Netty in Brazilië

                www.kinderwerk-horeb.nl 

                                                                                               

 Netty uit Timoteo M.G. Brazilië in Volendam
De kerken in Brazilië hebben het in het algemeen veel over de wederkomst van JEZUS Christus, schrijft Netty in haar laatste nieuwsbrief. Laten we ons daarom bewust zijn van het feit, dat we nog maar weinig tijd hebben om iets in GODS Koninkrijk te doen. Een ieder past gegarandeerd in het plan van GOD de Vader voor deze wereld. Per slot van rekening houdt alleen datgene wat van eeuwige waarde is, zijn waarde, de rest verdwijnt in het niet.
Het kindertehuis is inmiddels o.a. een groot semi-internaat geworden waar verschillende projecten lopen zoals het logeerprogramma . Geestelijk, emotioneel en psychologisch gebeuren er veel en wonderlijk mooie dingen met de kinderen. De meeste kinderen komen uit zeer arme gezinnen en krijgen geen normale maaltijd per dag. Alleen dat al is een feest ! Op haar site kun je nog veel meer lezen en misschien wil je ook wel een kind sponseren ?  April 2018 is Netty weer in Nederland en zal ze ons in het Stolphoevekerkje, Kolfschotenplein 1, in Volendam de laatste gebeurtenissen en nieuwtjes vertellen. Je bent van harte welkom !kijk bij : www.kinderwerk-horeb.nl 
NL93ABNA 0525 4591 38   (giften aftrekbaar)
NL94INGB  0003 3412 39    ( giften aftrekbaar)


            

  

               Van Bert en Hannah uit Azië 
                       wordt vervolgd

Niets van deze website mag worden overgenomen  zonder toestemming

van de beheerder.

235333 bezoekers (324484 hits) sinds 13-10-2008