ZAKELIJK

 

Financiële en juridische gegevens 

Naam  van de Stichting;  De Vinger van GOD

Wij zijn  verbonden met Igreja Nova Allianca in Timoteo, Minas Gerais in Brazilië.

Zendings-Gemeente  Nieuwe Verbond is de Nederlandse naam

van de gemeente  afgekort ZG -Volendam.

Tevens zijn wij verbonden  met de ABC/CAMA gemeenten
in Nederland en andere Evangelische gemeenten.

Voor GIFTEN en donaties ;
 
Stichting de Vinger van GOD
Bankrek.nr. IBAN;  NL70RABO 0315 6714 24

 

Fiscaal nr.:  8156.66.238

 

Stichting De Vinger van GOD staat geregistreerd als

Algemeen Nut Beogende Instelling per 1-1-2014 maar heeft

haar status vanaf 2013.

  

Contact;

Email adressen; info@devingervangod.nl

                              t.thefarmer@gmail.com

 

Tel.nr.; 0299-362613

             06.14676623

 

Post en bezoekadres; Henegouwen 1, 1131 RA Volendam

 

Bestuursleden;  T.M.  De Boer               Voorzitter

                           Woltje Schilder           Penningmeester

                           I. van Leeuwen           Secretaris 
 JEZUS is je  Eeuwige zekerheid
 Jesaja 61  Wij verkondigen het heil/herstel en genezing voor arm en rijk, jong en oud, gevangene, treurende, eenzame, verlatene, gescheiden, zieke en gezonde ,verlossing en bevrijding voor iedere wel of niet gekwetste ziel. Een vrolijk feestgewaad in plaats van een kwijnende geest !  GODs goedheid geeft BEAUTY for Ashes. Nu heten we Stichting De Vinger van GOD. Hosea 6:1-3 Het volk zegt: Kom laten wij terugkeren tot de HEER.... aan de HEER willen wij ons toevertrouwen, Hem te kennen is ons enig doel. Lucas 4:19 Wij verkondigen het aangename jaar van de HEER !

 

Beleidsplan en doelstelling ; 

 

 
 
Beloningsbeleid: Niet van toepassing . 
Pas als iemand wordt aangenomen in de Stichting die inkomsten zou verwerven is er sprake van een beloningsbeleid.
 
 
Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten vind je op onze site bij Actie geschiedenis
 en bij ZG-Volendam hieronder ons wekelijkse actieplan zoals ontworpen in 2013.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

338087 bezoekers (492837 hits) sinds 13-10-2008