REVELATION

 Een Financiële Collapse ?

Update : 21 dec. 2021
Morris Cerullo profeet en evangelist heeft het zijn hele leven bijna gehad over de grote crisis die komen zou ; ineenstorting van het wereldwijde geldsysteem. (Op.13) Nu heeft bijv. de U.S.A $28 triljoen dollar schuld. De Nederlandse regering en de EU smijten met onze centen. Met miljoenen. Het bijdrukken van geld is gestopt en wie er allemaal al failliet zijn weet ik niet. Er wordt immoreel met geld omgegaan en er is echt AL JAREN immoreel met ons geld omgegaan  !  Maar ook geestelijk heerst er ernstig misbruik . Een goed rechtvaardig iemand zorgt voor zijn kinderen. Een slecht persoon niet. (Spr.13:22 Spr.37:21)
Is de erfenis voor de volgende generatie verkwist ? Als het zo doorgaat wel . Het zogenaamde W.E.F. BBB-plan van de vijand is totaal geen oplossing. Het bereid de weg voor de Anti -Christ van wie de geest al pittig werkzaam is NU ! Ja, het gaat richting het zoveelste romeinse rijk , controle, chaos en  de grote verdrukking,  daarna de tijd die de Antichrist van GOD krijgt, om in de zogenaamde gecreëerde chaos de ZOGENAAMDE VREDE te gaan brengen. Dan LIJKT deze Nepvredestichter voor Israël op de Messias. De laatste 3 en een half jaar zal hij zijn andere gezicht ; zijn meedogenloze monsterlijke kant laten zien en de hel op aarde brengen zoals nog nooit eerder is geweest. 
Toch lacht GOD Almachtig in de hoge om zijn vijanden ! HIJ heeft ALLES onder controle maar de dag van Zijn oordeel over de mensheid is nabij. Hetgeen snel gebeuren gaat zal weer weggemoffeld worden door de MSM maar is een soort VERVROEGD OORDEEL  en daar zal menig mens hoop ik zo van schrikken ! De vele mensen die nu veel te vroeg sterven.. De feiten zijn dramatisch.  Ik bid dat er nog vele mensen eindelijk wakker worden ! JEZUS/YESHUA blijft je enige HOOP !

Waar kunnen wij ons NU praktisch wel op voorbereiden ?

Een crash is komende.... dat is zeker en dat betekent misschien geen internet, geen stroom , geen telefoon, geen toevoer van levensmiddelen ? Ben je daar op voorbereid ? Denk goed na want wat kun je daar zelf aan doen thuis ?
Ik heb een hele grote klap, soort enorme  BOM gehoord in de zomer midden in de nacht en het was een geestelijk geluid. Het was echt niet met je natuurlijke oren te horen . Ik zat een uur lang daarna rechtop in m'n bed !  ik weet dat het gaat komen.

--Wij mogen altijd investeren in GODS Koninkrijk zodat HIJ voor ons zal zorgen als wij het nodig hebben.
--Wij kunnen wat betekenen voor mensen die onze hulp willen en ook nu juist JEZUS willen leren kennen.
--Wij blijven stand houden en Psalm 7  bidden en proclameren !  (wordt vervolgd)


A MOVE FROM GOD ? EEN BEWEGING VAN GOD ?
Update; 25 nov. 20 21   
De charismatische pinkster en evangelische gelovigen hebben zich vaak jaren blind gestaard op ,,Opwekking".
Begrijpelijk want wie verlangt daar niet naar ? Maar is dat de juiste focus ? Christenen kennen hun Bijbel nauwelijks, lezen niet dagelijks ... Zou GOD zoiets doen als de kerken zo lauw zijn ? Nee ! Komt er dan al oordeel ? Op het ogenblik lijkt het er op omdat de duivel alle ruimte krijgt om zijn moorddadige plannen en technocratische agenda door te drukken. De QR code, de EU-pas, de prik voor kinderen, de lockdowns wereldwijd ,,,Is GOD er nog wel ?  vragen sommigen zich misschien af. Laat GOD dit dan allemaal toe? Het continu angst zaaien, de dwang, de controle, de discriminatie, verdeeldheid zaaien enz. We zijn toch geen prikpoppen ??? !!!
Lieve mensen het is OORLOG in de hemel en GOD gaat absoluut laten zien dat HIJ ALLE CONTROLE heeft !! HIJ spreekt tot me in dromen en zegt me onlangs in een droom...  dat ik m'n gebed moet intensiveren....dus dat doe ik.
GOD heeft altijd gezorgd voor bovennatuurlijke oplossingen, bovennatuurlijke uitreddingen door de hele Bijbel heen die gepaard gingen met oordeel ( En GLORIE !) samen. Voor de een oordeel voor de ander uitredding !!!
Voor de Egyptenaren die Mozes achterna ging, voor Sodom, voor slechte leiders een zwaar oordeel...enz.enz.

Luister hierboven aandachtig naar profeet Kent Christmas  die naar onze onderscheiding een zuiver woord
brengt vanuit GODS troon. Het duurt een dik uur maar wordt eens flink bemoedigd  !!De toorn van GOD

Wat staat er te gebeuren ? Wat staat ons te wachten ? Wij blijven de komende tijd met elkaar samen  het prachtige boek Openbaring doornemen . We lezen en  zien dan de dingen door het visioen van Johannes wat hij op Patmos ontving. De 7 gemeenten, de boekrol... De toorn over de goddelozen gaat zich voltrekken in de grote verdrukking ,  de zegels worden geopend, de schalen en trompetten maar ook wat er tijdens en daarna gebeurt. De Opname ( Harpazzo = wegrukking)  van de ware gelovigen. Zullen 144.000 joden  nog de aarde rondgaan om te evangeliseren ?  Wie is de schare die niet te tellen is ? Wie zullen ( door een hoge prijs te betalen met hun leven ) tot geloof komen ? De tweede glorieuze komst van JEZUS als Leeuw van Judah, als Rechter en Koning der Koningen op de olijfberg  in Jeruzalem met een heel groot leger aan gelovigen. ( Bovenstaande filmpje ) Zit jij daar ook bij ? JEZUS zal de duivel voor 1000 jaar berechten en in de poel des vuurs gooien. Dan begint  het 1000-jarig vrederijk op aarde en zullen we met Hem regeren . Daarna  zal er voorgoed met de satan worden afgerekend. Dan worden de doden geoordeeld  en berecht voor de grote witte troon . Het boek des levens wordt geopend . Dood en hel zullen worden geworpen in de bodemloze put van de hel. Ook de mensen wiens naam NIET in het boek des levens staan ! Zorg daarom dat je naam daarin staat opgeschreven en ga JEZUS volgen ! Uiteindelijk zag Johannes de nieuwe hemel en de nieuwe aarde en de stad; Het nieuwe Jeruzalem als een bruid naar beneden komen ! JEZUS komt snel ! Bekeer je nu het nog kan ! Blijf Waakzaam  en sluit je aan bij een levende groep betrouwbare gelovigen ! 

In zak en as
Een Nederlands gezegde als je in de put zit. De profeten trokken vroeger dan een soort jutten zak aan en smeerden as over hun hoofd als teken van rouw. Wij persoonlijk geloven net als hun in GOD Almachtig en Zijn gerechtigheid . ( Psalm 7, Ez.) GOD stelt leiders aan of af. GOD waarschuwt ook voor de komende toorn. GOD haat de zonde en de maat kan vol zijn waardoor het oordeel valt of over je (of een land)  heen komt door je (hun) eigen stommiteiten.  In Psalm 106 worden de zonden van Israël beschreven EN de heftige gevolgen ! Lees die eens . Ook Nederland  kan niet op deze verderfelijke weg doorgaan. 
Tijdens de inauguratie van Biden predikte deze dappere broeder het Evangelie midden op straat achter het witte huis...een oprechte oproep tot Bekering van zijn Amerikaanse volk dat hem z'n leven had kunnen kosten. Hij had zich ,, in zak en as" gekleed . Bijbelse tijden herleven ... GOD gaf me laatst een waarschuwingsdroom waarin HIJ me duidelijk liet zien en merken waarin ik-zelf scherper  moest worden. Ja, GOD overtuigt nog steeds van zonden en ongerechtigheid. Ja, GOD kan ook tot ons spreken of je aanspreken op iets waar je mee moet afrekenen.


Ook de profeten die waarheid spraken werden vroeger van de berg gegooid of moesten op de vlucht. Nu is er zoveel strijd, zoveel verdeeldheid omdat er zoveel meer leugen is verspreid. Het lijkt wel een verdeel/heers oorlog tussen mensen. Mensen worden tot keuzes gedwongen. Wel of niet nadenken, wel of niet vaccineren, wel of niet geloven... Onderdrukking of Vrijheid ?  De strijd tussen Licht en duisternis , goed en kwaad, waarheid of leugen, het wordt steeds zichtbaarder in mensen aan de top, in de media  en om je heen. Het lijkt wel of alle maskers afvallen en je steeds beter ziet wat er in de mens zit . 
We leven in historische tijden richting de opname van de gemeente en staan vlak voor de grote verdrukking. Zoals je weet is GOD een Vader , maar ook een GOD van gerechtigheid. GOD is ook een rechter ! Zijn  toorn stelt hij het liefst uit... maar zijn oordeel begint bij het huis van GOD, zowel positief als negatief en dat geloven wij te gaan zien in het komende jaar 2021. Hierboven sta ik 21 jaar jong...(1e keer  NY toen de Twin-Towers er nog stonden.)

Ja,  de Republikeinen met Trump als Commander hadden de verkiezingen eerlijk gewonnen. Ja, hij was de trumpet die in ieder geval een aantal jaren het programma van BBB, 4 jaar heeft  kunnen uitstellen. Ja, wij hadden gehoopt en gedacht dat het anders zou lopen omdat dat ook invloed zou hebben voor Europa. De gehele media heeft Trump bewust gedemoniseerd . Net als JEZUS werd hij op alle fronten neergehaald, bespot en beschimpt. Dat verdiende hij niet. Hij heeft geweldige dingen gedaan maar ook zeer grote fouten gemaakt. Vooral Operation Warp speed ! 
Wij persoonlijk geloven in GOD Almachtig en Zijn gerechtigheid . ( Psalm 7, Ez.) GOD stelt leiders aan of af. 

The RETURN     www.de-terugkeer.nl

Jonathan Cahn riep in 2020 elke kerk , christen , Messias belijdende gelovige op samen met Buitenlandse en Nederlandse leiders  om een vastentijd uit te roepen voor de naties. Onze vrijheden staan op het spel en GOD kan voor een ommekeer zorgen als wij gezamenlijk  gaan bidden en ons verootmoedigen zegt GODS Woord.
Rosh Hashana op 18 september en 26 september was de gezamenlijke wereldwijde gebedsdatum . (Ma. 28 sept. Jom Kipur) Elke kerk of groep kon 10 dagen zelf inrichten ook in Nederland  Zie ; www.de-terugkeer.nl
en wij als ZG-Volendam hebben meegedaan. Er wordt nog steeds in 2021 gebeden en gevast voor Europa en Nederland maar dit zijn kleine groepen.


 
 
    R O G E R    T E A L E            OH, OH, NEDERLAND !
Oh, Oh, Nederland waar ben je mee bezig ? Wat is er aan de hand met jou ?
Roger was wederom in Volendam op een di. avond 30 juli 2019. Hij sprak deze keer in de AMVO aan de Julianaweg 106 . Het was een prettig weerzien van  bekenden uit heel Nederland.
 Slechts twee dagen bleef hij .  De tweede keer sprak hij in Groningen in  Destiny Church waar je de avond  op hun website online kunt beluisteren. Wat heeft hij bij ons gezegd ? Wat heeft hij specifiek tot ons gezegd ? In het algemeen ? Dat ons land er helemaal niet goed voorstaat ?  Inderdaad ! Dat het in ons land steeds gekker en gevaarlijker wordt ?
Ja, zijn boodschap was... en blijft zeer ernstig... .
Persoonlijk kan ik helaas niet anders zeggen dat mijn ervaring is dat de meeste van mijn landgenoten net als Efraïm zijn.... te makkelijk, te goedkoop , onzorgvuldig, nalatig en slordig omgaan met de dingen van GOD. Als de vreze des HEEREN ontbreekt is er ook geen wijsheid... Door gebrek aan kennis komt Mijn volk om zegt GOD...Het tweede gedeelte van de avond ging over ,,de stem verstaan", je persoonlijke relatie met de HEER en de voorwaarden die een leider moet hebben om überhaupt gekwalificeerd te zijn om GOD te dienen. Ja, we leven in de eindtijd maar Paulus en Petrus betaalden een hele hoge prijs  ... Zijn er nog wel mensen met echte passie voor GOD ? Wil iemand nog de prijs betalen zodat Nederland het zuivere evangelie hoort ? Hoeveel preken moet je nog horen ? Roger bad voor ons allen en daarna hebben we nog wat nagepraat.

 In oktober 2016 sprak Roger in Volendam, Groningen, Zwolle, Aalsmeer, Utrecht en Helmond. 
Zijn boodschap was en blijft ernstig en indringend voor Nederland. Ons land in het algemeen, kiest er tot nu toe nog voor, om een lange neus naar GOD te maken.... Zich liever niets aan te trekken van GOD Almachtig. Dit gaat gevolgen hebben want deze houding kan geen of weinig opwekking voortbrengen.
De boodschap waar profeet Roger Teale mee kwam ;1) Vertel ze over Mij... Velen weten wel over Mij maar ...ze KENNEN ME niet !

2) 
Vertel ze wat IK wil dat ze gaan doen  

3) Vertel hen WAT IK GA DOEN
 !.

Degenen die werkelijk en oprecht verandering willen in ons land zullen zelf veranderd moeten worden. Roger sprak over het paslood waar de profeet Amos ook over sprak.
De HEER zei tegen mij; Amos wat zie je ? Ik antwoordde; Een paslood. HIJ antwoordde,, IK zal mijn volk Israël controleren met een paslood. IK zal de straf niet langer uitstellen."
Dit is een Oudtestamentisch oordeel wat gebeurd is voor het joodse volk. Wij zitten in het Nieuwe Verbond maar het oordeel van GOD begint bij ons ( GODS huis, het Lichaam van Chr. in Nederland) en het zal rechtvaardig zijn.

1 Petr.4:17 Want het is nu de tijd dat het oordeel begint bij het huis GODS; als het bij ons begint, wat zal dan het einde zijn van hen, die ongehoorzaam blijven aan het evangelie GODS ? Wat een verschrikkelijk lot staat dan de mensen te wachten die het goede nieuws van GOD niet wilden aannemen ?
Onze GOD is een Heilig GOD. Een GOD die van gerechtigheid houdt en het paslood gebruiken gaat voor gelovigen persoonlijk en voor Zijn kerk. Zeker wel laat GOD zich verbidden  ( pleiten en vergeving afsmeken/ wachter op de muur zijn/ bekeren persoonlijk en voor ons hele land )  ALS dat oprecht met hart en ziel gebeurt. GOD is erg goed, erg geduldig en genadig maar als HIJ getergd wordt door voortdurende ongehoorzaamheid kan Zijn toorn losbarsten. Zijn er nog oprechte wachters op de muur die op deze manier op de bres gaan staan voor Nederland ?   Na de ramp in  Volendam


 Het is nu meer dan 12 jaar geleden dat Roger Teale een opdracht kreeg om naar Nederland en specifiek naar ons op de dijk  ( naast een nieuw steakhouse) in Volendam te komen. We mochten het pand aan het Havendijkje destijds gratis gebruiken na de brand en de ramp in Volendam van 2001-2004. Hij sprak een week lang en profeteerde voor een grote groep mensen. Leiders en voorgangers uit Charismatisch Evangelisch Nederland maar ook  anderen uit verschillende kerken waren erbij, overdag en s 'avonds. Het is bekend dat Roger profetieën uitspreekt over landen ( o.a Zuid - Afrika ) maar ook persoonlijk tot en over mensen persoonlijk ( grote namen in m.n. de Evangelische wereld zoals Reinhard Bonnke )  die inmiddels allemaal zijn uitgekomen. De bediening van Roger Teale is voor sommigen niet altijd makkelijk omdat hij ook corrigerend en vermanend kan optreden. Vrijdagavond 14 oktober 2016 was Roger in Volendam. We hebben weer een hele goede tijd gehad samen met hem en belangrijke zaken kunnen bespreken. In de meeting/ dienst heeft hij grotendeels ongeveer overal dezelfde boodschap en woorden uitgesproken .


 Het Mysterie van de Opname ......  en de waarheid   over  de  Eindtijd !

  


 Twee MUST READS 
Twee boeken  die een ,,must-read" zijn  voor gelovig Nederland . Het eerste boek ,, Het Mysterie van de opname", geschreven door Apostel/Bijbel leraar en Zendeling Jaap Dieleman. Prachtig beschrijft hij de joodse bruiloft en hoe de vergelijking is met het mysterie ; de ,,wegrukking" ( De opname) van de bruid. Hoe je ook denkt over de opname. Het staat geschreven en het zal gebeuren. De grote vraag is en blijft alleen...  wanneer dan ? Als je de bijbel niet leest en bestudeert kom je er niet achter.  Dit boek is een verrijking voor elke gelovige en zeer goed onderbouwd. Naar mijn mening een verrukkelijk boek !  Te bestellen op de site: www. heilbode.nl 
Het tweede boek;  De Waarheid over de eindtijd,  door Leen Koster, Frank Ouweneel, Feike ter Velde en Henk van Zon, laat absoluut bellen bij je rinkelen ! Er worden zoveel dwalingen in gepresenteerd en ook deze dwalingen zijn niet nieuw onder de zon. Op Social media en FB verschijnen  slechte onderbouwde theorieën en uitleg die onbijbels zijn en nieuwe gelovigen in verwarring brengen. Let erop en zorg dat je deze boeken in huis haalt ! Op de site. www.frankouweneel.nl  kun je niet alleen dit boek bestellen maar vele You tube filmpjes vinden van de Eindtijd studies en video's. Sinds kort heeft Frank een blog van bijbel studies online. www.bijbelstudies.nu  In 2019 zal er weer een Eindtijd conferentie zijn op 9 november !! Zorg dat je erbij bent !


De OPNAME 
Staat de opname al voor de deur ?... Jaap Dieleman sprak bij ons over dit prachtige  onderwerp.  ( wordt vervolgd)

. 
Het was spannend !
We hebben een top avond gehad 14 dec, 2019 en de mensen die er niet bij waren hebben 
echt iets gemist waar ze spijt van krijgen. Wat een verhaal, maar ook wat een geweldige
Evangelist, spreker en verteller is Johan geworden .
Wat een grote wonderen hebben zij meegemaakt ! Ook Brenda vertelde open haar levensverhaal. Ademloos zat iedereen te luisteren en er zijn mensen aangeraakt die een keus voor JEZUS hebben gemaakt.
(Bij ons wordt standaard voor de zieken gebeden) , Johan deed dat ook en bij sommigen heeft dit een hemels resultaat opgeleverd ! GENEZEN van ernstige kwalen en bevrijd van akelige geesten.
Johan en Brenda komen in 2021 terug en dan gaan we gewoon verder ! De datum volgt zodra het zeker is.Johan en Brenda werken met hun team ook in de
 sloppenwijken van Sau Paulo in Brazilië waar vele grote wonderen gebeuren. Ze gaan daar regelmatig heen met verschillende teams. Mocht je een keer mee willen ? Kijk dan op hun site; oneinhimfoundation.com en lees de voorwaarden .
Zijn boek ; GOED GENOEG is een super aanrader !!!
 ( goed geschreven) en je leest het in een keer uit!
       
       
                                         

 KNOCK OUT
Wie kent Joop al ? Wij kenden hem helemaal niet. Via zijn spectaculaire getuigenis en levensverhaal ooit op tv ? Op Fam.7 in het programma Geloofshelden. Via You-tube of via zijn  boek KNOCK OUT ? Wat al de 36e druk heeft gehad. Joop is in Edam/Volendam geweest en dat was heel spannend. Zijn boek, Knock-out is te bestellen bij elke evangelische boekwinkel of via Joop zijn site. Wil je een kijkje nemen ?  Ga dan naar; www.stichtingdegoedeaarde.nl
Op 13 november 2015 vertelde Joop, ( op een vrijdagavond in de Jozef om 20.30 uur ) zijn verhaal en nog veel meer dan dat. Joop heeft geen filmpjes nodig , geen ondersteuning, geen microfoon om iedereen te boeien. Eigenlijk is het met geen pen te beschrijven zijn levensverhaal. Het is te bizar voor woorden zegt hij zelf. Met grote nadruk waarschuwt hij nu zoveel mogelijk jongeren voor de gevaren van drugs. Ook op de Scholengemeenschap;  ROC top in Amsterdam-Noord,  was zijn ..optreden", een groot succes. Zie hieronder een foto. De kantine was met meer dan 100 jongeren en leraren goed gevuld. Zijn boeken werden gretig gekocht voor een vriendenprijsje en het was te gek dat jongeren die nooit een boek lezen, juist zijn boek wel kochten ! 
 
                   

  
Het drugsgebruik in Volendam
Blijft de pan uit stijgen ! ... Slechts weinige jongeren gebruiken niet ! volgens Moedige moeders e.a. is dit helaas ook onze informatie. Wat ik weet durf ik niet eens op te schrijven. In de plaatselijke krant stond het bovenaan op de voorpagina. Een welvaartsprobleem ? Het gedoogbeleid (ook in heel Nederland) werpt zijn vruchten af... en het lijkt nog erger te worden. Wat je zaait zul je oogsten. Toch lijkt niemand er iets om te geven dat onze jongere generatie hiervan de dupe is. Er gaat een gerucht dat het leidingwater in Volendam het hoogste percentage aan drugs en medicijnafval heeft . Is dat waar ? Als we naar de tv kijken weet je niet meer wat je ziet aan bepaalde rioolprogramma's die werkelijk totaal geen nut hebben en niet opbouwend zijn.  In feite  alleen maar verslaving en de vernietiging van de mens promoten. Met deze beschamende vuilnis laten vele dwazen zich voeden. Onze jonge generatie lijkt door de vorige generatie goed in het zadel van verslaving te worden geholpen. Niet alleen drugsverslaving, ook sex, internet, alcohol, gok, en eetverslavingen teisteren als een plaag ons land. LEES KNOCK-OUT en STOP ook  met DRUGS ! www.stichtingdegoedeaarde.nl   

 BIG TIME in Volendam
Ook al heeft elk mens zelf de verantwoordelijkheid over zijn of haar kostbare leven, wilden wij een sterk tegengeluid laten horen en nodigden om mee te beginnen Joop Gottmers uit in Volendam om in de Jozef zijn verhaal te doen. De opkomst viel  tegen ook al is elke persoon er een en zeer belangrijk. We proberen iets te doen, te beginnen omdat zovelen uit onze groep drugsvrij zijn geworden. Stoere, prachtige jongens uit Volendam die net als Joop hun eigen verhaal hebben. Hij kan als geen ander vertellen waar hij allemaal doorheen is gegaan en hoe hij eruit is gekomen. Wat is het toch cool en stoer om juist te stoppen met drugs. Wat te denken om van drank, sex en gok verslavingen verlost te worden ?  En wat is het dom om het te blijven doen en dat monster je leven te laten vergallen. We hopen en blijven bidden voor Volendam dat er toch een groep wakker gaat worden vooral ook ouders... Dat de angst en schaamte hierover verdwijnt en er een schone, nieuwe, wonderlijke wind gaat waaien waardoor jonge levens gered gaan worden van hun ondergang. Totaal afrekenen met je monsters die je anders totaal kapot maken. Dat is pas cool ! Misschien denk je, ja maar dat gaat niet zo makkelijk ..Nou dat is ook zo, maar het ONMOGELIJKE KAN ECHT. Je hebt alleen de juiste hulp en juiste vriend nodig om effectieve beslissingen en keuzes te gaan maken ! Durf jij dit gevecht aan te gaan ? Heb je hulp nodig ?

Wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij GOD !
Daar zijn  niet alleen Joop en Johan het bewijs van ! Ook de jongemannen uit onze kerk hebben reusachtige spectaculaire wonderen beleefd met GOD.  Het bewijs dat de GOD van de Bijbel leeft word wederom geleverd elke keer weer !  Wat een blijdschap is er in de hemel als er weer iemand wedergeboren wordt !  Het is altijd weer feest als er door een actie  weer een aantal mensen de allerbeste beslissing van hun leven maken. Laten er nog velen dit doen !


 contact; info@devingervangod.nl 
 
 
 


293308 bezoekers (420622 hits) sinds 13-10-2008