The RAPE of EUROPE


 EUROPA

Wat is de toekomst van Europa nu de Brexit een feit is ? Is het EU schip een zinkende Titanic ? Gaan steeds meer landen uit de EU stappen ? Langzaam afvallen en zeer moeizaam door strompelen ? Zoals het boek Daniël beschrijft in het Oude Testament ? Ik bemoei me niet met politiek maar wie zijn Bijbel GOED leest, is wetende en weet veel meer over de toekomst en wat eraan zit te komen, dan de doorsnee onwetende Nederlander. NEDERLAND laat je toch niet zo voor de gek houden ! Ook niet met de klimaat hysterie e.a. volksverlakkerij. Natuurlijk moet je wel je gezonde verstand gebruiken ! Er zijn genoeg wetenschappers die je de waarheid kunnen vertellen. Voordat je verder leest; Bid  met me mee .. voor wie ? Voor ons land want de geestelijke staat van Nederland is zo verziekt en ons volk, is er zeeeer slecht aan toe ! Nederland wordt steeds gevaarlijker. Zelfs christenen lijken lauw, ingedut en ingeslapen. Willen er nog Nederlanders WAKKER worden?  Zich oprecht bekeren en terugkeren ( met ALLE volken in Nederland , Europa en op aarde Op. 15;4) en dat zij gezegend zullen worden;  als een kind tot GOD komen,  tot JEZUS en Zijn machtige Woord. Wie zou U niet vrezen, HEERE, en Uw Naam niet verheerlijken ? Want GIJ  alleen zijt heilig ; want ALLE volken zullen komen, en Voor U neerknielen om U te aanbidden; want Uw oordelen zijn openbaar geworden.De Eindtijd
Door de studies van Frank Ouweneel wordt je wijzer wat er op het wereldtoneel aan het gebeuren is. Je kunt zaken niet meer inschatten en beoordelen zonder kennis van je Bijbel en de geschiedenis.  Ook je kijk op Israël ; GODS oogappel is essentieel .  Ik spoor je aan om elke dag je Bijbel te lezen en DVD's van Frank Ouweneel aan te schaffen die je inzicht geven en je blik zullen verruimen en  je bovendien zullen zegenen ! Deze hieronder is nog van 2015. 2016 hebben we pas mogen meebeleven in het Stolphoevekerkje; Inmiddels  te bestellen bij; www.frankouweneel.nl 

Proclameer hardop voor ons land en onze regering;
Almachtige Koning !  U bent Koning van alle Koningen en HEER van alle Heerscharen. U heeft macht over het koningschap van mensen en U geeft dat aan wie U wilt.Wij vragen U het huidige gezag uit te kiezen en aan te stellen en deze gezagsdragers te zegenen. Leidt deze nieuwe regering naar Uw wil en sterk hen. Laat ons land vol worden van rechtvaardigheid, gerechtigheid en de kennis van Uw heerlijkheid en Uw koninkrijk baan breken
! Laat ons zolang mogelijk tot U terugkomt in vrede leven  in Nederland om zoveel mogelijk mensen wereldwijd  te kunnen ZEGENEN ! In JEZUS Almachtige naam, Amen.

 
De droom van Nebukadnessar
Wie wil weten wat GOD zegt dat er gaat gebeuren met Europa? Je zou je kunnen gaan verdiepen in het Boek Daniel, een belangrijke profeet uit het Oude testament die 3000 jaar geleden al gezegd heeft wat er met het Romeinse rijk zal gaan gebeuren. Het Romeinse rijk is het laatste (Anti-Christ) rijk op aarde en daar behoort Europa toe. Het laatste rijk: de voeten van het beeld. Het beeld uit de droom van koning Nebukadnessar. Daniel kon deze droom aan hem uitleggen omdat GOD  hem liet zien wat er in de toekomende tijden zou gaan gebeuren......Gaat Europa uiteindelijk geheel ten onder ? Wat zegt GOD in Dan. 2:33-35 ? Wat  is die steen ? Wie is die rots ?

De voeten van het beeld zijn deels van ijzer en gedeeltelijk van leem. Terwijl je blijft kijken raakte zonder toedoen van mensenhanden, een steen los, , die het beeld trof aan de voeten van ijzer en leem en deze verbrijzelde . Toen werden gelijk het ijzer en de leem, het koper, het zilver en het goud verbrijzeld en , zij  werden gelijk kaf op een dorsvloer in de zomer. en de wind voerde ze mee, zodat er geen spoor meer van te vinden was, maar de steen die het beeld getroffen had, werd tot een grote berg, die de gehele aarde vulde.  Revelation tv maakt het duidelijk met dit filmpje..
The Rape of Europe
Letterlijk betekent dit : de verkrachting van Europa. Europa was de naam van de dochter van Zeus. Interessant is waarom hebben wij eigenlijk die naam gekregen ? Een naam zegt iets over je bestemming. Topeconomen in Nederland zeggen dat de Euro de grootste vergissing is....Wie normaal nadenkt weet ook dat een land zonder grenzen zeer grote problemen geeft. JEZUS zelf zegt hier ook belangrijke dingen over. 
 Een bekende Engelse evangelist genaamd David Hathaway heeft een zeer goede documentaire gemaakt  over de geschiedenis van Europa en de oprichting van de Europese Unie. De geestelijke betekenis en symboliek verraden de plannen achter deze eenwording. Zegt de hoer van Babylon uit het boek Openbaring je iets ?  Europa gezeten op het Beest ?  Moge dit je ogen openen... Op.18:3 Omdat van de wijn van de hartstocht van haar hoererij al de volken gedronken hebben en de koningen der aarde met haar gehoereerd hebben en de kooplieden der aarde rijk geworden zijn uit de macht van haar weelderigheid.EUROSPIRIT 

Tijdens Eurospirit 2018 konden we weer komen luisteren naar Broeder en Major Amir Tzarfati die ons helder kon uitleggen wat er achter de schermen speelt op het wereldtoneel. Hij heeft ook een eigen app. Op You tube staan verschillende preken van hem. Dank aan  Bert Panhuise die deze conferentie voor Nederland organiseert.  Kijk bij www. eurospirit.nl  


Debat over de media
De media wereldwijd lijken al jaren in oorlog met ,,de waarheid." Het heeft natuurlijk alles te maken met wie de touwtjes in handen hebben. The Prince of the air, je weet wie dat is,  is de baas over de media. Als de wereld vol leugen is, is de waarheid revolutionair. Persoonlijk vind ik het ,,valse spel der mensen ", 'zoals het in GODS Woord staat, steeds zichtbaarder worden bij  o.a. vele politici. Wie scherp is, merkt welke kranten (ook int.) en nieuwsmedia online werkelijk beneden alle niveau verslag leveren en vaak telkens bepaalde personen negatief afschilderen en of demoniseren. Dit heet propaganda. Ons nieuws lijkt wel shownieuws geworden . Zijn er geen eerlijke goede journalisten meer ? Welke kranten maar ook de Nederlandse nieuwszenders die elke dag een negatief beeld schetsen, (een halve waarheid is een hele leugen ) of gekleurd nieuws doorgeven zijn nog zuiver ? Een zeer interessant debat en uiteenzetting over de media in Nederland is in het volgende lange filmpje te horen. De drie beste journalisten van Nederland spraken bij Forum Voor Democratie o.l.v Thierry Baudet een paar jaar geleden. Het is wel belangrijk om te weten wat er aan de hand is in Nederland en Europa. Leven we wel in een democratie? Kan het vrije woord nog wel gesproken blijven worden ?  Kunnen goede journalisten en wetenschappers nog wel vrijuit spreken en schrijven ? In wat voor (controle) maatschappij leven we dan eigenlijk? Is het juist de bedoeling van de vijand dat we steeds meer van onze zwaar bevochten vrijheden moeten inleveren ? 

Rom. 1;18 Want de toorn van GOD wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen , als die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden.
Rom. 3: 23,24 Want zij hebben allen gezondigd en derven (missen) de heerlijkheid GODS. Zij kunnen uit genade van GOD gerechtvaardigd worden door de verlossing die in Christus JEZUS onze Messias is. 
Rom.3:25 HEM ( JEZUS Chr.) heeft GOD onze Vader, voorgesteld als zoenmiddel door het geloof, in Zijn bloed , om Zijn rechtvaardigheid te tonen, daar HIJ de zonden , die tevoren onder de verdraagzaamheid  GODS gepleegd waren , had laten ,,geworden."
GOD heeft dus Zijn Zoon JEZUS Chr. gezonden naar de aarde zodat een ieder die in Hem gelooft vergeven kan worden door zich te bekeren en vergeving  te ontvangen. Zo is GODS verlangen  elke Nederlander te vergeven en rechtvaardig te maken, in Zijn armen te sluiten door het geloof in JEZUS Christus, die was , die is en die komt.  Elke verloren zoon of dochter mag thuis komen ! Elke vluchteling , elke moslim, elke ongelovige, elke atheïst, elke culturele of traditionele gelovige, elke farizeeër, elke dief , elke leugenaar,  iedereen....! Geen Boeddha, geen Mohammed, geen filosofie, geen ideologie kan tegen de enige levende opgestane HEER JEZUS, YESHUA Christus Messias op ! Nodig Hem uit in je hart, Hij wil je ontmoeten. Kies vandaag wie je werkelijk wil dienen en bekeer je ...ga naar JEZUS/Yeshua  op deze site en ontvang het grootse wonder van binnen !!!

De tien geboden
Mijn eerste suggestie is dat we blijven bidden voor onze regering; Zij kennen GOD meestal niet, of niet goed genoeg, misschien een beetje?  maar hebben de wijsheid van GOD elke dag zo hard nodig . Willen wij de normen en waarden terug zien in onze samenleving ? Waarom brengen we De TIEN geboden dan niet terug in de samenleving ? We beginnen meteen. Op elke school en elke (ook nieuwe) Nederlander mag ze uit het hoofd leren .
Gij zult niet doden

We beginnen met : Een van deze 10 geboden in de Bijbel ( de God van de Bijbel is de Levende GOD van Israël, die VOOR HET LEVEN IS ) zegt nl.; GIJ ZULT NIET DODEN = GIJ ZULT NIET MOORDEN. Dit staat haaks op wat in de Koran ( de god van de Koran is Allah de maangod) staat en toestaat. Sura zegt; Je mag alle ongelovigen, christenen en joden DODEN, allen die niet geloven in de god vd Islam.....Dit wordt gewoon onderwezen op Nederlandse scholen en gewoon toegelaten ???...Er staat ook in dat je mag liegen !.... De gemakzucht, tolerantie en nalatigheid van onze Nederlandse volksvertegenwoordigers is zeer onveilig voor Nederland als zij hier niets tegen doen.  Dit is het probleem waar we mee te maken hebben...lijnrecht staan deze tegenover elkaar op vele fronten van het leven. Het draait al jaren om waarheid of leugen. Je kunt de Bijbel en het christendom toch niet op een lijn zetten met de Islam ?  Het Christendom is vredelievend !
Wereldwijd komen moslims tot inkeer omdat JEZUS/ISA vergeving aanbiedt en geen dood en haat predikt !


  Ik wil positief eindigen ....Kijk naar dit schitterende You tube filmpje van een moslima die haar leven wilde beëindigen en dan grijpt  JEZUS-YESHUA  Messias in als de Enige Levende  HEELmeester en laat HIJ haar persoonlijk zien dat HIJ de Allerhoogste en de Allergrootste is !!!
Zegen alle moslims in ons land ! Mogen zij en de andere Nederlanders die oorspronkelijk van andere origine zijn de KONING der KONINGEN ontmoeten en tot wedergeboorte en bekering komen in de ENIGE - EEUWIGE-LEVENDE GOD van ISRAËL !!
 
 

Niets van deze website mag worden overgenomen  zonder toestemming

van de beheerder.

262954 bezoekers (366740 hits) sinds 13-10-2008