The rape of EUROPE


 EUROPA

Wat staat er met de toekomst van Europa te gebeuren ? Zal het uiteenvallen of zeer moeizaam doorgaan ?
Voordat je verder leest, Bid met me mee dat er nog zoveel mogelijk Nederlanders 
WAKKER worden, zich oprecht bekeren en terugkeren ( met ALLE volken in Nederland , Europa en op aarde Op. 15;4) en dat zij gezegend zullen worden;  als een kind tot GOD komen,  tot JEZUS en Zijn machtige Woord. Wie zou U niet vrezen, HEERE, en Uw Naam niet verheerlijken ? Want GIJ  alleen zijt heilig ; want ALLE volken zullen komen, en Voor U neerknielen om U te aanbidden; want Uw oordelen zijn openbaar geworden.Aanslagen en riots
 Wat ik het ergste vind is, dat er de laatste jaren al meer dan 90.000 christenen vermoord zijn wereldwijd . Dat er zoveel bloed  gevloeid heeft van medechristenen uit het Midden Oosten. De meeste gelovigen in Jezus Christus daar vandaan, zijn vermoord, gemarteld en of onthoofd . Deze moedige mensen kunnen we niet vergeten. Zij leefden in een land waar de Islam en de sharia het voor het zeggen had. Ik wil niet leven in een land waar de Islam ( submission=overgave) het voor het zeggen krijgt.. Ook gematigde vredelievende moslims zijn slachtoffer van deze bittere terreur en mede om deze reden naar Europa gevlucht. Het is een duivelse Anti-christ (moord) geest en een levensgevaarlijke politieke ideologie die voor het oog van de camera's bij velen de kelen doorsneden en mensen levend verbranden. Geweld hoort helemaal niet bij een geloof of godsdienst ! Maar dit is wel geoorloofd volgens hun boek ! Daarom zwaaien ze met de koran . Ook dulden zij geen tolerantie. JEZUS zegt wie het zwaard gebruikt zal door het zwaard omkomen. Daarom moet er een duidelijk geluid komen met afgebakende onzichtbare grenzen om ons land te beschermen en verre te houden van deze barbarij. De geschiedenis leert ons wat deze politieke ideologie heeft bewerkstelligd. Nu kwamen ze met horden tegelijk Europa binnen waar ze vroeger in Frankrijk gestopt werden.  Hoe kunnen wij onze naaste lief hebben en tegelijkertijd de deur open houden voor mensen die ons willen doden en onze cultuur en vrijheid willen afpakken en veranderen? Wat is verstandig en wijs ? De meeste instroom zijn geen vluchtelingen in nood. Een jaar lang in 2016 is er een NOODTOESTAND  in Parijs geweest en in andere steden in Frankrijk. Nu in Londen. Er zijn sinds kort 15 aanslagen in Engeland verijdeld ! ( kijk bij; Paris riots op You tube)  Kijk ook eens wat er in oost Londen gebeurt...in Zweden?  Het is daar echt doodeng. De gewone nieuwsmedia zenden liever niet alle aanslagen, mega veel aanrandingen, rellen en gevolgen uit. Zij geven ons liever wat zoethoudertjes.....Dan heb ik de Afrikanen, Afghanen en Pakistanen nog overgeslagen die Italië overspoelen....
Dit is een mega groot probleem.....
 

SGP
 Er is sinds 31-1-2017 een manifest van de SGP uitgekomen wat ik behoorlijk goed en  genuanceerd vind. Ik hoop toch dat de partijen het gaan gebruiken.  Als wij een afdeling van het Christendom zouden hebben die meer dan levensgevaarlijk is, zouden we daar ook alle burgers voor moeten beschermen ! Het christendom en het joodse volk hebben de GOD van Israël als GOD  en de moslims hebben Mohammed en Allah. ( DEZE ZIJN ECHT HELEMAAL NIET HETZELFDE !!!) Ze zijn totaal verschillend. 
P.S. Ik hou van het Midden-Oosten, ben internationaal opgevoed en heb jaren gereisd en gewerkt met kinderen uit alle landen. Ik ben een fan van alle nationaliteiten en volken, multicultureel ook in Nederland... Maar we zijn niet zo groot als Canada en ik vind dat we genoeg nieuwe Nederlanders in ons piepkleine landje nog beter kunnen helpen om in onze maatschappij goed te kunnen functioneren. Eerst de mensen helpen die hier al wonen en een zeer, zeer  beperkt aantal vluchtelingen die in nood zijn.  Het allerliefst zie ik JEZUS MIJN Koning al op de troon zitten, stem ik alleen maar op HEM en zie ik hem het liefst nu al regeren in eigen persoon, maar dat kan pas als HIJ in Jeruzalem de troon gaat bestijgen !

  

http://www.rd.nl/vandaag/politiek/sgp-presenteert-kritisch-manifest-over-islam-1.1371771

De Eindtijd
Door de studies van Frank Ouweneel wordt je wijzer wat er op het wereldtoneel aan het gebeuren is. Je kunt zaken niet meer inschatten en beoordelen zonder kennis van je Bijbel en de geschiedenis. Ook je kijk op Israël ; GODS oogappel is essentieel . (Alleen de PVV komt met sterke punten w.b. Israël) Ik spoor je aan om elke dag je Bijbel te lezen en DVD's van Frank Ouweneel aan te schaffen die je inzicht geven en je blik zullen verruimen en  je bovendien zullen zegenen ! Deze hieronder is nog van 2015. 2016 hebben we pas mogen meebeleven in het Stolphoevekerkje; Inmiddels  te bestellen bij; www.frankouweneel.nl 

Proclameer hardop voor ons land en onze regering;
Almachtige Koning !  U bent Koning van alle Koningen en HEER van alle Heerscharen. U heeft macht over het koningschap van mensen en U geeft dat aan wie U wilt.Wij vragen U het huidige gezag uit te kiezen en aan te stellen en deze gezagsdragers te zegenen. Leidt deze nieuwe regering naar Uw wil en sterk hen. Laat ons land vol worden van rechtvaardigheid, gerechtigheid en de kennis van Uw heerlijkheid en Uw koninkrijk baan breken
! Laat ons zolang mogelijk tot U terugkomt in vrede leven  in Nederland om zoveel mogelijk mensen wereldwijd  te kunnen ZEGENEN ! In JEZUS Almachtige naam, Amen.

 
De droom van Nebukadnessar
Wie wil weten wat GOD zegt dat er gaat gebeuren met Europa? Je zou je kunnen gaan verdiepen in het Boek Daniel, een belangrijke profeet uit het Oude testament die 3000 jaar geleden al gezegd heeft wat er met het Romeinse rijk zal gaan gebeuren. Het Romeinse rijk is het laatste (Anti-Christ) rijk op aarde en daar behoort Europa toe. Het laatste rijk: de voeten van het beeld. Het beeld uit de droom van koning Nebukadnessar. Daniel kon deze droom aan hem uitleggen omdat GOD  hem liet zien wat er in de toekomende tijden zou gaan gebeuren......Gaat Europa uiteindelijk geheel ten onder ? Wat zegt GOD in Dan. 2:33-35 ? Wat is die steen ? Wie is die rots ?

De voeten van het beeld zijn deels van ijzer en gedeeltelijk van leem. Terwijl je blijft kijken raakte zonder toedoen van mensenhanden, een steen los, , die het beeld trof aan de voeten van ijzer en leem en deze verbrijzelde . Toen werden gelijk het ijzer en de leem, het koper, het zilver en het goud verbrijzeld en , zij  werden gelijk kaf op een dorsvloer in de zomer. en de wind voerde ze mee, zodat er geen spoor meer van te vinden was, maar de steen die het beeld getroffen had, werd tot een grote berg, die de gehele aarde vulde.  Revelation tv maakt het duidelijk met dit filmpje..
The Rape of Europe
Letterlijk betekent dit : de verkrachting van Europa. Topeconomen in Nederland zeggen dat de Euro de grootste vergissing is. Gesprekken hierover kun je volgen bij café Weltschmerz op Youtube . De Zuid Europese banken hebben nu de macht en er dreigen crisissen aan te komen in de komende jaren. Laten we deze verkrachting zomaar toe ? Wat gebeurt er met ons mooie Nederland en prachtige Europa ? Is een Nexit voor Nederland wel of niet verstandig ?
 Een bekende Engelse evangelist genaamd David Hathaway heeft een zeer goede documentaire gemaakt  over de geschiedenis van Europa en de oprichting van de Europese Unie. De geestelijke betekenis en symboliek verraad de plannen achter deze eenwording. Zegt de hoer van Babylon uit het boek Openbaring je iets ?  Europa gezeten op het Beest ?  Moge dit je ogen openen...
Op.18:3 Omdat van de wijn van de hartstocht van haar hoererij al de volken gedronken hebben en de koningen der aarde met haar gehoereerd hebben en de kooplieden der aarde rijk geworden zijn uit de macht van haar weelderigheid.


One World Religion

Tijdens Eurospirit 2017 kun je gaan luisteren naar Major Amir Tzarfati die je heel goed uit kan leggen wat er achter de schermen speelt op het wereldtoneel. Op You tube staan verschillende preken van hem, ook hoe alle landen misleid worden.
Debat over de media

De media wereldwijd lijken al jaren in oorlog met ,,de waarheid." Het heeft natuurlijk alles te maken met wie de touwtjes in handen hebben. The Prince of the air is de baas over de media. Als de wereld vol leugen is, is de waarheid revolutionair. Wie scherp is, merkt welke kranten (ook int.) en nieuwsmedia online werkelijk beneden alle niveau verslag leveren en vaak telkens bepaalde personen negatief afschilderen. Dit heet propaganda. Ons nieuws lijkt wel shownieuws geworden ! Vooral de linkse kranten maar ook de Nederlandse nieuwszenders die elke dag een negatief beeld schetsen of gekleurd nieuws doorgeven. Een zeer interessant debat en uiteenzetting over de media in Nederland is in het volgende lange filmpje te horen. De drie beste journalisten van Nederland spreken bij Forum Voor Democratie. Dit is een nieuwe partij o.l.v Thierry Baudet.  Het is wel belangrijk om te weten wat er aan de hand is in Nederland en Europa. Kan het vrije woord wel gesproken blijven worden ?  Kunnen goede journalisten nog wel vrijuit spreken en schrijven ? In wat voor (controle) maatschappij leven we nu dan eigenlijk ? Hoe wakker is onze regering ?

Rom. 1;18 Want de toorn van GOD wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen , als die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden.
Rom. 3: 23,24 Want zij hebben allen gezondigd en derven (missen) de heerlijkheid GODS. Zij kunnen uit genade van GOD gerechtvaardigd worden door de verlossing die in Christus JEZUS onze Messias is. 
Rom.3:25 HEM ( JEZUS Chr.) heeft GOD onze Vader, voorgesteld als zoenmiddel door het geloof, in Zijn bloed , om Zijn rechtvaardigheid te tonen, daar HIJ de zonden , die tevoren onder de verdraagzaamheid  GODS gepleegd waren , had laten ,,geworden."
GOD heeft dus Zijn Zoon JEZUS Chr. gezonden naar de aarde zodat een ieder die in Hem gelooft vergeven kan worden door zich te bekeren en vergeving  te ontvangen. Zo is GODS verlangen  elke Nederlander te vergeven en rechtvaardig te maken, in Zijn armen te sluiten door het geloof in JEZUS Christus, die was , die is en die komt.  Elke verloren zoon of dochter mag thuis komen ! Elke vluchteling , elke moslim, elke ongelovige, elke atheïst, elke culturele of traditionele gelovige, elke farizeeër, elke dief , elke leugenaar,  iedereen....! Geen Boeddha, geen Mohammed, geen filosofie, geen ideologie kan tegen de enige levende opgestane HEER JEZUS, YESHUA Christus Messias op ! Nodig Hem uit in je hart, Hij wil je ontmoeten. Kies vandaag wie je werkelijk wil dienen en bekeer je ...ga naar JEZUS/Yeshua  op deze site en ontvang het grootse wonder van binnen !!!

De tien geboden
Mijn eerste suggestie is dat we blijven bidden voor onze regering; Zij kennen GOD niet allemaal, niet goed genoeg, misschien een beetje,  maar hebben de wijsheid van GOD elke dag zo nodig .Willen wij de normen en waarden terug zien in onze samenleving ? Waarom brengen we De TIEN geboden dan niet terug in de samenleving ? Zo moeilijk is dat  niet. We beginnen meteen. Elke (ook nieuwe) Nederlander gaat ze uit het hoofd leren .


We beginnen met : Een van deze 10 geboden in de Bijbel ( de God van de Bijbel is de Levende GOD van Israël, die VOOR HET LEVEN IS ) zegt nl.; GIJ ZULT NIET DODEN = GIJ ZULT NIET MOORDEN. Dit staat haaks op wat in de Koran ( de god van de Koran is Allah de maangod) staat en toestaat. Sura zegt; Je mag alle ongelovigen, christenen en joden DODEN, allen die niet geloven in de god vd Islam.....Er staat ook in dat je mag liegen !.... Dit is het probleem waar we mee te maken hebben...lijnrecht staan deze tegenover elkaar op vele fronten van het leven..  Ik wil positief eindigen ....Kijk naar dit schitterende You tube filmpje van een moslima die haar leven wilde beëindigen en dan grijpt  JEZUS Messias in als de Enige Levende  HEELmeester en laat HIJ haar persoonlijk zien dat HIJ de Allerhoogste en de Allergrootste is !!! 

 

Niets van deze website mag worden overgenomen  zonder toestemming

van de beheerder.

217658 bezoekers (298828 hits) sinds 13-10-2008