Xander Uit de put

 HIJ trok me uit de put !

                      Joh.14:6 JEZUS zegt ;,, IK ben de waarheid en het leven,

                                   niemand komt tot de Vader dan door MIJ. ''

 

 Ik ben Xander ...als ik niet tot geloof gekomen was, dan was ik waarschijnlijk verder betrokken geraakt in de wereld van het occultisme en sjamanisme. In die tijd begon ik steeds meer geïnteresseerd te raken in deze werelden en was hier al een poosje mee bezig. Vanaf dat ik een jaar of 18 was begon ik nieuwsgierig te worden naar het spirituele. Ik liep rond met allerlei vragen, zoals;

 ,, Wat is er na dit leven ? Waarom ben ik hier ?'' Ik ging allerlei boeken lezen en zo begon de zoektocht. Steeds meer raakte ik gefascineerd in de bovennatuurlijke ervaringen en hield van het mystieke. Ik overwoog zelfs om op een gegeven moment Ayahuasca te gebruiken. Dit is een middel dat in de regenwouden van Zuid-Amerika wordt gebruikt door indianen om in contact te treden met de geestelijke wereld. Uiteindelijk heb ik het niet gedaan. Wel geblowd en dat soort dingen, wat ook een deur voor de vijand openzet. Ik was verwonderd over de mogelijkheden en ervaringen van sjamanen en medicijn mannen en ik wilde daar ook aan deelnemen. (Achteraf gezien heeft de HEER me van deze stap in het diepe afgehouden !) . Tegelijkertijd nam de duisternis toe in mijn leven doordat ik me had opengesteld voor deze wereld. Ongeveer een jaar lang was ik betrokken bij een meditatiegroep. Ik merkte dat ik steeds verder afgleed in die duistere geestelijke wereld. Het voelde alsof ik vast zat in een put, waar ik zelf niet uit kon komen. Vaak dacht ik aan zelfmoord, maar ik wist niet hoe ik me moest bevrijden van die duisternis.

 

                          

 

 Het gaf opluchting

Op de een of andere manier dacht ik, dat ik wellicht antwoorden kon vinden in het Christendom, dit was nadat een kennis van ons persoonlijk voor me had gebeden. Ze vroeg me over GOD en of ik JEZUS kende. Ik kende GOD vanuit de New-Age ( als een soort onpersoonlijke substantie, dat overal en in alles aanwezig is) maar niet de GOD van Israël uit de Bijbel. Vanuit mijn opvoeding en vanuit school had ik vrijwel niets over het geloof meegekregen. Ik ben op internet gaan zoeken naar info over het Christendom en vond allerlei informatie over het geloof en over JEZUS. Ook vond ik een gebed dat je zelf kon oplezen om JEZUS te accepteren in je leven. Uiteindelijk heb ik op mijn kamer JEZUS persoonlijk aangenomen in mijn leven. Ik ervoer de aanwezigheid en liefde van GOD zo sterk ! Dat was fantastisch, het was bevrijdend . Het gaf opluchting en het was hetgeen ik nodig had. JEZUS vergaf mijn zonden en werd deel van mijnleven. HIJ trok me uit de put en zette me op vaste grond. Een aantal maanden later ben ik ook gedoopt. JEZUS zegt in de Bijbel in het boek Johannes 14:6 en 3:16;

 

                                 IK ben de weg en de waarheid en het leven,

                                     niemand komt tot de Vader dan door MIJ en

GOD had de wereld zo lief, dat HIJ Zijn eniggeboren

 zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in HEM gelooft

 niet verloren gaat, maar Eeuwig leven heeft.

 

Waar ik eerst op een pad liep wat leidde naar de dood, had ik nu het ware leven gevonden, dat in Christus is. Er bleek een wekelijkse Bijbelstudie-groep bij me in de buurt te zijn, en zo is het balletje gaan rollen. Dat was in 2011, dat ik tot geloof ben gekomen. Ik kan mijn leven nu niet meer voorstellen zonder JEZUS. Wat ik nooit zal vergeten is, dat die duistere geestelijke wereld bestaat .

Door mijn betrokkenheid met allerlei geestelijke activiteiten in de wereld van de New-Age maar ook door gebruik van drugs, had ik de deuren opengezet voor de duisternis, voor de duivel en zijn trawanten.

In het begin lijkt het allemaal prima maar het uiteindelijke doel van de vijand is gewoon om mensen naar de verdoemenis te helpen ! Als je er niet van bewust bent dat er twee kampen zijn : het koninkrijk van GOD  en het koninkrijk van de duisternis, dan denk je, dat je alles maar kan doen en aan alles maar kan deelnemen zonder enige consequenties... maar dat is zeker niet het geval.

                   1 Petrus 5:8 Wordt nuchter en waakzaam

                Uw tegenpartij, de duivel gaat rond 

             als een brullende  leeuw, 

               zoekende wie hij kan verslinden.

 

 

                            

 

Geloof je dat Jezus de Zoon van God is en gestorven is voor jouw zonden?
En wil je Jezus ook persoonlijk aannemen tot Redder en Heer in je leven?
Dan kan je het volgende gebed uitspreken :
 
Heere Jezus, ik geloof dat U de Zoon van God bent.
Ik geloof dat U naar de aarde bent gekomen en alle zonden en ongerechtigheden op U heeft genomen aan het kruis van Golgotha. Ik geloof dat U voor mij stierf en op de derde dag bent opgestaan uit het graf. Heere Jezus, dank U voor Uw offer aan het kruis.
Dank U wel dat U voor mij gestorven bent. Ik dank U voor Uw bloed dat voor mij vergoten werd tot vergeving van mijn zonden.
Amen.
 
In de Bijbel staat : Als u met de mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. (Romeinen 10:9)

 

Met YWAM heeft Xander flinke reizen gemaakt en heeft hij een DTS gedaan. Inmiddels op vaste grond staande, werkt en kerkt hij in Amsterdam.  Vaak kwam hij langs op zaterdagavond en vaak heeft hij geholpen met de tentcampagne en/of achter de computer.  Xander we missen je,  je bent zo cool !!!

 

Niets van deze website mag worden overgenomen  zonder toestemming

van de beheerder.

264362 bezoekers (369584 hits) sinds 13-10-2008