Johan en de code

 

Hebr.9:14 Hoeveel temeer zal het bloed van JEZUS Christus, YESHUA Ha MASSJIACH, die door de Eeuwige Heilige GEEST zich gewillig aan GOD overgeven heeft om voor onze zonden te sterven, 

 ons geweten  reinigen van dode werken zodat wij de Levende GOD kunnen dienen.

 

 

Een onooglijk vodje

 ik ben Johan uit Amsterdam en vertel jullie iets over mijzelf..Twintig jaar geleden heb ik een jaar theologie gestudeerd aan het seminarie van de Doopsgezindten in Elkhart in de U.S.A. Daar was ik depressief en eenzaam. Dat was ik eigenlijk al vanaf mijn jeugd. Ook al was ik lid van de Doopgezindte kerk en geloofde ik,  verstandelijk in GOD maar niet met mijn hart.  Iedereen was in mijn ogen gelukkig en ik niet. Ik was ontevreden met mijn leven, mijn baan en geloof. Een predikant hield een keer daar in Elkhart een lezing over genezing en bevrijding bij mensen met wie hij bad. Het sprak me toen erg aan maar ik wist niet, hoe ik die dingen die ik hoorde in mijn leven moest toepassen. Na de lezing ben ik naar hem toegegaan en toen heeft hij op een kladje papier een paar woorden en bijbelteksten geschreven. Het was een onooglijk vodje, wat kennelijk jarenlang op een prikbord had gehangen, waar hij deze belangrijke teksten opkrabbelde.

  

Een kwestie van leven

Twintig jaar lang heb ik dat vodje bewaard, want ik wilde weten wat er aan mijn geloof ontbrak. Het lag in een bureaulade en ik kwam het papiertje af en toe tegen maar begreep het nog steeds niet. Het leken wel een paar geheime codes die veel  te slordig waren opgeschreven.

  Intussen werkte ik wel aan de oplossing van mijn problemen  door 14 jaar lang in psychotherapie te gaan. Die therapie heeft me goed gedaan maar heeft me niet veranderd. Ik bleef dezelfde, depressieve en eenzame persoon.Vijf jaar geleden, toen ik wegens rugpijn thuis zat, las ik het boek

''Een kwestie van leven'', van Nicky Gumbel; een boek wat gaat over de grondbeginselen van het Christelijk geloof, de bekende Alphacursus.  

Het boek lag al maandenlang ongelezen op mijn tafel !

 In het hoofdstuk over JEZUS las ik hoe de Israëlieten vergeving voor hun zonden kregen. Als je een zonde begaan had, ging je met een offerdier ( bijv. een duif) naar de tempel. Je vroeg aan de priester vergeving voor je zonden en dan sprak hij een gebed uit. De zonden gingen dan over op het offerdier. Daarna werd het offerdier gedood en vloeide er bloed en zo werd je zonde door GOD vergeven.

Toen begreep ik ineens wat JEZUS voor mij gedaan heeft en viel het kwartje ! Hallelujah ! Door Zijn dood aan het kruis zijn mijn zonden vergeven. Toen ik dit las, geloofde ik met mijn hart. Het is een rotsvast geloof, dat ik nooit meer zal opgeven ! Ik heb JEZUS in mijn hart. Door me te laten dopen, ga ik dezelfde weg als JEZUS ; ik ga door de dood heen, doordat ik ondergedompeld word. JEZUS stond op na zijn kruisdood en ik kom na mijn doop uit het water en heb Eeuwig leven,

 net als JEZUS !De code ontcijferd

Nadat ik JEZUS in mijn hart, kreeg zijn er grote veranderingen in mijn leven gekomen. Ik ben aan het genezen van depressies Prijs de HEER !en ik heb helemaal geen tabletten meer nodig en slaap steeds beter. Ik heb een levende relatie met GOD de Vader gekregen, doordat ik mij door gebed steeds meer door Zijn Heilige GEEST laat leiden . Ja, ik probeer meer op JEZUS te gaan lijken en verlang naar bijbelstudie en gebed. In plaats van op mijzelf gericht te zijn wil ik nu graag mensen bemoedigen en troosten.

Nu willen jullie natuurlijk heel graag  weten wat er op dat onooglijke vodje stond geschreven ! Ik heb het teruggevonden en de volgende teksten uit de Hebreeënbrief staan erop;

Hebr.9:14 : Hoeveel temeer zal het bloed van JEZUS Christus, YESHUA Ha MASSJIACH, die door de Eeuwige Heilige GEEST zich gewillig aan GOD overgeven heeft om voor onze zonden te sterven, ons geweten  reinigen van dode werken zodat wij de Levende GOD kunnen dienen. Hebr.10:22  Zo laat ons toegaan, laten wij naderen met een waarachtig hart, in volle verzekering en van vol geloof, onze harten gereinigd en gezuiverd worden van het kwade geweten, en het lichaam gewassen met rein water.

..

De wedergeboorte kraakt de code

Hoe triest is het dat  mensen jaren in een kerk kunnen zitten en het woord van god horen en toch niet kunnen veranderen? zelfs ziek, zwak en misselijk zijn...hoe kan dat ? Wat zegt JEZUS hierover ? Aan nicodemus legt JEZUS uit, dat een mens eerst wedergeboren moet worden omdat onze geest dood is door de zondeval. Als we wedergeboren worden wekt de opgestane heer door zijn Heilige geest, onze geest op, JEZUS maakt ons wakker uit de slaap zou je zo kunnen zeggen. door de wedergeboorte gaat het woord van god leven in onze geest en wordt ,,de code ontcijferd'', gekraakt en  gebroken. Het woord gaat leven en we kunnen het verstaan ! 1 cor. 2:12-14 hieruit kunnen we begrijpen ;

 

 Dat als we niet wedergeboren zijn we het woord niet kunnen verstaan. het zijn geestelijke dingen die alleen met onze wedergeboren geest te bevatten zijn.

 

Johan evangeliseert veel en met een hele trouwe groep . Ook gaat hij met prayerstation op stap om te bidden met mensen op straat. Tegenwoordig  reist hij ook de hele wereld rond en speelt hij klarinet met en in verschillende worship teams. 

 

  

 
 

 

 

 

284809 bezoekers (406009 hits) sinds 13-10-2008