The P.TRUMP blues


The president TRUMP blues !

Twee weken geleden is Carman L. zijn hemelse reis gaan maken ... op 65 jarige leeftijd, Nadat hij kanker overwon en weer begon met toeren door de States en nog maar net getrouwd was, keerde de volksziekte nr. 1 weer bij hem terug. Tragisch !  Hij schreef ,,De President TRUMP blues"' , voor president Trump.  In mijn beginjaren dat ik met JEZUS ging wandelen heeft hij heel veel voor Amerikaanse jongeren en tieners betekent die door zijn bediening JEZUS hebben aangenomen. Ook voor mij en ik houd van de blues !!!  Stadions zette hij op zijn kop ! Daarom een eerbetoon aan deze geloofsheld en evangelist die heel veel doorbrekend werk heeft gedaan op het gebied  van kunst en christelijk  MUZIKAAL totaaltheater ! Hij heeft kronen verdiend en is nu op de beste plek bij JEZUS maar toch heel erg jammer dat hij ons al heeft verlaten... in de hemel ga ik hem in ieder geval ontmoeten !


Ja,  de Republikeinen met Trump als Commander hadden de verkiezingen eerlijk gewonnen. De verkiezingen zijn gestolen. De gehele media heeft Trump bewust gedemoniseerd . Net als JEZUS werd hij op alle fronten neergehaald, bespot en beschimpt. Dat verdiende hij niet. Hij heeft geweldige dingen gedaan en zal terugkomen.  Het MONSTERPLAN van de vijand is niet nationalistisch. Het wil geen Amerika first. Amerika laat zich echter niet opkopen door satan. Als GOD iemand aanstelt of gaat aanstellen kunnen we als mensen van alles uit eigen kracht proberen  maar als iets in GODs plan of GODS raadsbesluit ligt vastgelegd dan is het ,, een done deal". GOD  zegt ook dat we nooit naar de omstandigheden moeten kijken. HIJ  komt vaak pas op het allerlaatst (!!!) op de proppen met een geweldige oplossing.. dat is mijn ervaring. Op GODS tijd en in Zijn seizoen. GOD is zo exact en oh zo verassend ! . Nog steeds geloven Christenen onder de  Republikeinen dat Donald Trump hun ,,Trumpet" zal zijn en worden de komende 4 jaar. Achter de schermen gebeurt een heleboel wat we alleen in alternatieve media kunnen volgen.

Wij persoonlijk geloven in GOD Almachtig en Zijn gerechtigheid . ( Psalm 7, Ez.) GOD stelt leiders aan of af. Wij geloven dat Trump nog vier jaar erbij krijgt.  Tijden de inauguratie van Biden predikte deze dappere broeder het Evangelie midden op straat achter het witte huis...een oprechte oproep tot Bekering dat hem z'n leven had kunnen kosten.


Ook de profeten die waarheid spraken werden van de berg gegooid of moesten op de vlucht. Nu is er zoveel strijd, zoveel verdeeldheid omdat er zoveel meer leugen is verspreid. Het lijkt wel oorlog en dat is het nog steeds. Communisme of Vrijheid ? Gaan de globalisten winnen of de patriotten ? De strijd tussen Licht en duisternis , goed en kwaad, waarheid of leugen, het wordt steeds zichtbaarder in mensen aan de top, in de media  en om je heen. Het lijkt wel of alle maskers afvallen en je steeds beter ziet wat er in de mens zit . 
We leven in historische tijden en zoals je weet is GOD , een GOD van gerechtigheid. GOD is ook een rechter ! Zijn oordeel begint bij het huis van GOD, zowel positief als negatief en dat hoop en geloof ik te zien in het komende jaar 2021. 

 GODS plannen falen niet !
Wat in de hemel ligt besloten zal op aarde worden uitgevoerd want GODS plannen falen niet.
Kores was koning over Babel. Samson, Jozef, David , Paulus e.a. Godsmannen kregen bijzondere opdrachten van GOD om uit te voeren... Ook zij waren niet volmaakt, ook zij hadden zelfs een moord, of moorden op hun geweten gehad. GOD blijft dezelfde. HIJ vergeeft en is barmhartig wie zich oprecht tot Hem keert. 
De discipelen sliepen toen JEZUS in de tuin vroeg hen met Hem mee te bidden  vlak voordat HIJ gekruisigd zou worden. De meeste christenen slapen of liggen in een coma ??? Veel ongelovigen zijn wakkerder dan christenen. Na de kruisiging dacht satan ook dat hij al gewonnen had !! JEZUS stond op !   Goliath was te groot voor Saul en zijn leger maar.... Wat deden de verspieders toen ze terug kwamen uit het Beloofde land ? Joshua en Kaleb ? Hoe was de houding van de anderen ? Alleen de wachter op de muur en de serieuze voorbidder weet wat het is om een bepaalde tijd ( net als Daniël) stand te houden met en op het WOORD van GOD .

Hierboven sta ik 21 jaar jong...toen de Twin-Towers er nog stonden.


The RETURN     www.de-terugkeer.nl

Jonathan Cahn riep in 2020 elke kerk , christen , Messias belijdende gelovige op samen met Buitenlandse en Nederlandse leiders  om een vastentijd uit te roepen voor de naties. Onze vrijheden staan op het spel en GOD kan voor een ommekeer zorgen als wij gezamenlijk  gaan bidden en ons verootmoedigen zegt GODS Woord.
Rosh Hashana op 18 september en 26 september was de gezamenlijke wereldwijde gebedsdatum . (Ma. 28 sept. Jom Kipur) Elke kerk of groep kon 10 dagen zelf inrichten ook in Nederland  Zie ; www.de-terugkeer.nl
en wij als ZG-Volendam hebben meegedaan. Er wordt nog steeds in 2021 gebeden en gevast voor Europa en Nederland maar dit zijn kleine groepen.


 
 
       R O G E R    T E A L E            OH, OH, NEDERLAND !
 Oh, Oh, Nederland waar ben je mee bezig ? Wat is er aan de hand met jou ?
Roger was wederom in Volendam op een di.avond 30 juli 2019. Hij sprak deze keer in de AMVO aan de Julianaweg 106 . Het was een prettig weerzien van  bekenden uit heel Nederland.
 Slechts twee dagen bleef hij .  De tweede keer sprak hij in Groningen in  Destiny Church waar je de avond  op hun website online kunt beluisteren. Wat heeft hij bij ons gezegd ? Wat heeft hij specifiek tot ons gezegd ? In het algemeen ? Dat ons land er helemaal niet goed voorstaat ?  Inderdaad !
Dat het in ons land steeds gekker en gevaarlijker wordt ?
Ja, zijn boodschap was... en is weer zeer ernstig... .
Persoonlijk kan ik helaas niet anders zeggen dat mijn ervaring is dat de meeste van mijn landgenoten net als Efraïm zijn.... te makkelijk, te goedkoop , onzorgvuldig, nalatig en slordig omgaan met de dingen van GOD.


Het tweede gedeelte van de avond ging over ,,de stem verstaan", je persoonlijke relatie met de HEER en de voorwaarden die een leider moet hebben om überhaupt gekwalificeerd te zijn om GOD te dienen. Ja, we leven in de eindtijd maar Paulus en Petrus betaalden een hele hoge prijs  ... Zijn er nog wel mensen met echte passie voor GOD ? Wil iemand nog de prijs betalen zodat Nederland het zuivere evangelie hoort ? Hoeveel preken moet je nog horen ? Roger bad voor ons allen en daarna hebben we nog wat nagepraat.

 In oktober 2016 sprak Roger in Volendam, Groningen, Zwolle, Aalsmeer, Utrecht en Helmond. 
Zijn boodschap was en blijft ernstig en indringend voor Nederland. Ons land in het algemeen, kiest er tot nu toe nog voor, om een lange neus naar GOD te maken.... Zich liever niets aan te trekken van GOD Almachtig. Dit gaat gevolgen hebben want deze houding kan geen of weinig opwekking voortbrengen.
De boodschap waar profeet Roger Teale mee kwam ;1) Vertel ze over Mij... Velen weten wel over Mij maar ...ze KENNEN ME niet !

2) 
Vertel ze wat IK wil dat ze gaan doen  

3) Vertel hen WAT IK GA DOEN
 !.

Degenen die werkelijk en oprecht verandering willen in ons land zullen zelf veranderd moeten worden. Roger sprak over het paslood waar de profeet Amos ook over sprak.
De HEER zei tegen mij; Amos wat zie je ? Ik antwoordde; Een paslood. HIJ antwoordde,, IK zal mijn volk Israël controleren met een paslood. IK zal de straf niet langer uitstellen."
Dit is een Oudtestamentisch oordeel wat gebeurd is voor het joodse volk. Wij zitten in het Nieuwe Verbond maar het oordeel van GOD begint bij ons ( GODS huis, het Lichaam van Chr. in Nederland) en het zal rechtvaardig zijn.

1 Petr.4:17 Want het is nu de tijd dat het oordeel begint bij het huis GODS; als het bij ons begint, wat zal dan het einde zijn van hen, die ongehoorzaam blijven aan het evangelie GODS ? Wat een verschrikkelijk lot staat dan de mensen te wachten die het goede nieuws van GOD niet wilden aannemen ?
Onze GOD is een Heilig GOD. Een GOD die van gerechtigheid houdt en het paslood gebruiken gaat voor gelovigen persoonlijk en voor Zijn kerk. Zeker wel laat GOD zich verbidden  ( pleiten en vergeving afsmeken/ wachter op de muur zijn/ bekeren persoonlijk en voor ons hele land )  ALS dat oprecht met hart en ziel gebeurt. GOD is erg goed, erg geduldig en genadig maar als HIJ getergd wordt door voortdurende ongehoorzaamheid kan Zijn toorn losbarsten. Zijn er nog oprechte wachters op de muur die op deze manier op de bres gaan staan voor Nederland ?   Na de ramp in  Volendam


 Het is nu meer dan 12 jaar geleden dat Roger Teale een opdracht kreeg om naar Nederland en specifiek naar ons op de dijk  ( naast een nieuw steakhouse) in Volendam te komen. We mochten het pand aan het Havendijkje destijds gratis gebruiken na de brand en de ramp in Volendam van 2001-2004. Hij sprak een week lang en profeteerde voor een grote groep mensen. Leiders en voorgangers uit Charismatisch Evangelisch Nederland maar ook  anderen uit verschillende kerken waren erbij, overdag en s 'avonds. Het is bekend dat Roger profetieën uitspreekt over landen ( o.a Zuid - Afrika ) maar ook persoonlijk tot en over mensen persoonlijk ( grote namen in m.n. de Evangelische wereld zoals Reinhard Bonnke )  die inmiddels allemaal zijn uitgekomen. De bediening van Roger Teale is voor sommigen niet altijd makkelijk omdat hij ook corrigerend en vermanend kan optreden. Vrijdagavond 14 oktober 2016 was Roger in Volendam. We hebben weer een hele goede tijd gehad samen met hem en belangrijke zaken kunnen bespreken. In de meeting/ dienst heeft hij grotendeels ongeveer overal dezelfde boodschap en woorden uitgesproken .


 Het Mysterie van de Opname ......  en de waarheid   over  de  Eindtijd !

  


 Twee MUST READS 
Twee boeken  die een ,,must-read" zijn  voor gelovig Nederland . Het eerste boek ,, Het Mysterie van de opname", geschreven door Apostel/Bijbel leraar en Zendeling Jaap Dieleman. Prachtig beschrijft hij de joodse bruiloft en hoe de vergelijking is met het mysterie ; de ,,wegrukking" ( De opname) van de bruid. Hoe je ook denkt over de opname. Het staat geschreven en het zal gebeuren. De grote vraag is en blijft alleen...  wanneer dan ? Als je de bijbel niet leest en bestudeert kom je er niet achter.  Dit boek is een verrijking voor elke gelovige en zeer goed onderbouwd. Naar mijn mening een verrukkelijk boek !  Te bestellen op de site: www. heilbode.nl 
Het tweede boek;  De Waarheid over de eindtijd,  door Leen Koster, Frank Ouweneel, Feike ter Velde en Henk van Zon, laat absoluut bellen bij je rinkelen ! Er worden zoveel dwalingen in gepresenteerd en ook deze dwalingen zijn niet nieuw onder de zon. Op Social media en FB verschijnen  slechte onderbouwde theorieën en uitleg die onbijbels zijn en nieuwe gelovigen in verwarring brengen. Let erop en zorg dat je deze boeken in huis haalt ! Op de site. www.frankouweneel.nl  kun je niet alleen dit boek bestellen maar vele You tube filmpjes vinden van de Eindtijd studies en video's. Sinds kort heeft Frank een blog van bijbel studies online. www.bijbelstudies.nu  In 2019 zal er weer een Eindtijd conferentie zijn op 9 november !! Zorg dat je erbij bent !


De OPNAME 
Staat de opname voor de deur ?... Jaap Dieleman sprak bij ons op 12 januari 2019 over dit onderwerp en zal in het najaar terugkomen in de AMVO aan de Julianaweg 106, te Volendam. Kom ! Neem anderen mee  en wordt bemoedigd ! Jaap spreekt dan over Israël en over meer actuele onderwerpen die met Israël te maken hebben. Ook op Fam.7 is hij te horen en te zien. Sommige onderwerpen kunnen voor sommigen zelfs zo nieuw zijn omdat ze er nog nooit over hebben horen spreken. Wie zijn of haar bijbel nauwkeurig leest weet beter !. 
Het was spannend !
We hebben een top avond gehad 14 dec, 2019 en de mensen die er niet bij waren hebben 
echt iets gemist waar ze spijt van krijgen. Wat een verhaal, maar ook wat een geweldige
Evangelist, spreker en verteller is Johan geworden .
Wat een grote wonderen hebben zij meegemaakt ! Ook Brenda vertelde open haar levensverhaal. Ademloos zat iedereen te luisteren en er zijn mensen aangeraakt die een keus voor JEZUS hebben gemaakt.
(Bij ons wordt standaard voor de zieken gebeden) , Johan deed dat ook en bij sommigen heeft dit een hemels resultaat opgeleverd ! GENEZEN van ernstige kwalen en bevrijd van akelige geesten.
Johan en Brenda komen in 2021 terug en dan gaan we gewoon verder ! De datum volgt zodra het zeker is.


Johan en Brenda werken met hun team ook in de
 sloppenwijken van Sau Paulo in Brazilië waar vele grote wonderen gebeuren. Ze gaan daar regelmatig heen met verschillende teams. Mocht je een keer mee willen ? Kijk dan op hun site; oneinhimfoundation.com en lees de voorwaarden .
Zijn boek ; GOED GENOEG is een super aanrader !!!
 (zeer goed geschreven) en je leest het in een keer uit!
        
 
       
                                         

 KNOCK OUT
Wie kent Joop al ? Wij kenden hem helemaal niet. Via zijn spectaculaire getuigenis en levensverhaal ooit op tv ? Op Fam.7 in het programma Geloofshelden. Via You-tube of via zijn  boek KNOCK OUT ? Wat al de 36e druk heeft gehad. Joop is in Edam/Volendam geweest en dat was heel spannend. Zijn boek, Knock-out is te bestellen bij elke evangelische boekwinkel of via Joop zijn site. Wil je een kijkje nemen ?  Ga dan naar; www.stichtingdegoedeaarde.nl
Op 13 november 2015 vertelde Joop, ( op een vrijdagavond in de Jozef om 20.30 uur ) zijn verhaal en nog veel meer dan dat. Joop heeft geen filmpjes nodig , geen ondersteuning, geen microfoon om iedereen te boeien. Eigenlijk is het met geen pen te beschrijven zijn levensverhaal. Het is te bizar voor woorden zegt hij zelf. Met grote nadruk waarschuwt hij nu zoveel mogelijk jongeren voor de gevaren van drugs. Ook op de Scholengemeenschap;  ROC top in Amsterdam-Noord,  was zijn ..optreden", een groot succes. Zie hieronder een foto. De kantine was met meer dan 100 jongeren en leraren goed gevuld. Zijn boeken werden gretig gekocht voor een vriendenprijsje en het was te gek dat jongeren die nooit een boek lezen, juist zijn boek wel kochten ! 
 
                   

  
Het drugsgebruik in Volendam
Blijft de pan uit stijgen ! ... Slechts weinige jongeren gebruiken niet ! volgens Moedige moeders e.a. is dit helaas ook onze informatie. Wat ik weet durf ik niet eens op te schrijven. In de plaatselijke krant stond het bovenaan op de voorpagina. Een welvaartsprobleem ? Het gedoogbeleid (ook in heel Nederland) werpt zijn vruchten af... en het lijkt nog erger te worden. Wat je zaait zul je oogsten. Toch lijkt niemand er iets om te geven dat onze jongere generatie hiervan de dupe is. Er gaat een gerucht dat het leidingwater in Volendam het hoogste percentage aan drugs en medicijnafval heeft . Is dat waar ? Als we naar de tv kijken weet je niet meer wat je ziet aan bepaalde rioolprogramma's die werkelijk totaal geen nut hebben en niet opbouwend zijn.  In feite  alleen maar verslaving en de vernietiging van de mens promoten. Met deze beschamende vuilnis laten vele dwazen zich voeden. Onze jonge generatie lijkt door de vorige generatie goed in het zadel van verslaving te worden geholpen. Niet alleen drugsverslaving, ook sex, internet, alcohol, gok, en eetverslavingen teisteren als een plaag ons land. LEES KNOCK-OUT en STOP ook  met DRUGS ! www.stichtingdegoedeaarde.nl   

 BIG TIME in Volendam
Ook al heeft elk mens zelf de verantwoordelijkheid over zijn of haar kostbare leven, wilden wij een sterk tegengeluid laten horen en nodigden om mee te beginnen Joop Gottmers uit in Volendam om in de Jozef zijn verhaal te doen. De opkomst viel  tegen ook al is elke persoon er een en zeer belangrijk. We proberen iets te doen, te beginnen omdat zovelen uit onze groep drugsvrij zijn geworden. Stoere, prachtige jongens uit Volendam die net als Joop hun eigen verhaal hebben. Hij kan als geen ander vertellen waar hij allemaal doorheen is gegaan en hoe hij eruit is gekomen. Wat is het toch cool en stoer om juist te stoppen met drugs. Wat te denken om van drank, sex en gok verslavingen verlost te worden ?  En wat is het dom om het te blijven doen en dat monster je leven te laten vergallen. We hopen en blijven bidden voor Volendam dat er toch een groep wakker gaat worden vooral ook ouders... Dat de angst en schaamte hierover verdwijnt en er een schone, nieuwe, wonderlijke wind gaat waaien waardoor jonge levens gered gaan worden van hun ondergang. Totaal afrekenen met je monsters die je anders totaal kapot maken. Dat is pas cool ! Misschien denk je, ja maar dat gaat niet zo makkelijk ..Nou dat is ook zo, maar het ONMOGELIJKE KAN ECHT. Je hebt alleen de juiste hulp en juiste vriend nodig om effectieve beslissingen en keuzes te gaan maken ! Durf jij dit gevecht aan te gaan ? Heb je hulp nodig ?

Wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij GOD !
Daar zijn  niet alleen Joop en Johan het bewijs van ! Ook de jongemannen uit onze kerk hebben reusachtige spectaculaire wonderen beleefd met GOD.  Het bewijs dat de GOD van de Bijbel leeft word wederom geleverd elke keer weer !  Wat een blijdschap is er in de hemel als er weer iemand wedergeboren wordt !  Het is altijd weer feest als er door een actie  weer een aantal mensen de allerbeste beslissing van hun leven maken. Laten er nog velen dit doen !


 contact; info@devingervangod.nl 
 
 
 


280289 bezoekers (398318 hits) sinds 13-10-2008