De niet-goed-snik-prik

.

.

 

1 Petrus 5:8 Wordt nuchter en waakzaam, jouw tegenpartij, de duivel 
.        gaat rond  als een brullende leeuw, zoekende wie hij kan verslinden ...  

 

 

Edam, 31 juli 2021-update

Hoi ! Ik ben Ingrid en dit is een oude reactie op de column van Klaas Lelie in ons streekblad van Waterland en Omstreken over de vaccinatie bus (in Volendam). Met ontsteltenis las ik toen de column van Klaas Lelie. Hij vond de vaccinatie bus een goed idee en adviseert zelfs om in het OV te gaan vaccineren. Hoe dom wil je het hebben? Het prikseizoen is nu weer begonnen maar het is duidelijk dat men zich nog steeds niet verdiept in de zin en onzin van de zogenaamde Covid-vaccins. Ten eerste is het geen vaccin, maar een genetisch experiment waar de effecten op lange termijn nog niet van bekend zijn en waar ook niemand de verantwoordelijkheid voor neemt. Verder zijn er al veel bewijzen te vinden (als je wat verder zoekt dan de main stream media; voor enkele tips, zie onderaan) dat veel mensen ernstige bijwerkingen hebben gekregen ook om ons heen ( meer dan 2000 meld het BCOP)  en zelfs zijn er velen overleden ( 1600 Nederlanders, wereldwijd meer dan 30.000) na het krijgen van dit zogenaamde ,,vaccin". Vitale organen zoals het hart en de hersenen worden door bloedproppen , klontering en verstoppingen in de bloedvaten gehinderd en kunnen niet meer functioneren. Vele artsen, microbiologen en andere specialisten  wereldwijd verenigen zich om te waarschuwen dat het immuunsysteem van de mens hierdoor vernietigd wordt. Ze schreven dringende brieven aan alle regeringen en hun ministeries voor de Volksgezondheid om het prikken per direct te stoppen.


De Franse nobel prijswinnaar Prof. Luc Montagnier zegt in zijn eigen woorden dat het een enorme vergissing is. De massa vaccinatie een wetenschappelijke en medische fout is. Hij onthult dat de nieuwe varianten  een productie en het resultaat zijn van deze prik. Je ziet het in elk land . De curve van vaccinatie wordt gevolgd door de curve van sterfgevallen. Hij volgt dit op de voet en doet experimenten met mensen die ziek werden NA de prik. De epidemiologen weten het ! zegt hij , maar houden zich stil.

  .

Onze regeringsleiders (die er inmiddels een gewoonte van hebben gemaakt om ons te misleiden) wilden de mensen laten geloven dat er meer vrijheid zou komen als men zich zou laten prikken: dansen met Jansen, onbezorgd op vakantie. Het tegendeel is waar. Jongeren die zich lieten prikken om festivals te kunnen bezoeken, kregen te horen dat de festivals toch niet door konden gaan. Nederland kleurde "rood" op de kaart en men werd weer eens temeer onnodig bang gemaakt en/of op kosten gejaagd. Dit alles op grond van PCR-testen, die niet aantonen dat er sprake is van corona (want corona is nooit te traceren geweest, nooit bewezen en zal steeds muteren en aanwezig blijven) en die evenmin bewijzen dat men ernstig ziek is en gevaar vormt voor een ander. De maatregelen zijn in het algemeen precies tegenovergesteld aan wat goed is voor mensen. Het is gezond om te genieten, te omhelzen, te zingen, goed te ventileren. Gezonde mensen zijn geen potentieel gevaar voor anderen. Dus ik zou de slogan willen introduceren: Je bent niet goed snik als je gaat voor de prik !


Je bent niet goed snik als je gaat voor de prik !!!

Wat is wel een gevaar? Dat er censuur is en intimidatie. Dat de waarheid in ongerechtigheid ten onder wordt gehouden. Dat er wordt toegewerkt naar een maatschappij waarbij er geen sprake meer is van vrijheid: de vrijheid om zelf te kiezen wat je gelooft en wat je wel of niet in je lichaam laat spuiten. Dat je niet meer zelf mag nadenken. Dat mensen tegen elkaar worden opgezet (gevaccineerden tegenover de niet-gevaccineerden) terwijl het echte kwaad over het hoofd wordt gezien: zij die dit beleid uitzetten en met precisie toewerken naar een dictatuur. Want als je eenmaal een spuit hebt laten zetten, loop je groot gevaar. Er zit grafeen oxide in, een zeer schadelijke stof, die in combinatie met 5G wel eens dodelijk kan blijken te zijn. Spike eiwitten worden dan voortdurend aangemaakt in je lichaam. Ik mag hopen dat veel Edammers en Volendammers hun gezonde verstand blijven gebruiken en blijven weigeren om "de prik" te halen. De 100% vaccinatiegraad zal nooit helemaal bereikt worden voor Edam en Volendam, alleen al omdat ik hem nooit zal nemen. Hoezeer men de druk ook zal gaan opvoeren. En nog iets: ik blijf genieten, plezier hebben, zingen (binnen en buiten) en leven met volle teugen. Dat kan prima: zonder test, zonder mondkapje, zonder vaccin, zonder quarantaine. Want ik blijf mens en laat niet rommelen aan mijn door God gegeven DNA. Ik ben geen eigendom van de staat en zal dat ook nooit worden. Ook de griepprik hoef ik niet ! Mijn leven is geborgen in Jezus Christus en Hij zal mij beschermen. Niet alleen tegen die zogenaamd ernstige corona maar bovenal tegen leugens, misleiding en angst. En zelfs tegen de dood en het oordeel, want als ik al sterf (en alleen God bepaalt dat moment) dan zal ik leven, met Hem !

Bekijk eens de volgende sites: blckbx.tv / jensen.nl / devingervangod.nl / deblauwetijger.com / frontnieuws.com / ontzagwekkendnieuws.nl

Ingrid van Leeuwen - Kamerbeek


 

Geloof je dat Jezus de Zoon van God is en gestorven is voor jouw zonden?
Wil je JEZUS ook persoonlijk aannemen tot Redder en Heer in je leven?
Dan kan je het volgende gebed hardop met je hele hart uitspreken :
 
Heere Jezus, ik geloof dat U de Zoon van God bent.
Ik geloof dat U naar de aarde bent gekomen , dat U alle zonden en ongerechtigheden op U heeft genomen aan het kruis van Golgotha. Ik erken dat ik een zondaar ben. Ik geloof dat U voor mij stierf en op de derde dag bent opgestaan uit het graf. Heere Jezus, dank U voor Uw offer aan het kruis.
 Ik dank U met alles in mij dat  Uw bloed  voor mij vergoten werd tot vergeving van mijn zonden, tot mijn herstel en genezing . Vergeef mij HEER voor mijn zonden . Help me gehoorzaam te leven naar uw wil en te wandelen in Uw wegen. Dank U Vader, dank U JEZUS, dat Uw Heilige Geest in mij komt wonen in JEZUS naam. Amen.
 
In de Bijbel staat : Als u met de mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. (Romeinen 10:9)

Leer JEZUS kennen en blijf dicht bij HEM zodat je niet in de valstrikken en streken van de vijand valt !.

 

.

335650 bezoekers (489182 hits) sinds 13-10-2008