Fam en kids

 

 " Laat de kinderen tot MIJ  komen....
zegt JEZUS 
en verhinder ze niet !''
 Dit bovenstaande lied, vind ik het lied en ik heb het eindeloos met kleuters gezongen vroeger !DOE JIJ HIER AAN MEE ?
Beste ouders en tieners ! Halloween is totaal geen onschuldig feest ! 31 oktober wordt het gevierd maar het is geen dag waarop de GOD van Israël aanbeden wordt, NEE het is de dag dat satan de vijand van GOD aanbeden wordt.. Door wie ?
Bekijk het bovenstaande  filmpje en wordt wakker.

Belangrijk; Wij geloven dat de experimentele MNRA - Gen -therapie-prik zeer schadelijk, zelfs dodelijk kan zijn voor u en uw kind en raden u dit ten zeerste af. De bijwerkingen zijn levenslang ! Kinderen hebben een gezond immuunsysteem en kunnen deze griep aan. Ook het dragen van  mondkapjes is zeer schadelijk voor de longen omdat ze o.a. het inademen van zuurstof belemmeren. Men schijnt het ook maar normaal te vinden dat baby's zo'n 30 vaccinaties krijgen terwijl hun immuunsysteem nog nauwelijks ontwikkeld is.... Je mag je echt wel afvragen waarom zoveel kinderen tegenwoordig chronisch ziek worden. 
..

 

Superboek (Nederlands)
is nu ook op de zender Family 7 en het is een grote hit ! Bij Ziggo als je Kabel tv hebt te vinden op net 230. De Bijbel verhalen zo mooi getekend, zo goed vormgegeven in deze serie tekenfilms. NEW FAITH NETWORK  met Christelijke films.Maak je kinderen weerbaar en kijk samen met ze ! Leer je kids het Onze vader te bidden.  De Bijbel verhalen worden gebruikt op scholen .  Ken je de Bijbel nog niet goed ?  Dan leer je als ouder er zelf het meeste van en het is geweldig om te doen. Belangrijk dat wij ons  in deze rare, bizarre tijd veilig voelen bij JEZUS ! Dat we weten wat er aan de hand is, o.a. dat satan rond gaat als een briesende leeuw omdat hij nog maar een korte tijd heeft. www.cbnnederland/superbook.nl  Er is nu ook een stream dienst waarbij je achter elkaar afleveringen kunt volgen !

 

                                                       
 
Stille nacht, heilige nacht...
Het eerste liedje waardoor ik zelf aangeraakt werd door de Heilige Geest, was toen ik zelf op balletles zat . Ik was 9 of 10 jaar jong en er was een Kerstviering ... Stille nacht werd daar gezongen en gedanst .....! Dat heeft me daar zo aangeraakt maar het echte verhaal?... de echte boodschap van JEZUS als Messias die naar de aarde kwam om ons te redden enz.? De echte boodschap, het goede nieuws, het evangelie heb ik helaas pas heel veel later  gehoord.
Ik heb m'n tweede filmpje vorig jaar gemaakt ! natuurlijk getiteld ; Stille nacht, heilige nacht voor alle kinderen, die net als ik nooit het evangelie hebben gehoord toen ze klein waren.   Heaven is for real !
 
Een TOP familie film die je gewoon op Netflix kunt bekijken. Er is ook een boek van : De jongen die in de hemel was. Puur en eenvoudig geschreven door ; predikant Todd Burpo. De dvd en boek(en) zijn ook te bestellen op Bol.com


 
 Pasen
Het grootste en belangrijkste feest is en blijft  het PAASFEEST, PESACH, PASS-OVER . Het joodse volk werd bevrijdt van slavernij en uit Egypte geleid door Mozes optrekkende door de woestijn  naar het Beloofde land. Hun en onze Redding is een feit doordat JEZUS Christus /YESHUA Messias naar de aarde werd gestuurd, geboren werd in Bethlehem en voor ons aan een kruis is gestorven. JEZUS noemen we daarom ook onze Redder en Verlosser, omdat HIJ onze ziel voor eeuwig heeft verlost uit de hel en de duisternis. HIJ heeft de dood en de duivel overwonnen.  Het Lam GODS dat Zijn bloed gaf voor onze zonden is weer opgestaan op de derde dag ! Halleujah !
 Het feest van Koning JEZUS; Grote Paas-poppenkast voorstelling A'dam 1996
   
 40 dagen bleef JEZUS  nog bij zijn discipelen en daarna steeg hij op; de zogenaamde hemelvaart van JEZUS ! In Nederland noemen we dat  Hemelvaartsdag.  De grootste en belangrijkste spectaculaire reis OOIT op een wolk naar boven ! Niet op een raket niet in een raket nee, op een wolk !...om aan de rechterhand van GOD plaats te nemen op Zijn troon ! Daar zit JEZUS nu aan de Rechterhand van GOD de Vader en HIJ bidt  24/7 elke dag voor jou !


 Welke belangrijke gebeurtenis viel tegelijkertijd samen jaren en jarengeleden met het Pinksterfeest na Pasen/ Pesach/ Pass-over     Pinksteren valt samen met het joodse Shavouot ( weken feest, oogstfeest). JEZUS was naar de hemel opgevaren, opgestegen ( hemelvaart dag) en had beloofd dat de Trooster ( de Heilige GEEST zou komen om hen te helpen. De discipelen (120) zaten samen te wachten in Jeruzalem ...toen kwam er een windvlaag ...In het boek Handelingen 2:3 staat: En er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden en het zette zich op ieder van hen.  

Ja ! wij kunnen en mogen dat ook ontvangen (nog steeds!!!) als we JEZUS gaan volgen !

    

Hieronder zie je een heel kort filmpje (van maar 60 seconden) zodat je een impressie krijgt hoe JEZUS/YESHUA en zijn familie inhoud gaven aan het Shavuot /  joodse wekenfeest na Pasen. Elk jaar vierde HIJ dit feest van de Thora , ( de tien woorden) de Tien geboden want toen was de Heilige GEEST nog niet uitgestort. Welke overeenkomsten zie je ? 

   

      Pastor Strader uit Florida stuurde me alweer een tijd geleden dit onderstaande filmpje...In de zomer in de week (4-08-2013) is het gebeurd tijdens een zondagavond dienst. Een jongetje van 9 jaar met ADD, uit een familie met 6 kids gaat naar de hemel als er voor hem wordt gebeden.  Hij ligt 90 min. op de grond en ontmoet JEZUS.                                                                                 Hij is helemaal veranderd en verlost .....laat hem het zelf maar vertellen....  
     
   

Straks ziet ze mama weer....
 Rhema Marvanne is pas 8 jaar en heeft de stem van een engel. Ze heeft haar moeder verloren aan kanker maar zingt over de ontmoeting met JEZUS in de hemel en weet dat ze haar mama daar weer zal zien. GOD is een goede GOD en fantastische Vader. 


   
O
nze geliefden kunnen we weer zien als ze in JEZUS CHRISTUS sterven. Laten we daarom hier op aarde geen tijd onbenut laten om GOD beter te leren kennen en HEM altijd eren en prijzen . Zoek eerst het KONINKRIJK van GOD en alle dingen worden je in de schoot geworpen !


  

                      www.kinderbijbels.nl 

>>Op deze site kun je een kinderbijbel uitzoeken, die bij jouw  kind/ gezin /groep/klas/school past. De mogelijkheid bestaat ook om bladzijden te lezen en te bekijken on-line. Dus dat is handig.

>> Een prachtige jongerenbijbel ? Misschien het stripverhaal  Manga Messiah ? Het is de moeite waard een kijkje te nemen.de Bijbel in strip verhalen www.willemdevink.nl

  

  

    Verschillende animatiefilms zijn in het engels te zien op you-tube. Hierboven een animatie van het verhaal van Lazarus.  

    Met de computer een bijbelverhaal vertellen ? www.beeldbijbel.nl

 www.bibleforchildren.org  ( in alle talen te lezen !!!) 

    Eco vriendelijk knutselen met Freeplaykit www.kleinesam.nl 

     Christelijke tv ? Zorg dat je Family7 en/of de GOD-TV kan ontvangen

      en een filternet op je computer krijgt. www.oliveinternet.nl 

     Kijk en luister (en vertaal) met je tiener(s) of jongeren het indrukwekkende

 levensverhaal van Victor Marx.....een superzegen voor alle misbruikte kinderen...

 

 

  

     Christelijke games ? www.christiancomputergames.netbiblestories   

     Apps Leuke kinderbijbel app ( wel in het Engels) gratis in de Appstore.
 
      Onbedoeld ZWANGER geraakt ? Goede hulpverlening : www.siriz.nl  

 

 

Ouders & Coo is een christelijke website voor ouders die je kunnen helpen op vele terreinen w.b
.opvoedingsproblematiek . Ook willen ze politieke invloed uitoefenen.

 

  

 
Vaders, Mighty men !
 Angus Buchan uit Zuid-Afrika ging nadat hij op zijn land een enorme aardappeloogst van GOD kreeg door een machtig wonder van groot geloof,  mannen in zijn land gaan trainen tot ,,Zonen GODS''.  Mighty Men conferences met meer dan 60.000 mannen op zijn land. ( o.a. 30 ton worstjes inslaan, wat een logistieke operatie) Hier wordt je vrolijk van !
  
  
Sodom en Gomorrah
O.a. in de Nederlandse samenleving zijn pedo seksualiteit,  kinderporno, zinloos geweld, kindermisbruik en vermissingen een ernstig probleem. Al 30 jaar doet onze regering hier niets aan ! Het is ten hemel schreiend ! Kinderen, de parels in de samenleving... lijken dus in werkelijkheid in de wereld helemaal niet zo ,,geliefd''  en zo veilig te zijn in Nederland.  Al eeuwen lang heeft de vijand het op hun gemunt maar nu in deze goddeloze eindtijd raakt het de meest kwetsbare kinderen. Anders werden ze toch veel beter beschermd ? www.terredeshommes.nl  De gezinsstructuur is heden ten dage  totaal uit balans met alleen al het forse aantal scheidingen. Slachtoffers en oprechte hulpverleners hebben het zwaar. In de media nemen de leugens, het demoniseren van mensen, de perversiteit en horror alleen maar toe. Hoe komt het dat dit gewoon maar doorgaat ? Omdat we in de eindtijd leven ? En  ....er bestaat een vijand die rondgaat als een briesende Leeuw die nog weinig tijd heeft en zelfs met vroeg seksualisering op school, onze kinderen wil misleiden en bezoedelen met een totaal verkeerd beeld , verkeerde identiteitsvorming. Ja, er zijn zieke geesten en daders aan de macht !  Hoever zit het verweven met de belangen van anderen die verstrikt zitten in een afschuwelijk satanisch netwerk ? In Nederland ? Hoever gaat dit ? Is het RECHT zo krom ? Zijn zelfs Bureau Jeugdzorg e.a. zorg instanties, kinderdagverblijven, weeshuizen en of andere instellingen zo onbetrouwbaar geworden zoals in Engeland aan het licht is gekomen ? De ergste dingen ?  We geloven de feiten niet, zo erg is het soms. We denken het is omstreden of wie zegt dat dat waar is ? We drukken te vaak de waarheid van ons af, kijken weg terwijl in de geschiedenis deze praktijken al eeuwenlang in het geheim gebeurden en in de doofpot zijn gestopt.... Die grote beerput is een doofpot en bestaat nog steeds. 
 God zegt; Ef.5:12 Want wat heimelijk door hen gedaan wordt, is te schandelijk om te vertellen. Rechters die slechts werkstraffen geven aan mensen die  piepjonge kinderen misbruiken terwijl ze levenslang hiermee worstelen ? Advocaten die ...en zo kan ik doorgaan. DIT MOET STOPPEN !
 
Wat kunnen we zelf doen ?
 
Wij kunnen ons hiertegen beschermen als ouders, opa's en oma's in buurten en gemeenten verenigd  en gezamenlijk bidden dat GOD dit satanische netwerk ontmaskert en stopt. Let op internetgedrag van uw kind, kijk heel selectief  tv, zelfs de reclames zijn soms demonisch. Gebruik internet vilters. www.oliveinternet.nl  Gewelddadige computerspelletjes zijn ook niet onschuldig. Hoe belangrijk is het dus dat (vaders) u verantwoordelijkheid neemt over uw gezin, familie en naasten in straat, dorp en stad: Waakt en bidt ! Sluit uw ogen niet voor deze gruwelen in het belang van hulpeloze jonge kinderen want Nederland lijkt in dit opzicht op Sodom en Gomorrah. www.stopkinderpornoabuse.nl  
Je begrijpt wel dat het heel hard nodig is, dat Nederland zich in alle lagen van de bevolking van (de) top tot teen radicaal gaat bekeren. GOD zal vroeg of laat zorgen, dat dingen aan het LICHT komen en dat zal voor menigeen niet makkelijk verteerbaar zijn. Toch  is dit nodig en belangrijk voor het herstel en de genezing van slachtoffers en een ieder die er mee te maken heeft gehad. 
Bid-tip ZEGEN je kinderen dagelijks en breng ze (ook van je buren of klas, school, peuter en kinderdagverblijf) dagelijks onder de bescherming van JEZUS CHRISTUS en zijn kostbare bloed en vraag GOD, Zijn engelen rondom hen te plaatsen.
Bid ook voor andere kinderen; www.bid4kids.nl 
  

 
( Diante do Trono is in Brazilïë een kinderprogramma op tv )

Schoolkeuze

Mijn ervaring is dat de meeste  Christelijke en Oecumenische scholen  geen scholen zijn, waar wedergeboren christenen werken maar veelal gewone ( goede) leerkrachten maar die vaak helemaal niet geloven. Soms zijn er traditionele of sterk religieuze gewoonten vanuit  de traditie van een kerk uit het verleden. ( er zijn misschien een paar goede uitzonderingen zoals evangelische scholen in de Bijlmer en Zaanstreek)  Het is dus veelal gewoon traditie of buitenkant, waar ze dus af en toe Gods woorden bij gebruiken. Sommige Katholieke scholen hebben/hadden van oorsprong eenvoudige, goede catechese lessen waar elke week de Bijbelverhalen werden verteld. Wat belangrijk is, is dat het Woord van GOD gezaaid wordt, in het hart van een kind. De prachtige Bijbelverhalen van Noach, Abraham, David, Jozef e.a. zijn essentieel. Geloof komt door het HOREN van het Woord. Maar als er geen oprechte gelovige leerkrachten meer zijn, die van GODS woord houden en die het ook niet in de dagelijkse eenvoudige dingen van het leven kunnen terugbrengen, uitleggen en vertellen wat doe je dan ? Dan zul je een school moeten kiezen die tot je hart spreekt en goed is voor je kind. De geloofsopvoeding zul je zelf moeten geven en investeren in je kind. Sommige zogenaamde ,,christelijke'' scholen gebruiken religieuze methoden  waarbij weinig van het oorspronkelijke terug te vinden is.

Geef zelf het goede voorbeeld

De kracht van het Woord  is  niet meer aanwezig op de meeste scholen want het is veranderd en wordt vermengd.  Het is een slap aftreksel en zoutloze soep geworden. De Woorden van GOD worden verdraaid en de verhalen menselijk gemaakt en even gauw voorgelezen. Gebeden wordt er nauwelijks, misschien even snel wat gepreveld. Zeldzaam is een leraar of lerares  die op eigenwijze een bijbels voorbeeld geeft en toch ook nog modern is. Misschien zijn het de laatste der ,,Mohikanen'' ?.  Misschien heb je in de Bijbel belt, het midden van  Nederland op de Veluwe nog wel scholen met de Bijbel ? Daar kan ik niets over zeggen. Die ken ik helaas niet. Het beste kun je je kind sturen naar een school waar je hart naar uitgaat en waar je kind zich veilig voelt en waar leerkrachten met liefde  werken in een eerlijk team wat plezierig werkt.  Helaas bestaan er ook slechte scholen. Scholen staan onder grote druk en hebben zelf steeds minder in te brengen. Lastig, maar we leven in de eindtijd en het is het beste je kind zelf het goede voorbeeld te geven en een goede geloofsopvoeding te geven...en dat betekent investeren in je kind, en dat kost tijd !. Lees de kinderbijbel samen, bid samen, bespreek en overleg veel dingen samen, doe leuke dingen samen, toon interesse, wees begaan met het reilen en zeilen van je kind, verzin een leuk familie spel en heb een goede familieavond samen enz. !

 

.

 

 GOD op school

Twee geweldige sites met veel liedjes, lessen,toneelstukken, hoorspelen e.a. ideeën door zeer ervaren juffen. De moeite waard !   www.godsdienstles.nl      www.hoi-godsdienstles.nl

 

JEZUS is De KONING der KONINGEN  van Alle Naties,

DE BLINKENDE MORGENSTER, De HEERE der HEEREN

en HEERE der HEERSCHAREN, REGEERT voor EEUWIG !

  

In dit filmpje zie je hoe een familie een walvis redt die totaal verstrikt zat in de netten ! Overweldigend beantwoordt de walvis zijn/haar vrijheid met enorme vreugde sprongen ! Hier zie je dat de mens, als de hand van GOD wordt gebruikt om een walvis te redden ! Een goddelijke actie !  Hoeveel te meer moeten wij mensen, kinderen (wie wij liefhebben) redden uit de strik van valse, slechte  mensen ?

 

    

 

   

 

                                                                                          

http://www.tovclub.nl/   

      TOV  clubblad  (ook te gebruiken op school )

 

  

Wie wil  weten hoeveel soorten dino's er waren en waarom ze leefden voor de zondvloed en NIET miljoenen jaren geleden  gaat naar: ( wij geloven dat de aarde ouder is dan 6000 jaar en dat GOD de wereld heeft herschapen) er blijft verschil van mening over, ook bij verschillende  christen wetenschappers. www. scheppingofevolutie.nl   www.drdino.com

  

Trouwen doe je echt maar 1 keer ! of niet ? Oeps....

Harmonie in het huwelijk

Wacht ermee totdat je duidelijke en totale bevestiging hebt want je gaat een verbond aan voor je hele leven tot je dood....scheiden is helemaal geen optie ......(als je het goed wilt doen) want GOD haat echtbrekers en overspel. HIJ is een GD van herstel , die aan de kinderen denkt en we kunnen niet even een ander nemen om welke reden dan ook, JEZUS legt de lat nog veel hoger ...Wie iemand aankijkt en hem of haar begeert heeft al overspel gepleegd in zijn hart...Math.5:28 In vers 20 daarvoor waarschuwt en zegt HIJ tegen zijn leerlingen, dat wie zich niet nog MEER ( nog meer ernst daarmee maakt ) houdt aan de wetten en voorschriften zal het Koninkrijk der hemelen NIET in gaan.

De keuze voor een partner, is daarom de meest belangrijke keus, na de keus voor JEZUS, in je leven. Het is ook een keus voor je hele leven.

Harmonie in je huwelijk.....Een hemel op aarde ? Jazeker dat is mogelijk. De kwestie van gezag, de sleutel naar intimiteit. Begrip krijgen over gezag en autoriteit zoals GOD het heeft bedoeld is onze bescherming en voor Nederlandse vrouwen een must ! Dien elkaar in je huwelijk en leer beschikbaar te worden voor elkaar zoals GOD het wil. Denk nou niet dat je de enige bent die hier mee worstelt, nee vele christenen groeien in dit leerproces naar elkaar toe tot een harmonie ! Hier een paar geweldige boeken die ik je aanraad maar ook een serie: Lach jezelf naar een beter huwelijk (deel 1 van 6)

  

          

Boeken tips

Voordat je trouwt door Matteo en Carola Piano

Harmonie in het huwelijk  door Rene en Jacqueline de Groot

Sex zoals GOD het bedoeld heeft door Wilkin v/d kamp

Drie andere geweldige aanraders ; De kracht van de biddende man, De kracht van de biddende vrouw en De kracht van biddende ouders van Stormie Omartian. Te verkrijgen bij www.bol.com en bij Evangelische christelijke boekwinkels  

Wat vrouwen moeten weten over de gedachtewereld van mannen

Wat mannen moeten weten  over de gedachtewereld van vrouwen

Twee goede  boekjes van Shauntie Feldhahn ( Het heeft een vriendin van mij haar huwelijk gered !)

http://www.4-womenonly.com/

                   

  

           NEDERLANDSE BRAVEHEARTS

             Voor echte mannen bestaan er supertijden !  www.de4emusketier.nl 


                                

                                                                    Heb je gezinsproblemen ?

                                                                      Kom je er echt niet uit ?  www.ilovemyfamily.org  

              Scheiden hoeft niet !

Vroeger was scheiden een schande. Tegenwoordig proberen de meeste hulpverleners een scheiding zo positief mogelijk te maken terwijl het een crime blijft voor beide partijen. Veel mensen proberen ook nog allerlei vormen van therapie te volgen en als niets dan wil lukken dan maar uit elkaar. Maar.....  Er bestaat ook een andere weg....een betere weg....Het is kiezen voor de lange weg... de beste weg.... de weg met GOD ! GOD kan absoluut totaal herstel brengen al is dit niet van de ene op de andere dag.

Bij ons kun je terecht. Wij vinden het fijn om stellen en gezinnen te helpen en als we er zelf ook niet uitkomen door te verwijzen. Wat het belangrijkste is.... is DE WIL ! WIL je het echt ?! Mag GOD dan ook  in jullie leven komen ?  Dan gaat het zeker lukken !! Want als we GOD erbij gaan betrekken gaan er wonderen gebeuren ! Doe het ! Je gaat voor de BESTE beslissing !!! info@devingervangod.nl

 

  

Wat je als ouders hoort te weten

Het is belangrijk dat u als ouder weet wat de gevolgen voor uw kind zijn als kinderen overspoelt worden met hekserij en toverijverhalen zoals Harry Potter en zich er veelvuldig in gaan verdiepen.  Uitgeverijen domineren het onderwijs hiermee en de jeugd is hiervan de dupe. In Nederland gaat men subtiel te werk  verbonden aan allerlei websites die kinderen voorbereiden op duistere kennis. ( witte en zwarte magie, wicca, betoveringen etc.) Zie: Hoe spreekt GOD ? De zuigkracht van deze betoverende wereld is geen sprookjeswereld  waarin je je kan verschuilen zoals dit vroeger vaak onschuldig leek. Wie een beetje Engels verstaat kan het beste de tijd nemen voor deze film van Pastor Joe Schimmel die uitstekend de gevaren uitlegt van alle soorten occulte invloeden voor kinderen in muziek en films .

 

Het is een serieuze voorbereiding op hekserij en toverij. Yoga is allang ,,gewoon''  en ingeburgerd in bedrijven en scholen en meditatieve momenten worden speels ingebouwd tussen het lesgeven door.  Door deze invloed worden kinderen rebels en leren eerder  te manipuleren en controleren in plaats van gezonde gehoorzaamheid aan gezag. Goed en kwaad bestaat dan niet meer en dit kan verwarring  en concentratie problemen tot gevolg hebben. Een gezonde karakterontwikkeling? Ik denk dat kinderen hierdoor een rebelse karakterontwikkeling ondergaan en dat de gevolgen daardoor gevaarlijker zijn dan u denkt.

   

Geloofsopvoeding

Geef zelf het goede voorbeeld en laat je kinderen zien dat je een relatie hebt met GOD. Als jij je bijbel leest en bidt ziet een kind dat. Je gezin is je eerste missie en daar komt heus wel strijd bij kijken. Forceer 't niet , bid veel voor je familie, maar laat het ook weer los. Mijn oma was mijn voorbeeld vroeger. Zij bad en de rust en de Heilige Geest waren tastbaar in haar huiskamer aanwezig. 

Gezamenlijk kun je uit de bijbel lezen/ films kijken, erover praten en er een leuke happening voor het hele gezin van maken. Een bijbeltekst van de week of iets anders verzinnen om voor verdieping te zorgen.

Kijk voor ideeën bij geloof en opvoeding.nl, kind en geloof enz. Vast wel eens van die leuke cabaretier Herman Boon gehoord?  Hij heeft kinderkampen in de zomer en een bijbelschool voor jongeren ; De katapult. Zijn bijbelse onderwijs is levens veranderend, praktisch en doorspekt van grappige scenes. Kijk eens bij. www.hermanboon.nl

  

 

Grenzen stellen

Investeren in je kroost kost tijd en moeite maar het brengt je vrede en gerechtigheid. Wie zijn kinderen grenzen stelt zal de vruchten daarvan plukken. Wat je zaait, oogst je. Grenzen zijn belangrijk omdat het kind binnen die ruimte zijn veiligheid heeft.

Grenzen zijn erg belangrijk  in elke relatie, ook in  je huwelijk.

       eerst fff lachen !    eerst ff lachen !  eerst ff lachen !

cabaret voor ouders:     http://www.roueverveer.nl/

 favoriete amerikaanse buikspreker http://www.jeffdunham.com/

serieus lachen    www.hermanboon.nl

  

BOEKEN TIPS :

Matteo en Carola Piano ; Voordat je trouwt

Wilkin van der kamp: Sex zoals GOD het bedoeld heeft

Dr.Henry Cloud en Dr.John Townsend :  Grenzen

H.Norman Wright : Als je kind ontspoort  (Overlevingsgids voor ouders)

Wilkin v/d Kamp : SEX Zoals GOD het bedoeld heeft

Neil T. Anderson  :  Hoe overwin ik verslaving

                                  Hoe overwin ik depressie

                                                       Hoe overwin ik een negatief zelfbeeld

                            Hoe overwin ik twijfel

Bij www.dehoop.nl kun je allerlei goede pastorale tips en cursussen

volgen en altijd met je vragen terecht.

 

  

 

 

333942 bezoekers (486466 hits) sinds 13-10-2008