Nico en GODs Kracht

 D e    K R A C H T    v a n    G  D

Joh.17:3 En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen,

de Enige waarachtige GD, en JEZUS Christus, die U gezonden heeft. 

 
Inmiddels ben ik, Nico, meer dan 36 lentes jong en op mijn 30e heb ik JEZUS als mijn persoonlijk HEER en Verlosser aangenomen. Normaal opgegroeid in Volendam, ging ik naar school en vanaf mijn 14e jaar werd het bar & uitgaansleven net als vele leeftijdsgenoten van mij, interessant en  zelfs een belangrijke hobby. In mijn jeugd heb ik me altijd verschillende dingen afgevraagd zoals; Wat is de oorsprong van het leven, spirituele dingen, het hogere doel in het leven, wat gebeurt er als je dood gaat ? maar daar kreeg ik nooit een zinvol antwoord op. De periode 17 t/m 24 jaar bestond  voor mij uit; sporten, school, werk, vrouwen, vakantie, concerten, barleven, party's en na-zitjes. Op dat soort feestjes werd ook veel geëxperimenteerd met echt van alles en nog wat. Toen ik bijna 26 was ben ik getrouwd met een fantastische meid.

 Answers  met  Bayless  Conley

Als ik terugkijk stond JEZUS eigenlijk al heel wat jaren aan de zijlijn, met af en toe van HEM, een klop op de deur van mijn hart. Weet je, je beseft dat helemaal  niet en ik had er weinig benul van en herkende het ook niet. Vanaf mijn 22e levensjaar begon ik elke zondagmorgen naar the HOUR of POWER te kijken op RTL5 . Na verloop van tijd kwamen daar andere programma's bij zoals bijv.; ,,Answers with Bayless Conley''. Verder was er een hele aardige moeder van een van mijn vrienden tot levend geloof gekomen en daar hoorde ik zo nu en dan ook over haar persoonlijke relatie met JEZUS. Tijdens een crisisperiode met allemaal ups en downs in ons huwelijk  begon het uitgaansleven weer mijn aandacht te trekken. Het lukte mij maar niet om met deze gewoonte definitief te breken.

 

Bali en Bradley

Tijdens een vakantie naar een ver en tropisch land zat ik met allerlei vragen in mijn maag over onze toekomst. Links of rechtsom kreeg ik geen zinvolle antwoorden op vragen en teleurstellingen. Daar, op een gewoon strand bed begon ik toen met mijn hart serieus te bidden naar een GOD die ik behalve van TV, zelf niet persoonlijk kende. GOD als U werkelijk bestaat, kom dan alstublieft met antwoorden want ik weet niet waar ik moet beginnen...ik ben ten einde raad.

Twee dagen daarna liep ik over het prachtige strand van Bali helemaal alleen. Een man van ongeveer 35 jaar oud liep langs me, een beetje mank, alsof hij een lichte blessure had opgelopen. Op het moment dat hij mij voorbij liep, hoorde ik hem mijn naam roepen. Nico... Ik keek natuurlijk heel verbaasd om ! Want, ja hoe kon hij mijn naam nou weten ? ik raakte met hem aan de praat. Zijn naam was Bradley en hij kwam uit Australië en was in Bali met zijn ouders op vakantie..

 

In de hemel

Al wandelend op het strand,  begon hij  mij zijn verhaal te vertellen waarom hij deze blessure had. Op jonge leeftijd, toen Bradley bij zijn vriendin s ' avonds met de auto wegreed was hij in slaap gevallen. Hij had daardoor een zeer ernstig ongeluk gekregen, waardoor hij 3 maanden in coma had gelegen. De medici hadden weinig hoop op herstel voor hem. Tijdens deze coma toestand vertelde hij, dat hij in de hemel was geweest en dat JEZUS hem de hemel had laten zien  en dat hij terug moest om de wereld te vertellen over wat hij had gezien en meegemaakt. Hij was na 3 maanden wakker geworden en maakte daarna een wonderbaarlijk herstel mee, een groot wonder wat alle doctoren versteld deed staan. Bradley gaat nu in Australië regelmatig rond en bezoekt scholen en universiteiten om zijn verhaal te vertellen. Wow !! dat ik deze man precies tijden deze crisistijd in mijn leven mocht tegenkomen ! Zijn getuigenis maakte enorme indruk op mij en ik kon de gedachte niet loslaten dat dit met mijn serieus gebed en vraag naar GOD, op het strand bed te maken moest hebben... 

2 Kron.16-19;  Want de ogen van de HEERE trekken zich over
de gehele aarde, om Zich sterk te bewijzen aan hen van wie

het hart volkomen is met HEM. 

 

 

JEZUS op kantoor

Terug van vakantie, kort daarna, was ik op mijn werk samen met een collega. Op dat moment komt er een voor mij  totaal onbekende man binnen lopen. Hij gaat op een lege stoel aan mijn bureau zitten en begint spontaan te huilen. Wat zullen we nu krijgen, dacht ik ? Tijdens het huilen begint deze meneer tegen mij een getuigenis te vertellen dat hij vroeger allerlei problemen had. Hij was namelijk barkeeper geweest en zijn manier van leven had problemen veroorzaakt binnen zijn gezin. Hij wilde dat niet meer en begon te vertellen dat hij toen GOD om hulp gevraagd had. Toen hij op een avond de bar wilde afsluiten na zijn werk, liep hij door een donkere gang en toen vertelde hij dat JEZUS op dat moment aan hem was verschenen. Vanaf dat moment, vertelde hij, was zijn leven compleet veranderd en had zijn leven een andere koers gezet met als eindbestemming Eeuwig leven. Hij vertelde dat hij deze getuigenis al wat jaren niet meer had gedeeld maar toen hij ons kantoor voorbij liep, werd hij bewogen om naar binnen te gaan om daar zijn getuigenis persoonlijk aan mij te vertellen ! 

 

Groot feest !

Opnieuw kon ik de gedachte niet loslaten dat dit met mijn gebed op dat strandbed in Bali te maken moest hebben. Ook deze gebeurtenis gelijk als die op het strand, had enorme indruk op mij gemaakt en ik kon het niet meer van me af zetten. Er bestaat echt een LEVENDE GOD ! en HIJ heeft bewogenheid, compassie en is begaan met het leven van een simpel individu als ik, WOOW ! Daar wil ik meer van weten ! Kort daarna zat ik op een zaterdagochtend thuis voor de TV te kijken naar een uitzending van de Amerikaanse pastor; Answers with Bayless Conley. In het programma werd er een levensverhaal verteld door een pastor die nadat een jongen van 12 jaar oud, hem het Evangelie van JEZUS CHRISTUS vertelde en HOE JEZUS hem had vrijgezet van alcohol en drugsverslaving ! Mijn hart ging toen helemaal open ! Aan het einde van de preek werd er een oproep en uitnodiging gedaan aan de mensen die JEZUS nog niet persoonlijk kenden.  Ik heb toen met rollende tranen over mijn wangen JEZUS in mijn hart uitgenodigd en als mijn persoonlijk REDDER en VERLOSSER aanvaard. Op dat moment werd mijn geest wedergeboren, werden mij zonden door GOD totaal weggedaan en vergeven, ontving ik het geschenk van EEUWIG leven, werd Zijn liefde in mijn hart uitgestort, werd ik geënt aan de WARE Wijnstok en verzegeld met de Heilige GEEST. Mijn naam werd opgeschreven in het BOEK des LEVENS ! Een verloren zoon was terug in het huis van de VADER en er was gejuich en groot feest in de hemel omdat een zondaar zich had bekeerd tot GOD.Oh mensen, wanneer de liefde van Christus in je hart wordt uitgestort verandert je geest en dan ben je nooit meer dezelfde persoon als daarvoor.

 

 
De Bijbel zegt;
Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping ;
Het oude is voorbijgegaan, Zie, het Nieuwe is gekomen .
 
 
De Doop
Vanaf dat moment ging het Woord van GOD voor mij echt helemaal open
en had ik honger naar de dingen van GOD. Ik wilde zoveel mogelijk lezen en leren over allerlei onderwerpen zoals Bekering, dopen, de persoon van de Heilige GEEST, de Evangeliën, de bediening van JEZUS Christus hier op aarde en het Volbrachte werk van JEZUS aan het kruis, het  blijft me boeien.  Ik las over de waterdoop en daarna begon ik over een doop met de Heilige GEEST te lezen en dat deze ervaring voor iedere gelovige beschikbaar was. Oh,oh, oh, als er toch een ding was waar ik zo naar verlangde !  Op dat moment was dat om de doop in de Heilige GEEST zelf te ervaren en dat was dus waar ik mij in geloof naar uitstrekte. Ik heb geleerd dat GOD een oprecht hartsverlangen en geloof van zijn kinderen beantwoord. Ik hoefde dus ook niet lang op deze belofte van GOD te wachten.
 
 
 
De Kracht van GOD
Op een zaterdagmorgen thuis voor de TV, weer tijdens een uitzending van Bayles Conley, overkwam mij deze ervaring in de voorkamer. De kracht van GOD viel op mij en ik werd overweldigd door de tastbare aanwezigheid van de Heilige GEEST ! Ik ervaarde een golf van emotie en ik moest huilen en lachen van blijdschap tegelijkertijd. Het duurde ongeveer twintig minuten voordat ik weer normaal op mijn benen kon staan. Er staat in de Bijbel dat JEZUS de Doper is van de Heilige GEEST en met vuur. Op dat moment werd ik gedoopt met de Heilige GEEST en werd ik door GODS genade compleet vrijgezet. Hallelujah Prijs GOD !
 
 
 
Fellowship
Kort daarna ben ik bij een groep christenen in Volendam bijbelstudie gaan volgen en heb een heleboel prachtige mensen leren kennen die ook allemaal hun persoonlijke ervaringen met JEZUS CHRISTUS hebben. Soms bezoek ik de Doorbrekers in Barneveld of Bert Bruinekreeft in de Herberg en kom ik wekelijks bij een geweldige groep mensen van de Stichting de Vinger van GOD, waar ik nu deel van uit maak.
In mijn hele leven had ik nooit gedacht dat ik een levende relatie met JEZUS Christus kon hebben. Ik heb 30 jaar zonder GOD geleefd en wilde helemaal niets te maken hebben met alles wat daarbij hoorde. GOH !, wat heb ik het bij het verkeerde eind gehad. Ik ben zo blij en dankbaar dat ik nu JEZUS heb leren kennen en een persoonlijke relatie met JEZUS Christus heb. Zoals Bradley uit Australië, zijn getuigenis met mij deelde, zo kan ik nu ook mijn getuigenis delen en vertellen aan mensen die JEZUS nog niet kennen opdat zij ook tot verlossing in Christus JEZUS mogen komen !  (Mijn getuigenis is onlangs  ( febr. 2016 ) opgenomen en gefilmd door Bayless Conley Ministries en zal in Duitsland en Amerika te zien zijn op tv ) 
Momenteel dien ik de HEER met vreugde  in  Zendingsgemeente Volendam  en leid ik de aanbidding en bidstonden. 

 
Lukas 19:10 Want de Zoon des mensen is gekomen 
om te zoeken en zalig te maken wat verloren is.
 
 
Lieve Vader in de hemel, ik kom bij U.
Ik geloof in U en wil ook graag bij U thuiskomen,
Vergeef me al mijn zonden HEER ,
Kom binnen in mijn hart
Was me helemaal schoon met het bloed
van Uw zoon JEZUS CHRISTUS,
die de Zoon van GOD is,
voor mij gestorven en opgestaan,
Dank U, dat mijn naam nu wordt opgeschreven
en dat er feest in de hemel is,
 omdat ik vandaag thuis ben gekomen,
In JEZUS naam !
Amen
 
 
 
GODS RIJKE EN OVERVLOEDIGE ZEGEN VOOR JOU !
  laat wat van je horen ! Mail to ;  n.runderkamp@kpnplanet.nl

 
 
 
298019 bezoekers (428647 hits) sinds 13-10-2008