Bless ISRAËL !

..Gen.12:3  IK zal zegenen, wie u zegenen !   Psalm 122:6   Bidt Jeruzalem vrede toe ! Psalm 83,89,130, 121, en 110  Zegen Israël, Troost Mijn volk ! Vraag GODS genade voor de joden en Arabieren.
  Bid voor allen die Yeshua de Messias kennen en nog niet kennen ,

                  Jeruzalem stad van GOD, stad van goud en vrede..  Jer. 31:10 ,,Volken, landen, Luister, Hoor wat  IK te zeggen heb;  Ik heb Israël verjaagd, maar nu haal IK haar weer terug ! ''

 

 

ISRAEL vierde dit jaar haar 75e verjaardag.  SUKKOT = Loofhuttenfeest met vele nieuwe joden uit alle volken. Met duizenden pelgrims uit alle landen vierden ze EEN GROOT FEEST  en toen ?  Plotseling en onverwacht, (notabene  op onze trouwdag 7 okt. Simchat Thora,) de laatste dag van het feest...zeer vroeg in de ochtend, werden 5000 raketten die niet door de Iron-dome werden onderschept, afgeschoten.  Ze explodeerden ! Was ISRAEL dan niet alert ? Was er iets mis met de beveiliging ? Dat vragen velen zich af. EEN goed voorbereide DUIVELSE horror AANVAL van Hamas volgde. Wij veroordelen deze gruwelijk barbaarse moordpartijen  ten zeerste ! Op een groot woestijnfeest en  in vele kibboetsiem dorpjes rondom de grens van Gaza lagen gewonden  en een groot aantal dodelijke verminkte slachtoffers. Het is alweer  maanden geleden en de gijzelaars zijn nog steeds niet vrijgelaten....Het is rampzalig !  Lijkt het er niet op dat protesterende studenten in de U.S.A. e.a. landen totaal geen hersenen hebben ? Of zijn ze verblind door haat en de leugens?  Luister hier naar de geschiedenis en de waarheid over het Sierraadland op de allerbeste manier uitgelegd door Dr. David Reagan van Lamb & Lion ministries.


 Hieronder kun je  Dr. Phil en Mosab Yousef  beluisteren  die samen op meesterlijke wijze het bedrieglijke hart van deze ,,Filistijnse" dames blootleggen.


Hoe kan het dat  dit monsterlijke optreden gebeurde, en niet van te voren opgemerkt werd ? We zullen de feiten telkens moeten checken want de media zijn pro-Palestijns . Het is ook een info-war. HAMAS = ISIS.2 . Zij hebben als doel alle joden uit Israël de zee in te drijven,  liefst te doden.  Ze roepen ook op tot moord.  Om hun eigen volk en kinderen geven ze niet want de dood levert meer op dan het leven. Martelaar zijn is hun doel en hier worden de kinderen in Gaza HELAAS allemaal mee opgevoed en geïndoctrineerd. Ja, Israël maakt fouten misschien soms grote fouten...Vele mensen kennen helaas hun Bijbel niet, haten ten diepste de GOD van Israël, daarom is het zo belangrijk dat wij de juiste info aan elkaar doorgeven. Verraderlijk Nederland heeft de meeste joden afgevoerd in WOII. Nu ISRAEL IN OORLOG met Hamas is,  horen wij naast het volk te staan. (lees o.a. Psalm 83) In het handvest van Hamas staat zelfs letterlijk dat ze zoveel mogelijk joden willen doden. Als je zoveel moordenaars om je heen hebt wonen en elke dag duizenden raketten op je afgevuurd krijgt, jarenlang, dan woon je helemaal niet veilig ! 129 Gijzelaars waaronder vele jonge kinderen zitten nog steeds in Gaza....Het is absurd, bijna onmogelijk.  Israël had geen keus en een duivels dilemma is het om Hamas te midden van hun bevolking te willen uitschakelen.  De IDF doet al het mogelijke zo min mogelijk slachtoffers te maken. Die tunnels , raketinstallaties en commandocentra vol met wapens liggen onder en nabij ziekenhuizen, moskeeën en scholen verborgen. Jonge jongens van 20 jaar van de speciale brigades weten niet wat ze zien en meemaken. Het is monsterlijk en onmenselijk dit drama. Vele jonge soldaten van de IDF  ( al meer dan 230) komen om. Hamas verkleed als medici ? Behandelkamers met explosieven ?  Specifieke plekken worden daarom gebombardeerd en ingangen van tunnels onschadelijk gemaakt. Natuurlijk zeggen mensen ja, maar Israël doet aan oorlogsmisdaden... Is dat zo ? Er komen op deze manier teveel onschuldige burgers om. Israël wordt hierdoor weer beschuldigd van genocide. DAT IS EEN LEUGEN uit de hel . Wat moet  Israël anders als ze je willen uitroeien ? Alle Palestijnse burgers krijgen van te voren een oproep...  Waarom laat Hamas de gijzelaars dan niet vrij ? Dan is die oorlog zo afgelopen.


.Wij kunnen niet anders dan BIDDEN voor alle mensen die erbij betrokken zijn. Laten we de banier =JHWH NISSI hooghouden EX.17 en tegelijkertijd vragen of GOD zich wil ontfermen over alle gebrokene van hart !  Dat JEZUS/YESHUA/ISA  zich  aan hun als hun Redder en Verlosser openbaart. Voor de IDF, het leger, voor het volk, de bedoeïenen, de gijzelaars en de regering en natuurlijk voor de onschuldige Gazanen, o.a. de 600 christen Palestijnen en alle andere Arabieren van goede wil in het Midden-Oosten. Vreselijk gruwelijk was deze aanslag maar nu ook de reactie die vele slachtoffers en ontheemden eist. Is de strijd; De duivel, de DRAAK uit het boek Openbaring,  tegenover JHWH ?  Is het geopolitiek ? Een globalistische politieke strijd WO3 ? Gaat het ook om de gasvelden voor GAZA ? Hoe lang doet de USA nog mee in het Midden-Oosten met oorlogsfregatten ? Heeft dit met de agenda van de eindtijd, de Anti-Christ, de complexe Islam- eindtijd-ideologie, hun kalifaat gedachte en de Mahdi te maken die de moslims verwachten ? Gaat er tegelijkertijd een deel van Israël op deze afschuwelijke manier misschien tot inkeer komen en op de knieën ? We weten niet alles... HEER ONTFERM U OVER HEN !  
       
 
De brief aan de Ef.6  zegt Paulus: 

 
We hebben niet te strijden tegen vlees en bloed maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers der duisternis, de boze geesten in de hemelse gewesten.  

De leugen beheerst de PR rondom al  het nieuws want ,, de Palestijnen" zijn Arabieren. Hun land is geen officieel land ( Leugen van Arafat die deze identiteit bedacht heeft in 1948 ) Zelfs hun vlag is niet echt maar nagemaakt. Het zijn gewoon Filistijnen ( Kretenzen en  Arabieren).  De naam van hun zogenaamde land Palestina,  is destijds door de Romeinen bedacht en overgenomen door de Britten en de VN. De joden woonden daar destijds ook !  De Westbank ( tegen Jordanië) aan is geen bezet gebied, het was tijdelijk Ottomaans-Turks  maar is in feite GODS land geweest en gebleven. Een leugen die duizenden keren herhaald wordt gelooft men op den duur ( Hitler). Ja, de satan gaat dus flink en meedogenloos tekeer want;

ISRAEL is GODS uitverkoren volk.
ISRAEL is GODS uitgekozen land.( in feite veel groter )
JERUZALEM is GODS uitgekozen stad waar HIJ woont en waar YESHUA/JEZUS Onze MESSIAS terugkomt.
Israël was verstrooid onder de volken, GOD bracht en brengt haar thuis, herstelt en geneest haar en zij zal uit haar zelf terug keren tot de HEER GOD ALMACHTIG. 


Er woedt een hele heftige oorlog in de hemelse gewesten tussen YESHUA en de satan/ Antichrist, de waarheid en de leugen op leven en dood in het land en om het land van Israël. In Jeruzalem voel je die strijd ook echt. Waarom ? Omdat In Jeruzalem Yeshua/Jezus uiteindelijk terug zal komen op de Olijfberg . Zijn Koninkrijk op aarde zal gevestigd worden en van daaruit , vanuit JERUZALEM zal HIJ gaan regeren als Koning der koningen op aarde. Israëls zal benauwdheid en moeilijkheden hebben tot die tijd.  Het lijkt zelfs op het gevecht van de draak om de vrouw ! Op.12  Michael de oorlogsengel zal Israël te hulp schieten ! GOD zal Israël beschermen en beschutten. Lees de profetieën over Gaza,(Zefanja) over Syrië en over Libanon. Lees wat er gaat gebeuren met hen !
.
 1996 In Jerusjalaiem met uitzicht op de stad voor altijd verbonden 

Je weet het toch ? ...JEZUS is The Prince of PEACE ! HIJ heeft al deze boze machten aan het kruis overwonnen. HIJ zit aan de rechterhand op de troon van JHWH, EL Shaddai; DE ALMACHTIGE.  Zegt JEZUS/YESHUA niet aan het kruis : VADER VERGEEF HET HUN ...Ze weten niet wat ze doen ? Jes.53. YESHUA/ISA is het LAM GODS. HIJ komt spoedig Zijn bruid in de wolken tegemoet vlak voordat de hevige toorn van GOD losbrandt.
Jacobs ( volk Israël) benauwdheid is begonnen. GOD huilde jarenlang om de ontrouw van ,,Zijn grote geliefde" joodse volk Israël ! Hij heeft een Eeuwig huwelijksverbond gesloten met hen ondanks hun ontrouw en nog meerdere eeuwige verbonden met Abraham en David, die HIJ allemaal zal gaan vervullen ! Nu gaat HIJ haar helemaal terug veroveren. Zij is nog onbekeerd maar een gedeelte van Israël zal GOD geheel gaan volgen en dienen. Zeeeeer boos en toornig  is GOD op de naties rondom ! De landsbelofte is een feit en daar kan niemand aan tornen. De strijd draait om JERUZALEM waar GOD Zijn woonplaats heeft. Alle naties worden daar geoordeeld. De vijanden van en rondom Israël zijn niet meer te tellen. Rondom hun land vuren ze raketten op alle steden. JEZUS zijn bloed heeft gevloeid voor alle volken maar allereerst voor de nakomelingen van Isaac ( Israël)!!!   Ismael ( de Arabische volken) zijn gezegend met andere beloften ! Isaac( Jacob/Israël ) is de zoon van de belofte. Dit heeft GOD nou eenmaal zo besloten. De tijd van de heidenen is bijna vol. De Islam en de Koran staan totaal vijandig tegenover de Bijbel maar ook tegenover de joden en de GOD van Israël. Vele Arabieren zien niets in een vijandig gewelddadig geloof ( zoals ISIS) en zeggen de Islam vaarwel !  Hieronder vijandige vlaggen  met rood, groen en zwart. ( dezelfde kleur als de paarden uit het boek Openbaring !)  Het is een hele gevaarlijke tijd, met oorlogen in het Midden-Oosten. Toch zal het plan van de heilige ISRAELS zegevieren ! Zijn raadsbesluiten staan vast !

                                                                                                                                                                                                   
Het joodse volk loopt voorop in o.a. hun leger en hun technische ontwikkeling ; het digitale tijdperk waarin AI en de Anti-Christ een grote rol gaat spelen. Maar JEZUS/YESHUA komt daar ook terug in Jeruzalem ! Snap je wat een strijd er woedt ? Het lijkt wel of alles in gereedheid wordt gebracht... zelfs de tempelbouw. Er was/is zoveel verdeeldheid in de binnenlandse politiek, vanwege wetten die men door de rechtste partijen in het hooggerechtshof wil veranderen. Dit is de reden dat er voortdurend overal werd gedemonstreerd en Israël zo verdeeld was. Door de aanslag van 7okt. is er in het hele land een eenheid als nooit tevoren.  Saoedi Arabië e.a. soennitische landen wilden banden aanhalen met Israël en dat willen de sjiieten weer niet... Heel het Midden-Oosten staat op scherp. Waar gaat dit naar toe ?  Wil men JERUZALEM = de stad en woonplaats van JHWH verdelen ?  Stuurt men toch aan op twee staten ? Weer iets wat GOD verafschuwt ? De verdeling van Zijn eigen Heilige land, wat voor Zijn eigen uitverkoren volk bestemd was en is , is al veel te klein en oorspronkelijk veel en veel groter. De Arabische wereld moet zich schamen om ook zo'n klein stukje land ( helft van Nederland) te willen inpikken. Wanneer wordt Israël als gebied en land weer groot zoals GOD het haar had toebedeeld ? Lees Rom.4 en Hebr.8.  Jesaja 17. 
.

We kunnen het oneens zijn met onze regeringen ( die meestal corrupt zijn) maar voor het volk van Israël staan beloften vast. Het overblijfsel van het joodse volk,  zullen aanschouwen wie ze hebben doorstoken. Hoe fout ze ook zijn of zijn geweest ..GOD zal ze totaal vergeven, de sluier ( hardheid en verblinding) weghalen na de volheid van de heidenen. HIJ zal zichzelf openbaren aan hen omdat dat Zijn belofte is en Zijn immens grote genade, liefde en geduld. 
 Het joodse volk is nog niet bekeerd tot YESHUA ( misschien 1%?) maar GOD zal Zijn volk redden en laten zien wie HIJ is, staat er in Jes. en Zach.  Ze zullen aanschouwen wie ze hebben doorstoken en ... rouwen net zoals Jozef's broers uiteindelijk zagen wie Jozef werkelijk was .
JEZUS keert terug op aarde, dat is zijn wederkomst op de olijfberg met de Zijnen, NA de VERDRUKKING met ons ! Dan komt HIJ als de leeuw van Juda, de machtige Israëls, in een met bloed geverfd kleed als Koning der Koningen, HET WOORD GODS. Eindelijk gaat er dan gerechtigheid komen door Zijn Koningschap. HIJ velt vonnis daar ! Op. 19;11-16 

Echte vrede komt dus pas als JEZUS/YESHUA  als Koning  terugkomt in Jeruzalem en Zijn Koningschap gaat vestigen op aarde bij Zijn wederkomst op de Olijfberg. Dan komt, dan vangt ZIJN KONINKRIJK wereldwijd aan !Amerika dreigt echter onder een vloek te komen en totaal onderuit te gaan....als er niet meer in dollars wordt gehandeld.  De schaakstukken op het bord van de Geopolitiek zijn nl. verplaatst door de BRICS landen. En wat als de olie ingezet wordt als chantage middel ?  Ondertussen ligt de VN op ramkoers met GODS gerechtigheid. 
In Israël is er, voor de oorlog met Hamas, ook gedemonstreerd tegen het Corona beleid en de absurde maatregelen. Alleen zagen we dit niet in het MSM Nieuws. Ook in Israël komt de MSM met  propaganda ! Er zijn filmpjes van hele dappere moeders die de vreselijke bijwerkingen en lichamelijke gevolgen van de prikken online zetten. Het is niet te begrijpen voor velen dat zelfs vele joden in deze valstrik zijn gestonken.  

De Israëlische bevolking die nu getraumatiseerd is, zit vaak in schuilkelders en de burgers van Gaza zijn de dupe van Hamas die haar eigen burgerbevolking als schild weer gebruikt. Zelfs de medici en patiënten in de ziekenhuizen staan onder druk van hun. Het is al jaren een grote nachtmerrie die net als een vulkaan tot ontploffing is gekomen. Ik bid voor hen dat GOD de deur naar Egypte e Syrië opent,  een snelweg maakt zoals in Jesaja 19;23 staat. Dat de Arabieren en joden naar elkaar toe als broeders barmhartig zullen zijn. Wie leveren de meeste wapens en raketten ? Wie rijk worden aan deze industrie hebben het meeste op hun geweten. Kwade machten en krachten heb je overal, ook in Israël. Judas zat bij JEZUS aan tafel ! We kunnen echt alleen dagelijks blijven bidden. Psalm 83 ..het was al een kruitvat maar als andere landen zich ermee gaan bemoeien ? Staat de Gog-Magog oorlog van Ez.36-38 al voor de deur ? HEER ONTFERM U OVER UW VOLK & waak over ALLE burgers in ISRAEL en het hele Midden -oosten ! 
                                     
Meest grappige Pass-over viering en uitleg zie je hierboven . Moge de sluier wegvallen en het Joodse volk echt gaan zien dat Yeshua hun bloed eigen broer, Zoon van GOD, Redder, Verlosser  en MESSIAS is . Moge er ook vele moslims tot inkeer komen ! Joshua Aaron & vrienden gaven een heel speciaal concert in juni 2019 in Jeruzalem .  Er zijn worship gebedsavonden online voor de situatie . 

                                                                                                      
                           YESHUA de Hoop voor Israël & alle naties  ! 
De enige veilige plek in het Midden Oosten is Israël ...de enige democratie dat als land en volk omgeven wordt door bizar wrede vijanden die haar compleet van de kaart willen vegen.  President Trump heeft Jeruzalem erkent als hoofdstad van Israël. Dat was historisch ! Toch stemmen de meeste landen hier niet mee in. Al jaren kampt Israël met terreuraanvallen van raketten, zelfmoordaanslagen, beschietingen enz. door Hamas, Fatah en Hezbollah rondom hun heen. Vorig jaar was er een periode waar steeds mensen met messen gewoon op een onbewaakt moment doorstoken werden. Vele brandende lampions zijn met explosief materiaal door vijandige lui,  de lucht ingegaan en hebben vele branden veroorzaakt bij boeren. Gaat het gewelddadige jihadisten die teruggekeerd zijn naar Europa ook hier lukken om zulke aanslagen te plegen? Laten we bidden dat ze tot inkeer komen van hun wandaden. Joden EN Arabieren Yeshua/Jezus aannemen als hun Messias. Menige christen in Syrië en Irak die gruwelijk onthoofd zijn, families die achtergelaten zijn in een verscheurd land snakken naar gerechtigheid, vrede en een leven in veiligheid. Koptische christenen worden ernstig vervolgd in vele Arabische landen en kerken worden afgebrand tot er niemand meer over is ( duizenden christenen zijn al gevlucht of vermoord)  en wij mogen of durven niks verkeerds te zeggen over deze giftige extreme leugenachtige politieke ideologie ? 
Het ,,levensgevaarlijke" Iraanse regime wat vooraan staat met haar nucleaire programma? Israël staat er bijna helemaal alleen voor in het Midden-Oosten  en is totaal afhankelijk van de GOD van Israël MAAR DE VIJGENBOOM BLOEIT ALS NOOIT TEVOREN ! Al zouden alle landen haar in de steek laten, Yeshua is haar enige hoop, en GOD zal Israël nu NIET meer in de steek laten ! GOD zal hen persoonlijk laten zien wie HIj is ! 


   ( Jeruzalem okt.1996, Simcha Thora / Feast of Tabernakels, ons huwelijksfeest)

De profetieën die in de Bijbel staan gaan letterlijk in vervulling voor onze ogen. Never be silent, zwijg nooit ! staat er in Jesaja 61...Wachters op de muur proclameren GODS woorden en beloften elke dag in Jeruzalem en overal in de wereld. 
Juist in deze moeilijke tijd komen gelukkig veel joden EN moslims in het hele Midden-Oosten tot Yeshua ! In Syrië, Irak en Iran. En dat is ondanks het andere slechte nieuws wel erg goed nieuws. Door nood leert men bidden...Veel gematigde moslims vragen zich terecht af WELKE GOD dien ik eigenlijk ? Een GOD van haat, geweld en moord? Satan en een verbond met de dood dienen ? Blijkbaar keren wij uit onszelf als alles goed gaat, niet zo makkelijk om, tot de Enige Levende GOD van Israël.  ww.oneforisrael.com  www.standwithus.co  
 Het oudste lied : Shabegi Jerusjalaiem heb ik geleerd van een chazan uit Amsterdam jaren geleden ! 
  Hier zingt een band het in Israël ! 

                   

 
 Eerst aan de jood
Je weet vast wel dat al eeuwen lang joden overal op deze aarde vervolgd of vermoord zijn of worden, gewoon om wie ze zijn . Nu wordt er gewoon opgeroepen door bepaalde vervloekte haters om te gaan moorden ! Misschien weet je dat Nederland het hoogste percentage joden heeft afgevoerd naar de kampen ? Zo vreselijk beschamend . Nu komt het geweld weer steeds dichterbij huis omdat er aanslagen in Europa zijn. Niet alleen Franse joden zijn in grote aantallen naar Israël teruggekeerd vanwege het toenemende antisemitisme maar ook de andere joden komen van alle hoeken van de aarde terug naar Israël. De haat van ( gelukkig niet alle) aantallen Arabieren maar ook door het antisemitisme,  lijkt alleen maar toe te nemen. Nu wordt er hier in het westen wel meer over gesproken.. Nu wel. Maar mensen leren meestal niks van de geschiedenis en gaan nog steeds mondjesmaat hun Bijbel lezen... Wil jij wel weten wat waarheid of leugen is ? Ik hoop jij wel !  Want ISRAËL blijft het centrum van GODS hart ! ALLES draait om ISRAËL en JERUZALEM want GOD heeft nog een machtig eindtijd plan voor ZIJN VOLK en dat zal in vervulling gaan !

        .                             .
Waarom staat er in de Bijbel aan de jood eerst ? Waarom heeft GOD het Joodse volk uitgekozen ? Wat is GODS doel daarmee ? In de brief van Paulus aan de Romeinen staat een tekst die alles zegt: Rom.11:10 t/m12  Zijn zij ( het joodse volk) gestruikeld ? Zodat ze vallen zouden ? Door hun val ( ongehoorzaamheid) is de zaligheid voor de heidenen geworden, tot de heidenen gekomen kun je zeggen, om hen ( het joodse volk) tot jaloersheid te wekken. Indien hun val de rijkdom is van de wereld, hun vermindering de rijkdom van de heidenen, hoeveel meer is hun volheid ! GOD heeft hun ongehoorzaamheid gebruikt om de heidenen te zegenen maar dat betekent niet dat de heidenen  ( of de kerk) nu de plaats innemen van de bestemming van het joodse volk of Israël (vervangingsleer). Een goede Vader straft, maar zal niet eeuwig boos blijven. Zijn belofte blijft bestaan voor Zijn oudste zoon. (Jacob=Israël) GOD brengt Zijn volk tot volheid zodra zij ook de waarheid gaan zien en omarmen ! En dat gebeurt nu al ! Zij mochten en wilden logischerwijs al jaren voorheen niets over Yeshua/Jezus weten, leren en lezen, ( Jes.53 werd overgeslagen en niet gelezen !) omdat zovele naam en nep christenen (o.a. nazi's) in die naam miljoenen van hun volk hebben uitgemoord. O.a Luther heeft Hitler op zeer veel verkeerde ideeën gebracht en dat is een zwarte bladzijde uit de geschiedenis van het ,,Christendom". Dit heeft verschrikkelijke gevolgen gehad. 

. ROSH HASHANA ! Het nieuwe joodse kalenderjaar 5784 is alweer begonnen...In het bijzondere Smittah jaar in 5780, een 7e Sabbats jubel jaar wat zegen inhoudt, begonnen ook de ,,oordelen`,  over de wereld komen, ( dat zien we voor onze ogen) gevolgd door het herstel voor Israël.  De feesten van Israël hebben bijzondere betekenissen.  In het volgende filmpje kun je een bijbels feest herkennen...Welke is het denk je ?

 

Of je het nu eens bent met de politiek in Israël of niet... Als ons land Israël niet blijft zegenen zal het stukken slechter gaan met het Nederlandse bedrijfsleven. Regering en ondernemers wees wijs, neem de goede beslissingen en leer de les van de geschiedenis en trap niet in leugens.  www.standwithus.com 

De dode zee rollen
Ben je al eens in Israël geweest ? Inmiddels weet je dat Israël  pas 75 jaar oud is en dat is een mijlpaal.  Gesticht in 1948 is ze misschien wel het jongste moderne democratische vrije land vergeleken met alle andere landen. Het kleinst en het dapperst vergeleken met alle vijandigheid om haar heen. ( Raketten die voortdurend op haar worden afgevuurd terwijl joden uit alle hoeken van de wereld NU terugkeren ) Na de 2e W.O. in 1947 zijn de dode zee rollen  gevonden ....(wat een timing van GD) daar in staat hetzelfde als in de Bijbel, n.l.  dat de joden generaties lang altijd in het tegenwoordige land genaamd, Israël woonden...vele profetieën zijn al vervuld en  uitgekomen, de woorden van de Allerhoogste zijn waarheid !
 
 
 
Israël is An Eternal Miracle
Het bestaan van het land Israël blijft een groot en eeuwig wonder. De geschiedenis van het joodse volk staat uitvoerig beschreven in de Bijbel, de Thora;  de 5 boeken vol instructie van Mozes, de geschiedenis en de profeten .Wij lezen dat in het Oude Testament. Onze Messias, JEZUS Christus/Yeshua  komt uit Israël wat toen nog anders heette. Het bestaan van het tegenwoordige land Israël is nog wonderlijker.  
  

Yeshua is een jood
Alle naties kunnen gezegend worden als zij Israël  zegenen ! Dit noemt GOD ,,schaap''- naties. Het oordeel van GOD zal hard zijn voor de naties die dit niet doen. Die dwarse naties noemt HIJ; de ,,geit''-naties. Lees maar na in Joël 3:1-2 en de Romeinen brief 11 .De joden hebben het Woord van GOD altijd bewaard door de eeuwen heen (voor alle volken en het heil en herstel  komt door en van  JEZUS/YESHUA die een jood is en geen Belg of Europeaan ) Zij zijn het verbondsvolk en de stam van de olijfboom waarop alle andere takken (volkeren) geënt zijn. Wij behoren dus de familie van JEZUS/YESHUA , het joodse volk altijd te zegenen en NIET in een vervangingsleer mee te gaan. De levende GOD is de GOD van Abraham, Isaac en Jacob, wat later De GOD van Israël werd = strijder voor GOD.   Laten we leren van ,,de foute'' geschiedenis van de kerk en een zeer nederige houding aannemen.   

Chosen
 De GD van Israël heeft hun in het begin uitgekozen en een blijvend verbond met het joodse volk gesloten ook al deden en doen zij (velen zijn nog ongelovig en atheïst ) helemaal nog niet alles op een Bijbelse manier. GD belooft in Zijn Woord dat HIJ het hele overblijfsel ( hele joodse volk) tot zich zal trekken en zal redden. Van de miljoenen joden zijn er niet veel meer overgebleven dan zo'n 13 miljoen terwijl er 150 miljoen Arabieren zijn. Nu keren ook de verloren stammen  terug. Daarnaast hebben Joden en Arabieren door de eeuwen heen altijd in vrede met elkaar samengeleefd in Marokko, Jemen, Iran, Turkije,  enz. Ook in Israël leven duizenden Arabieren in vrede en vrijheid... dus je kunt je inderdaad afvragen of dit niet eerder een politiek conflict is ?!! De islam is immers ook een politieke ideologie. Hoe kan het anders dat de waarheid vaak verdraaid wordt in de media en de leugen regeert ?  http://www.israëltoday.nl/ 

 In Nazareth verscheen de engel Gabriël aan Maria om haar te vertellen dat ze zwanger zou worden van JEZUS/JESHWUA/ISA, genaamd de Zoon van de Levende GOD. Waarom moesten Jozef en Maria dan naar Egypte vluchtten ? Hun leven was toen al in gevaar....GODs grote reddingsplan voor alle volkeren en naties begon en dat zagen de machthebbers toen al niet zitten...                           

    Jeruzalem is Zijn stad

   Israël Zijn land  

JEZUS/YESHUA Prins en Koning van de Shalom zegt;, Heb je naaste lief ''! gelijk jezelf, blessed be the peacemakers. Heb je vijand lief. Zaai Liefde en heb lief ! Doe je afgoden weg ! De Zoon van GOD predikt geen haat en dood maar genade,  liefde, leven en vergeving. Zijn Koninkrijk bestaat uit Vrede, Vreugde en Gerechtigheid. Heb lief en bewonder. JEZUS is gestorven en opgestaan voor alle volkeren. YESHUA is het licht voor alle volkeren. Wij horen het joodse volk nu te troosten en te zegenen na alle vloeken en ellende die ze hebben meegemaakt. Ook de moslims worden langzaam wakker, want wie vermoord nu zijn eigen broer ? Wat voor goeds komt er uit een valse moordzuchtige religie ? De Westbank is geen bezet gebied. Judea en Samaria zijn Israëlisch grondgebied in de oorlog veroverd ! Israël heeft alleen al een mega klus om alle leugens uit de media te houden. Wij allemaal uit alle naties zullen naar Jeruzalem opgaan ! 700 keer komt Jeruzalem voor in de Bijbel en geen een keer in de koran.

Kijk en luister eens naar 4000 jaar geschiedenis van Jeruzalem.

   

De profeet Mohammed, Bhoedda e.a. zijn misschien boeiend maar zo dood als een pier en hebben hun leven niet geofferd voor de mensheid en zijn niet opgestaan uit de dood en in hun naam is geen vergeving, geen genezing en geen bevrijding ! www.IsaRuhAllah.nl Lees in Psalm 83 hoe de vijandige landen Israël omringen en GOD zelf zal gaan ingrijpen. In het 1000 jarig Vrederijk zal Israël samen met Yeshua ( Zijn koninkrijk is dan gevestigd) de wereld regeren !

 

Israël is niet het probeem

 Israël is de oplossing
voor het Midden-Oosten

Luister eens naar Mosab Hassan Yousef die wat jaren geleden sprak op een Israël conferentie in Duitsland. Hij heeft een boek geschreven; ,,Son of Hamas'' . Hij is geboren in een Palestijns Hamas gezin en weet er meer van dan wie dan ook. Ook heeft hij 10 jaar voor de Israëlische inlichtingendienst gewerkt. Ze noemden hem de groene prins. Hij is een parel van een christen geworden en hij zegt heel stoutmoedig het beste wat ik ooit gehoord heb;  Israël is niet het probleem in het Midden-Oosten,  Israël is de oplossing in het Midden-Oosten !  Yes, Israël is the solution for the Middle-East. Mosab sprak tot de VN en heeft al 25 jaar voortdurend gewaarschuwd voor Hamas ! We love You and pray for you ! 

   

Ja, vele Arabieren schitteren als sterren voor hun Koning  !

Wij kunnen bidden dat GOD, de GD van Israël, de joden maar ook  de moslims en alle andere volkeren de ogen blijft openen voor de waarheid ! En dat doet HIJ ! In Egypte -Cairo zijn onlangs 8000 beslissingen gemaakt voor JEZUS !  Prijs GOD !! Dat de GOD van de liefde het wint van de haat en de dood zien we dus ook gebeuren ! Ja, er komen per uur op dit moment 600 moslims tot geloof in JEZUS ! In Iran en in het hele Midden-Oosten , in Jakarta, in Indonesië, een moslimland is een grote opwekking gaande. Asia for JESUS, India en Jakarta for Jesus en in The Holy Stadion kwamen 22.000 christenen samen ! Met een mars marcheren ze met duizenden christenen door de straten. Zie hier, De Heilige GEEST zelf in actie en met 3000 tegelijk worden ze gedoopt net als in het boek Handelingen ! Laten we blijven bidden voor het Midden-Oosten, voor de moslims om ons heen in Nederland en Europa. Bid je met me mee? dat de Almachtige verzoening brengt tussen jood en Arabier door ook hun Koning en broer, de Zoon van de Allerhoogste GOD, JEZUS, ISA, YESHOSWUA MESSIAS, hun Vredevorst aan hun te openbaren?  

 

 

Arabic praise !

 .Je kunt nog veel meer getuigenissen vinden en schitterende aanbiddingsmuziek.  www.muslims4jesus.com Op You-tube zie je spectaculaire getuigenissen  van  Nassir Sidikki en Jerry Rassamni. www.jihadtojesus.com  Zelfs een sjeik is totaal genezen !  

Bidt je mee dat de Arabieren en de moslims in Europa, ook uit Nederland,  het joodse volk juist gaan zegenen ? Het gebeurt al want er komen dagelijks vele moslims tot JEZUS in Iran en Irak. Er zijn zoveel geheime Arabische gelovigen maar zij lijden wel enorm, worden vervolgd en zelfs gemarteld omdat ze hun geloof vaak niet openlijk in vrijheid kunnen belijden. Goed nieuws is dat er een prachtig evangelisatie tv programma bestaat in vele Arabische landen. Arabische praise liederen zijn zo mooi, zo oprecht en zo toegewijd. Deze nieuwe gelovigen betalen een hoge prijs maar staan te schitteren als sterren voor Koning JEZUS en worden gezegend door de Allerhoogste !  Meer dan 30.000 Egyptische christenen  kwamen op 11-11-11 samen JEZUS groot maken van 6 Pm tot 6 Am in de Cave church in Caïro. Op dit moment verlaten vele christenen Egypte omdat radicale moslims het op de Kopten ( christenen in Egypte sinds 14 eeuwen) gemunt hebben en dood en verderf zaaien.  

Voor Iraanse en Afghaanse christenen;

www.222ministries.com   en  www.farsicrc.com

Kijk ook eens bij; www.arabvision.nl     www.awm.org/nl

    www.thewaythetruth.com  1000 verhalen van ex moslims

Voor Turkse chr.  www.incil.nl

Arabische chr.tv op Family 7 ; Barakattv info@barakat.tv

Kijk ook bij migrantenkerken.

De NEM (Near East Ministry) ;  www.nemnieuws.nl

 

Bekijk video's online bij http://www.israëlvision.tv/

Actuele bijbelse kijk op recente gebeurtenissen

in Israel ; http://www.israelvision.com/

www.visionforisrael.com     

  

  UP TO DATE websites Israël  :

             www.christenenvoorisrael.nl

                     www.jewishvoice.com

www.roots4you.tv  www.visionforisrael.com

                          www.israëltoday.nl

Reizen naar Israël; http://www.oppenheim.nl/

  

Worden er nog steeds christenen gemarteld ?

Helaas wel, een groot aantal, in Antichristelijke vooral Islamitische landen. Het bewijs dat deze landen niet de Ware levende God dienen is daarom overduidelijk. Moslims die hun eigen broeders martelen, opblazen en vermoorden in de Naam van wie ? In Nigeria zijn tijdens 9/11 meer christenen vermoord door radicale moslims dan in New York zijn omgekomen toen de twin-towers  vielen...( bron Brink-tv) maar dit is geen nieuws op de gewone tv.... Gelukkig hebben de verenigde Emiraten vriendschap met Israël gesloten en is Saoedi Arabië ook niet meer vijandig. Het KONINKRIJK van GOD bestaat niet uit haat, maar uit liefde, vergeving en verzoening. Joy, Peace and Righteousness is the KINGDOM of GOD. Alsjeblieft bid voor ze, vergeet ze niet  www.opendoors.nl   (boek : Geheime gelovigen Anne v/dBijl) 

Israël is GODS oogappel

JEZUS  onze MESSIAS is een jood en GODs plan voor Israël gaat door en dat is groots.  Het is een geweldig maar apart eindtijdplan. Na de Holocaust, na alle eeuwenlange vervolging, na de oorlogen, na1948 , na 7 okt. 2023,  brengt HIJ elk jaar zoveel joden terug naar huis, naar Israël. GOD herstelt Israël en wil haar verlossen zoals wij verlost zijn.  Hij vergeet Zijn volk niet. Lees maar in Jeremia 31. Israël zal op gaan bloeien als nooit tevoren en nog een hoofdrol gaan spelen en tot haar volledige bestemming komen. Let op de Vijgenboom zegt GOD.  Dat is Israël en ze staat nu in bloei ! Het land mag niet verdeeld worden.  Regeringen en landen horen het joodse volk ALTIJD te zegenen, dan worden zij ook gezegend want GOD zal ze nooit in de steek laten. HIJ is echt  een HELE GOEDE TROUWE BETROUWBARE VADER ! Hij is genadig en vergeeft AL onze ongehoorzaamheid ( dus ook HUN ongehoorzaamheid) en is allereerst trouw aan Zijn belofte en Verbond aan hen. Lees het verhaal van de verloren zoon. Als jij een kind had dat ongehoorzaam was maar daarna terugkeert, ben je als Vader zo blij  ! Dus al zitten ze in het nauw, GOD zal nu juist tot hen spreken om hun in hun bestemming te brengen. Een goede Vader is GOD, HIJ laat zijn kinderen nooit in de steek ! 

Vrede Peace Shalom  Salaam

Vrede op aarde en met elkaar is dus pas echt mogelijk als de Messias komt. Hij komt  na de grote verdrukking die waarschijnlijk 7 jaar duurt deze keer terug als de leeuw van Judah !  Naar Jeruzalem met een legerschare van engelen achter Hem aan. Tot die tijd zullen oorlogen en rampen toenemen die niet door GOD zijn begonnen maar door zijn vijand, die weet dat hij niet zo lang meer heeft. Na de 2e W.O. zijn er meer dan 50 miljoen mensen omgekomen  maar  er worden nog steeds oorlogen ontketend. Wie deze oorlogen betalen en opzetten zijn de schuldigen die totaal met GODS vijand in zee gaan.  Lees Ezechiël 36 t/m 38 en lees over de grootse battle (Armageddon) die zich daar nog gaat afspelen. GOD zal gaan ingrijpen als nooit tevoren. Als wij de Levende GOD en onze Bijbel beter leren kennen snap je waarom deze heftige geestelijke strijd zich hier op aarde afspeelt en waarom het vooral om Israël draait.  Echte vrede in je hart krijg je dus van JEZUS alleen, daarom wil HIJ dat iedereen deze Vredes en redding boodschap hoort en aanneemt. Dit goede nieuws moet worden doorverteld of je nu jong of oud, arm of rijk, wit of zwart, dik of dun bent ! Wij worden zo gezegend, bevrijd en genezen door JEZUS/YESHUA  met alle beloften  erbij, dan kunnen we als dank... toch wel voor Zijn eigen familie bidden ?  

 http://www.joodsleven.nl/ 

Wilt u mooie producten uit Israël bekijken ?

www.shalomvoorisraël.nl

  

 

333972 bezoekers (486500 hits) sinds 13-10-2008