid voor ze, vergeet ze niet !

                www.opendoors.nl

                  (boek : Geheime gelovigen Anne v/dBijl)

 

 

Israël is GODS oogappel

JEZUS  onze MESSIAS is een jood en GODs plan voor Israël gaat door en dat is nog groot.  Het is een geweldig maar apart eindtijdplan. Na de Holocaust, na alle eeuwenlange vervolging, na de oorlogen na1948 die maar bleven voortduren,  brengt HIJ elk jaar zoveel joden terug naar huis, naar Israël. GOD herstelt Israël. Hij vergeet Zijn volk niet. Lees maar in Jeremiah 31. Israël zal op gaan bloeien als nooit tevoren en nog een hoofdrol gaan spelen en tot haar volledige bestemming komen. Let op de Vijgeboom zegt GOD.  Dat is Israël en ze staat nu in bloei ! Het land mag niet verdeeld worden.  Regeringen en landen horen het joodse volk te zegenen, dan worden zij ook gezegend want GOD zal ze nooit in de steek laten. HIJ is echt  een HELE GOEDE TROUWE BETROUWBARE VADER ! Hij is genadig en vergeeft AL onze ongehoorzaamheid ( dus ook HUN ongehoorzaamheid) en is allereerst trouw aan Zijn belofte en Verbond aan hen. Lees het verhaal van de verloren zoon. Als jij een kind had dat ongehoorzaam was maar daarna terugkeert, ben je als Vader zo blij  ! Dus al zitten ze in het nauw, GOD zal nu juist tot hen spreken om hun in hun bestemming te brengen. Een goede Vader is GOD, HIJ laat zijn kinderen nooit in de steek !

 

Vrede Peace Shalom  Salaam

Vrede op aarde en met elkaar is pas echt mogelijk als de Messias komt. Hij komt (na de opname) deze keer terug als de leeuw van Judah !  naar Jeruzalem met een legerschare van engelen achter Hem aan.Tot die tijd zullen oorlogen en rampen toenemen die niet door GOD zijn begonnen maar door zijn vijand, die weet dat hij niet zo lang meer heeft.Na de 2e W.O. zijn er meer dan 50 miljoen mensen omgekomen  maar  er worden nog steeds oorlogen ontketend. Wie deze oorlogen betalen en opzetten zijn de schuldigen die totaal met GODS vijand in zee gaan.  Lees Ezechiël 36 t/m 38 en lees over de grootse battle (Armageddon) die zich daar nog gaat afspelen. GOD zal gaan ingrijpen als nooit tevoren. Als wij de Levende GOD en onze Bijbel beter leren kennen snap je waarom deze heftige strijd zich hier op aarde afspeelt en vooral om Israël draait.  Echte vrede in je hart krijg je dus van JEZUS alleen, daarom wil HIJ dat iedereen die Vredes en reddingsboodschap  als het goede nieuws doorverteld of je nu jong of oud, arm of rijk, wit of zwart, dik of dun bent ! Wij worden zo gezegend, bevrijd en genezen door JEZUS/YESHUA  met alle beloften  erbij, dan kunnen we als dank toch wel voor Zijn eigen volk bidden ? Heb je wel eens gezien dat ze in Israël vaak dansen en volksdansen op straat ? Het lied Adon Olam ( GOD van de Eeuwigheid ) is oud en bekend en hier danst een jonge  israëlische meiden dansgroep een schitterende choreografie .

 

 

 

gemeentenieuws in Israël

www.cgi-holland.nl

http://www.icej.nl/

www.grafted.org  voor jongeren.

 

Christenen voor Israël heeft een goede krant

e-mail: info@christenenvoorisrael.nl

Voor concerten; http://www.hineni-orchestra.org/

                http://www.christenenvoorisrael.nl/

 

Operatie EXODUS is een werktuig van de HEER om het joodse volk aan te moedigen en te helpen terug te gaan naar Israël, uit het Noorderland en alle volken en om GODSKoninkrijksbedoelingen met hun terugkeer te proclameren. www.operation-exodus.org

 

 

 

 

Wil je meer weten over de bijbelse feesten e.a. ?

http://www.joodsleven.nl/

 

Wilt u mooie produkten uit Israël bekijken ?

www.shalomvoorisraël.nl

 

 

 

 

Niets van deze website mag worden overgenomen  zonder toestemming

van de beheerder.

220203 bezoekers (302564 hits) sinds 13-10-2008