Willem over MH17

Willem over vlucht MH 17

Joh.8:31 Als je in Mijn Woord blijft ben je werkelijk mijn discipelen en

 je zult de waarheid kennen en de waarheid zal je vrij maken.

 Ik ben Willem en natuurkundige (sterrendeskundige) wetenschapper en leraar natuurkunde. Hieronder schrijf ik mijn gedachten  betreffende de vliegtuig ramp en daaronder kun je mijn eigen verhaal lezen.

 

 MH17 Ramp Hoe kunnen we hier mee omgaan?

De ramp met de MH17 confronteert ons ermee dat het leven op een ,,willekeurig'' moment zomaar kan ophouden. Hoe tragisch dat deze passagiers, deze prachtige mensen, veelal nog jong, zomaar uit het leven worden weggerukt en al hun plannen, hun talenten, de belofte van hun leven worden weggevaagd. Hoe kunnen we hiermee omgaan ?

Hoe kunnen we deze tragedie een plek geven en doorleven ?

JEZUS reageert in Lucas 13:1-5 op twee rampen waarbij verschillende mensen waren omgekomen, een door een mensen hand en een door een ongeluk. Zijn boodschap is dat de slachtoffers geen grotere zondaren waren dan anderen, maar HIJ zegt;

Als jij je niet bekeert, zullen jullie allen ook omkomen....

Het woord omkomen zegt dat als wij ons niet bekeren, we een nutteloos en uitzichtloos bestaan zullen hebben, een weggegooid leven ook al worden we 100 ! Dus is het belangrijkste, niet hoelang we leven maar hoe we leven. Zorgen we voor weduwen en wezen ? Gaan we met onze medemens om als de barmhartige Samaritaan ?  Wil jij nu de keus van je leven maken ? Bid dan het volgende gebed hardop met je hele hart.  

 

Dank U Vader, dat U JEZUS naar de aarde heeft gezonden om mij

 te redden en verlossen. Ik kom nu tot U en open mijn hart voor U.

 Ik geloof dat U de Zoon van GOD bent,

 dat U voor mij bent gestorven en opgestaan.

Dank U, dat Uw bloed voor mij heeft gevloeid aan het kruis,

om mij te verlossen en te vergeven van mijn zonden.

Vergeef me HEER, ik heb er spijt van dat ik zonder U heb geleefd.

HEER JEZUS, Vul mij met Uw Heilige GEEST !

Dank U Vader, dat ik nu een kind van U ben geworden,

 een nieuwe schepping, op weg naar mijn bestemming !

Help mij op weg te gaan HEER, sterk te worden en te groeien in U, 

In JEZUS Almachtige naam, Amen.

 

 

 

Far from how it supposed to be
Voorzover ik me kan herinneren was mijn leven en mijn hart van kinds af aan omgeven door een solide breukloze muur. Wat ik ook deed, ik wist dat mijn leven ingeperkt was. De wereld om mij heen was niet erg echt en ik kon de gapende kloof tussen wat zich diep  binnenin mij afspeelde en mijn leven in de wereld onmogelijk overbruggen. Er was geen plek voor de wereld in mijn hart en geen plek voor mijn hart in de wereld. Er was iets vreselijk misgegaan, dit was niet de wereld zoals hij bedoeld was, dit was niet mijn leven zoals hij zou moeten zijn. Same as it ever was, same as it ever was, but far from how it supposed to be.
 
 
Terugblik

En ik zocht een uitweg. Ik bedacht, als ik nou op mijn 80e terugkijk op mijn leven, wat zou ik dan zien? Ik zou moeten toegeven dat ik de stem van mijn hart had genegeerd en mijn leven had verkwanseld voor een veilig en interessant bestaan, en reeds ervoer ik een ondragelijke spijt. Als je eerlijk bent naar jezelf, dan wijst het hart de uitweg, tenminste als je niet te lang wacht, maar vaak is deze weg ondragelijk riskant. Voor mij  was die ondragelijke riskante uitweg om mijn interessante maar o zo voorspelbare baan in de sterrenkunde op te geven en aan de slag te gaan als docent natuurkunde op de middelbare school. Een jaar of wat balanceerde ik tussen de 2 vuren van mijn angst en mijn verlangen.

 Maar er is geen groter verlangen

dan naar vrijheid.

Nadat ik tenslotte op termijn mijn baan  in de wetenschap had opgezegd, stelde ik uit te solliciteren naar een baan als docent natuurkunde, omdat ik eigenlijk wist dat ik het niet kon redden. Ik hoopte op een bovenatuurlijke redding, omdat ik geloofde dat GOD mensen die alles opgaven om dichter bij Hem te komen te hulp zou schieten. Ik wijdde mij fanatiek aan new-age training om contact te krijgen met het bovennatuurlijke. Het leek aanvankelijk alsof ik daarin succes boekte. Op een gegeven moment was  ik super slagvaardig en assertief, en terwijl ik van nature mijn woorden op een goudschaaltje woog, verblufte ik de mensen door mijn compromisloze houding. Maar aan dit succes zat een akelig prijskaartje.

(Tussendoor zie je hier een Deep space slideshow voor het Tanabata Star-festival in Japan ) 

 

.

 

Als een baby in GDS armen

Toen ik mezelf zo openmaakte voor de geestelijke wereld, wilde er ook allemaal geestelijke rotzooi binnenkomen. Als zondig mens met een zondige motivatie was het mij onmogelijk dit onder controle te houden. Tot mijn afgrijzen besefte ik dat ik in een draaikolk tercht gekomen was waarin ik wegzakte in de duisternis, door een kracht die de kracht van mijn wil verre overtrof. De angst liet mij niet meer los, noch bij dag noch bij nacht. Ik kon niet anders dan zelfmoord plegen. Ik plande alles zorgvuldig. Ik zocht een tussenstationnetje ergens op een drukke treinroute waar de treinen met grote snelheid langsrijden. maar terwijl ik ophet perron stond en de treinen voorbij raasden kon ik mij er niet toe brengen te springen. In plaats daarvan voelde ik me moe en verdoofd. Ik nam de trein terug naar huis. In die tussentijd had ik een ontmoeting met GOD. Je begrijpt uit het voorgaande dat ik diep in de modder zat. Ik zag als ik in bed lag een beeld van Jezus aan het kruis en op een geven moment moest ik naar Hem toe. Daarom ging ik naar mijn buurvrouw, een Christin, en vroeg haar hoe of wat. We gingen samen bidden en terwijl dit gebeurde en ook later die nacht ervoer ik een diepe vrede, een vrede die, zoals de bijbel zegt , alle kennis te boven gaat, als een baby in GODs armen.

 

 GDS  Vaderlijke liefde en vrede

Deze kwam uit het niets, midden in de duisternis was er opeens iemand bij me en Zijn naam was Vrede. Deze ervaring was als een licht, omdat er iemand was die mijn nood kende, terwijl er geen mens was die mij nog kon helpen. Bij de eerstkomende gelegenheid, netjes in de kerk, ging ik naar voren om openlijk te er kennen dat ik een zondaar was en om JEZUS offer voor mijn zonde te omarmen. Hoewel ik me dus bekeerd had ws ik de twee weken daarna meer dan ooit in de greep van de angst en de duisternis. Toen ook wou ik voor de trein springen(zie Boven) Pas na de doop, twee weken na mijn bekering, verdween de angst. Geleidelijk ben ik er sindsdien achter gekomen hoe groot GODs Liefde is, dat hij mij vasthoudt hoewel ik niet altijd de juiste beslissingen neem. Zoals de Bijbel zegt; Wie HIJ heeft geroepen, die heeft HIJ ook gerechtvaardigd(Romeinen 8:30)

 

 

Vrij !

Er zijn nu ruim 7 jaar verlopen sinds deze gebeurtenissen. vanaf het begin heb ik mij gerealiseerd dat er een onfeilbare manier is om GOD te ontmoeten; Als je JEZUS volgt heeft HIJ beloofd dat HIJ bij je zal zijn.  Dus ben ik al kort na mijn bekering begonnen mee te doen met straat evangelisatie. Aanvankelijk was ik zo nerveus dat ik hoopte dat niemand mij wat zou vragen als ik folders uitdeeld, maar al gauw kreeg ik geweldige gesprekken met mensen. Hierbij merkte ik hoe GODs GEEST door mij heen werkte om aan mensen te laten zien wie ze zijn in Zijn ogen, hoe anders GOD over ze denkt dan de wereld, en hoeveel meer ze kunnen worden dan ze zijn. Iedere keer laat HIJ me zien dat door Hem ik meer kan doen dan ik ooit voormogelijk heb gehouden.

Momenteel kom ik samen met een leuke studiegroep en geniet ervan.

Een mooie tekst van JEZUS : Als je in Mijn Woord blijft ben je werkelijk mijn discipelen en je zult de waarheid kennen en de waarheid zal je VRIJ maken !

voor info. contact  en vragen aan Willem via e-mail;

 waschutte@casema.nl

 

         

Hoe wordt je een ANTI- PEST- RIDDER ?

Willem werkt graag met kinderen ook in zijn kerk en heeft samen met het team een ochtend over pesten gewerkt en de kinderen uitgedaagd om ANTI-PEST-RIDDER te worden. Er bleek veel animo voor om te leren strijden op de manier die JEZUS ons voordoet ! LEES dit verslag !

 

 

26 juni 2010 Willem met Yvette, Joau en Netty  in Volendam voor de boot,  de Marker Express.

 

 

 

Niets van deze website mag worden overgenomen  zonder toestemming

van de beheerder.

217648 bezoekers (298818 hits) sinds 13-10-2008