GENEEST GOD ALTIJD ?


JA, ER IS HULP / ER IS GENEZING / ER IS BEVRIJDING voor jou !


JEZUS IS VANDAAG DEZELFDE ALS GISTEREN ...
Nog steeds ! want we hebben een levende, krachtige en machtige GOD die ontzettend veel van jou houdt en bovennatuurlijk kan handelen ook al leven we door de zondeval in een gebroken wereld. Velen blijven maar rond lopen met een nood of betalen zich blauw aan medicatie, wat je situatie alleen maar erger kan maken. JEZUS LEEFT !  Leer daarom op JEZUS te vertrouwen en wees niet bang voor HEM. Wie genezing en of bevrijding nodig heeft ? Zoek JEZUS. Klop op de deur ! Lees je Bijbel. Leer JEZUS kennen en ga HEM volgen. Wie gebroken en wanhopig is? Wie richting JEZUS gaat voor redding en verlossing ? zal nooit beschaamd uitkomen. Als de genezende kracht van GOD komt en iemand geneest is het altijd verstandig je daarna door je huisarts of specialist te laten checken  Wie vaccinatie schade heeft ?  Wie ,,geestelijke of psychische problematiek"  heeft ?  Neem contact op via ;
info@devingervangod.nl  JEZUS kijkt naar jouw hart, wil graag een relatie met jou en zal je vaak meteen helpen met wat je het eerste nodig hebt !

Hoe kom ik er vanaf ?
Ga JEZUS tegemoet ! Kom bij ons langs op de avonden of in de AMVO. JEZUS kwam om de werken van de duisternis te ontmaskeren en te vernietigen ! JEZUS nam autoriteit over elke duivel en ziektemacht. JEZUS geeft ook innerlijke genezing en vreugde in plaats van verdriet. Beauty for Ashes. Jes.61. Je zielenheil is net zo belangrijk als lichamelijke genezing maar daarvoor zul je allereerst de waarheid moeten willen omarmen en onder ogen zien want een quick fix bestaat niet. 
Wij dienen de HEER en helpen je op de weg naar  bevrijding en genezing, op een eenvoudige manier. Allereerst in combinatie met een stuk gericht Bijbels onderwijs o.a. over de principes van GOD, ( Heilige Avondmaal in de gemeente), gehoorzaamheid en praktisch discipel schap. Neem contact op, juist als je vragen hebt ! Via de mail; info@devingervangod.nl
Via Facebook kun je bereiken ; Joey Plat en of Ingrid van Leeuwen.
Wie JEZUS echt wil volgen en OPRECHT is, gaat genezing en bevrijding tegemoet ! Wil je serieus verder ?  Een stap voor stap zelfstandige thuis training die je op je eigen tempo kunt doen ? Of een gezamenlijke DTS is mogelijk.  Meld je dan aan als je interesse hebt.  info@devingervangod.nl                                                  De Vinger GODs ... raakt je aan ! 
Exodus 31:18: De tafelen van steen werden beschreven door de Vinger GODs.  (met de TIEN geboden )   Elk mens moet zich bekeren van afgoderij wil hij of zij vrij worden.  Lees de tien geboden in het boek Exodus.   Dan.5:5 : Terzelfder tijd verschenen vingers van een mensenhand....waarop een belangrijke boodschap stond MEENE,  MEENE , TEKEL UFARSIM ( Gij zijt te licht bevonden - koning Belsazar stierf omdat hij bleef spelen met de zonde
 
Spr.7:3  : Bewaar mijn geboden, bind ze aan uw vingers  Luc.11:20 : Indien IK, zegt JEZUS door de vinger GODs de boze geesten uitdrijf, is het Koninkrijk over u gekomen.

Gevolgen van occultisme
Vele mensen zijn ziek en gebonden door boze geesten. Ze omarmen ze zelfs ! In onze moderne maatschappij stikt het van de afgoderij. Het occultisme viert al jaren hoogtij en zo vallen velen in de strik van satan.  Mensen zetten zo makkelijk de deur wagenwijd open voor demonen vaak onwetend en vaak onbewust. Soms zelfs generaties lang ! Dan kan er een vloek zijn gekomen op je familie, daar kun je een slachtoffer van zijn. JEZUS wil je daarvan vrij maken.

Geneest GOD altijd ?
( In een notendop uitgelegd ) Geneest GOD iedereen ? Geneest GOD altijd ?
ALLEREERST :  HET IS GODS WIL OM IEDEREEN TE REDDEN, TE VERLOSSEN, TE GENEZEN EN TE BEVRIJDEN . 
GOD redt, GOD geneest, GOD verlost en GOD bevrijdt nog steeds... en JA, het kan soms snel gaan maar veel vaker langzamerhand in het proces van HEM  gehoorzaam volgen. HET GROOTSTE WONDER IS DE WEDERGEBOORTE !
Geneest GOD altijd ?  Red GOD iedereen ? Geneest GOD iedereen ? Bevrijdt GOD iedereen ? NEE !!! En je kunt het niet kopen !!! REDDING  is niet te koop. VERLOSSING is niet te koop.  BEVRIJDING EN GENEZING zijn niet te koop . HET IS ZIJN GROTE GENADE  EN LIEFDE VOOR JOU !  Het hangt echt niet af van hoeveel geld jij geeft zoals sommige welvaartspredikers prediken, het hangt NIET alleen af van de mate van je geloof en je kennis van Zijn Woord... het hangt WEL af van jouw wil, jouw houding en jouw inzet.   Het is complex omdat een mens niet eenvoudig in elkaar zit en er zijn meerdere oorzaken, hindernissen en redenen waarom genezing NIET door kan zetten. We hebben ook te maken met de zondeval van de mens. Wij hebben jarenlange ervaring hiermee.
 JA ! De mensen die JEZUS volgden werden ALLEN genezen... die HEM geloofden ...die naar HEM luisterden,... Wonderen en tekenen zullen de gelovigen volgen.... Wie ziek is laat voor zich bidden/zalven door de oudsten in de gemeente. Dat is de waarheid, dat is de weg en de route.

De prijs die JEZUS voor jou aan het kruis  betaalde met Zijn kostbare bloed was eigenlijk een onmogelijke  en onbetaalbare prijs. Toch heeft HIJ aan dat kruis daar de dood en  satan overwonnen.  In de hemel is de complete genezing en bevrijding naar geest, ziel en lichaam.  Het volbrachte werk van JEZUS aan het kruis 2000 jaar geleden, is een hele belangrijke sleutel. 

GOD kan hele grote wonderen doen en die maken wij vaak mee !!! Allereerst gaat het GOD, je Hemelse vader  om je vorming van binnen en je geloof en relatie met HEM. Het gaat om je houding en je hart naar HEM toe.  Dit vergeten mensen veel te vaak ! Zielsbanden op meerdere gebieden moeten verbroken worden. Soms moet je geestelijk losgesneden worden van kettingen en zware lasten uit het verleden of bevrijdt worden van een juk. We hebben ook nog te maken met de zondeval.... en nog zoveel meer...Ons gehele complete 100% herstel vind pas in de hemel plaats !

Samson bleef spelen met de zonde. Dat heeft nare gevolgen... JEZUS is je kracht en niet je haar ! We kunnen niet GODS wetten blijven overtreden. Het is niet zwaar. Mijn juk is licht zegt JEZUS ! Volg MIJ !
Daarom is het belangrijk dat je je eerst bewust bent en wordt, WIE je aanbidt ! Dat je JEZUS goed leert kennen en wat HIJ volbracht heeft aan het kruis voor jou. GOD ziet en weet alles ook hoe je met HEM omgaat. Je kunt veel te licht omgaan met dingen die ernstig fout zijn in GODS ogen.  Het is daarom  belangrijk dat je stopt met andere goden aanbidden, stopt met ,,de zonde" te doen of er mee te blijven spelen. Deuren en openingen leren sluiten voor altijd is essentieel,  zodat je gezond en gelukkig kan blijven ! DAT IS GODS WIL VOOR IEDER MENS ! FOCUS op JEZUS !

                                         Het teken aan de wand; MENE, MENE, TEKEL, UFARSIM d.w.z. Je bent te licht bevonden....

Luc.9:2 JEZUS  zond ZIJN DISCIPELEN uit om het Koninkrijk GODS te verkondigen
 
Luc.10:9: Genees de zieken die er zijn en zegt tot hen; Het Koninkrijk GODs is bij u gekomen !
 
1Cor.4:20: Want het Koninkrijk GODs bestaat niet in woorden maar in KRACHT.
 
Zach.4:6: Niet door kracht of geweld maar door Mijn Geest !

Wij bidden graag voor jou , ja ! je bent van harte welkom !
Wij zien de zieken en jou heel graag gezond, bevrijd, gelukkig en genezen.
Alleen JEZUS kan het doen, wij zijn  nederige dienstknechtjes.
We hebben al vele zeer grote koninklijke wonderen mogen meemaken !


GODS Rijke zegen en shalom ,

Team Zendingsgemeente Volendam


Zijn Koninkrijk

In het Koninkrijk van JEZUS, is HIJ onze Koning, de hoop der Heerlijkheid, vol Majesteit en Glorie, in de persoon van de Heilige Geest, de Heelmeester, onder ons en IN ons ! Col.1:27  Het evangelie van het Koninkrijk van JEZUS, is een kracht GODs en wonderen en tekenen zullen de gelovigen volgen zegt GOD in het N.T. 

GOD is heilig en de vreze des HEEREN ontzag voor HEM is heel belangrijk. HIJ bevrijdt en geneest doordat wij geloven en staan op het Woord GODs en het Volbrachte werk van JEZUS aan het kruis. Het is een recht van een kind van GOD om genezing te mogen ontvangen. Door aanbidding, Bijbels avondmaal en de principes van GOD toepassen ontvang je het. Je kunt  ook thuis zelf bidden in GELOOF en GODS Woorden uitspreken als gelovige. Het is bijbels dat je je aansluit bij andere levende stenen die een betrouwbaar GODSHUIS zijn. 

Hoe jong je ook bent in geloof, als JEZUS door de Heilige GEEST in je hart woont, is Zijn Koninkrijk in jou en kun jij in geloof bidden voor een zieke. Een wonder is bovennatuurlijk. Gebeurt het zomaar ? Nee. Gebeurt het bij iedereen ?  NEE dus!
Het is wel GODS droom  dat allen tot bekering komen maar dat gebeurt helaas ook niet. Lees grondig het WOORD van GOD en dan zal de HEER het jezelf uitleggen,  zo staat het er geschreven.
Naar het glorieuze Vaderhuis 
Onze geliefde Evangelist en Bijbelleraar Jan Zijlstra is ontslapen en naar het Vaderhuis gereisd op 9 september 2021 rond 15.00 uur in de middag (net na het joodse nieuwjaar,  Rosh Hasjana,  trompettenfeest)  Met diep respect en eerbied hebben wij de diensten bij Jan Zijlstra jarenlang gevolgd vanaf de Touwbaan, de Levensstroomgemeente en later bij Wings of Healing. We hebben heel erg veel geleerd van deze grote man GODS. Wij danken je Jan, voor het geweldige voorbeeld dat je was voor ons en  vele anderen, je inzichtelijke onderwijs vanuit het Woord GODS en de gebedsgenezingsdiensten. Hoe genezing en bevrijding tot ons komen in samenwerking met het Woord en de Heilige GEEST. Hoe alles om JEZUS onze fantastische HEER draait.  De vele boeken die je hebt geschreven en je altijd bemoedigende woorden. De mindere dingen van je karakter vergeten en vergeven we nu, ook al waren die duidelijk aanwezig. Je was een toonbeeld van moed, een generaal in het lichaam van Christus en een voorbeeld in het dienen van de HEER. Dank je, dat je vele mensen in Nederland en internationaal  tot grote zegen bent geweest. 


 EVANGELIST JAN ZIJLSTRA te VOLENDAM Vr. AV. 12-04- 2019

Misschien heb je voor de eerste keer een genezingsdienst bijgewoond ?  Wat je achtergrond ook is, GOD houdt meer van je dan je beseft , is blij met je en wil je aanraken. Je bent Geest, ziel en Lichaam en HIJ wil je geheel en al gezond hebben.  HIJ wil voorzien in je nood. Dat kan van alles zijn. Je moet niks, je mag. Waar de GEEST van GOD is, daar is vrijheid. Niet door kracht of geweld maar door Mijn GEEST zegt GOD, kan en wil HIJ mensen aanraken. GOD jouw Vader wil;

1) Je Ziel redden
2) Jouw bekering en wedergeboorte
3) Je gezond hebben en....nog veel meer geven !

Meer zegen voor jou is meer glorie voor GOD !
Zo kan HIJ  laten zien wie HIJ is ! De Enige Levende GOD van ISRAËL !
Heb je genezing nodig ? Wil je de GENEZER leren kennen?
Kom dan naar onze Bijbelstudie avonden .
Ben je ernstig ziek ? 
Ga en bezoek dan ook een genezingsdienst bij bijv. Wings of Healing. 


  

EVANGELIST JAN ZIJLSTRA in WARDER 8 MAART 2019

Bekend van de Genezingsdiensten die hij elke 1e en 2e Zondagavond van de maand hield in WARMOND, organiseerde Evangelist Jan Zijlstra ook genezingsdiensten in het hele land. Nu kwam hij in WARDER in de Sportkerk, WARDER 128 A op vrijdagavond 8 maart. We hadden er erg naar uit gekeken met ons team. Het was een unieke avond en we hebben hard gewerkt om alles voor elkaar te krijgen.  Dennis Drum heeft het geluid verzorgd en die kunnen we alleen maar een hele dikke 10 geven voor zijn geweldige inzet want het was fantastisch ! De Oude School verzorgde de catering en deze was niet te versmaden .Niet veel mensen uit Warder zelf, maar uit het hele land en de omgeving kwamen mensen en is er voor het eerst vooraf en achteraf in de Noord Hollandse pers, een lokale krant heel prettig verslag gedaan. Voor de mensen die een grote nood hebben en door de genade van GOD een wonder mogen ontvangen begint het leven pas echt ! Er was ook familie van Jan Zijlstra in de zaal , want Jan zijn opa en oma woonden vroeger in Warder. en dat maakte de avond voor hem natuurlijk zeer bijzonder.In het verleden zijn er tijdens de Genezingsdiensten vele wonderbaarlijke genezingen gebeurd, waaronder het wonder van Janneke Vlot uit Bleskensgraaf, die 18 jaar ernstig ziek was en waar ook radio en TV aandacht aan hebben besteed


Vanaf 1992 doorkruist evangelist Jan Zijlstra Nederland met zijn Genezingsdiensten. In deze diensten wordt altijd op bijzondere wijze kracht van GOD geopenbaard, waardoor mensen aangeraakt en vernieuwd worden. In elke dienst komen er dan ook mensen met hun nood. Evangelist Jan Zijlstra predikt al jaren; ,,Mensen ga met uw nood richting JEZUS. Ga richting het wonder". De boodschap is dat Jezus Christus Dezelfde is, gisteren heden en tot in eeuwigheid. IN iedere dienst zien wij dat de kracht van GOD levens vernieuwt, verslaafden verlost en de zieken geneest. En nu komt hij in WARDER, de woonplaats waar zijn grootouders woonden.


Deze actie is nu voorbij. Twee dames waren medisch gezien opgegeven maar  zijn genezen van kanker !
Ook een Volendammer is bij ons daarna tot bekering gekomen en genezen . Meer nieuws hierover volgt nog ! Prijs GOD !
Het is dus de moeite waard geweest ! Iedereen is nu van HARTE uitgenodigd bij onze Zendingsgemeente
voor de onderwijs diensten in de AMVO aan de Julianaweg 106 die we op Za.av. hebben van Frank Ouweneel.  De toegang is VRIJ. Kom en neem anderen mee ! Voor verdere vragen; info@devingervangod.nl of 0299-362613
Sportkerk in Warder .
Adres WARDER 128 A. PARKEREN kon in de straat .
De Oude School , Restaurant- voor lunch-lounge-diner staat naast de Sportkerk .

De mensen in Oosthuizen, Warder en Middelie kregen het blad van Wings of Healing en de uitnodiging in hun brievenbus. Oosthuizen en overige dorpen krijgen een flyer en uitnodiging in de bus . Ook stond dit bericht aangekondigd in verschillende regionale kranten. 

.

                              
               

.

                                                             . 
 
338088 bezoekers (492838 hits) sinds 13-10-2008