Spreekt GOD ? Theo

Spreekt GD ? Theo

Hebr.4:12 Want het Woord van GOD is levend en krachtig en snijdt scherper dan enig tweesnijdend zwaard. Het dringt door zo diep dat het uiteen scheidt ziel en geest , gewrichten en merg en het schift overleggingen en gedachten van het hart.
Math.13:47 Het Koninkrijk der hemelen lijkt op een net wat je in zee werpt en wat allerlei soorten vissen samen brengt.            


Neem de tijd en beluister mijn laatste boodschappen  ! Nederland zit aan het infuus ! Vele boeren, vissers, en MKbers, moeten strijden voor hun leven, hun huis, hun baan, hun grond, terwijl ook nog de grootste deceptie aller tijden wereldwijd plaatsvindt. Misleiding is echt overal om ons heen sterker geworden , nu ook in de kerken. Het lijkt er soms wel op dat de bokken al van de schapen worden gescheiden.... Breng jij het juiste offer ? Ga mee met mij naar het verhaal van Kain en Abel en....Check jezelf en ontdek of je misschien opnieuw moet toewijden aan je Hemelse vader.
. 
Wie gaan er mee gaan met,, de Opname" en wie niet ! (deel 1)
PAS OP, dat je niet struikelt en leer te onderscheiden is een Bijbel-studie podcast live opgenomen.
 
Duik eens met me mee... 
Mijn naam zoals je weet is, Theo en ik ben benieuwd of jij ook avontuurlijk of nieuwsgierig aangelegd bent ? Duiken in de Rode zee of op andere prachtige plekken brengt je van de ene in de andere nieuwsgierige verbazing en verwondering. Wij hebben toen we net getrouwd waren, een paar keer snorkelend langs schitterende koraalriffen iets mogen ontdekken over de verschillende dimensies, van de flora en fauna onder water, GODS majestueuze schepping. Het was tijdens een geweldige vakantie.  Duiken in het Woord van GOD, dieper duiken in de meest zuivere bron, lijkt daar eigenlijk op. De magnifieke wereld onder water kun je ook met het Koninkrijk van GOD vergelijken. Je ziet het niet als je er niet in duikt ! En je blijft ontdekken.... Duik je mee ?

 

 Hoe spreekt Je Hemelse Vader ?
Vele mensen willen weten wat er staat te gebeuren in de toekomst. Zoals je weet is een mens van nature nieuwsgierig  naar de dingen die komen gaan. Daar is niets mis mee maar de GOD van Israël, ( Abraham, Isaac en Jacob)  de GOD van de Bijbel waarschuwt de mens wel, uit welke bron deze informatie komt. Het is belangrijk dat jullie meer weten over hoe .GOD spreekt over de toekomstige dingen en met me mee duiken. Er zijn meerdere bronnen en welke bron is zuiver ? De mens kan het goed bedoelen maar is vaak onwetend en weet niet uit welke bron hij of zij iets tapt. Wij gaan duiken in de toekomst via de meest zuivere en frisse bron;  Het woord van GOD . HIJ zegt in ; 
Jes.45:11
    
Vraag 
MIJ, naar de toekomstige dingen. 
Math.6:21 Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.
Verzamel je schatten in de hemel, niemand kan ze van je stelen.
   
                          

 

Uit welke bron tap je ? 
Waardoor spreekt GOD en door welke bron spreekt HIJ dan wel tot ons over de toekomst ? en hoe kunnen we dat toetsen ? Dit zijn de vragen waarop we antwoord gaan krijgen. Baadt het niet dan schaadt het niet, zeggen mensen vaak, als ze hun hand laten lezen of naar een waarzegster gaan, maar is dat zo ? De GOD van de Bijbel zegt over zichzelf dat HIJ de Alfa en de Omega zelf is. (Openbaring 1:8 / 22:13) Hij was er in het begin en zal er zijn aan het einde. Daar tussen in leven wij ergens op de tijdbalk van het leven. Als de GOD van Israël zelf tot de mens zegt of hen aanmoedigt om aan Hem de toekomstige dingen te vragen en deze bekend te maken dan wil HIJ ook graag aan die behoefte van de mens voldoen ! JEZUS/YESHUA is tenslotte het begin en het einde. Jes. 45:1-14 

 Waarschuwing uit liefde !                                                                                                                Het is zeer aan te raden, dat als GOD de Vader, ons ernstig waarschuwt, voor een verkeerde of gevaarlijke bron om dat dan ook serieus te nemen en er gehoor aan te geven. Hij waarschuwt de mens wat betreft het toekomst voorzeggen (waarzeggerij, medium)  loud en clear. Als het buiten Hem omgaat ( wat vaak zo is) is het levensgevaarlijk.  GOD is onze Hemelse Vader en HIJ doet dat door Zijn innige liefde voor ons, zodat we niet in de problemen raken. Waarom is het dan zo gevaarlijk?
                                                                                    Allereerst zegt GOD zelf in het Oude en Nieuwe Testament dat er duidelijk verschil is uit welke bron de informatie komt. Het is uit Zijn bron of uit een duistere, occulte ( verborgen) bron. Welke kanalen zijn dan niet van Hem ? Waarzeggerij, wichelaar, afgodsbeelden, bezweerders, toverij, iriscopie, tarotkaarten etc. GOD zegt zelfs dat het een gruwel is, in Zijn ogen. Astrologie, handlezen, doden raadplegen is niet zonder gevolg. Zoek maar eens op internet bij; waarschuwing occultismeJe schrikt hier behoorlijk van. De Bijbel spreekt erover dat een mens een waarzeggende geest kan hebben; Lev. 20:27, 1 Sam. 28:8.  In het Nieuwe Testament, bevrijdde Paulus een waarzegster van een waarzeggende geest. Een mens kan dus een waarzeggende geest hebben of paranormale gaven bezitten, zoals ze dat tegenwoordig zeggen. 

 

Gebrek aan kennis ! 
Voor de mens van tegenwoordig, die geen kennis van de bijbel meer heeft, is het heel moeilijk om te onderscheiden of die informatie die ze krijgen uit een zuivere of duistere bron afkomstig is, hoe goed bedoeld het ook is. in 1 Samuël 28:8 zien we de gezalfde koning Saul zich wenden tot een waarzegster. deze koning was in een geestelijke noodtoestand belandt vanwege zijn ongehoorzaamheid aan zijn spreekbuis; de profeet Samuël. in 1Sam.28:15 zegt Saul zelf dat GOD van hem is geweken. Hij antwoord mij niet meer. dus wil dat zeggen dat GOD hem voorheen wel antwoord gaf. Dus GOD heeft zeker wel en ook in deze tijd zijn spreekbuis. Alleen wijzen wij net als Saul, die niet luisterde naar de profeet Samuël, de woorden van GOD af of zijn we onwetend en hebben of willen geen kennis hebben van GODS woord en waarschuwingen? Terwijl HIJ dit alles uit liefde doet. JEZUS sprak erg vaak over de hel. Er bestaat een onderwereld, een hel, een dodenrijk met verschillende afdelingen. Luister naar Bill Wiese, zijn indrukwekkende verhaal in het volgende filmpje..


Op welke manier spreekt GOD dan tot ons ?
De GOD van de Bijbel is een machtige GOD en Liefdevolle Vader die relatie en een eeuwigdurend verbond met ons wil sluiten. ( net als een huwelijksverbond) HIJ houdt  helemaal niet van ,,eventjes langs wippen" en dan spreekt HIJ je weer een paar jaar niet. Nee, dat is niet Zijn karakter. GOD sloot een eeuwigdurend verbond met Abraham, Jozef, Mozes en David. Deze verbonden zijn zo actueel dat we de krant van vandaag naast de beloften kunnen leggen. Als GOD een belofte doet komt HIJ die namelijk na. De mens zit zo in elkaar , dat ze denken dat GOD Zijn waarschuwingen aan ons en de gevolgen van ongehoorzaam zijn aan Zijn stem, wel door de vingers ziet . Maar is dat wel zo ? Ziet HIJ dat door de vingers ? Ook gelovige wedergeboren christenen kunnen veel te makkelijk denken over onze levende GOD en Vader. Ze leven zonder de vreze des HEEREN. GOD is geen sinterklaas en je kunt niet goedkoop omgaan met Zijn genade. Wist je dat GOD je naam ook weer kan uitwissen  uit het Boek des Levens ?

Het Woord van GOD is ja en amen !

De zegeningen , bescherming en gunst komen over ons als we luisteren naar Zijn stem en putten uit Zijn zuivere bron. Als we Zijn waarschuwingen in de wind slaan komt er een vloek over ons. In het boek Deut.28  zie je een overzicht aan wat er met ons kan gebeuren als we niet gehoorzamen. GOD legt de keuze en de verantwoordelijkheid van ons leven en het verloop ervan bij ons neer. Deut.30:10-20 HIJ vraagt in vers 19;

Wil jij Zegen of Vloek ?
Nu zul je je misschien afvragen, hoe spreekt de GOD van de Bijbel vandaag dan tot mij ?                                                            1)Stel je open t.o.v. Het woord van GOD.
  2) Besluit en aanvaard de Bijbel als GODS soevereine Woord dat door GOD is geschreven en vastgelegd.
 

Joh.1:1 zegt: In den beginne was het Woord en het Woord was bij GOD, en het Woord was GOD.
Al eerder zei ik dat GOD een liefdevolle Vader is, die relatie met je wil, maar die relatie is.. verbroken. Er is dus eerst herstel nodig !!! En hoe kan HIJ anders tot je spreken ? Deut.30:2-10 In dat boek wordt gesproken over bekering en ons verkeerd handelen. 1 Tim.2:3 zegt We hebben een Middelaar ( een vredestichter) nodig tussen GOD en de mens.
JEZUS Christus heeft deze losprijs betaald voor ons aan het kruis op Golgotha met Zijn leven. Er staat ook in dat de mens tot erkentenis van de waarheid moet komen. Hand.17:30 en Rom.10:9 Die waarheid is het Woord van GOD.
Dat wil dus zeggen dat we zonder GODS Woord zomaar een eigen gemaakte religie of filosofie kunnen aanhangen die ons wel goed uitkomt. Dat is levensgevaarlijk. 2 Petr.1:20-21 Als we JEZUS als Redder en Verlosser hebben aanvaard, zegt de bijbel dat HIJ onze zonden heeft gedragen, vergeeft  en wegneemt. JEZUS heeft de relatie tussen ons en de Vader hersteld. We zijn verzoend met Hem. Alleen op deze manier ontvangen wij de Heilige GEEST door de inwoning. Daarna kunnen wij de doop ontvangen van de GEEST der waarheid. Joh.14:15-17

Zo begint GOD tot ons te spreken
De Heilige Geest die GOD de Vader ons heeft geschonken, zal ons alles leren en tot ons spreken .  Wat en hoe we moeten leven, zoals GOD het wil. Door heel de Bijbel heen roept GOD de mens op om nauwgezet en met ernstige aandacht Zijn Woord te onderzoeken en toe te passen. Dan alleen kan HIJ zegeningen geven en tot ons spreken.

Hoe sprak GOD in het O.T. /de Thora tot de mensen ?
Hier volgt een kleine opsomming ; Gen.3:8 /6:13,17/35:1-15
GOD wandelde ( had relatie) met Adam en Eva in de hof van Eden.
GOD sprak tot Noach; de enige (!!!) familie die  GOD geloofde.
GOD verscheen aan Abraham en sprak tot hem.
GOD sprak met Jacob.
GOD sprak in dromen tot Jozef.
GOD riep Mozes in de brandende braamstruik. Ex.3:1-6, /6:1/13:1/14:1
GOD sprak rechtstreeks door de profeten tot koningen e.a. profeten
zoals Daniël , Elia, Samuël, Nathan e.a. grote profeten.
Omdat de Bijbel nog niet bestond sprak GOD rechtstreeks !Hoe spreekt GOD nu tot ons ?

Allereerst spreekt GOD tot ons door Zijn Woord. 1Cor.10:1-13
De geschiedenis van de mens en de geschiedenis van het volk Israël zijn opgeschreven als voorbeeld en waarschuwing voor ons. Er staan veel teksten in de Bijbel die GOD tot ons persoonlijk zegt.

Hoe spreekt GOD over toekomstige dingen?
Als we in deze tijd dingen willen weten over de toekomst voor onszelf of wat er in de wereld staat te gebeuren zullen we eerst wedergeboren christen moeten zijn en Zijn Woord goed kennen. In het boek Daniël, Ezechiël en Openbaring staan veel dingen die er in de toekomst gaan gebeuren.
Andere kanalen 1) Door een preek ( de Heilige GEEST door een mens heen)
                              2) Door een woord van kennis of openbaring van de Heilige GEEST
                              3) Door een profeet als je een profetie krijgt van de Heilige GEEST
                              4) Door een droom, gezicht, visioen of beeld van de Heilige GEEST


Wil jij de toekomst weten ?

Je weet nu wie je moet raadplegen want GOD zegt echt tot jou Jes.45:1
Vraag MIJ naar de toekomstige dingen !
Heeft dit jou interesse opgewekt en wil je reageren ? Heb je vragen of wil je contact?
mail mij via  info@devingervangod.nl 


                                           

                               Het gras verdort de bloem valt af maar het Woord van GOD houdt eeuwig stand ! Wie de HEER verwachten putten nieuwe kracht ! Zij zullen opstijgen als arenden !

Mijn verhaal
Doordat ik in Volendam ben opgegroeid, ben ik  in de Rooms Katholieke traditie grootgebracht. Dat is het fundament geweest van mijn GODS besef. Dat er iets moest wezen wist ik zeker, maar ik heb op mijn 13e jaar de katholieke kerk verlaten omdat ik geen antwoord kreeg op mijn vragen. ik was een sportman, trainde veel en voetbalde graag. Op een gegeven moment vond ik het wel best zo maar toch had ik nog steeds veel vragen. 
Van m'n 13e tot m'n 26e waren er veel religies  mijn pad gekruist. New Age, Maria verering, filosofieën e.a. stromingen. Het trok me totaal niet totdat iemand getuigde dat je GOD kon leren kennen door de Bijbel te gaan lezen. 

Ik ben een man van de praktijk. Dingen moeten werken en praktisch uit te voeren zijn. Ik ben de uitdaging aan gegaan met GOD en heb een soort deal met Hem gesloten. Al die stromingen pakten Bijbelteksten en gebruikten het Woord van GOD op hun eigen manier...Ze weken af van wat ik in de Bijbel las. Ik vond het niet eerlijk dat ze woorden van GOD gebruikten, omdat Zijn geboden en beloften bij elkaar horen. Elke religie kan een tekst uit de Bijbel pakken en toepassen maar de gehele waarheid, de gehele Bijbel niet aanvaarden ! Dat is een half evangelie. Je kunt je geen Bijbeltekst toe-eigenen als je de rest van de Bijbel afwijst.


2 Petr.1:20 zegt; Moet gij vooral weten dat geen profetie der schrift een eigenmachtige uitlegging toelaat want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens maar door de Heilige GEEST gedreven, hebben mensen van GODSwege gesproken.

Dat terwijl ik de Bijbel onderzocht, vroeg ik aan GOD ;
Als dit uw Woord is ?  moet ik bewijs van U hebben dat dit de waarheid is !
De taal van GODS Woord, Zijn woorden waren klinkklare brokken ! Ik moest het Woord aannemen en me bekeren. GOD als ik een zondaar ben, dan wil ik dat belijden en dat heb ik toen gelijk gedaan. Ik snapte nog niet alles maar wilde bij JEZUS horen en toen...begon er een geestelijke strijd. Dat alleen al was het bewijs dat GOD bestond ! ik werd aangevallen en moest duidelijk keuzes maken . In die periode zat ik wel eens in de kroeg en zag een enorme donkere wolk hangen en besefte dat GOD niet meer wilde dat ik daar nog naar toe ging. voor het eerst werd ik me bewust van de geestelijke realiteit. Die onzichtbare wereld werd reëel want voorheen geloofde ik niet JEZUS en ook niet in de duivel. Nu wist ik dat die wereld wel bestond. Alles wat in de BIjbel stond werd echt en levend .  ik kreeg de vreze des HEEREN ! Wat betekent diep ontzag voor GOD. Zowel de Heilige GEEST als de duistere machten zijn een realiteit.
Dit was voor mij het bewijs dat dat Boek , de Bijbel écht was ! Als het de waarheid is, als de hel bestaat dan bestaat de hemel ook !  Het was zo voor het eerst dat de ernst van het evangelie tot me doordrong. Zo ben ik tot geloof gekomen en wedergeboren. Uit deze strijd zijn al mijn verder keuzes bepaald en werd ik standvastiger, sterker en bevestigd door GOD.
GODS Woord blijft voor mij de richtlijn en mijn instructieboek. Ik vind het leuk om anderen de waarheid van GODS Woord te laten ontdekken en het door te geven. 

Hebr.4:12 Want het Woord van GOD is levend en krachtig en snijdt scherper dan enig tweesnijdend zwaard. Het dringt door zo diep dat het uiteen scheidt ziel en geest , gewrichten en merg en het schift overleggingen en gedachten van het hart.

 
Op.2:17 Wie oren heeft die hore, Wat de GEEST tot de gemeenten zegt;
Die overwint ,IK zal hem geven te eten van het manna dat verborgen is,
en IK zal hem geven een witte keursteen,
en op die keursteen een nieuwe naam geschreven
die niemand kent dan die hem ontvangt.
 

Je naam heeft alles te maken met je leven en met wie je bent. Als je wordt geboren krijg je een naam van je ouders, die meestal zorgvuldig is uitgekozen.  Je naam wordt in het geboorteregister bij de gemeente van je stad of dorp opgeschreven. Op de kleuterschool staat je naam op een stoeltje. Je went aan je naam en je leert hem schrijven. Op je diploma staat je naam. Je leert je handtekening zetten als verzegeling onder een belangrijk document. ( Vroeger ging dat met een ,,stempel'' zegel)  In de Bijbel hoort de betekenis van een naam vaak bij de persoonlijkheid en het karakter van een persoon. In Afrika en in andere werelddelen zijn ze ook gewend om mensen een naam te geven op een andere manier dan wij het doen. In de westerse wereld zijn sommige voornamen in een jaar heel populair en een rage. Bijnamen en koosnaampjes vinden we leuk om iets extra's te zeggen maar je achternaam, je familienaam staat in het telefoonboek.

 

Als we ons bekeren en wedergeboren worden schrijft GOD de Vader onze naam  in Zijn levensboek.  Misschien lijkt het wel op een soort levend film-Facebook. Vele mensen hebben immers bij bijna dood ervaringen filmpjes van hun leven voor hun ogen zien afspelen. 

.

 

   Y     E    S    H    U    A

Over de Naam aller namen, de Naam van JEZUS/YESHUA betekent REDDING-SALVATION en komt o.a. voor in 't Hebreeuws in het O.T. in;  Gen.49:18, Ex.15:2, 1Kron.16;23, Psalm 3:8, Psalm 28;8, Psalm 98:2, 116;13, 35;9 en Jes.12:2 en Jes. 62:1. In Israël en omgeving werd alleen Aramees gesproken in JEZUS/YESHUA's tijd. 

Er staat geschreven;  Als uitgegoten olie is Jouw/Uw Naam 

In het Hooglied 1:3.MESSIAS betekent ,,de Gezalfde'' 

Zijn naam, YESHUA betekent letterlijk nog veel meer dan redding, genezing en verlossing.  Als wij een nieuwe naam hebben gekregen door de wedergeboorte en bekering dan staat  onze naam geschreven in het boek des levens . Op.13:8,17:8,20:15 

GOD geeft ons Eeuwig leven door ons geloof in JEZUS, hersteld niet alleen je leven maar ook jouw / onze naam wordt  in ere  hersteld !  Een goede naam  is beter dan olie staat er in Pred.7:1 en GOD IS GOED, ZO GOED,  Zijn goedertierenheid is tot in Eeuwigheid !

In Joh.5:43 verteld JEZUS dat HIJ gekomen is in de Naam van Zijn Vader. In Joh.17:7 zegt JEZUS dat HIJ de Naam van GOD de Vader geopenbaard  heeft. Is het je  duidelijk hoe belangrijk dit is?

 Het is noodzakelijk dat Onze naam  dus  bekend is bij GOD de Vader en wordt opgeschreven. ( en niet uitgewist wordt ! Op.3:8)  Heilige Vader bewaar hen in Uw Naam, bidt  JEZUS  en wij bidden en vragen in de Machtige Naam van JEZUS. In die Naam vinden wij redding, genezing, herstel, bevrijding, sjalom, groei, gunst en glorie !

Laten we vragen aan Hem zoveel mogelijk namen, levens te redden voor de Eeuwigheid als mogelijk is, in de naam van

JEZUS ,YESHUA 

De Naam boven alle Namen;.

 

 In het boek Openbaring zegt GOD telkens tegen de 7 gemeenten;

Wie overwint....Wie overwint.....Wie overwint....

Op.2:17 Wie oren heeft die hore, wat de Geest tegen de gemeenten zegt;

Die overwint, IK zal hem geven te eten van het manna wat verborgen is, en IK zal hem geven een witte keursteen, en op de keursteen een nieuwe naam geschreven, welke niemand kent dan die hem ontvangt.

 

335654 bezoekers (489186 hits) sinds 13-10-2008