Bless ISRAËL !

.Gen.12:3  Ik zal zegenen, wie u zegenen !   Psalm 122:6   Bidt Jeruzalem vrede toe ! Psalm 83,89 en 110   Zegen Israël, Troost Mijn volk ! Vraag GODS genade voor de joden en Arabieren.
 
 Bid voor allen die Yeshua de Messias kennen en nog niet kennen !

                  Jeruzalem stad van GOD, stad van goud en vrede..  Jer. 31:10 ,,Volken, landen, Luister, Hoor wat  IK te zeggen heb;  Ik heb Israël verjaagd, maar nu haal IK haar weer terug ! ''


Israël viert haar 75e verjaardag maar loopt tegelijk voorop in het digitale tijdperk waarin de Anti-Christ een grote rol gaat spelen. Regelmatig krijgt ze raketten op haar afgevuurd die gelukkig niemand geraakt hebben.  Er is zoveel verdeeldheid in de binnenlandse politiek vanwege wetten  die men in het hooggerechtshof wil veranderen. Dit is de reden dat er voortdurend overal wordt gedemonstreerd.  Door de Abraham akkoorden  die Israël gesloten heeft met vele Arabische buren, leek er wel vrede te komen in het Midden-Oosten maar China , Rusland, Iran, Saoedi Arabië  e.a.  BRICS landen niet alleen in het Midden-Oosten slaan nu de handen ineen. Zou dit misschien gevaar en dreiging kunnen opleveren ?
Echte vrede komt pas als JEZUS als Koning  terugkomt in Jeruzalem en Zijn Koningschap gaat vestigen op aarde bij Zijn wederkomst op de Olijfberg.
Amerika dreigt echter onder een vloek te komen en totaal onderuit te gaan....als er niet meer in dollars wordt gehandeld. De valse beloften die organisaties aan de Palestijnen geven maakt het leven in de Gazastrook steeds moeilijker. Zo blijven de problemen bestaan . Het houdt ze juist in stand maar dat is waarschijnlijk hun tactiek. Ondertussen ligt de VN op ramkoers met GODS gerechtigheid.
In Israël is ook gedemonstreerd tegen het Corona beleid en de absurde maatregelen. Alleen zagen we dit niet in het MSM Nieuws. Ook in Israël komt de MSM met alleen maar  propaganda ! Er zijn filmpjes van hele dappere moeders die de vreselijke bijwerkingen en lichamelijke gevolgen van de prikken online zetten. Het is niet te begrijpen voor velen dat zelfs vele joden in deze valstrik zijn gestonken. Er waren erg veel Nederlanders donderdagmiddag  20 mei 2021 in Den Haag die hun solidariteit met het volk van Israël lieten blijken ! Prijs GOD. Ook een aantal regeringsleiders waren aanwezig . www.christenenvoorisrael.nl


 14 mei 2021 ; Israël vierde een trieste 73e verjaardag . Dagenlang werden duizenden raketten van Hamas afgevuurd op de inwoners in Israël, vanuit Gaza naar vele steden en dorpen in Israël. De Israëlische bevolking zit dan in schuilkelders en de burgers van Gaza zijn de dupe van Hamas die haar eigen burgerbevolking gebruikt. Gelukkig is er een wapenstilstand maar voor hoelang ? De IDF heeft  met succes via luchtaanvallen alle tunnels gebombardeerd. Zij richten niet op burgerdoelen ook al vallen er dan toch slachtoffers. De meeste wapens worden door Iran geleverd en betaald. We kunnen alleen dagelijks blijven bidden hiervoor. Psalm 83 Staat de Gog-Magog oorlog van Ez.36-38 al voor de deur ? HEER ONTFERM U OVER UW VOLK & waak over alle burgers in ISRAEL  ! 
                                     
Meest grappige Pass-over viering en uitleg zie je hierboven . Moge de sluier wegvallen en het Joodse volk echt gaan zien dat Yeshua hun bloed eigen broer , Zoon van GOD en MESSIAS is . Moge er ook vele moslims tot inkeer komen ! Joshua Aaron & vrienden gaven een heel speciaal concert vorig jaar  juni 2019 in Jeruzalem . 

                                                                                                      
                           YESHUA de Hoop voor Israël & alle naties  ! 
De enige veilige plek in het Midden Oosten is Israël ...de enige democratie dat als land en volk omgeven wordt door bizar wrede vijanden die haar van de kaart willen vegen. President Trump heeft Jeruzalem erkent als hoofdstad van Israël. Dat was historisch ! Toch stemmen de meeste landen hier niet mee in. Al jaren kampt Israël met terreuraanvallen van raketten, zelfmoordaanslagen, beschietingen enz. door Hamas en Hezbollah rondom hun heen. Vorig jaar was er een periode waar steeds mensen met messen gewoon op een onbewaakt moment doorstoken werden. Nu zijn er vele brandende lampions met explosief materiaal door vijandige lui,  de lucht ingegaan en hebben vele branden veroorzaakt bij boeren. Gaat het gewelddadige jihadisten die teruggekeerd zijn naar Europa ook hier lukken om aanslagen te plegen? Laten we bidden dat ze tot inkeer komen van hun wandaden. Joden EN Arabieren Yeshua/Jezus aannemen als hun Messias. Menige christen in Syrië en Irak die gruwelijk onthoofd zijn, families die achtergelaten zijn in een verscheurd land snakken naar gerechtigheid, vrede en een leven in veiligheid. Koptische christenen worden ernstig vervolgd in vele Arabische landen en kerken worden afgebrand tot er niemand meer over is ( duizenden christenen zijn al gevlucht of vermoord)  en wij mogen of durven niks verkeerds te zeggen over deze giftige extreme leugenachtige politieke ideologie ? Raketten en bommen worden nog steeds afgevuurd en gangen worden er nog gegraven. Het  ,,levensgevaarlijke" Iraanse regime wat vooraan staat met haar nucleaire programma? Israël staat er bijna helemaal alleen voor in het Midden-Oosten  en is totaal afhankelijk van de GOD van Israël MAAR DE VIJGENBOOM BLOEIT ALS NOOIT TEVOREN ! Al zouden alle landen haar in de steek laten, Yeshua is haar enige hoop, en GOD zal Israël nu NIET meer in de steek laten ! GOD zal hen persoonlijk laten zien wie HIj is! 

                                                ( Jeruzalem 1996  Feast of Tabernakels, ons huwelijksfeest)

De profetieën die in de Bijbel staan gaan letterlijk in vervulling voor onze ogen. Never be silent, zwijg nooit ! staat er in Jesaja 61...Nederlandse wachters op de muur proclameren GODS woorden en beloften elke dag in Jeruzalem. 
Juist in deze moeilijke tijd komen gelukkig veel joden EN moslims in het hele Midden-Oosten tot Yeshua ! En dat is ondanks het andere slechte nieuws wel erg goed nieuws. Door nood leert men bidden...Veel gematigde moslims vragen zich terecht af WELKE GOD dien ik eigenlijk ? Een GOD van geweld en moord?  Schijnbaar keren wij uit onszelf als alles goed gaat, niet zo makkelijk om tot de Enige Levende GOD van Israël.  ww.oneforisrael.com  www.standwithus.co 
                         
  
Eerst aan de jood
Je weet vast wel dat al eeuwen lang joden overal op deze aarde vervolgd of vermoord zijn of worden, gewoon om wie ze zijn . Misschien weet je dat Nederland het hoogste percentage joden heeft afgevoerd naar de kampen ? Nu komt het weer steeds dichterbij huis omdat er aanslagen in Europa zijn geweest. Niet alleen Franse joden zijn in grote aantallen naar Israël teruggekeerd vanwege het toenemende anti-semitisme maar ook de andere joden komen van alle hoeken van de aarde terug naar Israël. De haat van ( gelukkig niet alle) aantallen arabieren maar ook het antisemitisme  lijkt alleen maar toe te nemen. Nu wordt er hier in het westen wel meer over gesproken.. Nu wel. Maar mensen leren meestal niks van de geschiedenis en gaan nog steeds mondjesmaat hun Bijbel lezen... Wil jij wel weten wat waarheid of leugen is ? Ik hoop jij wel !  Want ISRAËL blijft het centrum van GODS hart ! ALLES draait om ISRAËL want GOD heeft nog een machtig eindtijd plan voor ZIJN VOLK en dat zal in vervulling gaan !

        .                             .
Waarom staat er in de Bijbel aan de jood eerst ? Waarom heeft GOD het Joodse volk uitgekozen ? Wat is GODS doel daarmee ? In de brief van Paulus aan de Romeinen staat een tekst die alles zegt: Rom.11:10 t/m12  Zijn zij ( het joodse volk) gestruikeld ? Zodat ze vallen zouden ? Door hun val ( ongehoorzaamheid) is de zaligheid voor de heidenen geworden, tot de heidenen gekomen kun je zeggen, om hen ( het joodse volk) tot jaloersheid te wekken. Indien hun val de rijkdom is van de wereld, hun vermindering de rijkdom van de heidenen, hoeveel meer is hun volheid ! GOD heeft hun ongehoorzaamheid gebruikt om de heidenen te zegenen maar dat betekent niet dat de heidenen  ( of de kerk) nu de plaats innemen van de bestemming van het joodse volk of Israël (vervangingsleer). Een goede Vader straft, maar zal niet eeuwig boos blijven. Zijn belofte blijft bestaan voor Zijn oudste zoon. (Jacob=Israël) GOD brengt Zijn volk tot volheid zodra zij ook de waarheid gaan zien en omarmen ! En dat gebeurt nu al ! Zij mochten en wilden logischerwijs al jaren voorheen niets over Yeshua/Jezus weten, leren en lezen, ( Jes.53 werd overgeslagen en niet gelezen !) omdat zovele naam en nep christenen (o.a. nazi's) in die naam miljoenen van hun volk hebben uitgemoord. O.a Luther heeft Hitler op zeer veel verkeerde ideeën gebracht en dat is een zwarte bladzijde uit de geschiedenis van het ,,Christendom", die verschrikkelijke gevolgen heeft gehad. 

. ROSH HASHANA ! Het nieuwe joodse kalenderjaar 5780 is alweer allang begonnen...Het is een bijzonder Smittah jaar, een 7e Sabbats jubel jaar wat zegen inhoudt maar ook dat er beginnende ,,oordelen`,  over de wereld komen, ( dat zien we voor onze ogen) gevolgd door herstel. De feesten van Israël hebben bijzondere betekenissen.  In het volgende filmpje kun je een bijbels feest herkennen...Welke is het denk je ?

 

Als ons land Israël niet blijft zegenen zal het stukken slechter gaan met het Nederlandse bedrijfsleven. Regering en ondernemers wees wijs, neem de goede beslissingen en leer de les van de geschiedenis en trap niet in leugens.  www.standwithus.com 

De dode zee rollen
Ben je al eens in Israël geweest ? Inmiddels weet je dat Israël  pas 73 jaar oud is en dat is een mijlpaal.  Gesticht in 1948 is ze misschien wel het jongste moderne democratische vrije land vergeleken met alle andere landen. Het kleinst en het dapperst vergeleken met alle vijandigheid om haar heen. ( Raketten die voortdurend op haar worden afgevuurd terwijl joden uit alle hoeken van de wereld NU terugkeren ) Na de 2e W.O. in 1947 zijn de dode zee rollen  gevonden ....(wat een timing van GD) daar in staat hetzelfde als in de Bijbel, n.l.  dat de joden generaties lang altijd in het tegenwoordige land genaamd, Israël woonden...vele profetieën zijn al vervuld en  uitgekomen, de woorden van de Allerhoogste zijn waarheid !
 
 
 
Israël An Eternal Miracle
Het bestaan van het land Israël blijft een groot en eeuwig wonder. De geschiedenis van het joodse volk staat uitvoerig beschreven in de Bijbel, de Thora;  de 5 boeken vol instructie van Mozes, de geschiedenis en de profeten .Wij lezen dat in het Oude Testament. Onze Messias, JEZUS Christus/Yeshua  komt uit Israël wat toen nog anders heette. Het bestaan van het tegenwoordige land Israël is nog wonderlijker.  
  

Yeshua is een jood
Alle naties kunnen gezegend worden als zij Israël  zegenen ! Dit noemt GOD,,schaap''- naties. Het oordeel van GOD zal hard zijn voor de naties die dit niet doen. Die naties noemt HIJ; de ,,geit''-naties. Lees maar na in Joël 3:1-2 en de Romeinen brief 11.De joden hebben het Woord van GOD altijd bewaard door de eeuwen heen (voor alle volken en het heil en herstel  komt door en van  JEZUS/YESHUA die een jood is en geen Belg of Europeaan ) Zij zijn het verbondsvolk en de stam van de olijfboom waarop alle andere takken (volkeren) geënt zijn. Wij behoren dus de familie van JEZUS/YESHUA altijd te zegenen en NIET in een vervangingsleer mee te gaan. Laten we leren van ,,de foute'' geschiedenis van de kerk en een nederige houding aannemen.  

Chosen
 De GD van Israël heeft hun in het begin uitgekozen en een blijvend verbond met het joodse volk gesloten ook al deden en doen zij (velen zijn nog ongelovig en atheïst ) helemaal nog niet alles op een Bijbelse manier. GD belooft in Zijn Woord dat HIJ het hele overblijfsel ( hele joodse volk) tot zich zal trekken en zal redden. Van de miljoenen joden zijn er niet veel meer overgebleven dan zo'n 13 miljoen terwijl er 150 miljoen Arabieren zijn. Nu keren ook de verloren stammen  terug. Daarnaast hebben Joden en Arabieren door de eeuwen heen altijd in vrede met elkaar samengeleefd in Marokko, Jemen, Iran, Turkije,  enz. Ook in Israël leven duizenden Arabieren in vrede en vrijheid... dus je kunt je inderdaad afvragen of dit niet eerder een politiek conflict is ?!! De islam is immers ook een politieke ideologie. Hoe kan het anders dat de waarheid vaak verdraaid wordt in de media en de leugen regeert ?  http://www.israëltoday.nl/ 

 In Nazareth verscheen de engel Gabriël aan Maria om haar te vertellen dat ze zwanger zou worden van JEZUS/JESHWUA/ISA, genaamd de Zoon van de Levende GOD. Waarom moesten Jozef en Maria dan naar Egypte vluchtten ? Hun leven was toen al in gevaar....GODs grote reddingsplan voor alle volkeren en naties begon en dat zagen de machthebbers niet zitten...                           

    Jeruzalem is Zijn stad

   Israël Zijn land  

JEZUS/YESHUA Prins en Koning van de Shalom zegt;, Heb je naaste lief ''! gelijk jezelf, blessed be the peacemakers. Heb je vijand lief. Zaai Liefde en heb lief ! Doe je afgoden weg ! De Zoon van GOD predikt geen haat en dood maar liefde, leven en vergeving. Zijn Koninkrijk bestaat uit Vrede, Vreugde en Gerechtigheid. Heb lief en bewonder. JEZUS is gestorven en opgestaan voor alle volkeren. YESHUA is het licht voor alle volkeren. Wij horen het joodse volk nu te troosten en te zegenen na alle vloeken en ellende die ze hebben meegemaakt. Ook de moslims worden langzaam wakker, want wie vermoord nu zijn eigen broer ? Wat voor goeds komt er uit een valse moordzuchtige religie ? De Westbank is geen bezet gebied. Judea en Samaria zijn Israëlisch grondgebied in de oorlog veroverd ! Israël heeft alleen al een mega klus om alle leugens uit de media te houden. Wij allemaal uit alle naties zullen naar Jeruzalem opgaan !

Kijk en luister eens naar 4000 jaar geschiedenis van Jeruzalem.

   

De profeet Mohammed, Bhoedda e.a. zijn misschien boeiend maar zo dood als een pier en hebben hun leven niet geofferd voor de mensheid en zijn niet opgestaan uit de dood en in hun naam is geen vergeving, geen genezing en geen bevrijding ! www.IsaRuhAllah.nl Lees in Psalm 83 hoe de vijandige landen Israël omringen en GOD zelf zal gaan ingrijpen. In het 1000 jarig Vrederijk zal Israël samen met Yeshua ( Zijn koninkrijk is dan gevestigd) de wereld regeren !

 

Israël is niet het probeem

 Israël is de oplossing
voor het Midden-Oosten

Luister eens naar Mosab Hassan Yousef die wat jaren geleden sprak op een Israël conferentie in Duitsland. Hij heeft een boek geschreven; ,,Son of Hamas'' . Hij is geboren in een Palestijns Hamas gezin en weet er meer van dan wie dan ook. Ook heeft hij 10 jaar voor de Israëlische inlichtingendienst gewerkt. Hij is een christen geworden en hij zegt heel stoutmoedig het beste wat ik ooit gehoord heb;  Israël is niet het probleem in het Midden-Oosten,  Israël is de oplossing in het Midden-Oosten !  Yes, Israël is the solution for the Middle-East. Goed gedaan Mosab ! We love You !

   

Ja, vele Arabieren schitteren als sterren voor hun Koning  !

Wij kunnen bidden dat GOD, de GD van Israël, de joden maar ook  de moslims en alle andere volkeren de ogen blijft openen voor de waarheid. Dat de GOD van de liefde het wint van de haat en de dood . Zien we dit  gebeuren ? Ja, er komen per uur op dit moment 600 moslims tot geloof in JEZUS ! In Iran en in het Midden-oosten , in Jakarta, in Indonesië, een moslimland is een grote opwekking gaande. Asia for JESUS en Jakarta for Jesus en in The Holy Stadion komen 22.000 christenen samen ! Met een mars marcheren ze met duizenden christenen door de straten. Zie hier, De Heilige GEEST zelf in actie en met 3000 tegelijk worden ze gedoopt net als in het boek Handelingen ! Laten we blijven bidden voor het Midden-Oosten, voor de moslims om ons heen in Nederland en Europa. Bid je met me mee? dat de Almachtige verzoening brengt tussen jood en arabier door ook hun Koning en broer, de Zoon van de Allerhoogste GOD, JEZUS, ISA, YESHOSWUA MESSIAS, hun Vredevorst aan hun te openbaren?   

Arabic praise !

 .Je kunt nog veel meer getuigenissen vinden en schitterende aanbiddingsmuziek.  www.muslims4jesus.com Op You-tube zie je spectaculaire getuigenissen  van  Nassir Sidikki en Jerry Rassamni. www.jihadtojesus.com  Zelfs een sjeik is totaal genezen !  

Bidt je mee dat de arabieren en de moslims in Europa, ook uit Nederland,  het joodse volk juist gaan zegenen ? Het gebeurt al want er komen dagelijks vele moslims tot JEZUS in Iran en Irak. Er zijn zoveel geheime Arabische gelovigen maar zij lijden wel enorm, worden vervolgd en zelfs gemarteld omdat ze hun geloof  vaak niet openlijk in vrijheid kunnen belijden. Goed nieuws is dat er een prachtig evangelisatie tv programma bestaat in vele Arabische landen. Arabische praise liederen zijn zo mooi, zo oprecht en zo toegewijd. Deze nieuwe gelovigen betalen een hoge prijs maar staan te schitteren als sterren voor KoningJEZUS en worden gezegend door de Allerhoogste ! Op het volgende filmpje zie je meer dan 30.000 Egyptische christenen op 11-11-11 samen JEZUS groot maken van 6 Pm tot 6 Am in de Cavechurch in Caïro. Op dit moment verlaten vele christenen Egypte omdat radicale moslims het op de Kopten ( christenen in Egypte sinds 14 eeuwen) gemunt hebben en dood en verderf zaaien.  

Voor Iraanse en Afghaanse christenen;

www.222ministries.com   en  www.farsicrc.com

Kijk ook eens bij; www.arabvision.nl     www.awm.org/nl

    www.thewaythetruth.com  1000 verhalen van ex moslims

Voor Turkse chr.  www.incil.nl

Arabische chr.tv op Family 7 ; Barakattv info@barakat.tv

Kijk ook bij migrantenkerken.

De NEM (Near East Ministry) ;  www.nemnieuws.nl

 

Bekijk video's online bij http://www.israëlvision.tv/

Actuele bijbelse kijk op recente gebeurtenissen

in Israel ; http://www.israelvision.com/

www.visionforisrael.com     

  

  UP TO DATE websites Israël  :

             www.janvanbarneveld.nl

                     www.jewishvoice.com

www.roots4you.tv  www.visionforisrael.com

                          www.israëltoday.nl

Reizen naar Israël; http://www.oppenheim.nl/

  

Worden er nog steeds christenen gemarteld ?

Helaas wel, een groot aantal, in Anti-christelijke vooral Islamitische landen. Het bewijs dat deze landen niet de Ware levende God dienen is daarom overduidelijk. Moslims die hun eigen broeders martelen, opblazen en vermoorden in de Naam van wie ? In Nigeria zijn tijdens 9/11 meer christenen vermoord door radicale moslims dan in New York zijn omgekomen toen de twin-towers  vielen...( bron Brink-tv) maar dit is geen nieuws op de gewone tv.... Gelukkig hebben de verenigde Emiraten vriendschap met Israël gesloten en is Saoedi Arabië ook niet meer vijandig. Het KONINKRIJK van GOD bestaat niet uit haat, maar uit liefde, vergeving en verzoening. Joy, Peace and Righteousness is the KINGDOM of GOD. Alsjeblieft bid voor ze, vergeet ze niet  www.opendoors.nl   (boek : Geheime gelovigen Anne v/dBijl) 

Israël is GODS oogappel

JEZUS  onze MESSIAS is een jood en GODs plan voor Israël gaat door en dat is groots.  Het is een geweldig maar apart eindtijdplan. Na de Holocaust, na alle eeuwenlange vervolging, na de oorlogen na1948 die maar bleven voortduren,  brengt HIJ elk jaar zoveel joden terug naar huis, naar Israël. GOD herstelt Israël. Hij vergeet Zijn volk niet. Lees maar in Jeremiah 31. Israël zal op gaan bloeien als nooit tevoren en nog een hoofdrol gaan spelen en tot haar volledige bestemming komen. Let op de Vijgeboom zegt GOD.  Dat is Israël en ze staat nu in bloei ! Het land mag niet verdeeld worden.  Regeringen en landen horen het joodse volk te zegenen, dan worden zij ook gezegend want GOD zal ze nooit in de steek laten. HIJ is echt  een HELE GOEDE TROUWE BETROUWBARE VADER ! Hij is genadig en vergeeft AL onze ongehoorzaamheid ( dus ook HUN ongehoorzaamheid) en is allereerst trouw aan Zijn belofte en Verbond aan hen. Lees het verhaal van de verloren zoon. Als jij een kind had dat ongehoorzaam was maar daarna terugkeert, ben je als Vader zo blij  ! Dus al zitten ze in het nauw, GOD zal nu juist tot hen spreken om hun in hun bestemming te brengen. Een goede Vader is GOD, HIJ laat zijn kinderen nooit in de steek ! 

Vrede Peace Shalom  Salaam

Vrede op aarde en met elkaar is pas echt mogelijk als de Messias komt. Hij komt (na de opname) deze keer terug als de leeuw van Judah !  naar Jeruzalem met een legerschare van engelen achter Hem aan.Tot die tijd zullen oorlogen en rampen toenemen die niet door GOD zijn begonnen maar door zijn vijand, die weet dat hij niet zo lang meer heeft.Na de 2e W.O. zijn er meer dan 50 miljoen mensen omgekomen  maar  er worden nog steeds oorlogen ontketend. Wie deze oorlogen betalen en opzetten zijn de schuldigen die totaal met GODS vijand in zee gaan.  Lees Ezechiël 36 t/m 38 en lees over de grootse battle (Armageddon) die zich daar nog gaat afspelen. GOD zal gaan ingrijpen als nooit tevoren. Als wij de Levende GOD en onze Bijbel beter leren kennen snap je waarom deze heftige strijd zich hier op aarde afspeelt en waarom het vooral om Israël draait.  Echte vrede in je hart krijg je dus van JEZUS alleen, daarom wil HIJ dat iedereen deze Vredes en reddingsboodschap hoort en aanneemt. Dit goede nieuws moet worden doorverteld of je nu jong of oud, arm of rijk, wit of zwart, dik of dun bent ! Wij worden zo gezegend, bevrijd en genezen door JEZUS/YESHUA  met alle beloften  erbij, dan kunnen we als dank... toch wel voor Zijn eigen familie bidden ?  

 http://www.joodsleven.nl/ 

Wilt u mooie producten uit Israël bekijken ?

www.shalomvoorisraël.nl

  

 

319354 bezoekers (461614 hits) sinds 13-10-2008