EUROPA verkracht

EUROPA VERKRACHT -  THE RAPE OF EUROPE

(Bekijk en luister ook Deel 2, deze kun je online zelf opzoeken. )

De duistere agenda
Het ,,geldsysteem" leek zo vertrouwd maar door de scheuren die openbreken en aan de manier waarop er met en door het volk zuur verdiend belastinggeld wordt gesmeten, kunnen we opmaken dat het helemaal niet blijkt te kloppen wat er achter de schermen gebeurd. Er is en wordt met onzichtbaar veel geld van ons gegokt en verdiend en het gaat gewoon door. Geld is de wortel van alle kwaad...We zijn belazerd en bedonderd. De grote machthebbers willen helemaal geen vrede want daar verdienen ze niet aan. Er staat een enorme crisis voor de deur beweren financiële experts. Het duistere plan biedt daarna een zogenaamde oplossing, ( WOIII ?) dit zou dan de CBDC zijn, een digitale munt ? Geen gewone munt dus maar een onzichtbare digitale munt waarin meer informatie over jou staat dan je lief is. Dit wordt waarschijnlijk in de toekomst gecombineerd met de klimaat agenda - controle en 15 minuten steden. ( zogenaamde smart City's)  Willem Dane  vertelt uitvoerig in het onderstaande filmpje hoe het werkelijk in elkaar steekt en wie wie dient. 


Is Artificial Intelligence  werkelijk het gevaarlijkste voor de toekomst ? Men wil met AI  zelfs de Bijbel gaan herschrijven.!  Wat dacht je van een nep sprekende Alien ( demon)  die straks vertelt waar de christenen zijn gebleven die opgenomen zijn !?!!... Een technocratische ontwikkeling van robots en data die niet meer te stoppen valt en ooit in verkeerde handen terecht gaat komen? Stevenen we inmiddels langzaam af op een nucleaire derde WO ? GOG en MAGOG ?  Ez.36,37,38. Nu Psalm 83 oorlog in ISRAEL ?  Wat is het zwarte draaiboek in de de GEO politiek ? Gaat dit dwaze en krankzinnige beleid richting het zwartste scenario ooit ? Een wereldwijd kalifaat ? WO 3 die naar de grote ( 7-jarige) verdrukking ( Op.6. wanneer JEZUS zelf de zegels opent ?) Diegene die Hitler sponsors waren, doen nu precies hetzelfde als vanaf 1933. Follow the money en je weet wie er achter het stuur van deze oorlogsmachine zitten om hun zakken te vullen. Zijn ze soms hersenloos en gewetenloos omdat ze leven van oorlog voeren ? Wie is er nu voor oorlog ? Alleen degene die er aan verdienen en het is de grootste vervuiler ook nog eens ! Meer dan 600 Bio wapen laboratoriums in verschillende landen waar allerlei dodelijke virussen gemaakt worden is tegenwoordig lucratiever voor de Luciferianen. Wat dacht je van de industrie in mensen.. de mensenhandel ? In de U.S.A gaat er 38 miljoen in om en in Europa idem dito.. Jonge meisjes en jongens die als  seks slaven en gevangenen leven. HOE ZIEK IS DE MENSHEID ?  Zie hieronder welke stinkende afgoden zij dienen ;  BAAL, ISHTAR EN MOLOCH.. 
 De moloch
 
Wetteloze Baal en Moloch aanbidders zijn het dus. Ze geven niet om mensen. Ze geven niet om het leven. Kijk op de plaatjes...De reden waarom Israël vroeger in ballingschap moest gaan naar Babylon is; ... Ze offerden kinderen. Afgrijselijk.  De allerrijksten van de aarde deden en doen dit nog steeds.. Ze geven helemaal niet om mensen. niet om kinderen, niet om baby's. Abortus wordt gewoon getolereerd en gestimuleerd. GOD zelf zal de naties en al deze slechte lui die eraan meewerken pittig gaan oordelen.  Let op het Alziend oog in het hexagram. Waar heb je dat vaker gezien ? Ken je de piramide op het dollar teken ?  De oude  Afgoden zullen steeds duidelijker herkenbaar zijn en terugkomen. Zij presenteren zich in nieuwe vormen, mindfulness, New Age, Chrislam, de zogenaamde nieuwe wereld... Wie onbekend is met de Bijbel en de principes van GODS Koninkrijk zal blind blijven en de valstrikken van satan niet zien en er erin verstrikt kunnen raken. De verpakking is anders maar er is feitelijk niets nieuws onder de zon.Dood en verderf zaaien degenen die verdienen aan de oorlogen, die ze in feite juist daarom in stand houden.
 Minder mensen op deze planeet en er zelf ook nog steenrijk van worden?. Het lijkt mij maar een zwartgallig scenario achter de schermen van de geopolitiek.
De pijpleidingen zijn opzettelijk stukgemaakt. Ra, Ra door wie? Niet door Rusland, nee. Het is nu bewezen wie het deed ! Denk en lees over R.F. Kennedy. En zo liegen, stelen, bedriegen, framen, demoniseren de media bewust en onbewust om de vernietigingsplannen en de duistere agenda van de Nieuwe Wereldorde vorm te kunnen gaan geven. Trans humaan en technocratisch wil de vijand een mens omvormen tot een onnatuurlijke gecontroleerde hybride slaaf. Een soort technische reset van de mens. Of dit hun allemaal gaat lukken is nog maar de vraag ! Snel zal het niet gaan. Wie een kuil graaf voor een ander......valt er zelf in ! 
Gezinnen ontwrichten, twist zaaien tussen mensen en alle mooie dingen die GOD heeft ingesteld tarten ze. Typisch het karakter van de satan, de mensenmoordenaar. Het bestaan van een virus is nooit aangetoond en bewezen. 15 Miljoen mensen wereldwijd overleden door de prik ? Wat zat er dan in ? En niemand lijkt er iets om te geven ?  Echte goede wetenschappers en doctoren worden de mond gesnoerd. Dit gebeurde ook na 1933.....ONZE geweldige boeren straks onterfd ?  Een koe beschuldigen van teveel stikstof uitstoot en tegelijk vele buitenlanders binnenhalen ? Oorlogen vervuilen het meeste...ook dat is niet te rijmen. Een crisis die niet bestaat creëren om je doelen te behalen ? Stelen, moorden en vernietigen is dit ! Zogenaamde klimaatdoelen behalen ? Energie problemen....voedsel tekorten ... .Prachtige visserskotters vernietigen...  Wiens schip zinkt er nu eigenlijk ?  Niet alleen onnozele mensen zullen omkomen nee, zijzelf de rijke waanzinnige duivelse booswichten en hun marionetten aan de top, aanstichters van het kwaad zullen in de kuil terechtkomen die ze zelf gegraven hebben voor anderen. Onrechtvaardigen en vele anderen zullen het koninkrijk niet beërven en voor eeuwig in de diepste put van de hel, de ergste duisternis gegooid worden. Er is teveel onrecht gaande en er zijn teveel onrechtvaardigen, blinden en goddelozen, overal in de top, ook in Den Haag. Ze willen met de EU dat heel Nederland een grote technocratische miljoenen STAD wordt ! Ook in de VS en de UK hebben ze zulke plannen. Vele mensen  stinken in de leugens en misleidingen. Velen lezen hun bijbel niet grondig. JA,  nog steeds kan iedereen uit de duisternis komen en aan een Hemelse reset beginnen.  ! Het is zeldzaam maar gebeurt wel terwijl we al in de reservetijd zitten ! De tekst; Wat onmogelijk is bij mensen is mogelijk bij GOD. De eersten zullen de laatsten zijn... Laten we samen GOD Almachtig blijven aanroepen, dit nooit opgeven met alle geweldige boeren, vissers,  bakkers, MKBers, heel ons volk van Nederland. Wees een vredestichter en  RED wat er te REDDEN valt want ons land en vele landgenoten verkeren nu al in GROTE nood !


 
De hemelse rechtbank 
Onwetende mensen die de Bijbel niet kennen vragen dan, waarom laat GOD dit toe ? GOD geeft elk mens de tijd  om zich over te geven aan HEM. Zijn goedheid en genade heeft alleen wel grenzen, als de tijd vol is, om de rest van Zijn plan door te voeren met Israël. 2022 is een Schmittah-Jubel jaar maar de benauwdheid van Jacob staat voor de deur...oorlogen in het Midden-Oosten en de entree van de Antichrist, de zogenaamde Vredestichter en vijand van GOD.
In Deut.32:23-25  Wat het volk van Israël heeft meegemaakt aan plagen vanwege  haar ongehoorzaamheid kun je parallel trekken met wat er nu gaat gebeuren als een soort,, vervroegd oordeel" over Europa en het rijke goddeloze westen.; IK zal rampen over hen ophopen, Al mijn pijlen tegen hen afschieten, als zij uitgeput zijn van honger en verteerd van koortsgloed en dodelijke ziekte, dan zal ik de tanden der wilde dieren tegen hen loslaten MET het VENIJN van wat schuifelt in het stof... DE SLANG, De COBRA. JA, GODS oordelen en GODS toorn komen over de wereld !  Wie nu twee HEREN dient of een nep christen is, zal in de grote verdrukking omkomen of een hoge prijs moeten betalen voor zijn redding....De hemelse rechtbank bestaat ! Zo ook de troon van GOD waar al onze daden en woorden worden gewogen. Als we daar moeten verschijnen komen de gelovigen  voor de BEMA stoel/ troon. Zij zijn vergeven en worden beloond voor hun werken. (Alleen die in de wil van GOD waren.) .De ongelovigen uit het dodenrijk komen voor de grote witte troon na het 1000 jarig vrederijk.  JAAA !!! Er bestaat een HEL ! Een dodenrijk ( Hades ) JEZUS waarschuwt daar veelvuldig voor omdat HIJ niet wil dat mensen daar belanden. GOD is HEILIG !  

JEZUS IS geen Tovenaar ! 

2 April 2022
Het kwaad rukt overal op... en wordt steeds gevaarlijker wat betreft manipulatie, verleiding, misleiding en bedrog OOK in sommige samenkomsten/conferenties/kerken. Of kan ik me beter afvragen; Is dit moderne Hekserij ? Zijn dit de moderne trotse Simon de Tovenaars acties die met hun verkeerde intenties macht, geld en succes willen en (demonische, valse)  wonderen en tekenen willen doen ? (Hand. 8:9-20)
JEZUS is geen popie-jopie, JEZUS is geen vertegenwoordiger, JEZUS is GEEN acteur of showmaster,
JEZUS is geen tovenaar, JEZUS is geen zakenman, GEEN artiest, geen marketing manager en al helemaal niet wereldgelijkvormig ! Lucifer, de vader der LEUGEN, de oude slang doet zich voor als een Engel des Lichts, als een slimme kameleon die zijn oer oude trucen maar wat graag uit de kast ,,tovert" om de jonge generatie en hun leiders  in zijn valkuil van destructie te lokken ! 
  1,2,3  Huppekee, demonen eruit ??  WELNEEEE !!!

Onlangs was er een zogenaamde grote 
VALSE bevrijding Revival meeting in Nederland in het midden van het land. Een jonge Nederlander met een Bijbelschool had een lieftallige jonge vrouwelijke Amerikaanse ,,zogenaamde" Apostel uitgenodigd met een ,, bevrijdingsbediening" . Allemaal goed bedoeld georganiseerd door jonge Nederlandse leiders met misschien een mooi hart maar helaas met een groot gebrek aan onderscheid van geesten en geen grondige ervaring en kennis van zaken. Zij hebben een mega fout begaan die ernstige gevolgen kan hebben. Mensen kunnen gebonden zijn geraakt ! Er zijn veel nep bevrijdingen uitgevoerd door deze prachtige dame K.K. uit L.A.  Zij is een valse Apostel met een zogenaamde 5 F church ( Ik zeg 5 x Fake kerk) uit L.A., USA. 5 Fold staat voor 5- voudige bediening  ( Ef.4 )die zogenaamd in de 2000 jaar geschiedenis nog nooit zou hebben bestaan, volgens haar ??!!! Deze dame is nog een babychristen, geen discipel, totaal misleid en ingepakt door de vijand.  Nog veel te kort wandelt ze ( met de HEER ???) om geestelijke zaken nauwkeurig te kunnen onderscheiden laat staan onderwijzen. Ze praat haar (Baal aanbiddende) mentor na en belazerd de boel behoorlijk, verdraait het Woord van GOD, liegt soms zonder dat ze het zelf door heeft. Ze betovert jonge gelovigen doordat ze zelf betoverd is !  Wereldwijd ! Ze gebruikt haar liefde, charme en openheid wat natuurlijk enorm aantrekt. Oké, hier en daar lijkt er wat te gebeuren ?  Misschien dan genade van GOD voor zijn kinderen in nood....? Ze laat in ieder geval mensen dingen benoemen waar ze zich van moeten afkeren. ( hardop belijden ) Dat is tenminste  iets ! en al heel wat voor sommigen ! Maar Echte bevrijding werkt heel anders.. En sta je open voor haar en ze legt je de handen op dan kun je er zo maar een paar akelige geesten bij krijgen ! Een aantal Amerikaanse broeders in de bediening van bevrijding krijgen de problemen van deze mensen in nood nu op hun bordje . Zij mogen de ellende die zij (wereldwijd) aanricht even gaan oplossen !? .... Want bij haar zijn het  slechts demonische manifestaties. Laten we het nog maar niet hebben over geld !!! De wortel van alle kwaad.  Kun je als leider wel onderscheiden welke boze geesten samenwerken met Toverij, hekserij, magie, alle vormen van afgoderij  ? Wat is van de HEILIGE GEEST en wat niet ? HOE de echte Zalving  en kracht van de Heilige GEEST werkt ? Ook dit heeft met leugen en waarheid te maken want de Heilige GEEST is de GEEST DER WAARHEID. 
Niks naars over de persoon K.K. zelf, want natuurlijk kun je bidden voor haar dat ze tot grondige inkeer en echte bekering komt. Maar haar mentor... haha, welke echte man GODS, welke echte profeet  zalft een babychristen tot Apostel ? Niet met olie maar met...?  Zij is zijn Revival-star ! Pure BAAL-afgoderij ! Niks Revival is Now ! Het is FAKE !  Wie laat iemand een kerk beginnen die nog lang geen discipel is van JEZUS ??? DIT is ZEER kwalijk en zeer gevaarlijk.
Als een student chirurg wil worden gaat hij toch ook niet gelijk opereren ??? Hoeveel opleidingen, studie , praktijk en training  is daar niet aan vooraf gegaan en voor nodig ? 
Denk dus even heel goed na, een getuige kun je zijn van JEZUS, een evangelist en een discipel ! En dan doet JEZUS zeker weten wonderen door jouw heen ! Je blijft een leerling , totdat JEZUS je verder wegwijs maakt, op de smalle weg.
Let dus goed op waar je heen gaat, welke kerk of conferentie je bezoekt, wil GOD wel dat je daar heen gaat?  De vijand ligt altijd op de loer en jij hoort je hart te bewaken en zelf te kunnen onderzoeken en onderscheiden wat wel of niet deugt !!! 

2 Cor.11:13 Want zulke lieden zijn schijnapostelen , bedrieglijke arbeiders  die zich voordoen als Apostelen van Christus. Op. 2:2 IK weet uw werken en inspanningen, uw volharding, dat u de kwaden niet kunt verdragen en hen op de proef gesteld hebt, die zeggen dat zij apostelen zijn maar het NIET zijn, en dat u ze leugenaars hebt bevonden.... 2 Petr.2:1 Toch zijn er ook valse profeten onder het volk geweest....zoals ook onder u valse leraars zullen komen, die verderfelijke ketterijen doen binnensluipen, zelfs de HEERSER die hun gekocht heeft verloochende ... DIE EEN SNEL VERDERF OVER ZICHZELF brengen. Denk aan Hand.13:6, de tovenaar die blind werd.
Mijn man zou zeggen ;
,,Ze zijn klaar voor de religiesoep !"  beluister waarschuwing e.a, filmpjes bij ZG-Volendam.

1Tim.4 ;1 Maar de Geest zegt nadrukkelijk dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof doordat zij dwaalgeesten en en leringen van boze geesten volgen door de huichelarij van LEUGEN sprekers... Math.18;4, Mal.3:5, Jer.27:9 ,Col.3:12 , Spr.8;13.29;23 De vreze des HEEREN is het kwade te haten, hoogmoed, trots en een boze wandel en een mond vol draaierijen  haat IK ! zegt GOD hier. Op.22:15 Buiten ( in de hel) zijn de honden en de tovenaars, de hoereerders, de moordenaars, de afgodendienaars, en ieder die de leugen liefheeft en doet.

Charismatisch Nederland heeft zich laten bedriegen ... en dat is helaas niet de eerste keer ! De duivel gaat rond als een briesende leeuw juist om .... gelovigen te misleiden ! Moderne hekserij is bijna gewoon geworden op tv in films, muziek, yoga wicca en hypnose bijvoorbeeld. Een geest van toverij en magie heeft al vaker toegeslagen en velen in het Lichaam van Christus betoverd en geïnfecteerd . Hoe triest is dit voor verwonde mensen die verlossing zoeken. Zij zijn er vaak nog erger aan toe dan voorheen want hun ( fysieke) problemen zijn niet opgelost maar verplaatst . 

Gelukkig is er hoop want JEZUS kan je ECHT vrijzetten ! Door de kracht van de HEILIGE GEEST !  ECHT vrijmaken van een valse leer, vals vuur, valse impartatie, valse tongen, valse beïnvloeding e.a.. JEZUS kan je geheel VRIJ maken van de geest van rebellie, toverij , hekserij , enz. enz. In 1 Tim.5 :22 zegt GOD tegen oudsten : Leg niet overijld de handen op ...
Let dus op dat je alleen door je eigen pastor of oudsten je de handen op  laat leggen en GEEN vreemde personen die je helemaal niet goed kent ! Dat kan gevaarlijke gevolgen hebben. Heb je bevrijding nodig ? 
Betekent dit, dat je je ;
 1) Grondig bekeert en een gericht proces van gehoorzaamheid in wil gaan .
 2) Het Woord van GOD als standaard neemt in je leven. ( Kies een Bijbelvaste gemeente )
 3) Beseft dat je NAUWKEURIG zal moeten wandelen met JEZUS ( Deut.28) om in de overwinning te blijven
.

Het is de hoogste tijd dat de Vreze des HEEREN over Charismatisch Nederland komt. Dat GODS Woord serieus genomen wordt en er gehoorzaamheid volgt ! GOD IS EEN HEILIG GOD !!! NIKS goedkoop, NIKS even snel, NIKS nep, NIKS afgoderij, NEE ECHTE BEKERING moet er plaatsvinden, wil ons land geen grote smerige religiesoep worden, voorzien van allerlei mixen en valsheden.

We hebben al heel wat meegemaakt en durven dit te schrijven en te zeggen ... uit jarenlange ervaring.

Heb je hulp en bevrijding  of genezing nodig ? Heb je last van iets wat je gezegd is en wat niet waar blijkt te zijn ? Vloeken ? Valse woorden en of profetieën ? Wil je je serieus echt bekeren , schoon worden en het  ECHT met JEZUS in orde maken ?
Het Koninkrijk van JEZUS is BLIJDSCHAP, VREDE en GERECHTIGHEID !!
Mail;
info@devingervangod.nl
                                                                        


Bedrog/ Geld / Energie/ Oorlog/ Honger
                   De vier paarden

  Een Financiële Collapse ? Openbaring 6


Update :  maart. 2022
De weeën intensiveren zo lijkt het...en het kwaad rukt op richting de verdrukking en grote verdrukking zodat GOD zich eindelijk met Zijn oogappel  Israël kan gaan bezighouden. Gevluchte joden uit Oekraïne  komen in grote aantallen in Israël aan. Profetieën komen in vervulling.
Morris Cerullo  Messiaans joodse profeet en evangelist heeft het zijn hele leven lang gehad over de grote crisis die komen zou ; ineenstorting van het wereldwijde geldsysteem. (Op.13) Nu heeft bijv. de U.S.A $28 triljoen dollar schuld. De Nederlandse regering en de EU smijten met onze centen. Met miljoenen. Het bijdrukken van geld is gestopt en wie er allemaal al failliet zijn weet ik niet. Waarschijnlijk de banken ? Er wordt immoreel met geld omgegaan en er is echt AL JAREN immoreel met ons geld omgegaan !  Alles moet van de kleine steenrijke onzichtbare heersende elite- maffia- kliek digitaal worden, technologisch gestuurd naar AI....op weg naar technocratie.  Is dit de reden achter deze oorlog ? 
Kunnen de burgers wereldwijd ,,deze dwang-move van satan" nog uitstellen of tegenhouden ? Via alle vrijheidsdemonstraties ? o.a. de Canadese Truckers For Freedom  ?  De wereld kijkt mee maar GOD ook !
Canada is altijd een voorbeeld voor de wereld geweest en nu ? Tijdens de vredelievende demonstraties zijn er veel onschuldige burgers gearresteerd.  Bankrekeningen bevroren en trucks afgenomen. Zelfs een pastor die predikte op straat en de mensen moed insprak werd opgepakt. Ze worden 25km verderop weer vrijgelaten want waarvoor kun je deze vredelievende burgers voor oppakken ? In Parijs, Nieuw -Zeeland  overal wordt gedemonstreerd ! Ook in Nederland zijn mensen opgepakt. Ons land is niet meer een rechtstaat. Er zitten onschuldige mensen vast.
Nu de hartverscheurende oorlog in de Oekraïne, de massa's vluchtelingen ...om de vele bio-labs ? Het land waar 33.000 joden zijn vermoord. Het land van de massa graven. Omdat de USA te dichtbij komt ?  De vele slachtoffers aan beide zijden zijn weer de dupe van dit beleid. Lijkt dit of is dit
 het begin van WO3 ? Al zo'n 8 jaar heerste er een burgeroorlog in Oekraïne, in de nu onafhankelijke staten Donesk en Loegansk waar moord, terreur en doodslag aan de orde van de dag waren. Het gebied waar MH17 is neergehaald.  Is het soms een van de meest corrupte landen ? De Beer ( Rusland)  is kwaad  over dit interne conflict en heeft een goede reden  maar wat als hij nog kwader wordt ...? Ze beschikken immers over kernwapens...  Gaat dit alles dan leiden tot de GOG en MAGOG oorlog ?

 Joden uit Rusland kunnen het land niet uit. Ze zullen opgejaagd worden, staat er geschreven  in Jeremia. Ook vanuit de Oekraïne !  Gaat het om de energie ? Om de pijpleidingen Nordstream 1 en 2 ? Een machtsspel wie de sterkste en machtigste is via de economie ? Altijd is het volk de dupe. Het is nu echt oorlog, het begin van WO3 en we kunnen alleen maar bidden en smeken ...en mensen helpen waar dat kan. Energie zal een probleem worden, prijzen zullen omhoog schieten, inflatie en enorme voedseltekorten ..
Toch zegt GOD tegen zijn kinderen: WEES NIET BANG ! WEES NIET BEVREESD Mijn Geliefden .... oorlogen en geruchten van oorlogen , dit alles moet geschieden maar het einde is het nog niet.
Tegelijkertijd doet GOD tussen de ellende door overal wonderen WAAR dan ook ter wereld....GODS slapende kinderen worden wakker geschud want Zijn komst op de wolken is nabij !!  Wie is JEZUS voor jou ?


Zal  alles straks weer een poosje zogenaamd in valse rust sussen ?... Alles is n.l. in het geniep al jarenlang voorbereid. Uiteindelijk zal de vijand zijn plannen doordrukken waarschijnlijk nog sluwer en efficiënter. IJzer en klei vermengt niet goed.( de voeten van het Beeld uit de droom van Daniel. IJzer staat voor het meedogenloze (3e) Romeinse rijk....)
Ook geestelijk heerst er ernstig misbruik voor jong en oud.. Een goed rechtvaardig iemand zorgt voor zijn kinderen. Een slecht persoon niet. (Spr.13:22 Spr.37:21) Is de erfenis voor de volgende generatie verkwist ? Als het zo doorgaat wel. Het zogenaamde W.E.F. BBB-plan van de vijand is totaal geen oplossing. Het bereid de weg voor de Anti -Christ van wie de geest al pittig werkzaam is NU ! Ja, het gaat richting het zoveelste Romeinse rijk, controle, chaos en de grote verdrukking, daarna de tijd die de Antichrist van GOD krijgt, om in de zogenaamde gecreëerde chaos de ZOGENAAMDE VREDE te gaan brengen. Dan LIJKT deze Nepvredestichter voor Israël op de Messias. De laatste 3 en een half jaar zal hij zijn andere gezicht ; zijn meedogenloze monsterlijke kant laten zien en de hel op aarde brengen zoals nog nooit eerder is geweest. Het hoofdspoor is dan Israël en GOD zal hun behoeden en zich over hen ontfermen.
Toch lacht GOD Almachtig in de hoge om zijn vijanden ! HIJ heeft ALLES onder controle maar de dag van Zijn oordeel over de mensheid is nabij. Hetgeen snel gebeuren gaat zal weer weggemoffeld worden door de MSM maar is een soort VERVROEGD OORDEEL  en daar zal menig mens hoop ik zo van schrikken ! De vele mensen die nu veel te vroeg sterven.. De feiten zijn dramatisch.  Ik bid dat er nog vele mensen eindelijk wakker worden ! JEZUS/YESHUA blijft je enige HOOP !

Waar kunnen wij ons NU praktisch wel op voorbereiden ?

Een crash is komende.... dat is zeker en dat betekent misschien geen internet, geen stroom , geen telefoon, geen toevoer van levensmiddelen ? Ben je daar op voorbereid ? Denk goed na want wat kun je daar zelf aan doen thuis ? Een voorraadje aanleggen kan geen kwaad.
Ik heb een hele grote klap, soort enorme  BOM gehoord in de zomer midden in de nacht en het was een geestelijk geluid. Het was echt niet met je natuurlijke oren te horen . Ik zat een uur lang daarna rechtop in m'n bed !  ik weet dat het gaat komen.

--Wij mogen altijd investeren in GODS Koninkrijk zodat HIJ voor ons zal zorgen als wij het nodig hebben.
-- Wij kunnen elkaar ondersteunen bijv. locale projecten, boeren, kleine bedrijven. 

--Wij kunnen wat betekenen voor mensen die onze hulp willen en ook nu juist JEZUS willen leren kennen.
--Wij blijven stand houden en Psalm 7  bidden en proclameren !  (wordt vervolgd)

Update; 25 nov. 20 21   
De charismatische pinkster en evangelische gelovigen hebben zich vaak jaren blind gestaard op ,,Opwekking".
Begrijpelijk want wie verlangt daar niet naar ? Maar is dat de juiste focus ? Ingeslapen westerse christenen kennen hun Bijbel nauwelijks, lezen niet dagelijks ... Zou GOD zoiets doen als de kerken zo lauw zijn ? Nee ! Komt er dan al oordeel ? Op het ogenblik lijkt het er een beetje op omdat de duivel alle ruimte krijgt om zijn moorddadige plannen en technocratische agenda door te drukken.  De QR code, de EU-pas, de prik voor kinderen, de lockdowns wereldwijd ,,,Is GOD er nog wel ?  vragen sommigen zich misschien af. Laat GOD dit dan allemaal toe? Het continu angst zaaien, de dwang, de controle, de discriminatie, verdeeldheid zaaien enz. We zijn toch geen prikpoppen ??? !!!
Lieve mensen het is OORLOG in de hemel en GOD gaat absoluut laten zien dat HIJ ALLE CONTROLE heeft !! HIJ spreekt tot me in dromen en zegt me onlangs in een droom...  dat ik m'n gebed moet intensiveren....dus dat doe ik.
GOD heeft altijd gezorgd voor bovennatuurlijke oplossingen, bovennatuurlijke uitreddingen door de hele Bijbel heen die gepaard gingen met oordeel ( En GLORIE !) samen. Voor de een oordeel voor de ander uitredding !
Voor de Egyptenaren die Mozes achterna ging, voor Sodom, voor slechte leiders een zwaar oordeel...enz.enz.

Luister hierboven aandachtig naar profeet Kent Christmas  die naar onze onderscheiding een zuiver woord
brengt vanuit GODS troon. Het duurt een dik uur maar wordt eens flink bemoedigd  !!De toorn van GOD

Wat staat er te gebeuren ? Wat staat ons te wachten ? Wij blijven de komende tijd met elkaar samen  het prachtige boek Openbaring doornemen . We lezen en  zien dan de dingen door het visioen van Johannes wat hij op Patmos ontving. De 7 gemeenten, de boekrol... De toorn over de goddelozen gaat zich voltrekken in de grote verdrukking ,  de zegels worden geopend, de schalen en trompetten maar ook wat er tijdens en daarna gebeurt. De Opname ( Harpazzo = wegrukking)  van de ware gelovigen. Zullen 144.000 joden  nog de aarde rondgaan om te evangeliseren ?  Wie is de schare die niet te tellen is ? Wie zullen ( door een hoge prijs te betalen met hun leven ) tot geloof komen ? De tweede glorieuze komst van JEZUS als Leeuw van Judah, als Rechter en Koning der Koningen op de olijfberg  in Jeruzalem met een heel groot leger aan gelovigen. ( Bovenstaande filmpje ) Zit jij daar ook bij ? JEZUS zal de duivel voor 1000 jaar berechten en in de poel des vuurs gooien. Dan begint  het 1000-jarig vrederijk op aarde en zullen we met Hem regeren . Daarna  zal er voorgoed met de satan worden afgerekend. Dan worden de doden geoordeeld  en berecht voor de grote witte troon . Het boek des levens wordt geopend . Dood en hel zullen worden geworpen in de bodemloze put van de hel. Ook de mensen wiens naam NIET in het boek des levens staan ! Zorg daarom dat je naam daarin staat opgeschreven en ga JEZUS volgen ! Uiteindelijk zag Johannes de nieuwe hemel en de nieuwe aarde en de stad; Het nieuwe Jeruzalem als een bruid naar beneden komen ! JEZUS komt snel ! Bekeer je nu het nog kan ! Blijf Waakzaam  en sluit je aan bij een levende groep betrouwbare gelovigen ! 

In zak en as
Een Nederlands gezegde als je in de put zit. De profeten trokken vroeger dan een soort jutten zak aan en smeerden as over hun hoofd als teken van rouw. Wij persoonlijk geloven net als hun in GOD Almachtig en Zijn gerechtigheid . ( Psalm 7, Ez.) GOD stelt leiders aan of af. GOD waarschuwt ook voor de komende toorn. GOD haat de zonde en de maat kan vol zijn waardoor het oordeel valt of over je (of een land)  heen komt door je (hun) eigen stommiteiten.  In Psalm 106 worden de zonden van Israël beschreven EN de heftige gevolgen ! Lees die eens . Ook Nederland  kan niet op deze verderfelijke weg doorgaan. 
Tijdens de inauguratie van Biden predikte deze dappere broeder het Evangelie midden op straat achter het witte huis...een oprechte oproep tot Bekering van zijn Amerikaanse volk dat hem z'n leven had kunnen kosten. Hij had zich ,, in zak en as" gekleed . Bijbelse tijden herleven ... GOD gaf me laatst een waarschuwingsdroom waarin HIJ me duidelijk liet zien en merken waarin ik-zelf scherper  moest worden. Ja, GOD overtuigt nog steeds van zonden en ongerechtigheid. Ja, GOD kan ook tot ons spreken of je aanspreken op iets waar je mee moet afrekenen.


Ook de profeten die waarheid spraken werden vroeger van de berg gegooid of moesten op de vlucht. Nu is er zoveel strijd, zoveel verdeeldheid omdat er zoveel meer leugens zijn verspreid. Het lijkt wel een verdeel/heers oorlog tussen mensen. Mensen worden tot keuzes gedwongen. Wel of niet nadenken, wel of niet vaccineren, wel of niet geloven... Onderdrukking of Vrijheid ?  De strijd tussen Licht en duisternis , goed en kwaad, waarheid of leugen, het wordt steeds zichtbaarder in mensen aan de top, in de media  en om je heen wereldwijd. Amerika gaat zware tijden tegemoet.  Het lijkt wel of alle maskers afvallen en je steeds beter ziet wat er in de mens zit . 
We leven in historische tijden richting de opname van de gemeente en staan vlak voor de grote verdrukking. Zoals je weet is GOD een Vader , maar ook een GOD van gerechtigheid. GOD is ook een rechter ! Zijn  toorn stelt hij het liefst uit... maar zijn oordeel begint bij het huis van GOD, zowel positief als negatief en dat geloven wij te gaan zien in de komende tijd. Hierboven sta ik 21 jaar jong...(1e keer  NY toen de Twin-Towers er nog stonden.)

Ja,  de Republikeinen met Trump als Commander hadden de verkiezingen eerlijk gewonnen. Ja, hij was de trumpet die in ieder geval een aantal jaren het programma van BBB, 4 jaar heeft  kunnen uitstellen. Ja, wij hadden gehoopt en gedacht dat het anders zou lopen omdat dat ook invloed zou hebben voor Europa. De gehele media heeft Trump bewust gedemoniseerd . Net als JEZUS werd hij op alle fronten neergehaald, bespot en beschimpt. Dat verdiende hij niet. Hij heeft geweldige dingen gedaan maar ook zeer grote fouten gemaakt. Vooral Operation Warp speed ! 
Wij persoonlijk geloven in GOD Almachtig en Zijn gerechtigheid . ( Psalm 7, Ez.) GOD stelt leiders aan of af. 

The RETURN     www.de-terugkeer.nl

Jonathan Cahn riep in 2020 elke kerk , christen , Messias belijdende gelovige op samen met Buitenlandse en Nederlandse leiders  om een vastentijd uit te roepen voor de naties. Onze vrijheden staan op het spel en GOD kan voor een ommekeer zorgen als wij gezamenlijk  gaan bidden en ons verootmoedigen zegt GODS Woord.
Rosh Hashana op 18 september en 26 september was de gezamenlijke wereldwijde gebedsdatum . (Ma. 28 sept. Jom Kipur) Elke kerk of groep kon 10 dagen zelf inrichten ook in Nederland  Zie ; www.de-terugkeer.nl
en wij als ZG-Volendam hebben meegedaan. Er wordt nog steeds in 2021 gebeden en gevast voor Europa en Nederland maar dit zijn kleine groepen.

 
 
    R O G E R    T E A L E            OH, OH, NEDERLAND !
Oh, Oh, Nederland waar ben je mee bezig ? Wat is er aan de hand met jou ?
Roger was wederom in Volendam op een di. avond 30 juli 2019. Hij sprak deze keer in de AMVO aan de Julianaweg 106 . Het was een prettig weerzien van  bekenden uit heel Nederland.
 Slechts twee dagen bleef hij .  De tweede keer sprak hij in Groningen in  Destiny Church waar je de avond  op hun website online kunt beluisteren. Wat heeft hij bij ons gezegd ? Wat heeft hij specifiek tot ons gezegd ? In het algemeen ? Dat ons land er helemaal niet goed voorstaat ?  Inderdaad ! Dat het in ons land steeds gekker en gevaarlijker wordt ?
Ja, zijn boodschap was... en blijft zeer ernstig... .
Persoonlijk kan ik helaas niet anders zeggen dat mijn ervaring is dat de meeste van mijn landgenoten net als Efraïm zijn.... te makkelijk, te goedkoop , onzorgvuldig, nalatig en slordig omgaan met de dingen van GOD. Als de vreze des HEEREN ontbreekt is er ook geen wijsheid... Door gebrek aan kennis komt Mijn volk om zegt GOD...Het tweede gedeelte van de avond ging over ,,de stem verstaan", je persoonlijke relatie met de HEER en de voorwaarden die een leider moet hebben om überhaupt gekwalificeerd te zijn om GOD te dienen. Niet letterlijk alsmaar een stem verstaan maar de leiding van GOD  verstaan door Zijn Woord. Ja, we leven in de eindtijd misschien een moeilijke tijd maar maar Paulus en Petrus betaalden een hele hoge prijs  ... Bestaan er nog wel mensen met echte passie voor GOD ? Wil iemand nog de prijs betalen zodat Nederland het zuivere evangelie hoort ? Hoeveel preken moet je nog horen ? Roger bad voor ons allen en daarna hebben we nog wat nagepraat.

 In oktober 2016 sprak Roger in Volendam, Groningen, Zwolle, Aalsmeer, Utrecht en Helmond. 
Zijn boodschap was en blijft ernstig en indringend voor Nederland. Ons land in het algemeen, kiest er tot nu toe nog voor, om een lange neus naar GOD te maken.... Zich liever niets aan te trekken van GOD Almachtig. Dit gaat gevolgen hebben want deze houding kan geen of weinig opwekking voortbrengen.
De boodschap waar profeet Roger Teale mee kwam ;


1) Vertel ze over Mij... Velen weten wel over Mij maar ...ze KENNEN ME niet !

2) 
Vertel ze wat IK wil dat ze gaan doen  

3) Vertel hen WAT IK GA DOEN
 !.

Degenen die werkelijk en oprecht verandering willen in ons land zullen zelf veranderd moeten worden. Roger sprak over het paslood waar de profeet Amos ook over sprak.
De HEER zei tegen mij; Amos wat zie je ? Ik antwoordde; Een paslood. HIJ antwoordde,, IK zal mijn volk Israël controleren met een paslood. IK zal de straf niet langer uitstellen."
Dit is een Oudtestamentisch oordeel wat gebeurd is voor het joodse volk. Wij zitten in het Nieuwe Verbond maar het oordeel van GOD begint bij ons ( GODS huis, het Lichaam van Chr. in Nederland) en het zal rechtvaardig zijn.

1 Petr.4:17 Want het is nu de tijd dat het oordeel begint bij het huis GODS; als het bij ons begint, wat zal dan het einde zijn van hen, die ongehoorzaam blijven aan het evangelie GODS ? Wat een verschrikkelijk lot staat dan de mensen te wachten die het goede nieuws van GOD niet wilden aannemen ?
Onze GOD is een Heilig GOD. Een GOD die van gerechtigheid houdt en het paslood gebruiken gaat voor gelovigen persoonlijk en voor Zijn kerk. Zeker wel laat GOD zich verbidden  ( pleiten en vergeving afsmeken/ wachter op de muur zijn/ bekeren persoonlijk en voor ons hele land )  ALS dat oprecht met hart en ziel gebeurt. GOD is erg goed, erg geduldig en genadig maar als HIJ getergd wordt door voortdurende ongehoorzaamheid kan Zijn toorn losbarsten. Zijn er nog oprechte wachters op de muur die op deze manier op de bres gaan staan voor Nederland ?   Na de ramp in  Volendam


 Het is nu meer dan 12 jaar geleden dat Roger Teale een opdracht kreeg om naar Nederland en specifiek naar ons op de dijk  ( naast een nieuw steakhouse) in Volendam te komen. We mochten het pand aan het Havendijkje destijds gratis gebruiken na de brand en de ramp in Volendam van 2001-2004. Hij sprak een week lang en profeteerde voor een grote groep mensen. Leiders en voorgangers uit Charismatisch Evangelisch Nederland maar ook  anderen uit verschillende kerken waren erbij, overdag en s 'avonds. Het is bekend dat Roger profetieën uitspreekt over landen ( o.a Zuid - Afrika ) maar ook persoonlijk tot en over mensen persoonlijk ( grote namen in m.n. de Evangelische wereld zoals Reinhard Bonnke )  die inmiddels allemaal zijn uitgekomen. De bediening van Roger Teale is voor sommigen niet altijd makkelijk omdat hij ook corrigerend en vermanend kan optreden. Vrijdagavond 14 oktober 2016 was Roger in Volendam. We hebben weer een hele goede tijd gehad samen met hem en belangrijke zaken kunnen bespreken. In de meeting/ dienst heeft hij grotendeels ongeveer overal dezelfde boodschap en woorden uitgesproken .


 Het Mysterie van de Opname ......  en de waarheid   over  de  Eindtijd !

  


 Twee MUST READS 
Twee boeken  die een ,,must-read" zijn  voor gelovig Nederland . Het eerste boek ,, Het Mysterie van de opname", geschreven door Apostel/Bijbel leraar en Zendeling Jaap Dieleman. Prachtig beschrijft hij de joodse bruiloft en hoe de vergelijking is met het mysterie ; de ,,wegrukking" ( De opname) van de bruid. Hoe je ook denkt over de opname. Het staat geschreven en het zal gebeuren. De grote vraag is en blijft alleen...  wanneer dan ? Als je de bijbel niet leest en bestudeert kom je er niet achter.  Dit boek is een verrijking voor elke gelovige en zeer goed onderbouwd. Naar mijn mening een verrukkelijk boek !  Te bestellen op de site: www. heilbode.nl 
Het tweede boek;  De Waarheid over de eindtijd,  door Leen Koster, Frank Ouweneel, Feike ter Velde en Henk van Zon, laat absoluut bellen bij je rinkelen ! Er worden zoveel dwalingen in gepresenteerd en ook deze dwalingen zijn niet nieuw onder de zon. Op Social media en FB verschijnen  slechte onderbouwde theorieën en uitleg die onbijbels zijn en nieuwe gelovigen in verwarring brengen. Let erop en zorg dat je deze boeken in huis haalt ! Op de site. www.frankouweneel.nl  kun je niet alleen dit boek bestellen maar vele You tube filmpjes vinden van de Eindtijd studies en video's. Sinds kort heeft Frank een blog van bijbel studies online. www.bijbelstudies.nu .


 contact; info@devingervangod.nl 
  
 


333971 bezoekers (486499 hits) sinds 13-10-2008