Stuitende ONTMASKERINGEN

 ONTMASKERING van ....WELVAARTS EVANGELIE

 Online worden vele (oudere) bekende vaak steenrijke welvaart evangelisten uit de Pinksterwereld in de USA ontmaskerd. 
We leven in een tijd dat alles wat onder het tapijt is geveegd zichtbaar wordt .
wordt vervolgd.


TB JOSHUA uit Nigeria

De BBC heeft een 3 delige documentaire gemaakt over de misstanden in de kerk  SCOAN van de inmiddels overleden (2021) Nigeriaanse valse profeet TB Joshua. WAT EEN ONTMASKERING van de BBC notabene.
Momenteel komt alles aan het licht wat er zich daar,  in Lagos, in  the synagoge of all nations (SCOAN) afspeelde. Zeer dappere slachtoffers spreken zich uit en ook volgelingen die zeer nauw betrokken waren vertellen wat zij aan gruwelijkheden meemaakten. Misschien was TB Joshua wel de tot nu toe grootste en meest bekende tovenaar ooit ? Zo wilde hij dat ook zijn, volgens mij. In Afrika heb je bijzonder grote mega kerken waarvan deze SCOAN in Lagos staat. 
Er zijn meerdere pastors/predikers en voorgangers  die tevens gebruik maken van occulte machten en krachten zoals tovenarij en hekserij om meer en grotere invloed te hebben op mensen en maatschappij. Dit bestaat echt, maar wij hier in het westen zijn meestal niet bekend met voodoo e.a. rituelen die vooraf gaan of te maken hebben met dit soort praktijken . Er zijn ook blanken zoals bijv. tovenares  Katryn Krick  ( 5F uit de USA ) die naar Afrika zijn gegaan en een occult ritueel  hebben ondergaan. Katryn is een goed voorbeeld van grove misleiding . Zij doet zichzelf voor als een moderne Apostel die demonen uitdrijft. Mensen moeten buigen voor haar ! Het is een en al afgoderij. Vergis je niet, vele Amerikaanse voorgangers die macht en meer invloed willen hebben, hebben dit ook gedaan of doen dit nog steeds ! Dat zij uitgenodigd is geweest in Nederland bij een bekende jonge Nederlander, een Charimatische genezings welvaartsprediker , getuigt van 0,000 % onderscheidingsvermogen.

NEE, ik ben zelf niet in Nigeria in the Synagoge of all nations geweest omdat ik altijd aanvoelde....daar moet ik NIET wezen .
Het is natuurlijk achteraf makkelijker om dingen te constateren n.a.v. zoveel getuigenissen die deze  BBC documentaire aan het licht brengt.. In het kort : Deze man TB JOSHUA was alles behalve een GODSman ! Wat was hij dan wel ?
Ondanks de warme persoonlijkheid van deze valse profeet en de bijzondere vrijgevigheid onder zijn volk, (wat een uitstekende dekmantel was ) was hij een echte show man met twee gezichten. Hij gaf zoveel geld en eten weg e.a. en was bevriend met presidenten maar..... zijn binnenkant .... was duister en duivels, onbekeerd en niet wedergeboren !
Op de bovenste verdieping van zijn gebouw bevond zich zijn eigen suite. Het gebouw had hijzelf ontworpen en er waren erg veel ingangen en uitgangen en speciale doorgangen waardoor hij zijn jonge vrouwelijke volgelingen kon ontvangen. Vier of vijf jonge dames per week. en dit gedurende 20 jaar ! Zij wisten niet van elkaar dat zij misbruikt en verkracht werden. Er was een medische afdeling in het gebouw waar abortussen werden gepleegd. De controle en manipulatie was niet te harden. Hun paspoort hadden ze moeten afgeven, geen klok of tijd hadden ze tot hun beschiking. Geen tv, films of contact met  familie en de buitenwereld was mogelijk. Geïsoleerd en en te weinig slaap. Schokkend !

TOP tovenaar en ..
 Een satanische CULT leider, een valse profeet, een bedrieger, een oplichter, een afgodendienaar, een verkrachter, een Anti-Christ, een moordenaar en let op ! ; een TOP TOVENAAR , een MONSTER en zoon van de duivel.
Je kunt zelf de BBC documentaire bekijken die in drie delen op YT te vinden is. Ik vind deze documentaire behoorlijk schokkend maar heel waarheidsgetrouw.
Een beetje meer onderzoek doen en je ontdekt zelf snel dingen die totaal niet bijbels en koninklijk zijn. Hoe het mogelijk is dat zovele christenen hier instonken ? Komt het  misschien omdat ze verblind werden door de vele grote in scene gezette wonderen die constant op filmpjes werden geshowd ? Het waren valse wonderen en tekenen ! Niks was echt ! Het was bewerkt en in scene gezet, zo vertellen de jongste volgelingen. 
Omdat de meeste dingen in het verborgene gebeurden was het best moeilijk te onderscheiden voor christenen/ gelovige toeristen die daar in wanhoop met een lichamelijke of psychische nood naar toe gingen. De geest van toverij actief terwijl er aanbiddingsliederen gezongen worden ? Lastig  !  Ik kan het meestal onderscheiden doordat GOD me deze genade gave heeft gegeven maar het is alleen de Heilige GEEST die je de waarheid kan openbaren. 

Wat er nu makkelijk te onderscheiden is n.a.v. de documentaire schrijf ik voor je op.

Het vereiste gedrag van zijn leerlingen/volgelingen;
- Mensen moesten voor hem buigen ( Dit is afgoderij )
-Permissie vragen om te slapen,  weinig slaap toegestaan  per nacht 2 tot 3 uur) ( Dit is Psych. misbruik en indoctrinatie)
-Overal hingen camera's zelf in de douches en toiletten ( Controle en manipulatie)
-Alles werd gefilmd en vastgelegd ( Controle, manipulatie en Emotioneel misbruik)
-Jonge tieners werden gerekruteerd, mochten niet trouwen, geen contact met familie onderhouden enz.
-TB J. sloeg mensen, deelde rake klappen uit, ook in de diensten.( Puur machtsmisbruik)
- Dames op zijn  kamer ontvangen waar hij sex mee had. ( Verkrachting en seksueel misbruik)
- Iedereen noemde hem ,,Daddy"

Pure Tovenarij/hekserij, zwarte magie

-In het verborgene doopte hij zijn dichtstbijzijnde  wise man /wijze mannen in een donkere blubber poel. 
-Foto's bewerken van zijn vrouwelijke volgelingen  in zijn magische hutten die nachts bezocht werden.
- Andere satanische rituelen die hij uitvoerde voordat een grote dienst begon.
- Een nieuwe gave vd GEEST ; in tongen schrijven !

De krachten en machten die hij gebruikte kwamen uit de bron van satan. De vreemde manieren die hij gebruikte in zijn diensten was veelal spelen met demonen en mensen diep afhankelijk maken van zijn eigen persoon. ( Afgoderij) Mensen stelselmatig vernederen en dan weer prijzen was onderdeel van zijn systeem. Hij deed zich voor als GOD. Hij deed zich voor als Jezus , een valse profeet met  grote tovenaarskunsten ! Tot overmaat van ramp stortte ook nog een gebouw in waarbij meer dan 100 mensen de dood vonden. TB Joshua  is zelf (waarschijnlijk door een hartaanval) om het leven gekomen vlak voordat de documentaire van de BBC klaar was.

Math.24:24 en Marcus 13:22  Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en                   wonderen doen, zo dat zij- als het mogelijk zou zijn- ook de uitverkorenen zouden misleiden.

2Kor.11 Want zulke lieden zijn valse apostelen, bedrieglijke arbeiders die zich voordoen als apostelen van Christus.

Spr.6:16 Deze dingen haat de HEERE, ja zeven zijn een gruwel voor Zijn ziel, hoogmoedige ogen, een valse tong, handen die onschuldig bloed vergieten, een hart dat zondige plannen smeedt, voeten die zich haasten om naar het kwade te rennen, een valse getuige die leugens blaast , en die tussen broeders twisten teweeg brengt.: 

Gal.5;20 Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel;, hoererij , onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, enz. enz.

Hand.13:6-12, Zoon van de duivel vol van allerlei list en streken, vijand van alle gerechtigheid...

.

GROOTSTE WERELD BEDROG OOIT

Nee, ik ben het niet vergeten ! Niet alleen een of meerdere mRNA shots maar ook de Booster prik bleken dodelijk te kunnen zijn geweest voor velen.. inmiddels overleden mensen . Zij kunnen niks meer zeggen maar hun bloed spreekt !
 Nog steeds zijn er vele prik- slachtoffers en duizenden doden tot gevolg, nog steeds 40% oversterfte....door ,,deze MOORD-slang" ( de BIG-Farmaffia o.l.v. de WHO ) die mee blijft doen aan het duistere en duivelse plan; de bevolking ziek maken en reduceren. Wat gaan ze straks voor nieuwe lugubere plannen lanceren ?... de vogelgriep?  besmette muggen vrijlaten ? Miljoenen vogels zijn al geruimd en voor niks gestorven door een paar zieke dieren.... Dieren en pluimvee inenten ? Die zogenaamd zo besmettelijk zijn dat we niet eens meer naar buiten mogen ? Misschien straks wel lock-downs om de idiote klimaat agenda door te drukken ? Maar wel oorlogen blijven voeren en de wapenindustrie spekken ?.Dit zijn de grootste klimaat vervuilers... toch ???
 Nog steeds wordt de waarheid  over deze dingen niet verteld in de media. Nu hebben ze het over long-covid slachtoffers... Vele onnozele zijn gestorven... aan dit bedrog !  Ik schreeuw al meer dan drie jaar en heb (helaas) gelijk gekregen.  Heb jij per ongeluk of onwetend meegedaan aan een medisch experiment wat dodelijk kan zijn ? Wist je het niet ? Een spuit krijgen met zeer ernstige effecten op de lange termijn, levenslang  ? Een experimentele  prik die niet eens volledig is goedgekeurd door de FDA ( Food & Drugs Administration)  in de USA ? Vele huisartsen stopten op het laatst met prikken vanwege de vele bijwerkingen, ziekenhuisopnames en sterfgevallen. Oversterfte ! Twee keer zoveel mensen sterven en stierven door deze prik ! ( Wereldwijd 2 miljoen) Juist nu. Het beschermde je totaal niet en brengt je alleen maar schade. Inmiddels bewezen hebben sommige gevaccineerde mensen automatisch een Mac-adres ingespoten gekregen ! ( bron Frontnieuws - Niburu) Wat betreft  ernstige bijwerkingen en sterfgevallen krijgen wij de meest bizarre nieuwtjes rechtstreeks uit verschillende ziekenhuizen. In febr.2022 zijn weer twee zkh medewerkers  in elkaar gezakt,  waarvan een is gestorven, net als vele sporters.  Er werd dan gelogen en een andere oorzaak van overlijden opgeschreven . Er staat dan  long-covid of corona op het ( sterf) label. Elke keer weer ..dat is kassa voor het zkh. 
Het begon met 4 British Airways piloten die als eersten van de inmiddels 111 Amerikaanse piloten, vlak na hun injectie stierven. De volgende was een piloot van Delta Airlines. Hij stierf notabene tijdens de vlucht en er moest een noodlanding gemaakt worden ! Per maand sterft er een piloot. Stewardessen die door de druk ziek worden als een hond ... Nederlandse KLM piloten riepen het uit ! Ze wilden geen levensgevaarlijk onveilig vaccin !  Het is helemaal niet veilig om op deze manier te vliegen ! Verplegers en verpleegsters met steeds meer concentratie problemen .... velen nemen ontslag door de dwang die ze ervaren en de nare sfeer op het werk... Dit is gebeurd  en het wordt een steeds groter probleem in de ziekenhuizen. Sporters die plotseling in elkaar zakten op het grasveld en door een hartaanval overlijden of hartafwijkingen houden.... (myocarditus) Vlak voor Kerst weer drie topvoetballers. Chemicus Andreas Noack  ( als enige Carbon-koolstof- specialist in Europa op het gebied van Grafeen oxide en Grafeen Hydroxide ) waarschuwde de regering van Oostenrijk gelijk te stoppen met verplicht prikken omdat hij zei dat er Grafeen Hydroxide - Nano- kleine scheermesjes ( atoom grootte) voorkomen in het  bloed van gevaccineerden. Dit  onderzocht hij  met andere Spaanse specialisten. Het is Russisch roulette wat er gespeeld wordt met het leven van mensen zei hij, want die piepkleine scheermesjes scheuren van alles in de bloedbaan open en zeker bij sporters en waarschijnlijk dus ook  bij de vier piloten die omkwamen ? Je bloed dan inwendig dood ! Het is moord en dat weet elke chemicus, zei hij. Andreas is een hele grote held en zo moet hij herdacht worden. Het is diep en diep triest dat hij om het leven is gebracht. (bron; wanttoknow ) 


Spaanse specialisten bekijken de bloedklonters, veroorzaakt door grafeen hydroxide in het bloed volgens Dr.A. Noack. Inmiddels hebben andere doctoren wereldwijd samen dezelfde uitslagen van grafeen in het bloed geconstateerd. ( April 2022. Bron Frontnieuws.)

1400 Nederlanders ( wereldwijd al 40.000 ) zijn vlak na de prik overleden en inmiddels meer dan duizenden ernstige gezondheid klachten meldde het BCOP . Baby`s die blijven trillen door de moedermelk van gevaccineerde moeders? Die sterven ...Dit doet het RIVM en het ministerie van VWS helemaaaaaal  niks ??? NEEEE !!!  Waarom worden  hier geen vragen over gesteld ? Waarom wordt er niet geluisterd naar de echte wetenschappers ??? Dit Coronabeleid miste elke wetenschappelijk verantwoorde basis ! Zeer alarmerend bleken ook de vele berichten uit Israël waar dubbel gevaccineerden op de IC vochten voor hun leven. Ook filmpjes uit Israël met mensen die vertellen over de verschrikkelijke bijwerkingen en schade door de prikken. En dan willen ze NOG een derde, vierde injectie, de booster geven...? ( Dan gaat je hele immuunsysteem eraan !  ) Anders raken mensen hun groene pas kwijt? Mensen zijn stekeblind. In de USA, ( 1000 doden na prik) Frankrijk, Italië, Spanje en de U.K. Inmiddels is steeds meer bekend o.a. een Nederlandse jonge vrouw met verlammingsverschijnselen aan de gehele linker kant van haar lichaam. Zij doet haar verhaal op Blckbox.tv.


Voor wie het nog niet weet;  Het MNrA- experimentele vaccin is n.l. geen echt vaccin (= genetische manipulatie )d.mv. nanotechnologie met een synthetische spike-eiwit wat zichzelf voortdurend vermenigvuldigt EN JOUW IMMUUNSYSTEEM VERNIETIGD !  Check dit zelf bij de ALLERbeste hoogopgeleide specialisten wiens namen ik niet meer vermeld uit bescherming voor hen.  Pas is bewezen door Spaanse wetenschappers dat je dan ook een Mac adres in je hebt ! Je wil toch niet dat deze onbetrouwbare regering de baas is over JOUW gezondheid, over JOUW lichaam ??? Dat je gechipt bent ..Wij zijn geen prikpoppen waar ze op mogen experimenteren ! Ondanks het feit dat de crisis over is ( 2020 in mei al !)  en we helemaal niet meer in een noodsituatie zitten hebben we nu te maken met de QR-code en de Coronapas ( groene pas)  in de EU willen we toegang verkrijgen tot de Horeca e.a. gelegenheden. Houdt je rug recht en laat je niet voortdurend uploaden met gif-prikken om zo je immuunsysteem zodanig te verzwakken dat je of ernstig ziek wordt of sterft ! ( = hun doel is = groot aantal minder mensen op deze planeet ) 


 The Great Reset; de totale controle over ons, om ons alvast te laten wennen aan hun Totale Controle systeem . Het plan en  systeem van  ,,Het Beest", de Antichrist; Ons trans humaan maken in de technocratische 4e industriële revolutie . Wat gaan ze verzinnen als we de prikken niet nemen ? Met ons voedsel rotzooien ? Nano troep en insecten in onze levensmiddelen stoppen ? Deze wicked people met hun miljarden gaan gewoon door met hun duivelse plannen op bijna alle fronten...stap voor stap.
We zullen creatief moeten zijn om samen gezelligheid op een natuurlijke en vrije manier te hebben .  Waar de Geest des HEEREN is is VRIJHEID !! Samen met JEZUS laten we ons licht schijnen nu het nog dag is  en versterken we elkaar om deze beginnende duisternis door te komen !! De grootste Hemelse reset voor jou is, als jij voor JEZUS kiest !
Stap in de Ark en kom aan boord nu het nog kan !
Grootste medische fraude ooit
Meerdere landen zetten meer en meer vraagtekens en in de senaat in de de VS zet men de duivelse strategie van de Big Tech in samenwerking met de WHO nu in het Licht.  Vele ouderen op hoge leeftijd in verpleegtehuizen en veel rabbijnen zijn overleden vlak na het toedienen van de Pfz. spuit. Er is nu een rapport-boek uit over Pfz. met een duivelse conclusie alsof Mengele himself het heeft bedacht !  Vele juist gevaccineerde mensen lagen in het ziekenhuis in Israël en de UK. Ook teveel jongere mensen o.a. een 19 jarige jongen,  is na de tweede prik dood neergevallen. Ook in een verpleegtehuis in de USA en andere landen stierven vele ouderen na het toedienen van dit experimentele vaccin. Filmpjes worden gewoon verwijderd !!! De doden worden gewoon verzwegen...,, want het prikken moet doorgaan". Ze zijn gewoon gestorven aan onderliggende ziekten en of corona, beweert en liegt men ! Van de vele afschuwelijke bijwerkingen hoor je veel te weinig in het nieuws maar ze komen wel via betrouwbare berichten tot ons. Mensen die zulke stuiptrekkingen hebben door verstoorde hersenfuncties, hartfalen en infecties, enorme verlammingsverschijnselen  in het gezicht , in de benen en in het lichaam door neurologische storingen  !!!  Trombose, bloedproppen, hartklachten, blindheid, miskramen , grote menstruatieproblemen, miskramen, myocarditis, onvruchtbaarheid  zodat ze opgenomen moeten worden in het ziekenhuis of levenslang behandeld worden. Wat een lijdensweg ondergaan zij en hoe erg is dit !
Deze gif- prik krijg je er echt niet meer uit . Het is de grootste medische fraude ooit in de geschiedenis want de griep heeft geen A-status en de prik is HET GEVAARLIJKST ! Ons eigen immuunsysteem kan uitstekend vechten tegen een griepvirus, daar heb je zeker geen gif-prik voor nodig zeggen ook de meeste Urkers. GOD WEET HET BETER ! Bovendien ben je daarna bestand tegen alle soorten varianten. ( die zijn afgezwakt en niet meer dodelijk!)


Een misdaad tegen de menselijkheid
Een dokter overleed en kreeg een hersenbloeding. Ja, dit MRNA-experiment kan meteen dodelijk zijn. Lange termijn is de schade nog veel gevaarlijker ook door meerdere injecties zoals nu de vierde dodelijke Boosterprik. Voor wat ? Een inmiddels mild verkoudheidsvirus ?  Het is echt afschuwelijk en ik kan niet anders dan dit melden. Inmiddels blijkt idd dat deze monster ,,injecties" helemaal niet werken en je juist beschadigen i.p.v. beschermen. Toch willen ze met hun monsterbeleid je in de toekomst regelmatiger gaan prikken...!! Ook kinderen... dit moet echt stoppen ! Dat mag niet want de genotoxische effecten van een DNA vector vaccin kunnen makkelijk integreren in ons DNA.  Deze kennis komt van vaccin specialisten, microbiologen en immunologen . Het is een gruwelijk anti-humanistisch technocratisch eindspel zeggen al deze hoofopgeleide specialisten ! Een misdaad tegen de menselijkheid . HET VACCINEREN MOET ACCUUT STOPPEN ! Het is een Horror- genocide.  Dit hebben zij gezamenlijk in een brief aan alle regeringen geschreven omdat het een humanitaire ramp gaat veroorzaken. Niet het virus is gevaarlijk NEE ! In de grafiek hieronder zie je dat. DE PRIK is LEVENSGEVAARLIJK ! 
www.truthunmasked.org 


De prik - valstrik
De EU verandert grondrecht wetten waardoor ze zelfs -in de toekomst - vaccinaties  gaan verplichten. Dit ten dienste van hun agenda 2030, EU- ID en ECHT niet voor onze gezondheid. Zijn gevaccineerde mensen straks gevaarlijker en besmettelijker dan ongevaccineerden ? Ja, want het spike-eiwit , grafeen oxide met Nano deeltjes zitten in het MRNA vaccin en komen in de bloedbaan terecht. De gevaccineerde is de klos en is  in de valstrik van satan gestonken.  Hoe Nederland hier mee om zal gaan ? Worden ze nu wel wakker ? Het is en was slechts een pittige influenza griep golf die vaker voorkomt en nu als COVID 19 -Sars is gebruikt voor de agenda van de Globalisten. De laatste variant is slechts een verkoudheid. De wetteloosheid zal alleen maar  toenemen, weten we want wetten zullen ze gaan veranderen ...zegt het Woord van GOD.  Lees hieronder wat zeer goede artsen van Nederland waar ik bij aangesloten ben, gezamenlijk hebben vastgesteld en samengesteld ! Binnenkort komt er voor mensen die spijt hebben van hun prik ; een prikspijt app. Voor hulp bij  griep; zelfzorgcovid19.nl
,,DETOXEN": Lange dennennaalden en of sparren thee helpt je immuunsysteem als je geprikt bent ! Om de activiteit van het  spike eiwit te remmen zijn er nu middelen die kunnen helpen. . Nattokinase, Bromelaine en Curcumine. Bron; De Andere Krant.
Wil je dat wij voor je bidden ? Heb je geestelijke hulp nodig ? info@devingervangod.nl

De FARMACIE-SNAKE

Vroeger liet ik me onwetend vaccineren toen ik  o.a. als stewardess naar verre oorden vloog. Dat deed je gewoon omdat je dacht dat je zo beter beschermd was tegen allerlei tropische ziekten. Die vaccins waren jarenlang getest en werden op de ouderwetse manier gemaakt en waren niet verkeerd.  Die goede tijd is over.  De meeste mensen denken de doctoren weten het beter als ik, de wetenschappers doen toch wat goed voor ons is ???! Lieve mensen, wordt WAKKER  is dat tegenwoordig in deze tijd nog zo ? NEE ! Tegenwoordig hebben zij mega grote financiële belangen. Wij zijn slechts hun ,,verdienmodellen." De Big Pharma  is nu een Pharma-maffia geworden en de Big Tech industrie verdienen zo miljarden aan ons. Onze regeringen werken samen met deze grote bedrijven en de banken om ,,een gezondheidsdictatuur" te maken. Zij maken de dienst uit en bepalen de route van de regeringen. Zij dienen indirect bewust en onbewust het Beest ( komende wereldsysteem van de Anti-Christ)  of worden door deze duivelse geest totaal misleid en ingepakt. De meesten hebben hun ziel verkocht aan de duivel.  Het verblinde EU beleid is een WEF beleid met een eugenetische agenda met hele enge en griezelige globalistische doelen, o.a. depopulatie.; het verminderen van het aantal mensen op aarde. Dit gaan ze op allerlei manieren proberen  door te voeren ook via onze voedselketen.

Wist je/u dat dit virus COVID19 niet eens wetenschappelijk  bewezen is ?  Het is een SARS-Cov-2  een milde variant van SARS-Cov-1. Een milde afgezwakte griep is ? Laat staan dat er zomaar een goed uitgetest vaccin is ? ( duurt zeker meer dan 10-15 jaar normaliter)  De IFR is slechts 0,15 zie boven in de grafiek ! De overheid mag ons helemaal niet dwingen en staatsrechtelijk gaat zij haar boekje al ver te buiten met allerlei neurotische dwang maatregelen. Ook mag er volgens de Neurenbergcode niet geëxperimenteerd worden op mensen ! EN DIT IS EEN EXPERIMENT OP MENSEN. Wat de media verkondigd is daarom een verkeerd en vals advies. Dit mag juridisch helemaal niet ! Ook het mondkapje kan zeer gevaarlijk zijn voor onze gezondheid en ons bacterieel een infectie doen oplopen in onze longen. Onze hersenen hebben zuurstof nodig ! In Nederland staan artsenvoordewaarheid.nl op de bres om de overheid op hun verantwoordelijkheid te wijzen. Er zijn vele verontruste brieven door hun geschreven aan de regering . Het blijft onbegrijpelijk, onmenselijk en zeer kwalijk dat zij niet luisteren ! Het zijn dus omgekochte regeringen en zij zijn dus wel degelijk verantwoordelijk en op de hoogte ! Ze zouden per direct voor het gerecht gesleept moeten worden en berecht worden want ze hebben vele doden op hun geweten.

https://www.brighteon.com/35721a21-0352-4334-82e7-42cb2933d8a1

Een hoogst onverantwoord experiment
 Onze Nederlandse Prof. Dr . Theo Schetters, vaccinexpert en immunoloog  zegt dat dit vaccinatiebeleid een hoogst onverantwoord experiment is. Deze Massa MRNA Vaccinaties zijn roekeloos, ondeugdelijk en onnodig. Levenslange schade aan organen bij kinderen ! Nog eens, heel kort; Een MRNA vaccin = geen vaccin ; het is een genetische manipulatie die een auto-immuunziekte kan veroorzaken doordat het spike-eiwit in je eigen spiercellen en bloedbaan komt. Dit zogenaamde ,,vaccin" beschermt helemaal niet, is zeer risicovol  en roept verkeerde immuunreacties op. Duidelijk wordt dat het een zeer schadelijk tot dodelijk effect heeft op onze hersenen, hart en bloedvaten. Ook Hoogleraar Pierre Capel zegt dit in zijn filmpjes. ( Frikandel 3.0 e.a.) http;//vernoncoleman.com geeft een specifiek CDC rapport rapport . De Nederlander Erik Boomsma geeft een eerlijk rapport aan sterfte cijfers. Je kunt het zelf nachecken.
ER IS HELEMAAL GEEN URGENTIE ! Het vaccin is dus veel gevaarlijker dan het griepvirus. Inmiddels is de variant een verzwakt verkoudheidsvirus.  Mensen zijn gebaat bij goede medicatie voor deze griepsoort(en) zoals  Ivermectine, HCQ, Vit. D, Zink e.a. maar dit echte medicijn wordt verboden ! Een Volendammer arts uit N-H schrijft ook dat hij het medisch-etisch en economisch niet kan verkopen om gezonde mensen in te enten. En lieve mensen zo horen ALLE goede artsen er in te staan als ze om hun medemens geven. Helaas worden ze gechanteerd of wordt hen de mond gesnoerd . Helaas vertrouwen mensen uiterst naïef de media, de politiek met allerlei leugen papagaaien waar ze gretig misbruik van maken. Het is machtsmisbruik. De wetenschap werkt met feiten daarom lijkt dit meer op ,,een politiek virus ! Het huidige beleid is een totaal verkeerde en misdadige strategie van de overheid die ons voortdurend misleid en voorliegt. Een gewetenloos experiment

Waarom noemen gerenommeerde artsen dit een gewetenloos experiment ? Gaan er mensen aan dood ? JA, velen. Zijn wij dan soms hun proefkonijnen  ?  Allereerst zegt onze regering dat de inhoud van de prik staatgeheim is ! Dat alleen al klinkt zeer dubieus. Op elke product moet heel precies staan wat er in zit ? Dient het niet uitvoerig getest te zijn , ik bedoel jaren en jaren ? Zeker bij een vaccin wat IN JE LICHAAM gespoten wordt ?  Zit in dit vaccin o.a. het levende DNA en bloed van levend geaborteerd weefsel, van  baby cellen ? Ja, ook dat nog. (o.a. MRC5 ) zoek zelf maar op . Zitten er metalen in ? Ja, dus (alluminium) maar ook grafeen oxide ( 99% daardoor blijft er een munt op je huid kleven )  Je kunt alles op internet vinden als je goed zoekt. Dit is gruwelijk en monsterlijk en zit in de meeste merken vaccins.  Een nano technisch deeltje ( een biosensor) wat je leven lang schade kan brengen ? Een synthetisch spike eiwit wat zich maar blijft vermenigvuldigen en jouw immuniteit vernietigd ? Wat kan integreren in jouw DNA cel ?( Alzheimer of andere auto-immuunziekten) als het in je hersenen terechtkomt ? Dan weer een tweede vaccin ? Terwijl voor een griep /virus geen enkel vaccin bestaat en nodig is ? Lieve mensen , je krijgt dus juist minder weerstand door zo'n prik ! En het is levensgevaarlijk. Ook de PCR testen zijn geen testen en zeer schadelijk voor ons; het stokje wat veel te diep in je neus je binnenkant raakt,  scheidt een zeer giftige stof (lithium) uit met nano deeltjes die in je zenuwcellen van je hersenen terechtkomen. De PCR test is een methode om biomateriaal te vermenigvuldigen.  Het meet geen zogenaamde besmettingen en geeft geen enkel resultaat wat de uitkomst ook is ! ( door de maker zelf verteld) Alle positieve uitslagen zijn dus totaal onbetrouwbaar. Een bekende advocaat in Duitsland noemt de inmiddels overleden uitvinder (Drosden) een grote oplichter.


WAT BESCHERMT MIJ wel ?

GOD zegt :
 Hoor ! ,, het bloed van je broer of zus roept/schreeuwt tot MIJ van de aardbodem !" Gen. 4:10 

Zit er geen babyweefsel in ? dan wel apen of muizencellen/ weefsel. Er zit dus nog  meer troep in deze gif prik wat ons schade doet, o.a. aluminium, kwik enz.
 Dit gaat zelfs ons DNA veranderen. Ons unieke DNA is de handtekening van GOD zelf en geeft ons allen een unieke persoonlijkheid ! Dit mag je niet zomaar verwarren of veranderen ! Hier kunnen de ergste auto- immuun ziekten en kankers door ontstaan. Het BBB plan (Build-Back-Better) plan van de EU en de globalisten heeft alles te maken met transhumanisme, de-populatie en totale controle. Het is een vloek voor de mensheid.
Ben je toch gevaccineerd ? om wat voor reden dan ook en heb je er spijt van ? De Andere Krant heeft artikelen geschreven voor  praktische oplossingen. 
GA NAAR JEZUS  filmpje hieronder, bekeer je en bidt de gebeden hardop mee . Want nu heb je GOD heel hard nodig ! Het allergrootste wonder bij jou kan van binnen geboren worden . Je kunt Zijn kind worden en dan alleen kan GOD zich bovennatuurlijk over je ontfermen.  Begin je relatie met JEZUS  en kom onder de Zegeningen van GOD Almachtig. (zie verder op deze site)

(Naalden thee Vit. C( van een naaldboom bijv. den of spar) ananas,  kan helpen tegen de werkingen van het spike-eiwit .
Hierover buigen zich ,,de goede artsen" en zullen er wel degelijk middelen gevonden worden die je kunnen helpen. 


KEN JE RECHTEN als burger ! 
Even over de mondkapjes ,,plicht"...die helemaal niet nodig was en is.  Kijk voor alle juridische info die je beslist moet weten op www.burgerfront.nl   Dat er door de EU een monsterprogramma op de mensheid wordt losgelaten is nu dus evident omdat men achter de schermen werkt aan de ,,The Great Reset". Onze rechtstaat ligt aan het infuus. Rechters spreken geen recht meer. We zijn in een coma gebracht w.b. onze toestand. Op weg naar een ONGEZONDHEIDSDICTATUUR. Wat voor jou belangrijk is, kun je op deze site vinden . Maar je bent en blijft natuurlijk totaal vrij om zelf voor de vloek of de zegen in je leven te kiezen . Hieronder vredelievende Amsterdammers  bij de eerste demonstraties op het museumplein.  Vredig overal wandelen of koffiedrinken om elkaar te ontmoeten. Dit zijn gewone, bezorgde burgers en geen oproerkraaiers of complotdenkers ! Het gedrag van de politie wordt grimmiger vooral in Den Haag.
.

LEEF ! En kies voor HET LEVEN !
De hele bevolking ( blijven) vaccineren is opzet en slechts de beginfase van het gewetenloze monster ( het Beest) plan van satan waar hij de grote bedrijven, regeringen, de banken en de elite voor gebruikt. Dit om zogenaamd een NWO, een betere wereld te gaan creëren ! Een soort sociaal krediet systeem zoals in China. (Build Back Better) Vroeger verdienden de wapenhandel en de mega oorlogsindustrie aan de oorlog nu zijn het de grote farmaceutische  en Tech. industrieën die miljoenen aan ons verdienen......en de baas spelen, want ja , dit is een goed voorbereide biologische oorlog tegen de vrijheid van de mens. De-populatie staat dus op hun agenda. Net als in het Oude bloedlustige Romeinse rijk willen ze ons hun controle slaven maken. Op geheel communistische wijze . Wij zijn hun target en verdienmodel . Ook willen ze miljoenen mensen minder hebben rondlopen op onze planeet vanwege het klimaat ! De wortel van alle kwaad is het GELD ! De EU is als de hoer van Babylon ( Op.18) en wij worden systematisch  en stap voor stap uitgemolken . Dit plan is duizend keer erger dan Moordzuchtige leiders als Hitler, Herodes, Nero  e.a. wereldheersers mede omdat de hele Big Tech en de banken hier aan meewerken en ze het langzaam stap voor stap hebben gepland in het verlengde van WOII.  Jozef Mengele zou jaloers zijn dat hij hier niet aan kon meewerken.. Zal dit monster plan nog gestopt kunnen worden ? Ja of nee ?  Misschien nog uitgesteld  worden ? Tegengehouden ? Want het is GOD en GOD alleen die de Antichrist-geest toestaat om ons wakker te schudden. Laten wij wakker worden. alert en waakzaam worden en gewoon Leven totdat JEZUS komt !!!

Deut.30:19 KIES DAN LEVEN ! Zodat jij LEEFT ! Jij en je nageslacht !


Duivelse agenda 
Deze  regelrechte economische ramp , een misdaad en oorlogsplan tegen de mensheid  is achter de schermen al jaren geleden voorbereid.  Een plotseling opgelegde controle gevangenis met vrijheidsberoving voor gezonde mensen en het afnemen van onze burgerrechten en eigendommen.  De duivelse reset...met een wetenschappelijk onbewezen virus als aanleiding ... Wat staat ons te wachten ? Men heeft het over een derde golf? Die dodelijker is... Zal de totaal gevaccineerde  juist zeer ernstig ziek worden en of sterven ?  Wat staat er op het programma van de W.E.F? Wat is hun volgende stap ? Wat zijn SDG's ? QR-scanpalen , paspoorten, ID bewijzen ? Polarisatie en verdeeldheid zaaien? Land van boeren afpikken? Dit  is gewoon op internet te vinden. Net zoals Hitler zijn gaskamers in het geheim liet bouwen, zo is dit monsterplan in fases al jaren geleden voorbereid en opgebouwd. In Duitsland zijn er al doctoren opgepakt en worden er gevangenissen en detentiecentra klaargemaakt om mensen op te sluiten in ... geloof het of niet  (concentratie) kampen. In Australië .www.frontnieuws.com   Dit is een Europees vijandig plan van de Antichrist wat ze willen uitvoeren tegen de mensheid. Is dit nog tegen te houden ? Gaan er nog zaken ontmaskerd worden die GOD Almachtig aan het licht brengt ? Worden deze mensen terechtgesteld en gevangen gezet door de misdaden tegen de menselijkheid ? Zit hier een oordeel in voor GODS huis? Is er een ontsnapping ? Ben ik met JEZUS en door JEZUS wel beschermd ? LEES verder !

De waarheid over Corona
Meerdere verenigde groepen artsen , doctoren , specialisten , advocaten, wetenschappers wereldwijd  verklaren o.a. in  video's op andere platvorms  dan You tube, de waarheid over Covid19.  De waarheid wordt n.l.  helaas stelselmatig verwijderd door YT. We worden dagelijks met desinformatie, propaganda en valse info overspoeld. (Valse statistieken, valse testen, valse doden aantallen , onrechtvaardige regels, boetes en wetten.)  Maar, voor jou geldt; Wees niet meer angstig of bang . Het is niet nodig . Dit griepvirus en ook de varianten bestaan maar zijn op zichzelf NIET dodelijk. De prik is WEL levensgevaarlijk. Het was in maart 2020 een naar en misschien wat agressief virus .Voor ouderen en zwakkeren met onderliggende medische kwalen kon het net als een andere griepvariant (Sars, Mex. griep) gevaarlijk zijn.  Het virus is gemuteerd en minder sterk geworden. De voornaamste symptomen van dit virus waren; geen reuk, keelpijn, hoesten, benauwend, hoofdpijn.  Mondkapjes zijn zeer ongezond voor jezelf en helemaal niet nodig ! Wie gezond is, overleeft dit gewoon ( net als een zware griep) en wie niet gezond is zou even verder kunnen zoeken naar alternatieve geneesmiddelen en aanvullende vit. D en HCQ, zink , Ivermectine e.a. zaken die je immuunsysteem versterken..
Natuurlijk houden we allemaal rekening met anderen en houden we ons daarom wel aan bepaalde voorschriften maar ken wel  je rechten ! Je rechten als mens , je rechten als burger . Sta op en laat je niet intimideren ! Laat je niets wijsmaken door de media.  Ik hoop en ga er vanuit dat je je rechten als hemelburger en je rechten als kind van GOD  kent !? Ben je wel gevaccineerd laat je dan alsjeblieft niet nog meer prikken ! ( Er zijn natuurlijke middelen om het spike eiwit wat zich vermenigvuldigt in jouw systeem te remmen  o.a. thee van de  naaldboom, ananas e.a.) 


.Jaap Dieleman  

Geestelijke leiders kunnen zeer verschillend denken over de toestand in ons land. Er wordt weinig tot niet over ,,De prik" en de eindtijd gesproken in de kerk ! De geest van verdeeldheid , een verdeel en heersstrategie waait ook door de kerken . Het ultieme wereldwijde (Corona ) bedrog  zet alles en iedereen  tegen elkaar op. Toch horen in het Koninkrijk van JEZUS , de inzichten van het Woord van GOD, de waarheid en de GEEST samen te komen. Jaap Dieleman is een van de weinige geestelijke leiders van Nederland die zich helder, duidelijk en eerlijk durven uitspreken over de huidige situatie in ons land. Telkens is het Leugen of waarheid en de kerkgangers stinken ook in de leugens doordat ze de Overheid willen gehoorzamen. Wie de plannen van de vijand wegzet als een Complottheorie is niet eerlijk en niet realistisch. Wie geen liefde voor de waarheid heeft zal in deze leugens en misleiding stinken. (Thess-brief) Jaap Dieleman was bij ons en het was een weergaloze dynamische avond ! Binnenkort hier een filmpje. Je kunt Jaap nu ook beluisteren op zijn eigen You Tube kanaal of via www.ontzagwekkendnieuws.nl  

 De nepkroon; het wereldwijde bedrog
Corona betekent;  kroon- met een krans van stralen. Deze nep kroon  geeft de wereldwijde  grootste ultieme zwendel  en oplichterij aan.  Alle soort griepvirussen COVID 15 t/m 18) nu nr.19 ,straks 21 varianten zijn zeer waarschijnlijk  in China of in een ander lab gefabriceerd . Is dit gepaard gaande  met 5G straling weinig zuurstof en veel luchtverontreiniging voor je longen wel te overleven ?  Is dit symbolisch niet de kroon op het hoofd van de Antichrist gezeten op een wit paard ? Die zichzelf introduceert op het toneel als de grote Misleider .. vlak voor de grote finale Op.6:1,2 ? Is dit een bio wapen en is er een biologische oorlog om de macht en om 1/3 van de mensheid te elimineren ?  Zo verdacht als Lucifer de top leugenaar  is, samenspannend met de allerrijksten en corrupte omgekochte regeringen op onze planeet, die de hele mensheid wil reduceren beginnend met controle door vaccinatie ? Als vernietigen het doel is van satan en deze machtselite de mensheid willen reduceren, weet je toch ook wat hun doel is ? Het is heftig en heel shockerend.  Een levensgevaarlijk vaccin waarvan de inhoud zich laat raden en 40x slechter is dan ,,een griepvaccin." VOOR EEN VIRUS BESTAAT GEEN ENKEL VACCIN !! Je hoort de grove leugens in de MSM de waarheid  elke dag herhaaldelijk verdraaien ( propaganda ). Trap er nooooit in !

De AGENDA van HET BEEST

GOD liet me zien in het voorjaar van 2020 dat deze kroon, de corona,
de kroon van de Antichrist, een nep kroon van wereldwijd bedrog is. Wereldwijde misleiding ...Een voorproefje van  Op.6:2 ? De eerste ruiter op het witte paard. Het is de Agenda van GODS vijand ( Het Beest = de Antichrist)  die in werking gezet wordt. Een wereldwijde misdaad door misleiding tegen de mensheid die lijkt op wat er in de WOII gebeurde vlak voordat de joden op transport gezet werden. ( Endlösung)  Is dit een wereldwijde wake-up call ? MENSEN WORDT WAKKER EN BEKEER JE TOT DE LEVENDE GOD ! Bedriegen en moorden deed de vijand  altijd al maar nu breekt de tijd van het ultieme bedrog aan. Lijkt het op eerste zegel die JEZUS opent van de boekrol?  Ja, het lijkt wel een zeer slechte Science fiction film waar we inmiddels langer dan een jaar in leven, geregisseerd en geproduceerd door de (ziekteverwekkende ) WHO en het WEF. (World Economic Forum) Onze omgekochte regeringen die hier gewoon volkomen bewust aan mee werken hebben dit met 178 andere landen in het verleden al afgesproken. Dit bedenk je niet even ! Wat gebeurt er al jaren achter de schermen ?  Zet deze  nepkroon  ,, de geplande" recessie, transmissie in van de NWO ? ( De grote reset naar de Nieuwe Wereld Orde) Welke kant gaat dit op ? In HOEVERRE Laat GOD deze vijandige agenda al toe ? Hoe ziet de economische toekomst van Nederland en Europa eruit ? Is het EU schip  (nu nog drijvend) een zinkende Titanic ? Komt er een grote wereldwijde financiële catastrofe vanwege de plannen van de NWO ? Is dit ook hun plan ? Hoever zitten we in de eerste wee ...? Staan we aan het begin van de grote verdrukking? is dit al een ,,stille WO3" ? Hoe erg wordt het ? Wat zegt GOD hierover ? Wanneer gaat HIJ Zijn toorn uitstorten over de goddelozen ?  Wat kunnen we vinden in GODS Woord ? Hoe bescherm je jezelf en je familie? KIES VOOR JEZUS ! 

Een stinkende religiesoep

In Theo 's laatste boodschap zit een belangrijke waarschuwing voor het hele lichaam van Christus in Nederland. Als je niet was voorbereid is het de hoogste tijd om dat te doen nu het nog kan ! Je geestelijk goed voor bereiden betekent ook dat je bij een goede wakkere gezonde kerk/lichaam van Christus bent aangesloten ! Je kunt in deze eindtijd niet een zwervende, eenzame of hoppende gelovige zijn of blijven. Halfhartig of halfslachtig ? Waar sta je ? Je lampje moet gevuld blijven ! Wie zich aan de  Bijbelse instructie vast wil houden is hartelijk welkom bij ons. Heb je nog geen goede geestelijke ,,familie" ? Stap In onze boot ! Er is nu nog steeds plaats voor jou ! 

        

ZORG dat je helemaal van JEZUS bent  en VREES NIET !
 In Math.24:3 vragen de discipelen Heer JEZUS; Wat is het teken van Uw komst en de voleinding van de wereld? Lees zelf Zijn antwoord in de Math.24.  Het boek Daniël ( Oude Testament) beschrijft dat er dingen in de eindtijd pas ontrafelt worden. Wie zijn Bijbel vaak en GOED leest, is wetende en weet veel meer over de toekomst en wat eraan zit te komen  ... dan de doorsnee onwetende Nederlander. NEDERLAND laat je niet bang maken ....Zorg dat je bij JEZUS hoort en het in orde maakt met GOD zodat HIJ je samen met onze Hemelse VADER kan beschermen en zegenen ! Zorg dat je de HG, de Heilige Geest hebt en vervuld blijft .  Het ,,Heilige Geest-serum" tegen al het corrupte vergif want zware tijden zullen  komen..
Zorg dat je leven volkomen van HEM is . Deze dingen moeten gebeuren. De weeën zijn begonnen en de Antichrist wil op alle vlakken  de NWO+ de nieuwe wereldorde in gang zetten en de totale controle over de wereld hebben richting het merkteken. Op.13:17  Waarin staat dat niemand mag kopen of verkopen zonder dat merkteken 666 ( world-wide-web) op zijn rechterhand of voorhoofd of het getal van het Beest.( De Antichrist) Je merkt dat we in de jaren steeds meer afhankelijk zijn van digitale zaken . Sommige mensen en dieren hebben al een chip omdat dat voor hun situatie ,,handiger" is. Ook ons identiteitsbewijs / inentingspaspoort wil men op deze manier in of gaan aanbrengen in ons lichaam en koppelen aan andere info. ( ID2020) Agenda 21 is in gang gezet en onderdeel van satans plan. Wat dacht je van A I ? Artificiële Intelligence ? Als een soort robot-slaaf die digitaal vastzit aan het systeem van het Beest? Duizenden satellieten worden al de lucht in geschoten om 5G te gaan reguleren wereldwijd. Alles wordt zo met elkaar verbonden.  Langzaam gaat het de kant op van totale controle over alles wat we doen. Hey, dit is echt .... dit merk jij toch ook ?

Wij zijn echter allemaal schepselen van GOD  die ...kinderen van GOD kunnen worden ! Ons lichaam is een tempel van de Heilige GEEST. We zijn gered en VRIJ gekocht met JEZUS bloed als we hebben gekozen voor JEZUS en ons hebben bekeerd .  Daarom  is het de bedoeling van JEZUS dat jij gered wordt en VRIJ blijft en je ziel niet verkoopt aan de duivel ! Dat is en blijft het goede nieuws . Wel of niet gevaccineerd. Je hebt niets te vrezen als je met JEZUS /YESHUA bent.  Al is het een strijd ....en ben je nog niet gered ? Je kunt nu nog terug ! BIDT de gebeden hardop mee op onze filmpjes.
 666
Robot van de Antichrist of VRIJ mens ?
We houden rekening met elkaar maar gebruiken toch hoop ik ...wel ons gezond verstand? Wij hebben de Heilige GEEST ( De GEEST DER WAARHEID) toch ontvangen ? We kunnen  bidden voor gerechtigheid zodat de zieken zullen herstellen in JEZUS Almachtige naam. Dat deze (COVID-19,21) ANGST hysterie mensen dichter bij JEZUS brengt? de ogen en oren opent,  liefst zo snel mogelijk ! Doordat onze GOD laat zien dat HIJ de ALMACHTIGE is ! HIJ REGEERT en niet,, het kwaad" !  Heeft GOD dit toegelaten ? Ja ! GOD heeft dit toegelaten. Gaat HIJ nog meer toelaten ? Ja, Luc.21:10 besmettelijke ziekten, plagen , aardbevingen enz.  wanneer Zijn toorn losbarst over de goddelozen op aarde en JEZUS de zegels van de Boekrol openmaakt Op.6 &7   Er lijkt een vreemdsoortige economische WW3 te zijn begonnen. Of is het een oorlog om het VRIJE  bestaan van de mensheid ?  De meest belangrijke oorlog is; De oorlog om uw/jouw ziel . Wil jij een robot van de Antichrist worden of een vrij mens met een vrije wil zijn ?  Het gaat onze Goede  GOD allereerst om jou en jouw REDDING voor de eeuwigheid !  HIJ vindt het nodig dat de mensen door elkaar geschud worden omdat HIJ zielsveel van ze houdt...jij  bent heel erg belangrijk en zeer kostbaar voor hem ! GOD vindt het nodig dat alles geschud wordt ! HIJ klopt aan de deur van je hart ! Op.3:20 Laat je HEM binnen ?
     
 
HET KRUIS is je ENIGE redding !

Met PESACH, met PASEN ging de dood aan hun voorbij ! Duidelijker dan nu kan het paasverhaal niet worden.
Duidelijker dan nu in deze tijd kan het niet doordringen. Als je het nu niet snapt wanneer dan wel ? JEZUS is vandaag en gisteren dezelfde en JEZUS is de ENIGE die je kan redden !

HIJ is opgestaan en heeft de dood overwonnen ! Met PASEN ging de verderfengel  ( engel van de dood) langs de deur waar HET BLOED van een lam aan de deur gesmeerd was. Dit is waarom het Joodse volk Pesach viert.  NU in het nieuwe verbond is dit het bloed van JEZUS. HIJ is HET LAM wat voor onze zonden aan het kruis stierf op de exacte tijd destijds dat het lam geslacht werd in de tempel . Zo kan de verderfengel ook aan jou voorbijgaan. JEZUS is de deur. De deur naar jouw vrijheid en nieuwe leven. Een persoonlijke hemelse reset.  Zo kan de dood en elke ziekte, kwaal of plaag aan jou voorbij gaan ! Alleen GOD door JEZUS Christus biedt ons totale bescherming. Zo zal het BLOED van JEZUS jou en ons beschermen als wij ons heil bij HEM zoeken, wat er ook gebeurt. Kijk het filmpje en bid met me mee ...


Wakker blijven !
 Blijf op de bres staan en vergeving voor onze landgenoten en VOORAL voor onze blinde leiders vragen want de geestelijke staat van Nederland is zo verziekt, zo uit balans, zo vestoord en ons volk, is er zeer slecht aan toe ! Verstrikt in leugens. We zijn jarenlang geïndoctrineerd en vals voorgelicht door de media. Zelfs christenen lijken lauw, ingedut en ingeslapen. Op.3:15-18 Willen er nog Nederlanders WAKKER worden?  Zich oprecht bekeren en terugkeren ( met ALLE volken in Nederland, Europa en op aarde Op. 15;4) en dat zij gezegend zullen worden;  als een kind tot hun Hemelse VADER , tot de levende GOD komen,  tot JEZUS en Zijn machtige Woord.
Wie zou U niet vrezen, HEERE, en Uw Naam niet verheerlijken ? Want GIJ  alleen zijt heilig ; want ALLE volken zullen komen, en Voor U neerknielen om U te aanbidden; want Uw oordelen zijn openbaar geworden.


De Eindtijd
Daar leven we in. Bereid je voor op wat komen gaat. De Corona maatregelen zijn dus slechts het begin van negatieve veranderingen voor onze vrijheid. De vijand (Lucifer) heeft nog maar weinig tijd.  De Antichrist met al zijn trawanten) wil totale controle en heeft een vreselijk, wrede en weerzinwekkende moordagenda. Dit noemt de Bijbel het begin der weeën. Misschien schokt dit je ? JEZUS leidt je verder in de waarheid, je hoeft nergens bang voor te zijn.  Miljoenen mensen zijn eerder gestorven in WO1 en WO2 meer dan 72 miljoen ! Misschien is dit het begin van WO3 ? Wil China misschien de baas zijn economisch ? Het kwaad is de wereld nog niet uitgegaan ! Dit is opgezet en gepland. Dit is een plandemie. Volg het geld en je komt er achter wie de oorlogen hebben bekostigd en in gang gezet. Wat betreft het virus (gif). Om de zoveel tijd hebben we een vervelend griepvirus . Is dit virus weer in een lab gemaakt met een bedoeling ?  Er worden dingen ingang gezet achter de schermen die we niet precies weten. Bijv. na 9/11 kregen we een zogenaamde war on terror ? Wat we wel weten is dat de Antichrist  totale controle wil over de hele wereld  en dat hij zijn stappen geleidelijk en vernuftig richting Op.13 zal uitvoeren. Via controle over onze gezondheid, daarna via ons voedsel en het klimaat. Ze willen ons zelfs insecten laten eten ! Een controle app? Een tattoo ? Een chip met Nano technologie ? Een dodelijk vaccin .. ? Willen wij een open dictatoriale maatschappij zoals China ? Een technische trans humane politiestaat waar je via gezichtsherkenning ( vandaar de 1,5 meter afstand oefening) wordt beboet als je door rood loopt op het zebrapad ?? Daar is toch  5G voor nodig ?! Eenzaamheid...isolatie ...nog meer controle... bekijk het creatieve  Witte maskers filmpje ...


Deze straling is beslist niet ongevaarlijk!  eerlijkoverstraling.nl
Jonge mensen  worden beboet omdat ze niet precies anderhalve meter uit elkaar zitten of lopen. Mondkapjes verplichting.  Lieve mensen wordt wakker ! Er bestaan nu verraderlijke kliklijnen ! Je gaat toch niet iemand verraden die  niet precies de anderhalve meter aanhoudt of vreedzaam demonstreert ? Dit is een krom en misdadig beleid.  
Het is de vraag of er een spoedwet door het parlement aangenomen  wordt zodat ze legaal onze huizen mogen inbreken als we met teveel mensen zijn.? Dit mensen.... is onze regering... ons parlement... Hoe diep zijn ze al gezonken? Is ons land nog een rechtsstaat ? Rechters die het beleid van de staat volgen en niet onafhankelijk meer recht uitvoeren voor burgers ? Kun je überhaupt nog nog spreken van Recht in Nederland ? Zijn zij  al blinde robots geworden die hun ziel verkocht hebben aan de duivel ?! Dit lijkt toch op een slechte Science fiction wat naar een HORROR film toegaat ??  In TEXAS zijn ze wakker en weten ze dat dit naar Op.13:17 verwijst. In Texas , Florida e.a. staten zijn vaccinatie paspoorten NIET toegestaan. Daar wonen ook de meeste wakkere christenen.
De OPNAME voor de TOORN VAN GOD
1Joh.2:28 Blijf IN HEM ! zodat wij niet beschaamd staan bij Zijn komst zegt het Woord van GOD. Jac.5:7-9 Heb geduld. Uw/Jouw Rechter staat voor de deur. Moeilijke tijden, ja zwaardere tijden komen, we gaan nog een stuk door de duisternis. Luc.21:10 Wie een wijze maagd is zal meegaan ! Math.25 Lees het verhaal van de domme, dwaze en wijze maagden op weg naar het bruiloftsfeest. JEZUS komt op de wolken ons tegemoet en zal ons in een ondeelbaar ogenblik wegrukken vlak voordat de toorn van GOD losbarst. Als een dief in de nacht komt JEZUS. HIJ grist Zijn geliefde bruid weg ! Dit heet de Opname en is een mysterieuze ontsnapping voor de Zijnen in een ondeelbaar ogenblik ( een oogwenk ) ! Hoe prachtig ! Hoe schitterend en  liefdevol haalt GOD , als Bruidegom, Zijn bruid op , ontmoet haar in de wolken om met haar uiteindelijk het grootste bruiloftsfeest ooit te gaan vieren in de hemel !!  1Thess.1:10 , 4:16 ,5;2-4 , 5 :9 , 1Cor.15:51-52 Joel.1:15,2 Jes.13:9 Ik heb hier zelfs een lied over geschreven en een filmpje over gemaakt !


De dag des Heeren
Op aarde komt daarna een grote verdrukking met een verschrikkelijke dag op het laatst, de geduchte dag des HEEREN genoemd . Zoals de plagen in Egypte zo zal GOD de oordelen toestaan over de aarde te komen, meedogenloos met verbolgenheid en brandende toorn. GOD is dan zo boos en de maat is vol. Hij rekent af met alle goddelozen en alle ongerechtigheid.  HiJ heeft genoeg tijd gegeven. Zijn genade is zo groot, terwijl de rampen op aarde zich voltrekken kun je toch nog voor JEZUS kiezen maar dan kan het wel met de dood tot gevolg zijn. De tweede wederkomst van JEZUS naar de aarde is met AL zijn heiligen . Dan zullen we met Hem op de olijfberg in Jeruzalem neerdalen ! Daarna zal Hij de troon bestijgen en zal HIJ als KONING Zijn Koninkrijk op aarde bevestigen, als Leeuw van Juda en rechter optreden en ....ALS KONING de hele wereld gaan regeren. Sta op met GOD !
We zullen in het Licht van de Bijbel de eindtijd beter begrijpen en wijzer worden wat er op het wereldtoneel aan het gebeuren is. Tijden en wetten zullen veranderen. Je kunt zaken niet meer inschatten en beoordelen zonder kennis van je Bijbel maar ook van de geschiedenis. Leer teksten uit je hoofd. Laat je niet beïnvloeden door de leugens van de wereld en bescherm je gedachten leven. 2Cor.10-5. Heb de waarheid lief ! Heb het leven lief ! Heel belangrijk is je kijk op Israël ; GODS oogappel= Israël . Dit is essentieel. Alle zegeningen voor hun zijn ook voor jou. Ik spoor je aan om elke dag je Bijbel te lezen en DVD's van bijv. Frank Ouweneel aan te schaffen die je inzicht geven en je blik zullen verruimen en  je bovendien zullen zegenen !  Inmiddels  te bestellen bij; www.frankouweneel.nl Frank Ouweneel .  Zie Bij ZG-Volendam en Agenda.
Neem contact met ons op als je vragen hebt via onze mail; info@devingervangod.nl 
Proclameer hardop voor onze landgenoten en onze regering;
Almachtige Koning !  U bent Koning van alle Koningen en HEER van alle Heerscharen. U heeft macht over het koningschap van alle mensen op aarde en U geeft dat aan wie U wilt. Wij vragen U ons huidige gezag wakker te schudden tot grote schaamte te brengen( Psalm 83)  hen te wegen en zo nodig af te zetten in JEZUS naam. Gerechtigheid moet geschieden nu of straks in de hemel door U . Stelt u alstublieft  nieuwe rechtvaardige leiders  aan  en zegen deze gezagsdragers . Geef ze inzicht en wijsheid.  Leidt onze regering in Nederland naar Uw wil en sterk hen. Laat ons land en de bestuurders alstublieft terugkeren tot GOD, haal hen uit de slangenkuil  en het spinnenweb van de vijand, vergeef hen hun blindheid, vergeef de grote fouten, het bedrog,  schuld en zonden, de enorme bloedschuld, corruptie en het dienen van afgoden. Laat ons land schoon schip maken en  hersteld worden met rechtvaardigheid, gerechtigheid en de kennis van Uw heerlijkheid en Uw koninkrijk baan breken
! UW WIL GESCHIEDDE HEER ! Red wat er te redden valt. Maak ons nederig en afhankelijk van U alleen en laat ons uw volk Israël goedgezind zijn. Laat Nederland alstublieft alsnog in haar bestemming komen. Laat ons zolang mogelijk tot U terugkomt in vrede leven  in Nederland om zoveel mogelijk mensen wereldwijd  te kunnen ZEGENEN ! In JEZUS Almachtige naam, Amen.

 
De droom van Nebukadnezar
Wie wil weten wat GOD zegt dat er gaat gebeuren met Europa? Je zou je kunnen gaan verdiepen in het Boek Daniel, een belangrijke profeet uit het Oude testament die 3000 jaar geleden al gezegd heeft wat er met het Romeinse rijk zal gaan gebeuren. Het Romeinse rijk is het laatste (Anti-Christ) rijk op aarde en daar behoort Europa toe. Het laatste rijk: de voeten van het beeld. Het beeld uit de droom van koning Nebukadnezar. Daniel kon deze droom aan hem uitleggen omdat GOD  hem liet zien wat er in de toekomende tijden zou gaan gebeuren......Gaat Europa uiteindelijk geheel ten onder ? Wat zegt GOD in Dan. 2:33-35 ? Wie of wat  is die steen ? Wat is de betekenis ? Wie is die rots ?

De voeten van het beeld zijn deels van ijzer en gedeeltelijk van leem. Terwijl je blijft kijken raakte zonder toedoen van mensenhanden, een steen los, , die het beeld trof aan de voeten van ijzer en leem en deze verbrijzelde . Toen werden gelijk het ijzer en de leem, het koper, het zilver en het goud verbrijzeld en , zij  werden gelijk kaf op een dorsvloer in de zomer. en de wind voerde ze mee, zodat er geen spoor meer van te vinden was, maar de steen die het beeld getroffen had, werd tot een grote berg, die de gehele aarde vulde.  Revelation tv maakt het duidelijk met dit filmpje..Zinkt het EU-schip ?  The Rape of Europe

Letterlijk betekent dit : de verkrachting van Europa. Europa was de naam van de dochter van Zeus. Interessant is waarom hebben wij eigenlijk die naam gekregen ? Een naam zegt iets over je bestemming. Hitler wilde ook zijn derde rijk. Het joodse volk werd totaal misleid (en de niet wakkeren ! ) als slachtschapen  op de trein gezet naar Polen. Ze geloofden echt niet dat dat hun einde betekende. Alles was tot in de puntjes voorbereid door de vijand en pas veel later kwam dit aan het licht.  Waar worden wij naar toe misleid ? Waar worden wij ingeluisd ? Er bestaat een zeer duistere agenda van de allerrijksten met een plan om o.a. de wereldbevolking te doen minderen ! Dat zit achter dit bedrog en deze misleiding.
Topeconomen in Nederland zeggen dat de Euro de grootste vergissing is....Wie normaal nadenkt weet ook dat een land zonder grenzen zeer grote problemen geeft. JEZUS zelf zegt hier ook belangrijke dingen over. 

 Een bekende Engelse evangelist genaamd David Hathaway heeft een zeer goede documentaire gemaakt  over de geschiedenis van Europa en de oprichting van de Europese Unie. De geestelijke betekenis en symboliek verraden de plannen achter deze eenwording. Ja, in Straatsburg staat de moderne toren van Babel. Het EU - gebouw. Zegt de hoer van Babylon uit het boek Openbaring je iets ?  Europa gezeten op het Beest ?  Moge dit je ogen openen.. want het EU - schip is zinkende . De volken zijn misleid, belazerd en bedrogen. Op.18:3 Omdat van de wijn van de hartstocht van haar hoererij al de volken gedronken hebben en de koningen der aarde met haar gehoereerd hebben en de kooplieden der aarde rijk geworden zijn uit de macht van haar weelderigheid.EUROSPIRIT 
 Broeder en Major Amir Tzarfati legt je helder uit  wat er achter de schermen speelt op het wereldtoneel. Zijn inzichten zijn  bijbels als bijbelleraar uit Israël. Hij heeft ook een eigen app. Op You tube staan verschillende preken van hem. Dank aan  Bert Panhuise die deze conferentie voor Nederland organiseert.  www. eurospirit.nl   Hij heeft een nieuw filmpje gemaakt over ARMAGEDDON ... Hij woont immers aan de rand van die beroemde vallei !


 De media
De media wereldwijd lijken al jaren in oorlog met ,,de waarheid." Het heeft natuurlijk alles te maken met wie steeds meer de touwtjes in handen hebben. The Prince of the air, de vader der leugen, je weet wie dat is,  is de baas over de media, de Big TECH en de Big Pharma. Als de wereld vol leugen is, is de waarheid revolutionair. Persoonlijk vind ik het ,,valse spel der mensen ", 'zoals het in GODS Woord staat, steeds zichtbaarder worden bij  o.a. vele politici en altijd dezelfde mensen op tv die dezelfde taal spreken . Ze draaien in hun eigen cirkeltje rond. Nooit verfrissende geluiden, en goede denkers of historici... Je hoort hen nauwelijks op de MSM. Waarom wordt ons volk zo dom gehouden via de media ?  Wie scherp is, merkt welke kranten (ook int.) en nieuwsmedia online werkelijk beneden alle niveau verslag leveren en vaak telkens bepaalde personen negatief afschilderen, bewust manipuleren en of demoniseren. Dit heet propaganda. Elke dag wordt er gemanipuleerd en opgelicht. De NPO wordt daarom steeds minder bekeken ! Het is een feit dat we  helaas al een aantal jaren naar een soort ,, shownieuws" luisteren op tv .Wat zich werkelijk afspeelt achter de schermen krijgen we niet meer te horen ! 

Rom. 1;18 Want de toorn van GOD wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen , als die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden.
Rom.2 :9,10 Verdrukking en benauwdheid zal komen over ieder levend mens die het kwade bewerkt, eerst de Jood, ook de Griek; maar heerlijkheid ,eer en vrede over ieder die het goede werkt, eerst de Jood en ook de Griek. Want er is geen aanzien des persoons bij GOD.

Rom. 3: 23,24 Want zij hebben allen gezondigd en derven (missen) de heerlijkheid GODS. Zij kunnen uit genade van GOD gerechtvaardigd worden door de verlossing die in Christus JEZUS onze Messias is. 
Rom.3:25 HEM ( JEZUS Chr.) heeft GOD onze Vader, voorgesteld als zoenmiddel door het geloof, in Zijn bloed , om Zijn rechtvaardigheid te tonen, daar HIJ de zonden , die tevoren onder de verdraagzaamheid  GODS gepleegd waren , had laten ,,geworden."
GOD heeft dus Zijn Zoon JEZUS Chr. gezonden naar de aarde zodat een ieder die in Hem gelooft vergeven kan worden door zich te bekeren en vergeving  te ontvangen. Zo is GODS verlangen  elke Nederlander te vergeven en rechtvaardig te maken, in Zijn armen te sluiten door het geloof in JEZUS Christus, die was , die is en die komt.  Elke verloren zoon of dochter mag thuis komen ! Elke vluchteling , elke moslim, elke ongelovige, elke atheïst, elke culturele of traditionele gelovige, elke farizeeër, elke dief , elke leugenaar,  iedereen....! Geen Boeddha, geen Mohammed, geen filosofie, geen ideologie kan tegen de enige levende opgestane HEER JEZUS, YESHUA Christus Messias op ! Nodig Hem uit in je hart, Hij wil je ontmoeten. Kies vandaag wie je werkelijk wil dienen en bekeer je ...ga naar JEZUS/Yeshua  op deze site en ontvang het grootse wonder van binnen !!!

De tien geboden
De EU, de Europese Unie overtreedt al heel lang de De TIEN geboden en ik schaam me heel diep omdat we leiders hebben die stekeblind zijn op het belangrijkste gebied.  De geestelijke gezondheid van ons volk en de andere volken in Europa. Ze willen GOD niet en zitten in hun toren van Babel plannen te bedenken die uiteindelijk allemaal zullen mislukken. 
Er is een nieuwe klimaat religie ingesteld en alles waar Europa ooit voor stond en uit is opgebouwd is al aan het vervallen.
Het is de bedoeling dat we in 2030 niets meer van onszelf bezitten. Ze zullen alles van ons afpakken. Zij worden rijker en beweren dat wij er alleen maar gelukkiger van zullen worden !
Christelijke waarden en normen, onze wortels worden geschonden, uitgegraven en kapot getrapt lijkt het ...Laten wij onze huidige leiders alles waar onze voorouders voor hebben geknokt afpakken ? Hebben onze leiders enig respect voor het bloed wat gevloeid heeft in onze EU-grond? Van die massa's jonge soldaten die veel te vroeg gestorven zijn en voor onze vrijheid hun leven gaven ?  in de geschiedenis voor Nederland ? Of hebben zij totaal gekozen voor dit monsterplan en hun ziel geheel verkocht ?  De brede weg waar zij op wandelen staat immers  voor afgoderij,  de islam en een soort komende wereldreligie-soep door de huidige tendens...
 
Gij zult niet doden

We beginnen met : Een van deze 10 geboden in de Bijbel ( de God van de Bijbel is de Levende GOD van Israël, JHWH die VOOR HET LEVEN IS ) zegt; GIJ ZULT NIET DODEN = GIJ ZULT NIET MOORDEN. Dit staat haaks op wat in de Koran ( de god van de Koran is Allah de maangod) staat en toestaat. Sura zegt; Je mag alle ongelovigen, christenen en joden DODEN, allen die niet geloven in de god vd Islam.....Dit wordt gewoon onderwezen op Nederlandse scholen en gewoon toegelaten ?!...Er staat ook in dat je mag liegen ! De gemakzucht, tolerantie en nalatigheid van onze Nederlandse volksvertegenwoordigers blijkt zeer onveilig voor Nederland .  Dit is het probleem waar we mee te maken hebben. Door de secularisatie is er geen onderscheid meer en staan we .lijnrecht tegenover elkaar op vele fronten van het leven. Het draait al jaren om waarheid of leugen. Je kunt de Bijbel en het christendom toch niet op een lijn zetten met de islam ?  Het christendom is vredelievend en predikt wereldwijd GOED NIEUWS ! Wereldwijd komen moslims tot inkeer omdat JEZUS/ISA vergeving aanbiedt en geen dood en haat predikt !

  Ik wil positief eindigen ook als we verdrukkingen en vervolging tegemoet gaan. Lees voor jezelf eens Openbaring 21;1 t/m 7 over de Nieuwe hemel en de Nieuwe aarde ! GOD zelf is onze grote Bemoediger ! Wat HIJ in petto heeft is fenomenaal ! Het beste , echt het allerbeste komt nog ! Kijk naar dit schitterende You tube filmpje van een moslima die haar leven wilde beëindigen en dan grijpt  JEZUS-YESHUA  Messias in als de Enige Levende  HEELmeester en laat HIJ haar persoonlijk zien dat HIJ de Allerhoogste en de Allergrootste is !!! Dit moet nog met heel veel mensen gebeuren ! Er zijn nu opwekkingen wereldwijd in Iran, Pakistan e.a. landen.  Zegen alle moslims in ons land ! Mogen zij en de andere Nederlanders die oorspronkelijk van andere origine zijn de KONING der KONINGEN ontmoeten en tot wedergeboorte en bekering komen in de ENIGE - EEUWIGE-LEVENDE GOD van ISRAËL !!
  

335664 bezoekers (489196 hits) sinds 13-10-2008