Home

 VREDE  ZIJ  METJOU

 

. .     
  .
Zuchtend en stotend begeeft de aarde zich naar haar einde toe ...De weeën nemen in heftigheid toe. Hemel tergend, wreed en corrupt lijken duistere Romeinse tijden dichterbij te komen. Rechtvaardige wetten waren er niet.. oorlog, en onrecht was overal om je heen. De levende GOD van Israël kenden men niet en een leesbare Bijbel bestond nog niet. Wij leven geschiedkundig nog in dat afbrokkelende Romeinse rijk. Achter de schermen woedt er naast rampzalige oorlogen  o.a. op GODS eigen grondgebied ; Israël tegen Hamas, Oekraïne, e.a.  al een poosje een stille oorlog tegen de mensheid. Wordt niet ongerust want WAT de satan ook doet, GODS Koninklijke  MEESTERPLAN voor de volkeren en Israël triomfeert en zal uitgevoerd worden !


Net als vorige tirannen, willen machtswellustelingen alles onder hun (nu) technische controle brengen. Deze laatste keer naar het vierde industriële rijk met een NWO wereldregering en/ of met een wereldwijd kalifaat ? Zal Satan, die nog maar een korte tijd heeft, alles wat mooi en natuurlijk door GOD zelf bedacht en gemaakt is, kapot maken en tarten ? Het joodse volk in Israël heeft het nu zeer zwaar te verduren maar de belofte is dat zij haar Messias zal herkennen op GODS tijd ! Zijn de westerse machthebbers soms wegbereiders van de ANTI-Christ ? Willen zij van ons technocratische, gehackte, willoze slaven maken ? 
We kelderen richting VERDERF keihard naar beneden. Overal, zelfs in de Evangelische wereld openbaren zich de Judas praktijken...Je bent naïef en stekeblind als je dat niet ziet ! Ons volk maar ook Europa hebben na jaren van welvaart en zegeningen, GOD, JHWH de rug toe gekeerd en afschuwelijke afgoden binnengehaald. Dit kan voor ons land maar ook voor ons persoonlijke leven ernstige gevolgen hebben...GODS beschermende hand trekt zich dan terug. Hoe shockerend  is dat ? De vraag is tevens HOE zijn en blijven wij zelf veilig voor wat er komen gaat ? Zorg alsjeblieft dat je een HEMELSE reset krijgt en de teugels van je leven in Zijn handen legt !

Hieronder kun je deel 1  beluisteren van de serie het laatste oordeel,
van Joey Plat.  Op ZATERDAGAVONDEN ben je van HARTE UITGENODIGD vanaf 19.00 uur op het welbekende adres.

..

LEES in ieder geval deze pagina uit en maak de belangrijkste beslissing van je leven.  Er zijn nl  stormen om je heen op komst die zijn weerga niet kennen ! Neem mijn woorden serieus want de tijd van oordeel nadert... .In het algemeen zijn  liegen, stelen, oplichterij, onrecht, ziekten, omkoperij, chantage, voedselschaarste, droogte, inflatie, onbetaalbare  energie nu al desastreuse gevolgen. Totale krankzinnigheid lijkt op dit moment op hoog niveau te regeren en meer misleiding en chaos ligt helaas in het verschiet.... Kunnen wij mensen het tij nog keren en bepaalde zaken weerhouden ? JA. Misschien tijdelijk tegenhouden ? Is er nog hoop ? JAZEKER ! Leven we al in de laatste dagen ? JAZEKER , in het laatste uur ! Zorg dat het voor jou niet te laat is !


De TIJD van OORDEEL & TOORN nadert
Op.6 ; De vier paarden ( Het witte, rode, vale en zwarte paard) uit het laatste boek van de Bijbel, brengen het begin van de grote verdrukking ( de grote ellende/tijd van oordeel ) in beeld. Misleiding, Oorlogen, Aardbevingen, Overstromingen, Honger en ( vale paard)... de Dood die de vrede weghaalt. Je proeft nu al steeds meer van die ellende, de oordelen die als weeën steeds sterker worden tot de dag van de geboorte ; 
de grote dag des HEEREN. Een plotseling verderf zet zich dan volledig in. Die tijd van oordeel komt binnenkort over de zuchtende aarde. HET ONRECHT; het stelen en liegen neemt al schrikbarend toe, in het groot en in het klein; DE NOODKREET van de boeren, de bakkers, het MKB en het klimaat bedrog is een groot signaal van GOD dat we In een mega glijbaan,  keihard naar beneden glijden. Dan heb ik nog niet de moderne sex-slavenhandel in kinderen, de sex trafficing  benoemd en ... de oorlogen ! Wordt wakker voor de WAARHEID volk van Nederland ! Kom uit je welvaartbubbel .... KIES voor JEZUS /YESHUA je REDDER en VERLOSSER ! Alleen HIJ red ons van de hel en de ondergang ! KIES nu het nog kan ! ROEP HEM aan ! Zorg dat je ziel gered is voor de eeuwigheid en je naam opgeschreven staat in de hemel.
             
KEER terug tot MIJ
S H A L O M  mijn zoon, mijn dochter, KOM tot MIJ en LEEF IN MIJN VREDE ! IK, JEZUS, YESHUA alleen geef je die bovennatuurlijke rust die al je verstand te boven gaat. Heb je er wel eens over nagedacht WIE je aanbidt, wie je dient met je leven ? De waarheid of de leugen ? Kom terug onder Mijn bescherming ! Kies voor Mijn Koninkrijk en Heerschappij want deze keus maakt waar jij de eeuwigheid gaat doorbrengen, als je morgen plotseling sterft. IK ben de Opstanding en het leven, wie in MIJ gelooft zal niet sterven en een ieder die leeft en in MIJ gelooft,  zal in Eeuwigheid niet sterven ! Joh.11. Maak schoon schip en laat deze uitnodiging niet aan jou voorbij gaan ! 
Hoe houd jij het vol ? Hoe houdt jij stand als de meest afschuwelijke oordeelstijd pal voor de deur staat ? Ben je al ingestapt en verzekerd van je redding ? De tijd is nog maar zo kort dat je eenvoudig voor JEZUS/YESHUA kunt kiezen. GA DE HEERE JEZUS dienen ! Laat dat je nieuwe doel zijn ! Mensen zullen straks radeloos van angst zijn en sterven o.a. van de honger en ziektes.  Wees niet te laat ! Stel je keus niet uit ! De toorn, de boosheid , de wraak van de HEER zal losbarsten over de goddeloze mensheid  en GOD zal met de bezem der verdelging o.a. Babel wegbezemen ( in een uur !!!) en de aarde  met oordelen gaan overspoelen. Jes.14. IK ben die was en die is en die komt ! zegt JEZUS EN IK kom spoedig !


.
De kwade Antichrist geest
rukt op ! het komende wereld systeem lijkt op het monsterlijke BEEST uit de zee met 7 koppen in Op.13. Op de vuurrode draak rijdt de hoer van Babylon, wetteloosheid op de rug van een meedogenloos controle systeem. Wereldwijd  is deze duivelse geest afschrikwekkender bezig als Herodes om zijn gewetenloze, dwangneurotische plannen uit te voeren. Niet voor je gezondheid maar om zijn digitale ID-controle plan door te drukken. Straks geen QR meer, maar een EU-pas om een nieuw controleerbaar digitaal geld systeem in te voeren.  Door het voortdurend herhalen van leugens, framen en manipuleren van valse info door de media (straks het klimaat)
 raakt het brein van onwetenden blind, doof en verstrikt door angst. De overheden doen bewust mee aan het leed onder de boeren, de Groningers, de toeslagenaffaire. Europa wordt ondertussen verkracht door onrechtmatige wetten, massa immigratie enz. om ? Chaos te creëren ? Destructie dood en verderf te zaaien ? d.m.v. aangestuurde vernietigende economische oorlogen ? De weg voor de Antichrist wordt voorbereid, door de meest giftige rijke en zieke geesten ooit bedacht; de elite-lakeien van de duivel. Op.6. Het masker van de grootste Verderver ! De na-aper aller tijden die de mens via A.I. technocratisch wil besturen ! Zijn masker valt af ! want zijn tijd is bijna op ! Oh, wat wil hij graag aanbeden worden en mensen meenemen naar de hel. Je ziet nu HELDER om je heen, voor je ogen, wie WIE dient !
  .
De grootste misleiding aller tijden is begonnen...  Satans uiteindelijke doel is; totale controle over de wereld en van jou een totaal digitale gestuurde ,,slaaf - mens- robot", te maken, 
 en zoveel mogelijk mensen misleiden en OMBRENGEN. Hij verandert wetten en rechten.  GODS Toorn zal de oordelen over de aarde gaan uitgieten want de volkeren hebben de levende GOD opzij geschoven. Europa waarom ben je zo ondankbaar en moreel zo afgezakt ? Zo.. krijg je te maken met de dief, Lucifer, de draak, de oude slang die slacht, steelt, liegt, bedriegt en verleidt. Een gewetenloze moordenaar die slacht en verderft in zijn koninkrijk van duisternis op deze aarde.  Deze na-aper en bedrieger met zijn goddeloze grenzenloosheid GEBRUIKT MENSEN  (altijd al !!! gesponsord door de giftigste allerrijkste elite) en hij gaat een HEL op aarde brengen. Vele rijken zijn in feite dom en zullen beschaamd uitkomen als ze in Hades terechtkomen. Uiteindelijk wordt satan in de put gegooid....als hij eerst door de adem van JEZUS zelf is vernietigd ! Velen hebben hun ziel aan de duivel verpand of dienen twee HEEREN ! Ja zij bewegen zich op de brede weg van het verderf en kiezen liever voor de duisternis en de leugen... en jij ? Voor wie kies jij ? Laat jij je door al zijn leugens inpakken ? 


Het allerbeste nieuws
is dat HIJ, JEZUS CHRISTUS,  YESHUA Ha MASSJIACH  is gekomen om jou te redden, vrij en los te maken ! HIJ is het Lam geslacht aan een kruis voor jou. Aan dat kruis heeft HIJ jouw straf gedragen en de prijs betaald met Zijn bloed ! voor jouw redding en verlossing. Mijn Koninkrijk zegt HIJ, is niet van deze wereld. Overvloedig wil IK je laten leven, je vergeven, je genezen en je herstellen wat bij jou gebroken was ! Kom bij MIJ en
 keer je om naar MIJ ! 
Mijn vrede, Mijn blijdschap geef Ik je, als jij je overgeeft aan MIJ ! Kom vandaag thuis bij mij, Kom in Mijn licht, je bent voor MIJ van onschatbare waarde. Geloof en wees hemels verzekerd en beschermd in MIJN veilige EEUWIGE armen, zodat je de Heilige Geest en Eeuwig leven ontvangt. IK ben de opstanding en het leven ! Vraag me voor altijd in je hart te komen wonen en blijf bij MIJ op de smalle weg.  De wereld om ons heen wordt steeds leugenachtiger, zieker, gestoorder, gekker en gevaarlijker. Je kunt dagelijks overwinnen met MIJ en leren de vijand te verslaan want  zware tijden zullen komen en IK wil je beschermen, JA , IK WIL DAT JE VEILIG BENT !
 IK BEN gekomen zodat jullie LEVEN en OVERVLOED hebben ! zegt JEZUS . Want wat er ook om je heen of met jou gebeurt of gebeurd is.....IK nodig jou nu uit om in Mijn Koninkrijk te komen... IK BEN de DEUR naar je Hemelse VADER, naar MIJN KONINKRIJK, . IK BEN JEZUS, MESSIAS, YESHUA, Adonai, de ZOON van GOD, voor jou naar de aarde gekomen om met jou samen te zijn, door Mijn Heilige Geest want JIJ bent altijd in Mijn gedachten ! IK vul die leegte in je leven ! Nee, IK veroordeel jou niet. Voor jou heb IK de meest afschrikwekkende hel doorstaan aan het kruis en de dood overwonnen. IK stierf voor jou... en nu  bid ik voor je, maar een totale beslissing voor MIJ ? Die keus is aan jou. Roep me aan, kom uit je duisternis en zondig niet meer ! Dat lukt je met MIJ ! Over alle naties, de aarde en de hemelen, heb IK ALLE macht en autoriteit, maar... IK heb en wil geen macht over jouw vrije wil. KIES vandaag en GELOOF en blijf VERTROUWEN op MIJ, KIES voor de WAARHEID en het LEVEN ! WIE MIJ dient komt niet bedrogen uit ! Ik geef je een nieuw en MEGA blij hart en zal met AL Mijn Liefde en VREDE voor altijd IN je hart komen wonen.   

Kom in Mijn ark !
 IK wacht al zolang op je...  zegt JEZUS !  en Jouw allerbelangrijkste, blijvende liefdesrelatie  juist in deze moeilijke tijden vind je hier online. Door MIJ alleen krijg je die pure forever-love-life connection.'' Al staat je leven op zijn kop .. ben je ziek, bang, fout of fatsoenlijk, zit je in de put,  is je stal zo vies van binnen,  ben je rijk maar zo leeg van binnen, beleerd, succesvol, arm, zielig, verwaarloosd , gebroken, gewoon of extreem, misschien functioneer je juist geweldig ? Niemand is goed genoeg voor een Heilig, Levende GD en voor iedereen geldt hetzelfde : Je hebt VERGEVING en de WEDERGEBOORTE  nodig en het is nu de allerhoogste tijd voor een grondig hart en wilsbesluit. Van wie is jouw hart ? Zet de deur van je hart open. Haal vandaag hier je ticket en bekeer je en zorg dat je hem behoudt ! Door YESHUA, JEZUS Messias, LORD of LORDS & King of Kings kom je van je angst af, wordt je beschermd en ben je voor altijd veilig !  Ja, alleen door HEM kun jij je verzoenen met je Hemelse Vader. Niemand komt tot de Vader dan door MIJ. Zonder die verzoening kun je n.l. GEEN eeuwig leven ontvangen, de hemel in, de nieuwe aarde bewonen en beloften op aarde ontvangen!

 
  GA voor GUD ! 
Terwijl de crisissen en de duisternis wereldwijd toenemen, kreunt de aarde onder de oorlogen, aanslagen, genocides, aardbevingen, rampen, epidemieën, onheil en overstromingen op weg naar een Antichrist controle systeem. De weeën zijn begonnen en.... de GENADE tijd is bijna voorbij ! En jij ? Jij leeft daar nu midden in .... Alles wat geschud wordt, wordt geschud....  in een wereld vol rebellie en leugens. IK JEZUS, YESHUA zeg:,, IK BEN de weg, de waarheid en het leven. Door MIJ kom je tot de Vader ! Hemelhoog is Mijn liefde, Mijn trouw reikt tot in de wolken en Mijn gerechtigheid is als een machtig gebergte.''  Leer denken zoals IK denk en GA VOOR GOUD ! Houdt je vast aan MIJ en haal je ticket vandaag nog dan kun je je verenigen samen met velen in de rest van de wereld,  om zich net als jij te gaan verzoenen met Mijn en jouw Hemelse  Liefdevolle Vader, die de Almachtige, de Enige ,,Levende GOD van Israël , en het Licht van de wereld is. ..   ..                        
 Staat jouw naam al opgeschreven in het Boek des Levens?
Vele mensen zijn blind en laten zich helaas door de leugens in de wereld misleiden; zelf- rechtvaardiging, zelf-misleiding en zelf- bedrog. Blindelings volgen ze als domme schapen de meute, die nauwelijks weten hoe de wereld in elkaar zit. Ze willen niet nadenken en laten zich makkelijk foppen. Hypocriet bekeren zij  zich niet en denken wel naar de hemel te gaan als ze een beetje geloven en goed leven maar dat is helaas helemaal niet zo. In het laatste boek van de Bijbel; Openbaring 20:15 staat dat onze NAAM moet staan opgeschreven. Dit is geen sprookje ! Geef het door want vele onwetende mensen zitten op de brede weg van het verderf, misschien net als jij? Het is NIET GODS bedoeling dat jij/ zij verloren gaan. De HEL is namelijk echt niet voor de mens gemaakt. JEZUS zegt dat we wedergeboren en een nieuwe schepping moeten worden. in Joh.3:7 Daarom heet dit; het GOEDE nieuws. Jouw ..Hemelse Vader stuurde daarom Zijn eigen ZOON voor jou ! Joh.3:16 Ren naar de Mercy-seat ! en zorg dat je naam opgeschreven staat in ,,het Boek des Levens'' en dat je op Zijn weg ECHT gaat leven en nu al zekerheid hebt voor de Eeuwigheid. Haal je ticket vandaag want zonder JEZUS zijn wij REDDELOOS verloren...HIJ kan je vriend en Koning worden voor altijd op dit moment ! Hoe maak je het in orde met GOD ? Kijk naar het filmpje hieronder en bid het hardop mee. Daarna lees je verder en lees je hoe je je ticket krijgt en vasthoudt.


               2024/5784 Word nieuw !
Ja, zo start je opnieuw , wordt je een nieuwe schepping en betekent het heel goed nieuws voor jou want je ziel krijgt a.h.w. een anker (redding)  en een thuishaven. Je hebt die Eeuwige love-life-line nodig; Jouw naam wordt dan bij GOD bekend en opgeschreven in His Lamsbook of Life. Op.20:15 Vandaag stap je dan, als het ware net als bij een life guard aan boord en begin je, aan je nieuwe vaarroute op weg naar de Eeuwigheid en een verzekerde toekomst. Dat is pas echte blijdschap van boven krijgen en Feest vieren ! JEZUS, YESHUA is de DEUR, je kapitein voor het leven door GOD de Vader. In Math.7:24 staat, dat je je nieuwe leven op de Rots, JEZUS moet bouwen. HIJ is je REDDING, je REDDER en VERLOSSER. HIJ heeft je innig lief ( Hgl1:7) en HIJ zal je met Zijn hand overdekken. Buiten MIJ is er geen ander, zegt HIJ in Jesaja. Wacht niet langer want de zee, de wereld wordt steeds ruiger en gevaar dreigt van alle kanten. Als je met HEM
begint, maak je vandaag de beste beslissing van je leven. Wij staan achter je ! Kom langs voor een gesprek en aarzel niet;  info@devingervangod.nl
                                                Jij bent Zijn passie !  Ef.5:2 Hooglied 1:7.  JEZUS is jouw Reddende Life Guard, jouw Koning der Koningen en Bruidegom, jouw Levende kapitein altijd op zoek naar jou. HIJ gaf alles en had alles voor je over, ja zelfs zijn eigen leven om jou als een ster te laten stralen in een schitterend plan voor je leven. Hoe ga je aan boord en haal je Hem in huis ? Mag HIJ je huis met alle kamers op orde brengen ? Mag HIJ weer de rechtmatige eigenaar worden van jouw leven worden ?  Online kun je hier via de Vinger van GOD voor altijd verzekerd zijn van je ,,levens'' ticket. Als je het met je hart doet, is DAT je paspoort voor de hemel. Lees verder en volg de aanwijzingen hier beneden . In feite maak je het voor Eeuwig in orde met GOD. Het is n.l. absoluut nodig dat je naam wordt opgeschreven in ,,Het boek van het leven ''. Wil je dat ? Spring dan snel aan boord, maak schoon schip en verleg je horizon Kies vandaag voor jouw Messiah and King of Glory ! 
J   E   S   U  S  
 
 Elke leuke vent, elke leuke meid
gered voor de Eeuwigheid !
IK zie je ! Ben jij het werkelijk ? Kies je ervoor om eindelijk  in veilige handen en voor eeuwig verzekerd te zijn ? Met zo'n ticket van vergeving van onze Hemelse Vader ? Ja, want zonder een paspoort kom je nergens, zo ook niet zonder je hemelse ticket ! Alleen is dit wel een HART zaak ! GODS standaard en principes zijn anders dan de onze. Daarom wil De vinger van GOD je aanraken, en de weg wijzen naar de waarheid, de vrijheid en het leven en je allerbelangrijkste beslissing. Je kunt alleen aan boord gaan en je ticket krijgen als je vergeving hebt ontvangen van de Enige levende GOD ( jouw kapitein). Door vergeving neem je JEZUS aan in je hart en leven en wordt je ziel gered. Met AL MIJN liefde wil IK in je komen wonen zegt JEZUS. Hoe kun je zoiets weigeren ?


Ik sta aan je deur en Ik klop..
Laat Mij, vandaag bij jou aan tafel zitten en contact met je krijgen via Mijn Heilige GEEST. Buiten MIJ is er geen ander. IK heb je innig lief en zal je met Mijn hand overdekken en beschermen. IK wil online zijn met jou ! en zie het altijd met jou zitten,  het is nooit te laat ! Mijn genade en liefde voor jou zijn  zo ongekend groot en lopen over. Laat MIJ het wonder IN jou zijn en doen ! IK blijf stapel op je, Is alles mooi om je heen maar voel je een hel van binnen ? Ben je angstig ? Jer.33:3 ROEP MIJ ! zegt JEZUS , IK zal je ondoorgrondelijke dingen laten zien.  Zijn je beslissingen niet de juiste geweest waardoor je van de weg bent geraakt ? Ben je soms alles kwijt geraakt ? Geen put  is te diep, voor Hem.
JEZUS /YESHUA 
 
wast je, door Zijn bloed, wit als sneeuw
 . Hij gaat je van binnen  sterk maken door Zijn zuivere woorden.  In het filmpje vertel ik je het mooiste gedeelte van mijn getuigenis. Mijn ontmoeting met JEZUS. In dit filmpje  kun je het allerbelangrijkste gebed van je leven hardop meebidden ! Zo begin je opnieuw en staat je naam opgeschreven ! Maak die keus en twijfel niet ! Thuiskomen bij GOD is 100% PASEN.  Geef het door aan mensen die ziek zijn, bang zijn, alleen zijn en wie je ook op je hart hebt !


.

 Jouw Hemelse ticket is nu 100% zeker 

1) Dit betekent de vergeving van al je zonden en Eeuwig leven geschonken door JEZUS Christus. 
2)  Je start een onzichtbare / liefdesrelatie/verbond met GOD je Hemelse Vader. Dit begint
 meteen als je JEZUS in de persoon van de Heilige GEEST ontvangt. Je was al een schepsel van GOD, nu wordt je een kind van GOD. Ga ook naar; JEZUS en bid de woorden oprecht en hardop.  
3) Hoe begin je, ga je verder en behoudt je je ticket ? Lees, leer en DOE het zelf, op deze zelfhulpsite. Ga naar; JEZUS: Hoe begin ik ? 
4) Hoe groei je ? En kom je volledig tot je doel en bestemming ? Pas toe wat je leest in het Woord van GOD. Zie bij; de andere pagina's. Lees; JEZUS ; IK stierf voor jou 

 5)   WAAAUW GEFELICITEERD !! Je avontuurlijke reis gaat beginnen. Je hebt het allergrootste Hemelse cadeau ontvangen ! 
Volg de aanwijzingen van het schaapje. Neem gerust contact op met iemand van onze site of kom langs !
Kijk bij ZG-Volendam , je bent altijd welkom op onze Zaterdag Open avonden

                                             


Geen groter cadeau !
Kun je ontvangen ! JEZUS in de persoon van de Heilige GEEST, snap je ? GODS GEEST is de persoonlijkheid van GOD zelf, die IN je komt ! en ook nog Eeuwig leven met AL Zijn beloften !  Waauw, zit dat allemaal in dat cadeau, in GOD ? Ja en echt nog veel meer... Je kunt vast niet afwachten om dit grote cadeau uit te gaan pakken.
Vergeving ontvangen en d
e wedergeboorte is fantastisch, het is je redding maar je omkeren hoort erbij. B E K E R E N  is van gezindheid veranderen en NIEUW worden ; gaan denken zoals GD denkt, heerlijk puur worden als een kind, omdraaien en  STOPPEN met zondigen. Het volkomen in orde te maken met HEM is een logisch en gezond gevolg.  Alleen door Zijn Liefde en kracht lukt je dat. Hij zocht je en roept je al heel lang. Iedereen heeft er wel eens van gehoord.  Zo kun je wedergeboren worden, je omdraaien en een fantastisch nieuw leven krijgen en genieten van het leven als nooit tevoren. Met Hem in je ! Jij bent uniek gemaakt maar met HEM wordt je compleet ! Geloof je dat ? HIJ is je Koninklijke redding band. Deze belangrijkste beslissing in je leven is je ticket om voor altijd een hemelburger te blijven want zo ga je het Koninkrijk van GOD zien ! Dat is pas thuiskomen.
We helpen je graag verder want je hebt goede begeleiding en een goed huis van GOD/familie nodig. Je gaat op reis als een wedergeboren nieuwe schepping met een nieuwe toekomst maar je zal wel voor veel nieuwe verschillende keuzes komen te staan. Ook ontdek  je van alles als je dat hele grote hemelse cadeau uit gaat pakken ..... Wat is bekeren ? Me laten dopen ? Hoe blijf ik overwinnend op de smalle weg ? Hoe groei ik ? Elke slimme vent , elke slimme meid is op haar/zijn toekomst voorbereid ! 


                                        JEZUS is je  EEUWIGE ZEKERHEID 

 En veiligheid...!!! Zonder HEM ben je reddeloos verloren. Ja maar hoe zit het dan ? De Almachtige,  je Hemelse Vader wil graag relatie met zijn kinderen dus ook met jou. Daarom zijn we geboren. Eerst natuurlijk dan bovennatuurlijk.  HIJ wil je de wensen van je hart geven met Zijn Geest  en vrede in je. Daarom loop je rond op deze planeet die steeds heviger aan alle kanten  geschud wordt.  Lieve Nederlander, je bent maar kort op deze planeet  om Hem te leren kennen en Zijn erfgenaam te worden ! GOD houdt echt van jou maar de tegenpartij is er ook ! met krachten ,machten en boze geesten die jouw leven willen verwoesten.  GODs droom was en is een hemel op aarde voor jou, in jou en met  jou in de eerste plaats. Daar zitten wel Zijn belangrijke  instructies aan verbonden om je te beschermen. Je mag eerst bij HEM genieten, thuiskomen en uitrusten. Door het water trek je daarna de woestijn in. Zo kom je op de nieuwe weg, niet de brede maar de smalle weg , richting ,,het Beloofde".  

Wij bidden dat de Heilige GEEST je aanraakt met Zijn shalom en vrede
want Num.6:23-27 De zegen van 
Aaron is ook voor jou !


Uh... kiest GOD mij uit ? 

Ja echt ! GOD is de beste Vader die je maar voor kunt stellen. Hij kiest jou uit om Zijn kind te worden, om je te zegenen. Zijn oog is op jou. Yes, GOD wil online forever met jou op Zijn schip, in Zijn koninkrijk. Net als bij de ark van Noach, staat de deur nu nog open. Je ziel heeft als eerste redding en een anker nodig. Als je naam staat opgeschreven krijg je de rust zoals een vogel een nest vindt en als je sterker wordt  ,,vlieglessen'' ! Hij zal je o.a. daarna laten zien waar het onrecht op aarde vandaan komt. Zijn gunst, zegen en bescherming zijn dan met jou. Toch doet Hij absoluut niets tegen jouw wil in. GOD laat je altijd de vrije keus. Hij is liefde ! Het is dus een liefdesverbond net als een huwelijk. Ook is het net als een reis die je gaat maken. Wel een hele avontuurlijke, innerlijke en  leerzame reis waar je aan begint maar die superkapitein wil je nooit meer kwijt ! Je radicaal omdraaien en bekeren is een sprong in het diepe maar je krijgt er nooit spijt van want HIJ neemt het dan voor je op en daar word je bovennatuurlijk blij van. JEZUS is meer dan fantastisch, JEZUS beloont je. Hij is bij je en helpt je het speciale plan voor jou van je Hemelse Vader,  in Zijn grote plan te vinden en geeft je de wensen van je hart. JEZUS is de stralende Morgenster die je naar het Beloofde land brengt ! Mag HIJ in jouw hart gaan stralen en van jou een schitterende ster maken? 
 

.

Elk bovennatuurlijk wonder 
begint bij het Kruis, waar JEZUS alle zonden van de wereld op zich nam (ook de jouwe) Hij vergeeft je en maakt je direct online met GOD de Vader door de Heilige GEEST. Het is  een bovennatuurlijk wonder van binnen. Geloof je Hem ? Het is wel de bedoeling dat je het Hem zelf vraagt. Hij helpt je in de spiegel te kijken.  Hij kent je beter dan jij  jezelf kent. Hij stierf voor jou aan dat kruis op Golgotha. Zijn bloed vloeide voor jou en mij. Zijn kostbare bloed wast je schoon .. Het kruis is een bovennatuurlijke sleutel naar echte vrijheid. Bij het Kruis wissel je je oude leven in voor een nieuw leven. Aan het kruis hangt je oude ik. De doop is de begrafenis van je oude ik. Voor jou en mij onderging HIJ die zweepslagen en mishandelingen. HIJ droeg die straf voor ons, (Jes.53) om de hele mensheid te redden, te verlossen,  te rechtvaardigen, te verzoenen , te heiligen en te doen bloeien. In Israël, in Jeruzalem, om ons allereerst totaal te vergeven en Eeuwig leven te geven en nu alles te leren over wie Hij  is, in Zijn Koninkrijk. Ja, je wordt dus tevens een koninklijke hemelburger met een koninklijke status op aarde. 


SEE His Love ! De Allergrootste Liefde

  JEZUS Messias 

JEZUS ( Christus) de Gezalfde 
is echt niet in de winter met Kerst geboren ! Geleerden beweren om en nabij het Loofhuttenfeest maar ik zeg hetzelfde als Rabbi Jonathan Cahn. 2006 jaar geleden,  Nissan 1, eind maart /april  in de lente omdat de herders alleen in die tijd buiten sliepen ! Zij letten op de jonge lammeren die geboren werden en de jonge lammetjes. Alleen in de lente worden lammeren geboren. Bethlehem stond bekend vanwege de lammeren die geofferd werden. 
JEZUS/YESHUA is het LAM GODS die
 regeert al meer dan 2000 jaar, als Koning op de troon in de hemel en de Heilige Geest is daarna uitgestort op aarde om in jouw hart te komen wonen en om van jou een stralende ster te maken ! GOD je Hemelse Vader gaf echt alles. Hij gaf JEZUS, Zijn Zoon, GODs Zoon, in de persoon van een mens.....om jou en mij met Hem en elkaar te verenigen, te verzoenen en te rechtvaardigen. Wie de Zoon heeft, heeft het leven ! Wie de Zoon niet heeft, heeft het leven niet. Met de Geest van GOD in je hart kom je n.l. pas echt tot bloei. Met de Geest van de waarheid, de  Heilige Geest in je zul je gaan stralen en kunnen overwinnen ! Lees verder en proef meer van het geweldige plan en de liefde van GOD je hemelse Vader ABBA ..

   

J  E  Z  U  S  zegt :

IK ben de weg, de waarheid en het Leven !

Niemand kan tot de Vader komen dan door MIJ.

JEZUS zegt : IK ben het Brood des levens

JEZUS zegt : IK ben het Licht der wereld

Drink van Mij IK ben het levende water  

Ik geef je LEVEN in overvloed !

  

                                                       

 

Go for it and be blessed forever !
                         GOD is de enige die je altijd wil zegenen en verder helpen. 
                                                     
Your Heavenly Father loves you and is exited about you ! 

 

. 

            

info@devingervangod.nl  tel: 06.14676623

GIFTEN: Stichting De Vinger van GOD
IBAN: NL70RABO 0315671424

 

 

 

 

  

335663 bezoekers (489195 hits) sinds 13-10-2008