Praise & Worship

 

   Praise and Worship !


Leren dankbaar te zijn voor je gezondheid, dank GOD voor je ouders, je opleiding, je werk, je vrienden, je broers en zussen, voor het eten en alles wat je overkomt.
Dank MIJ zegt God voor de stapjes die je vooruit doen gaan bij elke overwinning die je boekt. Ik help je. Leer GOD te prijzen en te aanbidden. Kijk vooral niet naar wat je nog niet hebt,  kijk niet achterom maar vooruit, naar je toekomst en naar boven ! 

 

JEZUS is het Licht  

Jesaja 2:5 laten wij wandelen in het Licht van Koning JEZUS/ YESHUA. Zonder Zijn licht kunnen we niet. Zonder warmte en schone lucht kunnen we niet eens leven en ademen. Dat krijgen we gewoon gratis en vergeten we vaak. GODs liefde en liefdevolle Vaderlijke omhelzing kunnen we niet missen en  HIJ is bij je elke dag, door Zijn Heilige GEEST.  De vogels en vissen aanbidden GOD zelfs de hele schepping ! Wist je dat ? Je bent nooit meer alleen. Ontwikkel een leven van dank en aanbidding als levensstijl door alles heen. 

  

JEZUS is het Licht der wereld (Gen.1:3)

(Joh.8:12) Waarom kunnen  we niet zonder Zijn Licht ? Niet zonder zonlicht kunnen we , niet zonder kunstlicht maar geestelijk niet zonder  het Licht van JEZUS en het Licht van Zijn Koninkrijk.  We kunnen niet zonder Zijn rechtvaardiging. Het licht wat op het woord gaat schijnen maakt ons scherp en geeft ons inzicht en wijsheid. Het laat ons zien wat recht is en wat krom is, zowel over onszelf als onze omgeving. Het is een spiegel waar je inkijkt. Er is geen ander Licht wat bij ons van binnen kan gaan schijnen dan het Licht van JEZUS en het Licht van Zijn Heilige GEEST. Het is de standaard van GOD. Als een babytje geboren wordt zie je het licht  van GOD in die kleine oogjes schitteren. Rechtstreeks volmaakt gemaakt uit de handen van Zijn of haar Maker/Schepper. Het Licht van JEZUS heeft alles te maken met Zijn Glorie, Zijn magnifieke geschapen sterrenstelsels en hemellichamen, Zijn troon in de Hoge . Groots en majestueus is Zijn mooie schepping. Our GOD is AWESOME !

!


 Kijk omhoog !

 De Glorie van GOD zie je, als je naar de schitterende blauwe hemel staart, naar de bergen, de zee, de dieren en de  natuur om je heen. In Ef.5 :9 staat dat alleen in het Licht goedheid, gerechtigheid en waarheid rijpen. Dat zijn dus vruchten van het Licht van JEZUS die HIJ in jou laat groeien en rijpen door de seizoenen van je leven heen. We stellen ons lichaam ten dienste van de gerechtigheid. Tot een  wapen van licht ! Tot wapenen van gerechtigheid, zoals Rom .6:13  zegt . We laten de duisternis, de zonde niet meer heersen over en in ons leven. Door de grote genade van  JEZUS/YESHUA die het Licht is. Licht is leven ! Zie en luister mijn filmpje JEZUS is het licht ! Licht verdraagt geen duisternis, geen zonde. Elke bloem, elke plant is gericht op het licht, gaat open en dicht voor het zonlicht. Planten kunnen niet zonder licht. Wij ook niet. Zo mogen wij ons hart open zetten voor de GEEST van GOD, de Heilige GEEST en kunnen wij ons hart leren sluiten voor duisternis. GOD Mijn Hemelse Vader,  gaf me een prachtig gedicht in, wat me op dat moment zo aanraakte en een heel stuk genezing bracht 

 


   Dank GOD in alles; want dit is de wil van GOD in Christus 

 JEZUS over jou. 1Thess.5:18 Loof en prijs de HEER met je stem !     

Zo kunnen we GOD dus voor van alles en nog wat gaan bedanken. We  kunnen dus niet zonder licht maar ook helemaal niet zonder lucht ! Frisse lucht.  Zuurstof ! GOD is GEEST en HIJ is onze adem. We kunnen niet zonder zuivere lucht maar ook niet zonder Zijn GEEST. Je ademt in de natuur GODs GEEST ! De natuur die  HIJ  met zoveel liefde gecreëerd  heeft voor ons om van te genieten. Lees maar eens een  psalm bijv.145 en je weet wat ik bedoel. Het is een en al aanbidding van wat GOD gemaakt heeft en dat is de wegwijzer naar Hemzelf, Zijn komende Koninkrijk , een paradijs op aarde , waar HIJ voor altijd zal regeren. Wij zijn een tempel ( ons lichaam)  voor en van de Heilige GEEST. Jij kunt ook van je huis een stukje hemel op aarde maken waar GODs Geest woont en regeert !

.

Overgave en gehoorzaamheid

Toen ik pas tot bekering kwam en ik GOD met een kleine auto-harp ( soort citer) ging loven en prijzen heeft GOD me, in de GEEST, de hemelse tabernakel ( de tent van GOD ) laten zien. Ik wist echt niet wat het was en begreep pas later toen ik boeken ging lezen en wat er in de Bijbel stond over de tabernakel. Ik kende het woord niet, leerde JEZUS net kennen en begon mijn eerste stappen te maken ! Hier alvast echt een prachtig onderwijs-filmpje over de tabernakel.

(,,The Veil'' is het gordijn wat scheurde in de tempel......toen JEZUS/Yeshua aan het kruis stierf, en zijn taak had Volbracht !)

 In Zijn Aanwezigheid

 Hij heeft me spelenderwijs laten begrijpen hoe dat werkt, zodat ik zelf in Zijn Heilige aanwezigheid kon komen en bij Hem zijn en met Hem ,,kon gaan zitten'' zoals Herman Boon zingt. Het is belangrijk als je in de worship en praise  bezig bent, muziek maakt of een aanbiddingsleid(st)er wordt dat je leert wat de taak van de priester is/was, hoe deze zich gedraagt, wat heilig is en onheilig is. Wat de betekenis van alle voorwerpen in de tabernakel zijn geven je diepte en inzicht.  Net als voor het volk van Israël, helpt het jou dichter bij GOD te komen en je te blijven heiligen.  Wat in het oude verbond gold, is in het nieuwe verbond makkelijker omdat JEZUS het geslachte Lam is. Wij kunnen Onze HEER echter niet dienen zonder de vreze des HEREN en zonder heiliging.  Wij kunnen niet goedkoop omgaan met de genade van GOD dan krijgen we ,,vals vuur''.  Dat is aanbidding die GOD niet kan verdragen en stinkt in Zijn neusgaten. Ook als je in eenvoud gewoon dichterbij JEZUS wil komen is het goed om dit te bestuderen. 

 Even nog eenvoudig op een rijtje ; Wij gaan open met ons hart om GOD allereerst te bedanken voor alles wat HIJ heeft gedaan en telkens opnieuw doet. We danken en prijzen GOD en gaan HEM daarna aanbidden, in Geest en in Waarheid. Drie stadia, drie gebieden in de tabernakel, de voorhof, het Heilige en het Heilige der heiligen. Drie gebieden waarvan je ook min of meer kunt zeggen; drie processen van

 overgave en gehoorzaamheid

     om dichterbij GOD te komen;     

           

            1) Je Bekering 

            2) Je Doop door onderdompeling 

            3) Je Doop in de Heilige GEEST.

 

Zo ook drie stadia van Aanbidding.

 

             1) Dankzegging

             2) Lofprijs

             3) Aanbidding

 

  

 

 

De Voorhof, het Heilige en

het Heilige der heiligen. 

 

Math.27:51,52 Het voorhangsel in de tempel scheurde toen JEZUS de Geest gaf. Vele graven gingen open en doden stonden op.

In Hebr.9 en Hebr.10;19,20 lezen we wat dat betekende voor ons. Wij mogen en kunnen dagelijks vrijmoedig tot de troon van GODs genade  naderen doordat Zijn bloed voor ons gevloeid heeft en HIJ de prijs betaald heeft voor onze ongerechtigheden. 

 

1) De Voorhof Wie Hem voor het offer wat HIJ bracht  blijft bedanken gaat de intieme relatie met de Zoon van GOD in de hemel maar met de Heilige GEEST op aarde proeven en ontdekken. In de voorhof stond/staat het brandoffer altaar. Een beeld van het kruis.  Laten we zeggen je hier begint, bij het Kruis, JEZUS te danken voor Zijn offer en je heft je handen omhoog.

 

 

2) Het Heilige GOD loven en prijzen brengt ons weer een stapje verder de tent in. GOD groot maken noemen ze dat wel. In de psalmen worden GODs wonderen op aarde en in de natuur geroemd.  Je kunt ze goed gebruiken om het hardop te doen en ze  te proclameren ! Probeer het en merk dat het werkt ! Je komt weer wat dichterbij.

 

3) Het Heilige der Heiligen Als een bloem gaat ons hart  open om het Licht te ontvangen, en te drinken van GODs Geest, het levende water en Het Licht van JEZUS om ons te versterken en de overwinning te behalen. Dit heet aanbidding en is een wisselwerking van liefdesuitingen. Jij naar GOD en GOD de Vader naar jou. Wij zelf hebben het nodig om GOD te aanbidden zodat onze geest door de Heilige Geest wordt gesticht , zegt Paulus. Je plugt in de generator a.h.w. Doe eens net als de vogels ! Vroeg in de ochtend en elke dag loven en prijzen ze non-stop met hun snavels wijd open. Het versterkt onze geest, het bouwt onze geest op, zegt Paulus immers.

 

 

De Heilige GEEST is je Helper om JEZUS te aanbidden

Ja, het is ook zo dat we zelf onze motor kunnen aanzwengelen en ons vlees en zintuigen  stil kunnen leggen (als) we HEM willen en besluiten te ontmoeten. Vaak heb je van nature geen zin om te bidden (aanbidden) maar als je hongerig bent wel. Persoonlijk kan ik niet bidden zonder te danken en te aanbidden. Het is net als trainen, een soort discipline om jezelf  aan te leren . Besluit zin te maken, gebruik je MP-3 speler en praise en worshipmuziek , je krijgt er nooit spijt van. GOD troont op jouw lof gezang ! Je mond is gemaakt om GOD te loven en te prijzen net als de vogels. Open je mond en IK zal hem vullen zegt de HEER. HIJ komt jou dan ontmoeten ! Zodat je blijdschap volkomen is, zodat je overloopt van vreugde, stromen van de Heerlijkheid van GOD. 

                                                (The joy of the Lord is your strength!)

 

  JEZUS zegt;  Wie mij volgt zal het licht bezitten dat leven geeft .

                                           Breek  uit  in  gejubel ! 

GOD groot maken doe je met je hart (net als geloven) niet met je hoofd d.m.v. je stem, zachtjes of luid, juichend, springend of ingetogen. Je kunt het thuis doen en hard meezingen maar ook tijdens een gospelconcert, gezamenlijk in een bijbel of praise groep of tijdens een stille dienst. concentreer je op JEZUS en wat HIJ voor je gedaan heeft. let niet op mensen om je heen. muziek is een belangrijk onderdeel van lofprijs en aanbidding. het helpt en ondersteunt het gebed en de liederen. schrijf zelf eens een lied of bedank god eens met je eigen  compositie, woorden, gedicht, dans, schilderij, tekening. Het hoeft niet perfect te zijn. Fernandinho, een beroemde braziliaanse aanbiddingsleider zingt zijn liefde  voor JEZUS, dat hij alles is voor hem en niets is zonder hem. 


  GOD geniet van jou als je het doet

zoals je het doet ! 

(Maakt het jou uit hoe iemand zegt dat hij of zij van je houdt ?)

Eerlijkheid en gehoorzaamheid                                                                                   zijn alleen het belangrijkste voor god. als je oneerlijk/fout bent geweest  naar mensen toe in iets kun je ook niet voor gods troon komen en hem toezingen. je wandelt dan niet in het licht. dat ervaar je. scheinheilig noemen ze dat. ook kan GOD je gebeden dan niet beantwoorden. je staat recht voor god als je de dingen met hem en met mensen in orde hebt gemaakt. je wandel is dan rechtvaardig en je bent gerechtvaardigd. wie rein van hart is, zal god zien en beloond worden. Hoe je god prijst,  is dus eigenlijk niet zo belangrijk als je het maar doet met een oprecht hart. god houdt niet van nep maar van echt ! GOD is heilig. heb je wel eens met een zaal vol mensen een half uur lang achter elkaar gejuicht voor de overwinning ? of het nederlandse lied overwinnaar blijven zingen als je overwinning over iets nodig had ? Kim clement, een profeet van god (inmiddels overleden)  liet de zaal mee aanbidden en profeteren . zo leer je en ervaar je de geestelijke oorlogvoering en de kracht die ervan uit gaat. in het volgende filmpje hoor je ;

 

de tune of victory !

  

1 joh.1:7 Als we voortdurend in het licht wandelen, zoals HIJ in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar, en het bloed van jezus chr., zijn zoon reinigt ons van alle zonde.

Door god te loven en prijzen kom je in zijn aanwezigheid maar je gewone levenswandel dient net zo goed heilig te worden/zijn. blijf je in je nieuwe natuur of je oude? wandel je door de weeks ook in het licht ? reken je af met oude patronen en gewoonten ?  maak je stappen en keuzes van gehoorzaamheid ? Je gaat merken dat de Heilige geest in je midden komt als je JEZUS groot gaat maken, aanbidden en verhogen. je wordt vrij ! je stijgt boven jezelf uit als een vogel die gaat vliegen. je komt los van je situatie waardoor je er weer beter mee om kan gaan. je maakt je koning en heer er blij mee en dat voel je. Hoe gaat dat ? je mag gerust tot god  de vader naderen ! HIJ wacht op je. wat is de juiste houding ?


1) Dankbaarheid ....dank hem voor zijn grote genade, voor alle kleine en grote dingen dagelijks met een nederig hart en voor de prijs die HIJ voor jou betaalde met zijn leven door het te geven aan het kruis.

2) Was en reinig je dagelijks in het bloed van JEZUS en verootmoedig je (vraag altijd om vergeving van wat er in je hart opkomt, waar je ej van bekeert en vergeef anderen)

3) Zeg hardop de woorden van god die je al kent of teksten uit de bijbel en prijs en aanbid hem in je eigen woorden.klik hier om het bestand 05_ark.avi te bekijken!

                                                   

       de rivier van het leven ontspringend uit

                            de troon van god


 

 

335651 bezoekers (489183 hits) sinds 13-10-2008