ZAKELIJK

 

Financiële en juridische gegevens 

Naam  van de Stichting;  De Vinger van GOD

Wij zijn  verbonden met Igreja Nova Allianca in Timoteo, Minas Gerais in Brazilië.

(Zendings-Gemeente  Nieuwe Verbond is de Nederlandse naam

van de gemeente ) afgekort ZG -Volendam.

Tevens zijn wij verbonden  met de ABC/CAMA gemeenten
in Nederland en andere Evangelische gemeenten.

Voor GIFTEN en donaties ;
 
Stichting de Vinger van GOD
Bankrek.nr. IBAN;  NL70RABO 0315 6714 24

 

Fiscaal nr.:  8156.66.238

 

Stichting De Vinger van GOD staat geregistreerd als

Algemeen Nut Beogende Instelling per 1-1-2014 maar heeft

haar status vanaf 2013.

  

Contact;

Email adressen; info@devingervangod.nl

                              t.thefarmer@gmail.com

 

Tel.nr.; 0299-362613

             06.14676623

 

Post en bezoekadres; Henegouwen 1, 1131 RA Volendam

 

Bestuursleden;  T.M.  De Boer              Voorzitter

                           N.S.I. Runderkamp      Penningmeester

                           J. de  Groot-Boot        Secretaris

 

 

Beleidsplan en doelstelling ; 

 

 
 
Beloningsbeleid: Niet van toepassing . 
Pas als iemand wordt aangenomen in de Stichting die inkomsten zou verwerven is er sprake van een beloningsbeleid.
 
 
Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten vind je op onze site bij Actie geschiedenis
 en bij ZG-Volendam hieronder ons wekelijkse actieplan zoals ontworpen in 2013.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niets van deze website mag worden overgenomen  zonder toestemming

van de beheerder.

276536 bezoekers (391828 hits) sinds 13-10-2008