Hoe begin ik ?

  

.

 
Heb je JEZUS aangenomen en ben je wonderlijk wedergeboren en gered ? Heb je berouw gehad en je omgedraaid van je oude leven ? Dan ben je een nieuwe schepping geworden zegt GOD in Zijn woord en staat je naam opgeschreven . Heel heel Hartelijk Gefeliciteerd ! Dan kun je nu je eerste stappen zetten in dit vernieuwingsproces, opgebouwd en zelfs smoorverliefd worden op Hem. Koop allereerst een Bijbel, begin met lezen elke dag in het N.T. dan wordt
HIJ van een klein stroompje een sprankelende fontein tot een grote waterval, die in je binnenste gaat stromen......Je kunt een actieve. vrolijke , sterke en vurige christen worden die van overwinning naar overwinning gaat. Als je GOD wil gehoorzamen natuurlijk.... 

JEZUS zegt : Ik ben het levende woord, Drink van het water des levens,

Stromen van levend water zullen uit je binnenste vloeien,

Ik geef je leven in overvloed ! 

Het levende water drinken

Het Woord van GOD brengt je geest tot leven en voedt je. Misschien was alles droog en dor in je ? Dan heb je een flinke waterval nodig van binnen om de toekomst tegemoet te kunnen. .JEZUS vergelijkt het Woord van GOD met water;  het belangrijkste vocht wat we elke dag nodig hebben en waar we voor meer dan 70% uit bestaan. Een mens kan niet lang zonder water, zeker niet in de woestijn.  JEZUS noemt de woorden van GOD levend water. Drink van MIJ zegt JEZUS en je zult nooit meer dorst hebben ! Hij is het vleesgeworden Woord staat er in Johannes. We drinken Zijn woorden in en Zijn woorden reinigen dan ons denken en je oude natuur wordt langzaam aan vernieuwd. Het is een soort waterbad wat je ondergaat met de Heilige Geest in je ! HIJ zelf zal de  geestelijke woorden aan je uitleggen. Opnieuw beginnen ? Leer JEZUS en Zijn woorden kennen. JEZUS is de rots, ( de Petra)  het fundament waar je nieuwe leven(huis) op gebouwd wordt. Wie is HIJ ? en Wat heeft HIJ voor ons gedaan ? Waar is HIJ nu ? Ontdek HEM in Zijn woorden. JEZUS heeft je innig lief staat er in Hooglied 1:7. HIJ houdt meer van je dan jij ooit van HEM zult houden. Mag HIJ je hart helemaal veroveren ? Laat je hart  (en hoofd) verliefd worden op Hem want al Zijn beloften, ja al Zijn gunst en zegeningen zijn voor jou ! HIJ zegt in Psalm 119;

Mijn woord is een lamp voor jouw voet. 

  

  

 Een lamp om je de weg te wijzen

In het donker zoals bij de tien dames in Math.25 die naar het bruiloftsfeest  gingen. Sommigen hadden hun lampen niet in orde gemaakt en te weinig olie meegenomen. In Spreuken 6:23 staat Het gebod is een lamp en Uw onderwijzing een Licht.  Een lamp die licht geeft op en in een situatie om de rechte weg te volgen. Een lamp die je wijsheid brengt hoe je moet handelen en welke beslissing de beste is.  Een lamp met een licht dat wonderlijk genoeg diep in je wezen aangaat en levend wordt gemaakt. Het woord van GOD zegt in Efeze 2:1 zegt dat je geest levend gemaakt wordt . Het licht gaat dus aan in jou als je wedergeboren bent !  Psalm 18: 29 zegt; U doet mijn lamp schijnen.  Die lamp wordt van een melodie een symfonie in je hart. Een deuntje dat blijft zingen . Een licht dat zo fel schijnt als een ster in de nacht. Een vuurtje dat blijft branden en niet meer uit gaat als je zorgt dat je lampje goed gevuld blijft ! Luc.12:35 zegt ook tegen jou;  Houdt je lamp brandend !  Zo, is de Heilige GEEST in je hart gekomen en ben je online met je Hemelse Vader door JEZUS ! 

 

Noodverlichting

De lichten van onze eerste auto begaven het een keer toen we in een bos in Engeland reden. We waren op een conferentie in de country side en reden naar de boerderij waar we gingen overnachten.  Het was plotseling pikzwart om ons heen en doodeng. Geen lantaarnpalen niks. Het was ook nog eens een levensgevaarlijk weggetje. Op onze noodverlichting zijn we uiteindelijk langzaam thuisgekomen. 

Achteraf bleek het probleem slechts een zekeringetje te zijn die was gesprongen, ontdekten we later in de garage. Ik vergeet het echt nooit meer en het doet me ook sterk denken hoe ik zonder lamp wandelde toen GOD nog niet in mijn leven was.  De Bijbel  (een grote bieb van 66 boeken) is een goddelijke en hemelse  liefdesbrief voor jou en aan jou. Ook is de Bijbel een spiegel waardoor je niet alleen GOD maar ook  jezelf leert kennen en ziet waar je bent, gaat en staat. Je geloof groeit in je hart, door het horen van het Woord van een klein mosterdzaadje tot de allerhoogste boom. Koester dat zaadje, al is het nog zo klein.

JEZUS/YESHUA  is het LICHT, 
maar ook het Licht in jou ! HIJ schijnt door jou heen !

Duik je Bijbel in ( met het Nieuwe Testament beginnen)  en GOD openbaart je wie HIJ is, wat HIJ deed voor ons maar ook wie jij bent en Zijn plan met jou. Voor iedereen is er een plan. Voor je geboorte weet GOD jouw bestemming al. Lieve Vader , ik vraag U om Uw plan bekend te maken voor de persoon die dit leest. Wilt U door Uw Geest spreken en deze persoon bemoedigen als hij of zij op deze site tussen mijn woorden, de Woorden van U leest, want alleen door Uw Woord en door Uw Geest ontvangen wij inzicht, wijsheid en openbaring,  in JEZUS  Almachtige Naam, Dank U Vader, Amen.


 Zijn Koninkrijk met alle schatten ! 

Worden langzaam stuk voor stuk een gouden puzzel voor jou , die steeds beter in elkaar past. Ook zul je geheime juwelen van GOD vinden. Juwelen van wijsheid voor je eigen situatie want waar je schat is, daar zal je hart zijn.   De bijbel geeft je elke dag vers brood. Je kunt met een nieuwe gewoonte beginnen en elke dag even met GOD gaan zitten en je bijbel  lezen. Probeer het maar uit . Zoek een lekker plekje in je huis of kamer en ga lekker samen met GOD lezen. Psalm 27:11 zegt onderwijs mij en leer mij Uw weg Oh, GOD. Psalm 32:8 GOD zegt; IK leer en onderwijs jou...Schrijf op, wat je opvalt,  onderstreep eens wat woorden, overdenk het en bidt en vraag en praat met HEM. Dit is het begin en het allerbelangrijkste. Het worden je beste tijden met je beste vriend en als je het regelmatig doet dan wacht HIJ al op je voordat je ervoor gaat zitten !

  

     JEZUS is Het BROOD des LEVENS ! 

Bèt Lechem betekent Huis van het Brood. Betlehem, het kleine dorp waar  JEZUS is geboren in het land wat nu Israël heet. Hij is dus in het dorp, wat huis van het brood heet geboren . Hoeveel te meer wil HIJ dat we van het Brood des levens eten ! JEZUS/YESHUA is het brood wat leven geeft. In Joh.6:35 zegt JEZUS;,, Ik ben het Brood wat uit de hemel is gedaald ''.Joh.6:41;,, Ik ben gekomen om jou te laten leven ! ''Dit is het brood van wie ervan eet niet sterft.  Hand.2:42 en 46 zegt, Breek het brood met MIJ, zegt HIJ en gedenk MIJ. Dagelijks deden de eerste christenen het.

                                                     

  

            Vers Brood is het lekkerste ! 

 Het liefst eet je toch vers brood ? Elke dag een stukje van het Woord van GOD tot je nemen en tot je door laten dringen en overdenken. Er was een hevige strijd om het Woord want de duivel probeerde JEZUS gelijk te verleiden in de woestijn. Jij kan die broden toch in stenen veranderen ! daagde de vijand, JEZUS uit ,,Niet alleen van brood zal de mens leven '' , antwoordde JEZUS in Lucas 4.  Telkens moest JEZUS antwoorden met wat er geschreven stond om de boze te verslaan.  Jij zult ook strijd ervaren als je het Woord gaat lezen. Waarom ? Hebr.4:12 zegt dat Het woord levend en krachtig is. Het is zo krachtig en versterkt je binnenste. Laat niets je weerhouden om het tot je te nemen en bid ervoor. Je begint bijv. in het Johannes evangelie maar  je kan ook in Marcus of Mattheus beginnen.

Hemels eten?
  Kunnen wij het woord dan eten ? Ja, het is eerst melk daarna hemels voedsel voor onze Geest. Onze geest ,,slaapt'' en is geestelijk dood. In  Ef.5:14 staat; wordt weder geboren door de Heilige GEEST. GODs woord is heavenly food for our spirit. Want GOD is GEEST. . Hij komt eerst binnen met Zijn Heilige GEEST. Jouw geest wordt dan levend gemaakt ! De Heilige GEEST hebben we nodig om de hemelse krant voor onze toekomst ( de Bijbel)  te kunnen vatten.  Waarmee wordt onze geest dan mee gevoed ?  Met GODS woord. JEZUS is het Levende Woord en uiterst betrouwbaar, rechtvaardig en goed ! .HIJ heeft alleen het beste met jou voor en is je bovennatuurlijke hemelse eten ! Je kunt na JEZUS naar alle andere rubrieken gaan en zien hoe je kan bidden, je naam wordt opgeschreven, je vriendschap begint, je ,,een nieuw huis'' wordt en kan gaan groeien.


 Je beste vriend  

Een Koning en een Koning der Koningen ! Een rabbi, een Generaal Warrior. Je Herder en allerbeste vriend. Als je verliefd bent wil je niets anders dan bij elkaar zijn en veel praten en knuffelen. Je kunt er niet genoeg van krijgen. Zo begin je ook je relatie met GOD maar GOD is wel GEEST ! Hoe doe je dat dan ? Met HEM gaan praten en Zijn Woorden lezen, zo leer je HEM kennen. HIJ is zo blij met je ! Het gaat GOD echt om je relatie met HEM. Daar had HIJ alles voor over. In het Hooglied lees je alles over zijn  romantische blik naar jou. HIJ verovert je hart en zal je constant op een wonderlijke manier laten merken dat Hij aan je denkt en dat Zijn oog op je is. GOD denkt nooit slecht over jou. GOD de Vader, GOD de Zoon en GOD de Heilige geest zijn dezelfde GOD maar verschillend van aard en functie. Een eenvoudig voorbeeld; JEZUS vergeeft je en helpt je. Hij zit aan de Rechterhand van de Vader op de troon en bidt dagelijks voor je. GOD de Vader beschermt je en voorziet in je noden.  De Heilige Geest is je Trooster en bemoediger. Hij is op aarde de Helpende  persoonlijkheid die overal aanwezig kan zijn. Er zijn prachtige bijbelfilms te koop, die kunnen je ook  helpen de woorden en verhalen te begrijpen en ze zitten barstensvol met lessen voor het leven. (Ook een goede kinderbijbel helpt je aardig op weg.)

  

Joh.10:27     Mijn    schapen   horen   Mijn  stem en Ik ken ze

en de schapen volgen MIJ.  Ik  geef hun  het   Eeuwige   leven

 en  zij zullen niet verloren gaan in de Eeuwigheid en  niemand

zal  ze  uit Mijn  hand  rukken.

 

     De parel 

In Math.13:45 vertelt JEZUS, dat het Koninkrijk der hemelen gelijk is aan een handelaar die mooie parels zoekt. De koopman vindt op een dag een zeer kostbare parel. Het is zo'n pracht exemplaar, hij is zo oorspronkelijk , zo glinsterend dat hij  niet kan stoppen om er naar te kijken... hij weet zo'n waardevolle vind ik nooit meer ! Wat kan hij doen? Hij moet hem gewoon hebben en heeft er echt alles voor over. Hij denkt na en berekent wat het hem gaat kosten. Het kost hem dus alles wat hij bezit. Zijn hele leven ! Oeps, een hele hoge prijs. Toch kiest hij ervoor om alles te verkopen wat hij heeft, om die ene schitterende parel te kunnen  bemachtigen. Het leven draait nu om die parel ! De grote blijdschap die hij hierdoor krijgt is onbetaalbaar en dat is het hem waard. Hij zocht het Koninkrijk en vond het ! Hij zocht JEZUS en vond HEM ! JEZUS zegt toch ; Zoek eerst het KONINKRIJK van GOD en alle dingen zullen in je schoot geworpen worden ? Dit is de grote blijdschap die je voelt als je het Koninkrijk van GOD binnengaat.... Hoe leg je zoiets uit !?

 

Heb jij deze parel al gevonden ?

  

 Hoe begin ik ? Hoe drink ik ? Hoe start ik ?

1) Lees elke dag een stukje in het Nieuwe Testament, de vier evangeliën MARCUS, MATTHEUS, LUCAS, JOHANNES.  

2) Bidt eenvoudig zoals het in je hart opkomt en dank en  praat met GOD.

  

 Meer hulp nodig ? Je krijgt van ons een Volendam Citybible GRATIS.   Via info@devingervangod.nl kun je contact maken en je vragen bekend maken.  Zie hieronder meer info. Elke dag ,,JEZUS'' leren kennen in je eigen tijd en op je eigen tempo. Dit is de beste investering die je kunt doen voor je hele leven ! LEES VERDER voor meer info. Er bestaan ook gratis Alpha cursussen ( soort kennismaken met GOD) door heel Nederland.

  

Koop een Bijbel ? Welke ?

De hernieuwde Statenvertaling HSV is een erg goede en zuivere vertaling !  Bijbel vertalingen zijn namelijk niet allemaal hetzelfde.                   

De Katholieke Willibrordvertaling  en de N.B.G. ( Nederlands Bijbel Genootschap) zijn wat ouderwets maar goed  leesbaar.                           
De King James Version in het Engels.( niet de nieuwe)

 Het Boek  en/of  Volendammer City Bible : Makkelijk leesbaar en modern taalgebruik.

Ook de Groot-Nieuws Bijbel en NBG vertaling voldoet.

Een Concordantie  is je wegwijs (ANWB) boek door de Bijbel heen met alle bijbel teksten erbij. 

                                    Een wonderlijk groeiproces !   

Geloof groeit dan in ons, door het horen van het Woord. Rom 10:17

Het is net als zaad wat je zaait in het tuintje van je hart. Het besproeit het andere zaad en het wordt een paradijselijke tuin. Klinkt misschien grappig maar het is diep en serieus waar. GOD is echt je Hemelse Vader en tegelijk de tuinman van het wonderlijke tuintje in je hart. Liefde en trouw zie je ook niet groeien en of sterker worden maar je voelt het wel. Het begint met je opbouw, herstel, genezing, groei en bevrijding, vorming  naar een jongere, dan naar volwassen christen want het woord van GOD geneest en verandert je. Het is volmaakt, volkomen en overvloedig. Van verliefd naar verloofd naar getrouwd ? en toch nog steeds verliefd ?!

JEZUS zegt; Wie in MIJ blijft en Mijn woorden 

blijven in jou, vraag wat je wil en je zult het krijgen !  

  

   Zoek eerst het Koninkrijk van GOD en Zijn gerechtigheid  

en alle dingen worden je geschonken, in je schoot geworpen !  

 Wat een belofte ! en het is allemaal echt waar. Probeer t maar uit ! 

Een betrouwbaar nest/iemand; kerk/groep vinden is dus essentieel voor je verdere groei en het juiste onderwijs helpt je sneller vooruit. Vraag GOD waar je heen kan gaan om te groeien in Zijn Woord en contact met andere gelovigen. Je lampje is aangegaan en kan alleen blijven branden als je ONLINE blijft (In HEM blijft) . Blijf aan de tak en leer  andere oprechte gelovigen kennen. GOD heeft het zo bedoeld dat we samenkomen, samen tanken en samen Zijn Woord tot ons nemen, samen groeien tot onze bestemming. 

Instructie en Bijbelstudie 

Houdt dus in dat je leert hoe je je huis/ je nieuwe leven gaat bouwen tot een huis dat stevig staat op de Rots. Die Rots is JEZUS. HIJ is ook je BOUW meester en opziener. Eerst wordt het fundament gelegd en elk huis, elk leven  is anders en uniek. Soms moet er eerst wat puin geruimd worden. De grond kan ook wel eens giftig zijn. Daarom is zorgvuldigheid en graafonderzoek geboden. Je hebt er meestal wat hulp bij nodig. Sommige muren moeten eerst worden afgebroken voordat ze opnieuw kunnen worden gebouwd. Onthoudt dat je een hemels project bent en werk in uitvoering ! Het is de bedoeling dat in elke kamer van je levenshuis uiteindelijk het Licht van JEZUS zo gaat schijnen dat  HIJ, je de stralende persoonlijkheid maakt die je bent ! Wij hebben twee soorten trainingen.

TRAINING in  een huisgroep m.b.v. Discipelschaps trainingsboek van Jan Zijlstra.

of een online Zelfstandige Zelf - thuis- Studie TRAINING IN ZIJN VOETSTAPPEN.  D.T.S. Zelf -thuis- STUDIE & Training; 

Praktisch en persoonlijk 

Onze DTS Bijbeltraining is de HAPPY ROAD ! Een praktische en persoonlijke ( leiders)online training voor jongeren/ jong volwassenen 

op maat herschreven ( zonder de vervangingsleer) om in je eigen tempo een leerling van JEZUS/YESHUA te worden en Hem te volgen.

 

 Onze trainingen beginnen met gehoorzaam leren zijn en je toewijden aan het Woord van GOD . Het bestaat uit: 

FASE 1; GOD leren kennen en JEZUS/Yeshua te volgen, je levende relatie praktisch met Hem ontwikkelen, Gods plan voor je leven ontdekken, wie ben ik eigenlijk? Wie ben je met JEZUS in je ? Toewijding en gehoorzaamheid. Onderwerpen zoals; Je nieuwe wandel, Volg MIJ , het Kruis van de discipel, Leef in de overwinning, Wordt vernieuwd in je denken, Lofprijs en Aanbidding, Doe GODs wil,  Bidden in Geloof en de Geestelijke Wapenuitrusting e.a. 

FASE 2 ; De Persoonlijkheid van de Heilige GEEST, de Gaven, GODS stem verstaan, van vlees naar GEEST, Israël en  praktische toepassing  in het dienen van JEZUS voor jouw bestemming.

COACHING : Thuis kun je deze lessen zelfstandig doen in je eigen tijd . Daarnaast geven we je persoonlijke begeleiding daar waar nodig , pastoraat en profetische ondersteuning.
Heb je INTERESSE om deze levens veranderende training te volgen ?  Mail ons; info@devingervangod.nl 


Je bent nooit meer dezelfde !

Als je HEM echt leert kennen.  Wij hebben een hele creatieve en uitgebalanceerde combinatie ontwikkeld van de beste Bijbel leraren; YWAM - DEREK PRINCE, Neil Anderson, Perry Stone  e.a. Nederlandse leraren/GODS mannen zoals Jan Zijlstra, Frank Ouweneel, Wilkin van der Kamp aangevuld met onze kennis, ervaring en coaching.   

5 - voudige bediening

Voor de Toekomst is naast begeleiding en training  karaktervorming van wezenlijk belang ! Dit is de Vorming waar elke discipel door heen moet gaan wil hij vrucht gaan dragen als;

 
EVANGELIST, PASTOR, ( Oudsten)  LERAAR, PROFEET, APOSTEL , MISSIONARIS /ZENDELING, DIAKEN, ONDERSTEUNENDE Bedieningen, VOORBIDDERS,  INTERCESSORS en LEVIETEN. 
Elke training begint met discipelschap ; Wij blijven leerlingen van JEZUS totdat HIJ terugkomt. Dit in praktijk brengende  worden wij gebouwd als levende stenen naast elkaar tot een Godshuis/tabernakel en groeien we naar onze volledige bestemming en taak in het Lichaam van Christus. (Wij hangen NIET de vervangingsleer aan ! )

Math.28:19,20:   Trek  er  op uit  ! 
en  maak   alle   volken  
tot   Mijn  leerlingen  en  doop  ze  in  de   naam 
van 
de Vader   en  van  de Zoon  en  van  de   Heilige  Geest !         


Dichtbij is;

Chr.Boekhandel en cd/dvd shop

 Het GOEDE NIEUWS

Wormerplein 42,

1443CB PURMEREND

0299-685156

  

Bestel online bij;
CBC , Pelgrim Boekwinkels door het hele land.                                                                

 

 
333975 bezoekers (486504 hits) sinds 13-10-2008